Ana Sayfa / Ayşenur KAHVECİ

Ayşenur KAHVECİ

Çocuklara olumlu davranış kazandırma / Ayşenur KAHVECİ

Çocuklara olumlu davranış  kazandırma Birçok danışanımdan şu gibi sözler duyuyorum: “O kadar bağırıyorum, bağırıyorum!  Sağır oldu sanki çocuk! Duymuyor mu beni?”Evet duymazlar. Yüksek sesle yapılan uyarılara karşı bir süre sonra kapatırlar kendilerini çocuklar. Bir saldırıya maruz kalmışlardır çünkü. Bunun için mutlaka kendilerini korumaya almaları gerekmektedir. Kendi cılız sesleriyle anne babalarının …

Devamını Oku »

Sırat-ı Müstakim / Ayşenur KAHVECİ

Ayşenur KAHVECİ Sırat-ı Müstakim لصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ Cisim hanesinde iskân edilen ruh-u insanın yaşayabilmesi içindir şu üç kuvvenin var edilişi. İnsan hayatının devam edebilmesi içindir. Bunların ilkinin; menfaatleri celb ve cezb için yaratılmış olan kuvve-i şeheviye-i behimiye olduğunu söyler  Bediüzzaman. İkincisinin;  insanın zararlı şeylerden kendisini koruması için var edilmiş  kuvve-i sebuiye-i gadabiyeolduğunu söylemiştir. Üçüncü …

Devamını Oku »

Sinek kardeşler / Ayşenur KAHVECİ

Ayşenur KAHVECİ Sinek kardeşler “Ey insanlar bir misal verildi, şimdi ona iyi kulak verin! Haberiniz olsun ki sizin Allah’tan başka taptıklarınız bir sinek yaratamazlar, hepsi onun için bir araya gelseler bile; şayet sinek onlardan birşey kaparsa onu ondan kurtaramazlar; isteyen de güçsüz, istenen de!” Hac suresi-73 Bugünlerde evimdeki birkaç sinekten yaka …

Devamını Oku »

Tezkiye ve medih kim içindir? / Ayşenur KAHVECİ

Tezkiye ve Medih kim içindir?  “Nefislerinizi temize çıkarmayın.” (Necm Sûresi) İnsan fabrikasında, kişinin cennetini elde edebilmesi için tüm alet edevat yerleştirilmemiş miydi?  Neyi, nasıl, hangi duygumuzu nerede veya  neye, azalarımızı nasıl, kimin istediği gibi kullanmalıydık? Tüm bunlar bildirilmemiş miydi kitabımızda? Her müşkülümüzün cevabını bulabileceğimiz bir rehberimiz vardı  bizim… Cevap anahtarımızdı …

Devamını Oku »

Nurculuk / Ayşenur KAHVECİ

Ayşenur KAHVECİ Nurculuk Üstad Hazretleri 1930’lu yıllarda mübarek Çam dağında Risale-i Nurları kaleme aldırırken bir talebesi şöyle der: “Üstadım siz söylüyorsunuz, ben yazıyorum. Bu dağ başında ikimiz yalnız, garip, kimsesiz bu yazdıklarımızı kim duyacak, kim okuyacak, kim görecek?” Üstad Hazretleri ise cevaben şöyle diyor:“Yaz kardeşim… Bir gün gelecek bütün dünya …

Devamını Oku »

İlâhi Hürriyet / Ayşenur KAHVECİ

Ayşenur KAHVECİ İlahi Hürriyet Ey insan! Senin Yaratıcın benim. Seni ben yarattım. Sen benim mülkümsün. Annenin karnındayken sana ben can verdim. O karanlıkta sana ben hayat verdim. Kaşını, gözünü, elini, kolunu ben planladım ve yaptım. Sesleri duyman için o et parçasına duymak kabiliyetini ben verdim. Fazla gürültülerden rahatsız olma diye …

Devamını Oku »

İntizam ve İttifakı Muhafaza / Ayşenur KAHVECİ

Ayşenur KAHVECİ İntizam ve İttifakı Muhafaza Bunun için dört vazifeden bahseder Üstad Muhakemat’ta… Kâinatın lisân-ı hâli ile, mesela muazzam intizamı ile Vâcib-ül Vücûd’a işaret ettiğini anlatır. Mahlukâtın nev’leri, nev’lerin ferdleri arasındaki göz kamaştırıcı intizamın nazar-ı hikmete, Allah’ın varlığına, kasd ve iradesine şahitlik eden bir müjdeci olduğundan bahseder. İnsanın ise kâinatın …

