Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız / İnebolu Müftüsü Ahmed Hamdi Efendi

İnebolu Müftüsü Ahmed Hamdi Efendi

Bunu paylaşınız

İnebolu Müftüsü Ahmet Hamdi Efendi

1874 (1290)’te Kastamonu-Küre Kazası’nın Elmalı Tekke Köyü’nde doğdu.

Müderris Hacı Salih Efendi’nin oğludur.

İlk ve orta öğrenimini İnebolu Sibyan Mektebi ve Rüştiyesi’nde tamamladı (4 Temmuz 1887).

Bir süre İnebolu Hamidiye Medresesi’ne devam ederek babasının derslerine katıldı.

1892 yılında İstanbul’a gitti.

Orada Ayasofya Dersiamlarından Şeyh Abdülkadir Raşit Efendi’nin derslerine devam etti.

Eylül 1899’da müderrislik icazetini aldı.

Babasının vefatı üzerine onun yerine Hamidiye Medresesi’ne müderris tayin edildi (1 Mayıs 1900).

Girdiği imtihanda başarı göstererek 8 Ekim 1902’de “İbtidai-i Hariç”, 14 Ekim 1908’de “İbtidai-i Dâhil” unvanlarını alarak, “Sahn Müderrisliği”ne kadar yükseldi (1).

Ahmet Hamdi Efendi, Hamidiye Medresesi Müderrisi iken,

4 Ekim 1906’da İnebolu Müftülüğü’ne tayin edildi (2).

Ahmet Hamdi Efendi, ilk günlerden itibaren Milli Mücadele’ye katılan din adamlarındandır.

Dava arkadaşları ile birlikte İnebolu’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasına yardımcı oldu ve Başkanlığına seçildi (3).

İnebolu ve çevresinde Milli Mücadele’nin önemi konusunda halkı bilgilendirdi. 

Kuva-yı Milliye’nin personel, silah ve cephane bakımından ikmalinde görev aldı.

Görgü tanıklarından Nurettin Peker, hatıratında Müftü Ahmet Hamdi Efendi’nin çalışmalarından şöyle söz eder:

“… 1 Haziran 1921 günü camide Müftü Ahmet Hamdi Efendi, her Cuma namazından sonra yaptığı gibi bugün de Çarşamba olduğu halde öğle namazından sonra kürsüde Kuva-yı Milliye’yi övüyor, iskeleye gelen silâh ve cephaneleri boşaltmanın, taşımanın sevabından bahs ile vaaz ediyordu…

Müftü (Ahmet) Hamdi kürsüden yüksek sesle “Ey ahali çarşıyı kapayın, camileri kapayın, haydi peşime düşün” deyip camiden cübbesiz fırlayınca camilerden, dükkânlardan çıkan halkın koşuştuğu, dükkân, kahve, mağaza kepenklerinin bir gürültü sağanağı halinde kapandığı, hastası, sağlamı, eli ayağı tutanın müftünün peşine düşerek tekbirler ve tehlillerle yalıya yürüdüğü görüldü.

(Müftü Ahmet) Hamdi Efendi ile ihtiyar kayıkçılar, kâhyalar, dükkâncılar yanaklarından sakallarından terler akarak çalışıyorlar, peş peşe karınca gibi taşınıyor, sandıklar, denkler omuzdan omuza uçuyor ve bu ateşli iman ve milli gayretle vapurlar, kayıklar, yalılar boşalıyordu.

Bu mucizeyi seyreden subaylar, kumandanlar, memurlar, İstanbul’dan gelmiş yerli yabancı yolcular, Türk Milletinde bu yurtseverlik oldukça dipdiri ayakta duracağına inanıyorlar ve yabancılar fotoğrafla resim çekerlerken Türkler de gözyaşları ile yardıma katışıyorlardı…” (4)

Müftü Ahmet Hamdi Efendi, 22 Nisan 1920’de Ankara Fetvası’nı da tasdik ederek hizmetlerini bütün millete duyurmuş oluyordu (5).

Ahmed Hamdi Efendi 1 Haziran 1928 tarihinde, İnebolu Müftüsü iken vefat etmiştir (6).

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Mehmed Adnan Efendi ve Mehmed Ârif Efendi

MEHMED ADNAN EFENDİ Hacı Muharrem oğullarından Hasan Ağa’nın oğlu olup Temmuz 1261 (1855) tarihinde Kastamonu’nun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız, Kastamonu Evliyaları Âlimleri
A’reczâde Ahmed Efendi (Ahmed b. Mehmed b. İbrahim el-Kastamonî)

Yrd. Doç. Dr. Şükrü MADEN Karabük Üniversitesi Hayatı Ahmed b. Mehmed b. İbrahim el-Kastamonî (ö. …

Kapat