Günlük Arşivler: 12/04/2019

Taşköprülü Sadık Bey’in Bir Fıkrasıdır

(Taşköprü’lü Sadık’ın bir fıkrasıdır) بِسْمِ‬اللّهِ‬الرّحْمنِ‬الرّحِيمِ‬‬‬‬‬‬ Müslümanın imanını izhar için kalben tasdiki üzerine farz ve ikrarı vâcib olup tereddüdsüz iman ve itikad edeceği, ruh ve kalb-i mü’minîni Allah’a bağlayan hakikat-ı rububiyeti ve vahdaniyeti ihtiva eden Âmentü billah ilh… dua-i kudsiyesidir. Meal-i celilinde Hak Celle ve Alâ ve Tekaddes Hazretleri bir olduğunu, …

Devamını Oku »

“Mut’a Nikâhı!” Hakkında

SORU; MUT’A Nikahı hakkında Efendimiz hüküm vermiş midir?.. Muta nikahı haram mıdır? Hazret-i Peygamber, Tebük Seferi’nde iken Seniyyetü’l-Vedâ mevkiinde mola vermişlerdi. Orada ağlayan kadınlar gördüler ve onların niçin ağladıklarını sordular. Cevâben: “–Bunlar üzerlerine mut’a yapılan kadınlardır!” dediler. Bunun üzerine Allâh Resûlü: “–Mut’ayı İslâm’ın nikâh, talâk, iddet ve mîras ile ilgili …

Devamını Oku »

Sanat ve Bediüzzaman – 6

Uzun yıllardır Bediüzzaman’ın dini konuları ve temaları anlatımda nasıl sanat ve estetik kuramlarına göre hareket ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Türkiyede muhafazakârların sanat ve estetik gibi bir gayreti yok, Bediüzzaman’ın sanat lügatine ve sanat meselelerine ve eşyaya ve tabiata bakışında nasıl sanatın terminolojisine ve bakış sıralamalarına riayet ettiğini görüp hayret ediyorum. Aşağıdaki …

Devamını Oku »

Dünyevîleşmenin Üç Atlısı

Yazar: Dr. İhsan ŞENOCAK İblis’e aldananlar, dünyaya Cennet’ten düştüklerini, asıl vatanın da Cennet olduğunu idrak etmekten mahrum yaşar. Her bir aldanan farklı bir sebeple dünyevîleşir. Firavun iktidarla, Karun servetle, Belam da ilimle ukbâyı unutup dünyaya gömülür. Kur’an-ı Kerim dünyevîleşmeyi bu üç şahıs üzerinden tasvir eder. Bunların en tahripkarı Firavunlaşmadır, bu …

Devamını Oku »

Eve Televizyon Alsak mı Almasak mi?

SORU; Bu zamana kadar eve televizyon almadık ama artık çocukları zapt edemiyoruz. Her gün parka çıkarmamıza rağmen, acaba eve televizyon alsak mı, diye düşünüyoruz. Ayrıca bu durumdan korkuyoruz, ne tavsiye edersiniz? İSLÂMİYET, HER ASRA VE HER İNSANA HİTAB EDER, getirdiği esaslar insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevab verir. İslâm’ın bu cihanşümûl özelliğine …

Devamını Oku »

İlk İnsandan Âhirzamana Kadın ve Âile

İslâm’da Aile Osman Nuri Topbaş Hocaefendi İLK İNSAN, İLK AİLE… Cenâb-ı Hak, önce ilk insan olan Âdem -aleyhisselâm-’ı topraktan yarattı. Âdem -aleyhisselâm- cennette her türlü nimet içinde olduğu hâlde, kendini yalnız hissetti. Cenâb-ı Hak, Hazret-i Âdem uykuda iken, ondan Hazret-i Havvâ’yı halk etti. Cüzden külle, küllden cüz’e bir akış ve temâyül başladı. Meleklerin …

Devamını Oku »