Günlük Arşivler: 10/03/2019

Sanatkâr – 3

Gel, ey bir parça insafa gelmiş arkadaş! On beş gündür (on beş gün, sinn-i teklif olan on beş seneye işarettir) biz buradayız. Eğer şu âlemin nizamlarını bilmezsek, padişahını tanımazsak, cezaya müstehak oluruz. Özrümüz kalmadı. Zîrâ on beş gün, güyâ bize mühlet verilmiş gibi, bize ilişmiyorlar. Elbette biz başıboş değiliz. Bu derece …

Devamını Oku »

Deizm Yanılgısı – 3

Deizme göre yaratıcı nimetlerinin başkasından bilinmesine razı mıdır? Deizm hakkındaki bu 5. dersimizde, yine bir deistle konuşacak ve onu kendimize muhatap yapacağız. Şimdi deist olan kişiye soruyoruz: Sen, yapmış olduğun iyiliklerin başkasına verilmesine razı olur musun?. Mesela ziyafetler verdiğin büyük bir yemekhanen olsa. Her gün yüzlerce fakire yedirsen içirsen. Sonra …

Devamını Oku »

Receb Ayının Fazileti Hakkında

Receb, tazim ve saygı anlamına gelir. İslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir sükûnet örtüsü çekilirdi. Artık o gürültülü ve korkunç çöller tatlı bir huzurun baharına dalar, her …

Devamını Oku »

Tabiattaki Adalet Düzenleyicileri: Böcekler

Makale: Prof. Dr. Levent ÜNLÜ Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü Öz Böcekler, insanoğlunun en büyük yardımcılarından biridir. Kâinatta hiçbir şeyin boşa yaratılmadığını, ilahi bir düzen içerisinde bu canlıların kendilerine verilen görevi yerine getirdiklerini bilmek, görmek gerekir. Tabiattaki dengeyi sağlamaya çalışan bu canlıların vazifeleri pek çoktur. Bu çalışmada böceklerin …

Devamını Oku »

Ülfeti Kaldıran ve İman Kurtaran Eser

İ’lem Eyyühel-Aziz! İnsanları fikren dalalete atan sebeblerden biri; ülfeti, ilim telakki etmeleridir. Yani melufları olan şeyleri kendilerince malûm bilirler. Hattâ ülfet dolayısıyla âdiyata teemmül edip ehemmiyet vermezler. Halbuki ülfetlerinden dolayı malûm zannettikleri o âdi şeyler, birer hârika ve birer mu’cize-i kudret oldukları halde, ülfet saikasıyla onları teemmüle, dikkate almıyorlar; tâ …

Devamını Oku »