Günlük Arşivler: 06/05/2019

Ramazan Sözlüğü

Ramazan: Kamerî aylardan Ramazan, hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı olup dinimizce mukaddes sayılan bir aydır. Müslümanlara bu ayda oruç tutmak farz kılınmıştır. Ramazan ayının özelliklerinden bazıları şunlardır: 1. Kur’an, Ramazan ayında indirilmiştir. 2. Ramazan, Kur’an’da ismi geçen tek aydır. 3. Kur’an’da “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelenen Kadir Gecesi bu …

Devamını Oku »

Dem Bu Demdir

Yazar: Vedat Akıllı “Fikr-i müstakbel ü mâzîyi bırak ârif isen, Böyledir hâl-i zaman, bir var imiş bir yoğ imiş.”  Koca Ragıp Paşa İçinde yaşadığımız an, yani bugün, burada, geçmişle gelecek arasında, bu arada yaşadığımız an; zaman kavramı açısından en so­mut gerçekliği ifade eder. Varlık ile yokluk arasında, bir varmış bir …

Devamını Oku »

İsmail Hakkı Efendi

İSMAİL HAKKI EFENDİ (Kastamonulu) 1326 senesinde ölen Abdurrahman Suzî Efendi’nin oğlu olup 1280 hicrî  senesinde Kastamonu’nun Göl kazasında doğmuştur. Kastamonu’da bulunan Seyyid Efendi Medresesi’nde, sonradan Kastamonu Mebusu olan el-Hac Hâfız Ahmed Mahir Efendi’den okuyarak icâzet almıştır.  On iki sene olmak üzere 1306 (1888) senesinde İnebolu kazasında Yahya Paşa Camii’nde imamlığa …

Devamını Oku »

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nden Ramazan’a Dâir Cümleler

Bediüzzaman’dan Ramazan Ayı Müjdeleri Ramazan-ı Şerifteki savm (oruç), İslamiyetin erkân-ı hamsesinin (beş esas şartın) birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiyenin a’zamlarındandır.   Ramazan-ı Şerif’teki oruç, hakîkî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır.   Ramazan-ı Şerif; bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bákıyeyi tazammun …

Devamını Oku »