Günlük Arşivler: 02/04/2019

Ayet ve Hadislerle İsrâ ve Miraç Mucizesi

İSRA VE MİRAÇ MESELESİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER İsra ve Miraç ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? İşte Ayet ve hadislerle İsra ve Miraç mucizesi… İsra ve Miraç mucizesi ilgili ayet ve hadislerde şöyle geçmektedir: İSRA VE MİRAÇ İLE İLGİLİ AYETLER İsra Sûresi “Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Harâm’dan …

Devamını Oku »

Risale-i Nur şâkirdlerinin yüzlerini ak ettiler

Aziz, sıddık kardeşlerim! Meyve Risalesi çok ehemmiyetli ve çok kıymetlidir. Ümit ederim, bir zaman büyük fütuhat yapacak. Sizler tam kıymetini anlamışsınız ki bu dershaneyi derssiz bırakmadınız. Ben kendi hesabıma derim: Bu kadar zahmet ve masrafımızın meyvesi, yalnız bu risale ve Müdafaa Risalesi ve sizler ile beraber bir yerde bulunmak dahi …

Devamını Oku »

Mi’rac Hakîkati

Mi’rac-ı Nebeviyeye dairdir     İHTAR: Mi’rac mes’elesi, erkân-ı imaniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. Ve erkân-ı imaniyenin nurlarından meded alan bir nurdur. Erkân-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı elbette bizzât isbat edilmez. Çünki Allah’ı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkâr eden adamlara Mi’racdan …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın kibrit kutusuna gizlediği Miraç Kandili mesajı

Bediüzzaman’ın kibrit kutusuna gizlediği Miraç Kandili mesajı 1948 Afyon hapishanesinde, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile talebeleri arasında haberleşmelerde kullanılan kibrit kutuları vardır. Karşılıklı yazılan pusulalar bu kibrit kutularının içinde gizlice gidip geliyordu. Kutular, ağabeyler tarafından elde edilen meydancı Âdem Efendi tarafından taşınıyor. Bu gizli pusulalardan biri de, Bediüzzaman Hazretlerinin …

Devamını Oku »

‘Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır’ / Prof. Dr. Özcan HIDIR

Müslümanlara karşı Avrupa’da süren bakış, günümüzde yabancı düşmanlığı halini alarak Avrupa’nın “normali” haline gelen “aşırı sağ” tarafından canlandırılıp büyütülerek, bütün dünyaya ihraç ediliyor. Fobinin karşıtlığa, karşıtlığın düşmanlığa ve düşmanlığın da artık ideolojik ve yerleşik bir hal olarak ırkçı/beyaz ırkçı teröre dönüşmesini gösteren ve ırkçı, İslâm karşıtı cinnet halini yansıtan Yeni …

Devamını Oku »

Sorularla ve Yorumlarla Mi’rac

Sorularla Mirac Mucizesi Sual: Miraç mucizesi ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir? Cevab: Miraç mucizesi, Hicretten 1,5 sene önce, Receb ayının 27. Gecesi, Resûlullah (sav) Mekke’de iken gerçekleşmiştir. O gece Cebrail (as), Burak adı verilen bir Cennet bineği ile Resul-ü Ekrem (asm)’ı alarak önce Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya götürmüştür. Yolculuğun bu kısmına …

Devamını Oku »

Tefvîz Nedir?

“Gelir elbet zuhûra ne ise hükm-i kader Hakk’a tefvîz-i umûr et ne elem çek ne keder”    Enderunlu Vâsıf “Ne kahrı dest-i a’dâdan, ne lûtfu âşinâdan bil, Umûrun Hakk’a tefvîz et, Cenâb-ı Kibriyâ’dan bil.”    Lâ Edrî Tefviz ve tevekkül yakın mânâ taşırlar. Şu var ki, tefvîz daha umumîdir. Nitekim, “Tevekkül …

Devamını Oku »

Miraç Gecesi Hakkında

Mi’rac Kandili Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur’ân-ı Kerimde âyetlerle …

Devamını Oku »

Hakikî Nur Talebelerinin Özellikleri (Derleme)

Hakiki Risale-i Nur Şâkirdlerinin Bazı Vasıfları Risaletü’n-Nur’un hakikî ve sadık şakirdleri mabeynindeki düstur-u esasî olan iştirak-i a’mâl-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve sadık tesanüd sırrıyla herbir hâlis ve hakikî şakird bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince dilleriyle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara karşı, bin dil …

Devamını Oku »

Endülüs Mersiyesi

Mersiyenin şairi Ebu’l-Bekâ er-Rundî Sâlih b. Yezîd b. Sâlih b. Şerîf, er-Rundî nisbesiyle, Ebu’l Bekâ (el-Makkarî,1968, II, 246; el-Makkarî, 1980, I, 47) ve Ebu’t-Tayyib (el-Ensârî, 1984: IV, 137) künyeleriyle şöhret buldu. 601/1204 yılında doğdu ve 688/1284 yılında vefat etti. İşbilye yakınlarında bulunan bir şehir olan er-Rund’e nisbesinin onun bu şehirde …

Devamını Oku »