40 Hadis, 40 Dua

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

Kırk Hadis Mealiyle Kırk Dua

 1. Uyumadan önce Okunacak Dua:

Allah’ım Sen’in isminle ölür ve dirilirim. (Buhari daavat 6312)

 1. Uykudan uyandığında okunacak dua:

Bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah’a hamd olsun. Toplanma yeri O’nun huzurundadır. (Buhârî, Daavât 7) 

 1. Elbise okurken okunacak dua:

Hiçbir gayret ve kuvvet uygulamaksızın bana bu (Elbiseyi) giydiren ve veren Allah’a hamd olsun.(Ebu Davud 4023)

 1. Elbise çıkarırken okunacak dua: 

Allah’ın ismiyle. (Tirmizi -2/505)

 1. Tuvalete girildiğinde okunacak dua:

Allah’ım pislikten ve pis olan (dişi ve erkek) şeytanlardan sana sığınırım. (Tirmizi Taharet 6)

 1. Tuvaletten çıkıldığında okunacak dua:

Allah’ım, beni bağışlamanı isterim. (Tirmizi Taharet 7)

 1. Abdestten önce okunacak dua:

“Allah’ın adıyla (abdeste başlarım).”(Ebu Dâvud, İbn-i Mâce, Ahmed; Bkz. İrvâu’l-Ğalîl (1/122)

 1. Abdestten sonra okunacak dua:

Allah’ım, beni, tevbe eden ve günahlarından temizlenen kullarından eyle. (Tirmizi – 1/78)

 1. Evden çıkarken okunacak dua:

Bismillah, Allah’a tevekkül ettim. Allah dilemedikçe hiçbir hareket ve güç yoktur. (Ebu Davud – 5095)

 1. Eve giderken okunacak dua:

Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık, Rabbimize tevekkül edip güvendik. ((Müslim, Tahâret 43, 44; Ebû Dâvûd, Edeb 103))

 1. Ayakkabı giyerken okunacak dua: 

Sizden biri ayakkabısını giymeye sağdan başlasın, çıkardığı zaman ise soldan başlasın. Sağ ayak ayakkabıyailk giyilirken ve son çıkarılan olsun. (Muslim 2907)

12. Ayakkabı çıkartırken okunacak dua:

Resulullah (SAV) tenizliği, saçını taraması, ayakkabısını giyme gibi tüm durumlarda sağdan başlamayı severdi.(Müslim 268)

 1. Geceleyin uyanıp da bir yandan bir yana dönerken okunan dua:

Tek ve Kahtar olan Allah’tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Aziz ve Gaff<r’dır.(Sahihu’l-Cami, 213)

 1. Cami’ye girerken okunacak dua:

Sizden biri mescide girerken Nebi(S.a.v)’e selam etsin. “Allah’ım bana rahmetin kapılarını aç.” Desin. (Ebu Davud – Salat 466)

15. Camiden çıkarken okunacak dua:

“Allah’ım Sen’den iyiliğinden bana vermeni istiyorum.” (Ebu Davud – Salat 466)

 1. Yemeğe başlarken okunacak dua.

Allah’ın adıyla başlıyorum. (Ebu Davud 347)

 1. Şayet unutursa yemek başında okunacak dua:

Başında ve sonunda Allah’ın ismiyle başlarım. (Ebu Davud 347)

 1. Yemekten sonra okunacak dua:

Hiçbir hareket ve kuvvet sarfetmediğim halde bana bunu rızık olarak veren ve yediren Allah’a hamd olsun (İbni Mace Eime 3285)

 1. Yemek yiyenin ikram edene duası:

“Allah’ım! Onlara lütfettiğin rızıkları onlara bereketli kıl, onları bağışla ve onlara merhamet et.” (Muslim 1615)

 1. İftar sofrası sahibine dua:

Sofranızda oruçlular iftar etsin ve yemeklerini hayırlı kişiler yesin ve melekler sizin için dua etsin. (Ebu Davud 367)

 1. Su içirene yapılan dua:

Allah’ım! Bana yedirene yedir ve içirene içir. (Muslim 1615)

22. Yolculuğa çıkarken okunacak dua:

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. (Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Hiç şüphesiz sonunda rabbimize döneceğiz.) (Muslim 2/998)

