Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Şiirler / Alvarlı Efe Hazretlerinden Üç Ramazan Şiiri

Alvarlı Efe Hazretlerinden Üç Ramazan Şiiri

Bunu paylaşınız
NUTK-İ ŞERÎF

Göründü hilâl-i mâh-ı Ramazân
Rahmet-i Rahmân’a nihâyet mi var
Temevvüc etmede deryâ-yı gufrân
Kerem-i Kerîm’e bidâyet mi var
 
Yâ Rab ne se’âdet ne kerâmetdir
Arşdan ferşe kadar ne şerâfetdir
Nûr-i tevhîd ile münevver olan
Ümmet-i Muhtâr’a zelâlet mi var
 
Dürre-yi tevhide hâmil olanlar
Bu bahr-i tevhidde dürrü bulanlar
Kemâl-i îmâna mâlik olanlar
Zevk-i ma’nevîden ferâgat mi var
 
Olur rûz-i cezâ kopar kıyâmet
Seyr olur o demde azîm alâmet
Ehl-i îmân olan bulur selâmet
Hâmil-i tevhîde hacâlet mi var
 
Ziyâfet-i Rahmân Lutfî bu mâhdır
İftâr sofrasında sâim âgâhdır
Mağfiret merhamet ne âlî câhdır
Sâim-i lillâhe nedâmet mi var

 

***

Kesretle gelir sâime rahmet ramazanda
Sâim bulunur Ahmed’e ümmet ramazanda

İstiğfar eder sâime cân ile melekler
Hak’dan erişir mü’mine devlet ramazanda

Bu rahmet ayını bize bahş etti Hudâ’mız
Rahmeti bula kullara kesret ramazanda

İstiğfar eder mü’mine bu mâhda melekler
Gün gibi doğar kalplere irfan ramazanda

Lütfî’de ne var tesirini halk ede Allah
Lutf eyleye bu ümmete Rahman ramazanda

***

Safâ geldin eyâ şehr-i şefâat
Bu ümmete doğan mâh-ı hidâyet
Buhûr-i rahmet-i Rahmân ki sensin
Nüzul eyler bugün emtâr-ı rahmet

Safâ geldin eyâ kân-i keramet
Bu ümmete veren şân u şerâfet
Kerem nehrisin ey mihr-i diyanet
Buluruz senin ile yüce devlet

Safâ geldin eyâ ihsân-ı Mevlâ 
Eden bu ümmeti a’lâdan a’lâ 
Açılır sende dergâh-ı muallâ 
Hudâ’ya sende eylerler karâbet

Safâ geldin eyâ şân-ı atâlar
Ki sende olunur afv-ı hatâlar
Sana hürmetle eyler merhabâlar
Bu ümmet-i Muhammed pür-seâdet

Safâ geldin eyâ sultân-ı ezmân
Erişdin ümmete rahmet-i Rahmân 
Alır İslâm olan afvine fermân
Sana hürmetdir îmâna alâmet

Safâ geldin eyâ nur-i Hüdâmız 
Ki sendedir bize nûr-i Hudâ’mız
Sana kurban ola rûh-i fedâmız
Şefî’ ol bizlere rûz-i kıyâmet

Safâ geldin bu ümmete veren nûr
O cilve-gâh-ı rahmete olan Tûr
Ki sensin ümmete cennat hem hûr
Kavuşduk Lutfî Mevlâ’ya nihâyet

Alvarlı (Efe) Muammer Lütfî (ks) 

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Ya bildiğini eyit ya bir bilürden işit

1.Âşıklar ortasında sôfîlık satmayalar İhlâsıla bu ışka riyâyı katmayalar 2.Ya bildügünü eyit ya bir bilürden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Şiirler
Akif’ten Tevhid ve Ramazan Şiirleri

Akif’ten Bir Tevhid şiiri Takdîr-i sıfâtında melâik (melekler) bile hayran (şaşkın) Yâ Rab seni nasıl …

Kapat