Günlük Arşivler: 17/04/2019

Şefaatin Delilleri – 4-5: Allah’ın izin verdikleri şefaat edebilir ve Allah’ın razı olduğu kullara melekler şefaat edecektir

Allah’ın izin verdikleri şefaat edebilir.  Şefaat Haktır. 4. Delil: Sebe suresi 23. Ayet A- Şefaatin hak olduğuna dair göstereceğimiz 4. Kur’an delili, Sebe suresinin 23. ayet-i kerimesidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulur:  أَستعيذ بالله ، ُ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَه  O’nun yani Allah’ın katında şefaat fayda vermez ْ إِلاَّ لِمَن …

Devamını Oku »

O Yüze Vurulur mu?

Prof. Dr. Yaşar Kandemir  Yüreğimi burkan o manzara hâlâ gözümün önünde, bir türlü unutamıyorum. O yıl Ramazan’ın ilk cumasını kılıyorduk. Bulunduğum yer itibariyle önümde iki adam, bir çocuk vardı. Çocuk 7-8 yaşlarındaydı. Pırıl pırıl yüzlü, hareketlerinde camiye yeni gelmeye başlayanların ceylân ürkekliği vardı. Yanındakilerin hareketini göz ucuyla takip edip aynını …

Devamını Oku »

Kader ve Meyelân

26.Söz- 2. Mebhas-ALTINCISI: Cüz-ü ihtiyarînin üssü’l-esası olan meyelân, Mâtüridîce bir emr-i itibarîdir, abde verilebilir. Fakat Eş’arî ona mevcut nazarıyla baktığı için, abde vermemiş. (26.söz) (Meyelan cüz-i ihtiyari’nin aslıdır esasıdır. Maturidî, meyelânı emr-i itibarî kabul etmiş ve kula vermiştir. Bu sebepten insan istemedikçe ihtiyari bir fiil meydana gelmez. Şayet gelse insanın …

Devamını Oku »

Şuubiye nedir?

Emeviler döneminde mevali adıyla anılan Arap olmayan Müslümanlar Araplarla eşit sayılmıyordu. İdarenin bu tutumu Arap olmayan Müslümanları İslamın öngördüğü eşitliğin gerektirdiği hakları almak için mücadeleye yöneltti. Böylece ortaya çıkan muhalefet hareketi Emevilerin devrilerek Abbasilerin iktidara gelmesinde rol oynadı. Abbasiler döneminde İranlılarla Türkmenlerin önemli haklar kazanmasından ve idari kademelerinde önemli görevler üstlenmelerinden sonra …

Devamını Oku »

Hatîb-i Ayasofya Mevlânâ Hamdullâh Hamdî Efendi

Müderris, Şeyhülkurrâ Ayasofya Hatîbi Mevlânâ Hamdullâh Hamdî Efendi Hayatı ve Eserleri Biyografik eserlerde doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmayan Hamdullâh Hamdî, Kanûnî Sultan Süleyman devrinden itibaren kırk yıl kadar Ayasofya Camii’nde cuma hatipliği yaptığı için (Bağdatlı İsmail Paşa 1951: 334; Abdurrahmân Hibrî 1996: 36) “Hatîb-i Ayasofya” diye meşhur olmuştur. …

Devamını Oku »