Devamını Oku »

Kapınıza Gelen Ya Dilenci Değilse! / Ayşenur KAHVECİ

Ayşenur KAHVECİ Kapınıza gelen ya dilenci değilse! Ne zor bir karardır her el açana birşeyler vermek. Her kapımızı çalanı boş çevirmemek. “Doğru mu söylüyor acaba, gerçekten fakir fukara mıdır, yoksa kandırıyor mu beni?” diye düşünmekten eşikte, bakakalırız bazen kapıda bekleyenin yüzüne. Hayatımızın her sahasında yerlerini almıştır artık dilenciler. Kırmızı ışıklarda …

Devamını Oku »

Bu Bir Tavsiye Değil, Emirdir! / Ayşenur KAHVECİ

Ayşenur KAHVECİ Bu Bir Tavsiye Değil, Emirdir! “Allah nâmına vermeyen gafil  (Allah’ı unutan) insanlardan almamalıyız.” Evet, bu bir tavsiye,öğüt veya teklif değil, emirdir! Üstad hazretlerinin hemen hepimizin ezberlediği 1. Sözün ahirinde söylediği şu sözü hatırlayalım:“Ey nefis! böyle ebleh olmamak istersen; Allah nâmına ver, Allah nâmına al, Allah namına başla, Allah …

Devamını Oku »

Yanlış yapıyorsunuz muhterem Ağabeyler / Ayşenur KAHVECİ

Ayşenur KAHVECİ Yanlış yapıyorsunuz muhterem Ağabeyler Son zamanlarda dikkatimi çeken bir husus var. Şöyle ki; Risale-i Nur hizmetini bilen ve aktif olarak içinde bulunan ağabeylerden bazıları hanımlarının hizmette aktif olmalarına ve hatta derslere gidip gelmelerine sıcak bakmıyorlar. Hanımlar bu durumdan muzdarip olsalar da direnmek söz konusu olmuyor elbette. Lakin ceremesini …

Devamını Oku »

Öğretmenlerde ortası yok / Ayşenur KAHVECİ

Ayşenur KAHVECİ ‘Öğretmenlerde ortası yok’ Bediüzzaman Hazretlerinin masum çocuklara ne kadar ehemmiyet verdiğini biliriz. Öyle ki; Risale-i Nur’da (Tarihçe-i Hayat) henüz altı yaşında olan Suriyeli Hüseyin Abdülhadi namındaki bir çocuğun mektubuna dahi yer vermiştir. (Hüseyin Abdulhadi Ağabey halen Cidde’de ikamet ediyor.) Birçoğundan da isimleri ve yaşları zikredilerek bahsedilmiştir. Üstad Hazretleri …

Devamını Oku »

Arapların Risale-i Nur’a hayranlıkları / Ayşenur KAHVECİ

Arapların Risale-i Nur’a hayranlıkları Ayşenur KAHVECİ Geçen sene ilk kez tanıştılar Nurlarla. “Nedir bu kitaplar?” dediklerinde“Kur’an-ı Kerim’in tefsiridir” dedik. Arapların Kur’an’a olan düşkünlükleri malum… Kaldırım taşlarında minikler babalarına, amcalarına Kur’an ezberi dinletirler. Okullarda her sene en az bir cüz ezber yaptırılır. En ufak müşküllerinin cevabını Kur’an’da ararlar. Kur’an’ın tefsiri deyince …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’a Perde Olmak / Ayşenur KAHVECİ

Ayşenur KAHVECİ Risale-i Nur’a Perde Olmak Bizim çocukluğumuzda ders makamına oturan kişi ilk etapta dinlenirdi sadece. Risale-i Nur’ları sadece dinleyerek kafamıza kazıdığımızın semereleri yıllar sonra çıkmaya başladı ortaya. Görüldü ki; o zamanki sadakat ile dinlemeler, meğer o günkü aklın erdiği kadarıyla sadece ninni gibi bir kulağından girip diğerinden çıkmamış insanın. …

Devamını Oku »