Günlük Arşivler: 04/05/2019

De ki; BİSMİLLAH!..

De ki; BİSMİLLAH!.. Kainat sarayı içinde her canlının bir duası var. Bu duayı, her canlı kendi lisan-ı hâliyle terennüm ederek, Yaratıcısına iltica eder. Bütün bu yaratılmış olan canlı ve cansız varlıkların tek bir ortak sözü, tek bir dileği  var.  O da, “BİSMİLLAH’’dır.. Bismillah, öyle muazzam bir kuvvettir ki, O’nun açamayacağı …

Devamını Oku »

Kim ki nâkıs gelse Kastamonu’da olur tamam..

Kim nákıs gelse tamam olur Kastamonu’da Yazar: Cihad MERİÇ  Kastamonu etrafı dağlarla çevrili doğal kale şehir. Eski çağlardan beri kavimler Gökırmağın açtığı bu vadide hayat bulmuş. Su varsa hayat vardır. İnsanoğlunun tabiat ve fıtrat ile uyumlu yaşadığı dönemlerde, şehir planlaması için zamanlara meydan okuyan bir ufku varmış. Tüm çağlarda şehir …

Devamını Oku »

Fatih’in “Garaz” Redifli Şiiri

Âhiret kesbeylemektir dâr-ı dünyâdan garaz Yoksa ey zâhid nedir bildin mi ukbâdan garaz Yârsız cennet dahî olsa bana zindân olur İyi bil dîdârdır firdevs-i a’lâdan garaz Mâl ü mülkü terkedip gitsen gerektir âkıbet Pes nedir dünyâ için ey hâce dünyâdan garaz Her ne kim görsen taallûk bağlama kılma karâr İbret …

Devamını Oku »

Peygamber Efendimizin (asm) Dilinden Dua Örnekleri

1.      “Dua ibadetin tâ kendisidir.” (Ebû Davud) 2.      “Allah’ım, Senden hidayet ve doğruluk isterim.” (Müslim) 3.      “Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim.” (Müslim) 4.      “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalplerimizi taatine çevir.” (Müslim) 5.      “Allah’ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.” (Tirmizî) 6.      “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, …

Devamını Oku »

Ramazan ve Cami

Yazar: Haydar BEKİROĞLU “Minareleriyle, mahyalarıyla ve göklere rahmet yıldızları gibi saçılan ezanlarıyla sadece belirli zamanlarda insanlara ev sahipliği yapan İslâm mescitlerinin, sair zamanlarda ise garip, mahzun ve kalabalıklar arasında sıkışıp kalan hallerinin ıslah edilmesi, Ramazan ayında zihinlerimizi en fazla meşgul eden konulardan biri olmalıdır. Cami mü’minlerin kalbidir. Onu canlı tutmadan …

Devamını Oku »