Günlük Arşivler: 13/05/2019

Kurtuluş Savaşında Bediüzzaman Said Nursi

Bediüzzaman Said Nursi’nin vatan müdafaasında fiilen silahlı olarak hizmete koşması Birinci Cihan Savaşı devrelerinde başlamıştır. O zaman Van’da ilimle meşgul olmaktaydı. Van ulemasının ileri gelenlerinin hemen hepsi fiili mücadeleye katılmışardı. Ulemadan Abdülhakim Efendi Arvasî, Taha Efendi, Eski Diyanet İşleri Müşavere Heyetinden, Van Müftüsü Sıddık Efendi, Gevaş Müftüsü Kasım Efendi gibi …

Devamını Oku »

Tek Bir Hikâyeye Mahkûm Edilmek İstemeyenlerden Manifesto

‪Sessizliği, söyleyecek bir sözü olmadığı şeklinde yorumlananlardan adeta manifesto gibi bir mesaj var. Vatanını, ülkesini, bayrağını seven herkes gibi ben de bu sesi sizlerle paylaşmak istedim. Bu; milletin, halkın, vatandaşın, ananın, babanın, evladın, kardeşin sesi. Lütfen bu sese kulak verin; Bizler toplum olarak; geniş halk kesimlerini ve ülkenin sesi duyulmayan …

Devamını Oku »

“Resimli Ay Mecmuası”na karşı, “Haşir Risalesi”

Yazar: Dursun SİVRİ Resmi ideolojinin ladini anlamdaki laiklik düşüncesinin alt yapısının aracıdır “Resimli Ay Mecmuası.” Dinsizlik adına yayın yapan “Din Serisi”nden. Zındıka fikirleri ile malum Ahmet Cevdet ile komünistlerinin fikir veya ağababası Zekeriya Sertel ve arkadaşlarının çıkardığı bir dergidir “Resimli Ay Mecmuası.” İşte bu mecmuanın Nisan 1927 sayısının kapak konusu …

Devamını Oku »

Ahirete İmanın Delilleri ve Bediüzzaman

Risale-i Nur’un en çok üzerinde durduğu konulardan biri de Haşirdir. Yani öldükten sonra diriliş başta olmak üzere hesap, amel terazisi, amel defteri, sırat, cennet ve cehennem gibi ahirete imanla ilgili hususların ispatıdır. Yalnız Risale-i Nur, bunların nasıl olacağından ziyade niçin olacağıyla ilgilenir. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri, dönemin şartlarını gözeterek imanı taklidilikten …

Devamını Oku »

Übeyy b. Halef’in Haşır Konusunda Peygamberimiz’le (asm) Tartışması

Übeyy b. Halef’in Öldükten Sonra Dirilmeyi İnkâr Ederek Peygamberimiz Aleyhisselam’la Tartışması  Kureyş müşriklerinden, içlerinde Übeyy b. Halef, Âs b. Vâil ve Velid b. Mugîre’nin de bulunduğu bir cemaat, öldükten sonra dirilmenin imkânsızlığını aralarında konuştular. Übeyy b. Halef onlara: “Muhammed’in ‘Hiç şüphesiz, Allah ölüleri diriltecektir1 dediğini görmüyor musunuz?” dedi ve sonra da: …

Devamını Oku »

Tosyalı Şerifzâde Mehmed Efendi

MEHMET EFENDİ (Tosyalı) Şerifzâde Mehmet Bahaeddin Efendi, Sadık Efendinin oğlu olup Tesrînisânî 1283 (1867) tarihinde Kastamonu’nun Tosya kasabasında doğmuştur. Tosya’da bulunan Abdürrezzak Efendi Medresesi’nde tahsil görerek icâzet almıştır. 1309’dan (1893) 1314’e (1898) kadar Tosya kazası İdare Meclisi âzâlığında  bulunmuş ve akabinde iki yıl kadar Kaza A’şar Emaneti Memurluğunda hizmet görmüştür. …

Devamını Oku »