Günlük Arşivler: 08/03/2019

İlim bazen susmayı bilmektir

Merhum Akif: “Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? diye feryat ediyordu, milletimizin en kara günlerinde. Tarih elbette tekerrürdür. İbret almak; tarihin şanlı sayfalarının, güzel hadiselerinin tekrar tekrar yaşanması, aynı delikten ikinci kez ısırılmamak gibi, aynı taşa ikinci kez tökezlememek gibi kötüsünün bir daha yaşanmaması için …

Devamını Oku »

Deizm Yanılgısı – 1

Bu kadar kıymetli duygular insana niçin verildi? “Bir vakit bir sultan, iki hizmetkârını huzuruna davet eder. Hizmetkârlarından birisine on altın verip, “Güzel bir kumaştan bir kat elbise yaptır.” diye ona emreder… İkinci hizmetkârınaysa on altın değil, bin altın verir ve içinde bazı şeylerin yazılı olduğu bir kâğıdı cebine koyup onu …

Devamını Oku »

Misyoner-Şarkiyatçı İl’minskiy’in Çarlık Rusyası’nın Hrıstiyanlaştırma ve Ruslaştırma Politikalarındaki Yeri

Prof. Dr. Mehmet AÇA Balıkesir Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Makaleyi indirip okumak için tıklayınız Giriş Hindistan’dan Avrupa içlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada kurdukları devletlerle 16. yüzyılı bir “Türk asrı”na çeviren Türkler için bu dönem, aynı zamanda, karmaşık duyguların yaşandığı bir dönemdir. Bu yüzyılda …

Devamını Oku »

Mevla’nın Kullarına Bir İkramiyesi: Üç Aylar

Muhammed Emin YILDIRIM  “Allahümmebâriklenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramadân” “Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını hakkımızda bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/259) Sahâbeden Muhammed b. Mesleme’nin (r.a.) naklettiği bir hadiste Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz AllahuTeâla, rahmetini bir rüzgâr gibi estirdiği zamanları vardır. …

Devamını Oku »

Alın Teri ve Abdest…

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI  Ülkemizde acı bir hakikat var. Esnaf, ticaret ve ziraat erbabı arasında dindarlık daha yaygınken, iş ve emek dünyasında bu nisbet azalıyor. Elbette genelleme yapmamalı, fakat ortada bir vâkıa var. Bunun çeşitli sebepleri sayılabilir. 1. Yakın tarih… Sınıflardan oluşan bir cemiyet geçmişimiz yok. Sanayileşmemizi taklitle sürdürürken, ortaya çıkan …

Devamını Oku »