Günlük Arşivler: 16/05/2019

İman, Bi̇r Hüsn-ü Münezzeh ve Mücerreddi̇r

(…عَلَيْهِمْ اَنْعَمْتَ الَّذِينَ صِرَاط) “Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna” Fâtiha, 6)  İman, bi̇r hüsn-ü münezzeh ve mücerreddir. (17. Lem’a)  Ve mücerret, mukaddes ve muallâ güzelliklerin en mükemmeli, imandır. Kesinlikle bilinmesi gerekir ki; Nübüvvet insanlık için takdir edilmiş, Hayır ve kemâlâtların -insan kabiliyetlerinin yaratılış gayelerindeki kemale ulaşması ile birlikte, istidadlarının …

Devamını Oku »

Tuzaklara Dikkat

Yazar: Ali Rıza Temel Müslümanlar her konuda titiz ve uyanık olmak durumundadır. Ne aldatan ne de aldanan olmalıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) uyanık müslümanı şöyle tanımlamıştır: “Mü’min bir delikten iki defa ısırılmaz.” (Buhari, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63) Bir delikten yılan veya akrep tarafından sokulan kimse ya o deliği kapatır veya …

Devamını Oku »

Mehmed Ârif Efendi

MEHMET ÂRİF EFENDİ (Kastamonulu) Nakşibendî Tarikatının Hâlidî hulefâsından Şeyh Hacı Ahmet Efendi’nin torunu, İsmail Bey Medresesi müderrisi, mevâlîden, İzmir payesini hâmil Mehmet Abdülaziz Efendi’nin oğludur. Temmuz 1270 (1854) tarihinde Kastamonu’nun Cebrail Mahallesi’nde doğmuştur. İlk mektebten sonra mülkiye Rüştiyesi’ni bitirmiştir. 1288 (1872) senesinde Merdiyye Medresesi’nde müderris Seyyid Ahmed Hicabî Hazretlerinden zâhirî …

Devamını Oku »

Ramazan Tenbihnâmeleri *

Prof. Dr. Nesimi YAZICI Ankara Ü. İlâhiyat Fakültesi Osmanlı ülkesi geneli ve başkentinde Ramazan, ortaya çıkan çok farklı tezahürleri dolayısıyla, yalnızca oruç, teravih, Kur’ân ve benzerlerinden ibaret bir ibadet ayı, bunun sonucunda da yalnızca kişilerle Tanrı arasındaki özel ilişkiler demetinden ibaret muayyen zaman dilimi olarak değerlendirilmek durumunda değildi. Bu nedenle …

Devamını Oku »

Hz. Peygamberin (sav) Sünnetinde Yeme ve İçme Âdâbı

Doç. Dr. Sadık Cihan Sosyal hayatta sürekli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişikliklerle birlikte, İslâmi âdâbın devam edip etmediği hususunun tesbiti gerekmektedir. Çünkü cemiyetin huzurlu, ahenkli ve birbirine karşı sevgi ve- saygı içerisinde yaşayabilmesi buna bağlıdır. Cemiyetimizde İslâmi âdâbın zayıfladığı ve bazı kısımlarda yok olmak üzere olduğu görülmektedir. Hatta İslâmi hayat …

Devamını Oku »