Günlük Arşivler: 10/04/2019

Suffe Ashabı Sahabeler Kimlerdir?

Asháb-ı Suffa’nın İsimleri Peygamber Efendimiz, Medine’ye hicretinin ardından Mescid-i Nebevî‘yi inşa ettirirken ailesine ait odaların yanı sıra mescidin güney tarafına düşen giriş kısmında kimsesiz fakir sahabîlerin barınması için bir gölgelik yaptırdı. Üzeri hurma dallarıyla kapatıldığı için oraya “Suffe” adı verilmişti. Kâbe’nin kıble olmasıyla birlikte bu gölgelik mescidin kuzeyine alındı, daha sonra …

Devamını Oku »

Hocalık/Öğretmenlik Yapan Sahabeler

HOCALIK YAPAN SAHABELER Peygamber Efendimiz (asm) ve Halîfeler, İslâm dünyasının muhtelif merkezlerine pek çok âlim sahâbîyi hoca olarak gönderdi. Onlar insanlara Kur’ân’ı ve sünneti öğretiyorlardı.[1] Meselâ Mus’ab bin Umeyr Medîne’ye muallim olarak gönderildiğinde, insanlara İslâm’ı anlatıyor ve her fırsatta Kur’ân okuyordu.[2] Sevgili Peygamberimiz Yemen tarafına Hz. Muaz’dan başka Ali (r.a)’ı da göndermiştir. Hz. …

Devamını Oku »

Âlim ve Âlime Sahabeler

Âlim Sahabeler Ashâb’tan bazıları ilimleriyle meşhur olmuştur. Bunlardan bir kısmı Kur’an-ı Kerîm’i, Sünnet’i, fıkhı, câhiliye edebiyatını, ensâbı, eyyâmu’l-Arab denen târihi iyi bilen kimselerdîr. Bilhassa fetvaları ve Kur’an’la ilgili açıklamalarıyla tanınmışlardır. Kendisinden en ziyade fetva rivâyet edilen kimse İbnu Abbâs’tır. Sonra Hz. Ömer, Hz. Ali, Ubey İbnu Ka’b, Zeyd İbnu Sâbit, …

Devamını Oku »

Üstâd’ın Huzurunda

Bediüzzaman hazretlerinin üstatlarından Şeyh Fethullah Efendinin torunu ve eski milletvekillerinden Gıyaseddin Emre beyefendi milletvekili birkaç arkadaşı ile üstadı bir ziyaretini ve üzerindeki etkilerini şöyle anlatıyor: Üstad, adeta bir deryanın, bir okyanusun dalgalanmasına benzeyen bir feyiz halinde idi. Siz de büyük bir hayranlık içinde, huşu içinde dinlemekten başka bir şey düşünemiyorsunuz. …

Devamını Oku »