Günlük Arşivler: 01/05/2019

Bizim Şiirimiz Divan Şiiridir / Bahar Kasîdesi

Bizim şiirimiz Divan şiirdir, köksüz ve yanlış bir ağaca aşılanmış Batı şiiri değil, ama Osmanlıyı yıkanlar onun kültürel zenginliğini de yıkmış, klasik şiirimizi eski Türk edebiyatı diye mahkum etmişler, hatta bir ara kaldırmayı düşünmüş bu frenk serpuşlu adamlar. Derler ki padişah Nef’î’nin uzun süre düşünüp şiirlerini söylediğini fikrederler. Bir gün …

Devamını Oku »

Hz. Peygamber’in Emeğe ve Alın Terine Verdiği Kıymet

İslam Dini, çalışıp kazanmaya büyük önem vermiş, Cuma gününü bile ibadet ederek ya da boş geçirmek yerine Cuma namazını kılınca hemen yeryüzüne dağılıp çalışmak ve Allah’ın lütfundan nasip aramak emredilmiştir. Ayrıca Kur’an-ı Kerîm’de insanlığın mümtaz örnekleri peygamberlerin el emeği ve alın teriyle yaptığı işlere işaret edilmiştir. El emeği ve alın …

Devamını Oku »

Süt annenin çocuğun karakteri için bir önemi var mı­dır?

Süt Devresinde Verilen Süt, Tabiat ve Karakteri Değiştirir Soru: Süt annenin çocuğun karakteri bir önemi var mıdır? Cevab: Bismillahirrahmanirrahim. 1) Süt devresi içerisinde verilen gıda, çocuğun karakterine tesir etmektedir. Bu devre içerisinde aynı anneden emme sonucu vukua gelen sütkardeşliğinin, evlenmeği haram kılmada doğum ve nesep yoluyla olan hakiki kan kardeşliğine eşit …

Devamını Oku »

“Sübhanallah” Tesbihi Hangi İsim ve Sıfata dayanır?..

SORU: SÜBHANALLAH tesbihi hangi İsim ve Sıfat’a dayanır?.. “Evet, nasıl ki bütün mahlûkatın tesbihatları ism-i Kuddûsa bakar; öyle de, bütün nezafetlerini de Kuddûs ismi ister.” (30.Lem’a)  9. Söz’de “Rabbini bütün nekáisten pâk ve müberra ve ehl-i dalâletin bütün bâtıl fikirlerinden münezzeh ve muallâ ve kâinatın bütün kusurâtından mukaddes ve muarra …

Devamını Oku »

Ezanın Hikmetleri

İslam dini, namaz vakitlerinin girdiğini mü’minlere bildirmek için ezan okunmasını emretmiştir. Ezan, derin ve ibretli mânalar taşıyan özlü cümlelerden kurulu bir ilâhî dâvet ifadesidir. Her beş vakit namazda minarelerden taşan ve -her zaman duyduğumuz için olacak- derinlemesine mânasını durup düşünmediğimiz bu ezanı cümle cümle incelemeye çalışalım. 1- Müezzin arka arkaya …

Devamını Oku »

Geç Dönem Osmanlı Âdâb-ı Muâşeret Kitaplarında Sofra Âdâbı

Yazar: Dr. Fatma Tunç Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırmacısı Özet 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren siyasi, iktisadi ve sosyo-kültürel anlamda yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde Osmanlı üst sınıflarının yeme alışkanlıkları ve sofra düzeni değişmeye başlamıştır. Evin farklı mekânlarına rahatlıkla yerleştirilebilen ve etrafına çok sayıda …

Devamını Oku »

Ailenin Geçimi ile İlgili Âyet ve Hadisler

Âyet-i Kerîmeler “Annelerin yiyecek ve giyeceği, örfe göre babaya aittir.” Bakara Sûresi (2), 233 *** Varlıklı olan kimse, varlığına göre nafaka versin. Eli dar olan kimse de verebileceği kadar nafaka versin. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla bir şey yüklemez.” Talâk Sûresi (65), 7 *** “Siz hayıra ne harcarsanız, Allah onun yerine yenisini …

Devamını Oku »