 1. Yolculukta dönerken okunan dua:

Bizle, sağ-salim dönenler, dövbe edenler, ibadet edenler ve Rabbimize ham edenleriz. (Muslim 2/998)

 1. Hastayı ziyaret sırasında:

Zararı yok, inşallah (günahlarını )temizler. (Buhari 118)

 1. Musibet esnasında:

Yüce arşın sahibi olan Allah’tan sana şifa vermesini dilerim. (Yedi defa okunur.) (Tirmizi 180)

 1. Kabir ziyareti duası:

Ey bu diyarın Müslüman ve mü’minleri! Allah’ın selamı üzerinize olsun. İnşallah bizlerde sizlere katılacağız.  Allah içimizden önce ölenlere ve sonraya kalanlara merhamet etsin. Allah’tan bize ve size afiyet vermesini isterim. (Muslim 671)

 1. Düşmana karşı yapılan dua:

Ey  kitabı indiren ve hesabı çabuk gören Allah’ım! Düşman gruplarını bozguna uğrat. Allah’ım! Onları hezimete uğrat ve onları altlarından sars. (Muslim 1362)

 1. Bir topluluktan korkan kişinin yapacağı dua:

Allah’ım! Beni o topluluğa karşı dilediğin gibi muhafaza eyle. (Muslim 2300)

 1. Borçtan kurtulma duası:

Allah’ım! Haramdan uzak durup, helal olanla yetinmemi bana nasip et. Beni fazlından zenginleştir ve başkalarına muhtaç eyleme. (Tirmizi 180)

 1. Zor bir işle karşılaşanın okuyacağı dua:

Allah’ım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Şayet sen dilersen zoru kolay kılarsın. (İbn Hibban es-Sahih 2427)

 1. Günay işleyenin yapacağı dua:

Diri ve zatıyla kaim olan, O’ndan  başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah olmayan yüce Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tövbe ederim. (Ebu Davud 86)

 1. Hoşa gitmeyen bir şey olur veya istenilen olmazsa okunacak dua:

Bu Allah’ın takdiridir ve O diledğini yapar. (Müslim, 4/2052).

 1. Rüzgar eserken okunan dua:

Allah’ım Bu rüzgarın hayranı Sen’den diler, şerrinden Sana sığınırım. (Ebu Davud 326)

 1. Gök gürlerken okunan dua:

Gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin heybetinden dolayı teşbih ettiği Allah’ın tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim. (Muvatta 992)

 1. Aksıranın okuyacağı dua:

Şayet biriniz aksırırsa: Elhamdulillah desin. Bunu işiten yanındaki kardeşi veya arkadaşı da ona: Yerhamukellah desin. Buna karşılık o da; Yehdikümullah ve yuslihu baleküm desin.

 1. Evlenen kişiye yapılacak dua:

Allah sana mübarek kılsın ve bereketini daim eylesin. İkinizin arasını hayırda birleştirsin. (Tirmizi – 316)

 1. Çocuğu olana yapılacak dua:

Sana ihsan edileni Allah sana mübarek kılsın. Onu sana karşılıksız veren Allah’a şükredesin. Çocuğun buluğa ersin ve onun iyiliği ile rızıklandırılsın. (Nevevi el-Ezkar 349)

 1. Bir mecliste okunacak dua:

Rabbim! Beni bağışla ve tövbemi kabul buyur. Muhakkak ki sen, kullarının tövbelerini kabul eden ve günahlarını bağışlayansın. (Sahih-i Tirmizi – 3/153)

 1. Sohbet sonunda okunacak dua:

Rabbim! Beni bağışla ve tövbemi kabul buyur. Muhakkak ki sen, kullarının tövbelerini kabul eden ve günahlarını bağışlayansın. (Sahih-i Tirmizi – 3653)

 1. Uykudan korkan veya korkutucu birşeyle karşılaşanın okuyacağı dua:

Gazabından, cezasından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve burada hazır bulunmalarından Allah’ın tam olan kelamına sığınırım. (Ebu Davud 12)

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Yol – Yolculuk Duaları

İmam Mâlik’in bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (asm), sefer niyetiyle ayağını bineğinin özengisine koyduğu zaman şu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar
Padişah ve Av Köpeği

Pâdişahın husûsî nazarlarına mazhar olmuş bir av köpeği vardı. Avcılıkta mâhir ve usta idi. Pâdişah, ona son …

Kapat