Günlük Arşivler: 09/05/2019

Kastamonulu Mehmed Efendiler

MEHMET EFENDİ (Kastamonulu) Mustafa Kalbî Efendi’nin oğlu olup Haziran 1263 senesinde Kastamonu’nun Köyceğiz (Küpcüğez olmalı) mahallesinde doğmuştur. Köseoğlu Mehmet Hasip Efendi şöhreti ile bilinirdi. Once Taşmektep (Şaban Hoca) Mektebi’nde Kur’an’ı ezberlemiş ve Mülkiye Rüştiyesi’ne girmiştir. Dört yıl sonra Mülkiye mektebinden şehadetnâme almıştır. Eylül 1284 (1868) tarihinde Abdülbaki Medresesi’nde müderris A’mâzâde …

Devamını Oku »

Göçmenler sırtımızdaki yük mü?

Göçmen karşıtlığının beslendiği temel iddialara bakıldığında, önemli bir kısmının ekonomik argümanlar olduğu görülüyor. Prof. Dr. Murat Taşdemir Anadolu toprakları göçe hiç yabancı değil. Çoğunlukla unutsak da Türkler de bu coğrafyanın göçmenleridir. Öncesinde olduğu gibi, Cumhuriyet sonrasında da bu topraklar dönem dönem yoğun göçlere sahne oldu. Zengin Batı ile Doğu arasındaki …

Devamını Oku »

Akif’ten Tevhid ve Ramazan Şiirleri

Akif’ten Bir Tevhid şiiri Takdîr-i sıfâtında melâik (melekler) bile hayran (şaşkın) Yâ Rab seni nasıl idrâke nasıl yol bulur insan Esrâr-ı ulûhiyette irfan ne yapsın Hep aczini derpîş ediyor gâyet-i irfan Her yerde tecellî kılıyor  şâhid-i feyrin (Seni gösteren deliller) Misbâh-ı cemalinle müşa’şa bütün ekvân (Senin güzelliğin ile her taraf …

Devamını Oku »