Günlük Arşivler: 06/04/2019

Şaban Ayının Önemi ve Faziletleri

“Bu Şa‘bân ayı, Receb ve Ramazân arasında kalan, insanların gaflet ettikleri bir aydır. Hâlbuki Şa‘bân ayı amellerin, âlemlerin rabbine yükseltildiği bir aydır…” (Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, 1/259; et-Taberânî, el Mu’cemu’l-Evsat, 4/189) Mübarek üç ayların içerisindeki ikinci ay ve aynı zamanda Ramazan’ın habercisi olan, İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek …

Devamını Oku »

Sekülari̇zmi̇n Mezarını da İslâm Kazacak

Dr. İhsan ŞENOCAK SEKÜLERİZMİN MEZARINI DA İSLÂM KAZACAK Aydınlama Çağı’nın ürettiği münkir akla göre dinle ilim iki ezeli hasımdır. İslam’da ise ilim din, din de ilimdir. Bu yüzden kudema, “İlim dindir. Dininizi kimden aldığınıza bakınız.” buyurmuştur. Bu manada İslamî İlimler terkibinden sair ilimlerin “İslamî” olmadığı anlaşılırsa tesmiye doğru olmaz. Çünkü …

Devamını Oku »

Sevâdü’l-A’zam

Sevâd-ı Azam Kelime olarak ezici çoğunluk, ekseriyeti-i mutlaka demektir. Istılahi olarak ise, İslam ümmetinin gittiği büyük cadde, orta yol, Peygamberimiz (asm)’in sünnetini, noktası noktasına takip eden ehlisünnet vel cemaat yoludur. Peygamber Efendimiz (asm) de bir çok hadis-i şerifinde bu manaya işaret etmiştir. Bunlardan en önemlisi; “Ümmetimin çoğunluğu bãtıla sapmaz.” tespitidir. …

Devamını Oku »