Ana Sayfa / 2019 / Mart

Aylık Arşivler: Mart 2019

Muhabbetin Kantarı Fedakârlıktır

Osman Nuri TOPBAŞ  İslâm, fedakârlık dînidir. Âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak: “Allah müʼminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine (verilecek) Cennet karşılığında satın almıştır…” (et-Tevbe, 111) buyurmaktadır. Bu yüce dînin bugünlere ulaşması; hep candan, maldan ve her türlü imkândan Allah için yapılan fedakârlıklarla, ferdî rahatlıktan gösterilen ferâgatlerle olmuştur. Bugün bizler de Allah için yapılacak fedakârlık …

Devamını Oku »

Câhil ve Nâdanlara Sabır ve Tahammül

Hayır ve şer, hak ve bâtıl, doğru ve eğri, insan idrâkinde örnekler sayesinde netliğe kavuşur. Kur’ân ve Sünnet’in feyiz ve rûhâniyetiyle yaşayan Hak dostları da, bizler için fiilî bir kıstas, yâni canlı birer örnektir. Kendi hâlimizi dâimâ onların hâliyle mîzân etmeli, onlar gibi feyz ve rûhâniyetle dolu bir gönle sahip …

Devamını Oku »

Müyûlât-ı Kalbiye ve Temâyülât-ı Aklîye

Yazar: Abdülbâki ÇİMİÇ Hilkat ağacının neticesi ve semeresi insandır. Malûmdur ki, semere bütün eczânın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için, bütün eczânın hâsiyetlerini, meziyetlerini taşır ve içine alır. Hilkat-i âlemin hakîkî gâyesi hükmünde olan çekirdeği yine insandır. Hayy-ı Ezelî kâinatı hayat için halk etmiş ve kâinatın merkezine hayatı …

Devamını Oku »

Mesnevi-i Nuriye’de İnsan ve Kulluk Üzerine (Derleme)

İnsanın mahiyeti ve vaziyeti itibariyle dini yaşamasının gerekliliği; “İkinci Hakikat: Ey nefs-i emmare, kat’iyyen bil ki, senin hususî ama pek geniş bir dünyan vardır ki; âmâl, ümid, taallukat, ihtiyacat üzerine bina edilmiştir. En büyük temel taşı ve tek direği, senin vücudun ve senin hayatındır. Halbuki o direk kurtludur. O temeltaşı da …

Devamını Oku »

Efendimiz’in (asm) yaşayan komşuları

Yazar: Tuba Özden DENIZ Onlar, Efendimiz’e (sas) komşu olmak için dünyalık her şeylerini bırakıp yollara düşmüş. Hayatları Mescid-i Nebevi’ye ayarlı mücavirlerle hicret hikâyelerini, ilginç hatıralarını ve Resul’e komşu olmayı konuştuk. Mekke mi daha üstündür yoksa Medine mi? Kutsal topraklardan uzakta yaşayanlar için çok da anlaşılabilir bir soru değil bu. Hâlbuki …

Devamını Oku »

Aklı, Kalbi, Ruhu Aktif Etmek

* Sen kendine hükmedemezsen, senin aklınla sana hükmederler. * Affetmek; kölelikten ve dimağın işgalinden kurtulmaktır. * Düşüncelerin (tasavvurların) kendisi enerji partikülleri, paketleridirler. * Niyet, nazar, dua, tevekkül, teslim enerjidir kendileri. Zikir, sohbet, tefekkür, rabıta, murakabe. * Dimağımızın meratibleri, frekansları farklı farklı olmakla beraber elektrik üreten dinamolar gibidirler. * Hayatına şu …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Propaganda (Derleme)

Genel olarak propagandanın mahiyetine, müfsit komitelerin Kur’an, İslâm, Risale-i Nur ve ehl-i iman hakkındaki ifsatlarına dair bazı parçalardır.  Not: Propagandayla ilgili geniş bilgi için şu yazıyı tavsiye ederiz:  Propaganda nedir? S– Zalim gâvurların bu kadar propagandalarına nasıl mukabele edilmeli? C– Propaganda, sâbıkan tezyif ettiğim zalim cerbezenin veled-i nâmeşruudur. Ona mukabele, …

Devamını Oku »

Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyden Yeni 31 Mart Açıklaması

31 MART SEÇİMLERİNDE REİS-İ CUMHURUMUZU VE CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLİYORUZ Cennet Vatanımızda istikrarı bozmak ve hükümeti zayıflatmak için her türlü bahane istimal edilip, içerden dışardan türlü türlü şeytanlıklarla kökü dışarda dal ve budakları içerde zındıka komitelerinin memlekette anarşi çıkartmak için çalışmaları zahirken, biz Nur Talebeleri vatan, millet ve İslamiyet namına Cumhurbaşkanımızın …

Devamını Oku »

İyilerin Kötülükleri Çoğaltma Trajedi̇si̇

Yazar: Erol ERDOĞAN -Kötülüğü kim yapar? -Kötüler veya kötülüğe meyilli olanlar. -Kötülüğü kim yaygınlaştırır? -Kötüler, kötülüğe meyilli olanlar veya kötü olmasa bile o kötülükten menfaati olanlar. Dijital platformlar (Facebook, Twitter, Instagram vb.) açısından bu cevap değişti. “Kötülüğü kim yayar?” sorusuna dijital alışkanlıklara bakarak şöyle cevap verebiliriz. “Dijital platformlar çağında bir kötülüğü, kötüler, kötülüğe …

Devamını Oku »

Mücavir Nedir?

MÜCÂVİR (المجاور)  Mekke’ye yerleşen veya bir süre ikamet eden kimse anlamında terim. Sözlükte “bir arada bulunma, komşuluk, yakınlık” anlamındaki mücâveret masdarından türeyen mücâvir terim olarak “Mekkeli olmayıp bu şehirde misafirlik sınırlarını aşacak bir müddetle kalan kimse” demektir. Mücâveret “bir mescidde itikâfa girmek” (Buhârî, “İʿtikâf”, 2, 4, 19; “Ḥayıż”, 2, 5), …

Devamını Oku »

Okuma Ahlâkı ve Nur Risaleleri

Yazar: Bayram BEYAZKAYA Oku! Yaratan Rabbin adına. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Kalemle yazmayı öğreten kerem sahibi Rabbin adına. Yukarıda mealini okuduğumuz Kur’an-ı Kerim ayetleri ilk inen ayetler olup, ilk muhatabı ümmî bir peygamberdir. Yani okuma – yazma bilmeyen ve elinde okunacak herhangi bir kitap veya metin bulunmayan …

Devamını Oku »

İbni Batuta’nın Anadolu’daki Güzergâhı

İbn Battuta, Anadolu’ya Alanya üzerinden giriş yaptı. Buradaki insanlar için şöyle der: “Dünyanın en güzel insanları, en temiz kıyafetli halkı burada yaşar ve en leziz yemekler de burada pişer. Allah Teala’nın yarattığı kullar içinde en şefkatli olanlar buranın halkıdır.”İbn Battuta, Alanya’nın Yusuf adındaki bir kişi tarafından yönetildiğini ve konağının şehir …

Devamını Oku »

Herşeyi Olduğu Halde İnsan Niçin Mutlu ve Huzurlu Değil?

Mutluluğun bir sebebi, minnettarlıktır. Minnettarlık olması için verilen nimetleri fark etmek lazım. Bir nefes almak nedir? Astım hastalarına sormak lazım. Doktardan izin almadan şehri terk etmenin ne olduğunu diyaliz hastalarına sormak lazım. Sıhhatin ne olduğunu kanser hastalarına sormak lazım. İnsanlara dikkat edersen her şeyleri var ama mutlu değiller. Minnettar değiller …

Devamını Oku »

Kur’ân’ın, İmanın ve Namazın Çekirdekleri

Yazar: Mustafa Said İŞERİ  DOKUZUNCU SÖZ’deki “namazın çekirdekleri” kavramı namaza yüklediğimiz mana açısından inkişafı için ciddi çaba sarf edilmesi gereken çekirdek mahiyetindedir. Bu çekirdekleri çözdükçe namazın hakikatini –bütünlüğünü ve muvazenesini koruyarak– daha iyi anlamak ve keşfetmek de mümkündür. Namazın üç çekirdeği sanki namaz içinde namaz manasını da ihtiva etmektedir. Bu …

Devamını Oku »