Ana Sayfa / Ahmet KATIN

Ahmet KATIN

Evlatlarımız için güzel bir dua / Ahmet KATIN

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN MÜTHİŞ BİR DUA Ya Rabbi! Kızım … oğlum … hiçbir dahlim olmadan bana emanet ettin. Hiçbir dahlim olmadan Sen onları hıfzet. Ya Rabbi! Beni onlarla imtihan etme. Ya Rabbi! Onları açık, gizli hertürlü fitneden muhafaza et. Ya Rabbi! Onları kitabını hıfzeden, dinlerini samimi yaşayan, ibadetlerine azami dikkat eden, …

Devamını Oku »

Haramlar neden var? / Ahmet KATIN

Haramla helal, haramla ibadet, haramla Islâmiyet beraber yürümez! Nasil ki şafak sökünce karanlık geçer gider; nasıl ki vakti gelince karanlık çöker, ışık gider; haramlar da böyledir. Haram işleyen, İslam güneinin ışığından pay alamaz. Harama giren ne kadar insan gördümse hepsi camiden, dersten uzaklaştılar. Nasil ki bal tenekesine sirke döksen, balın hepsi …

Devamını Oku »

Müjdeli Hadisler / Ahmet KATIN

Resulullah (sav) buyurular ki: “Allahın evlerinden birinde toplanıp, Allahın kitabini okuyan, onu aralarında öğrenip, öğreten hiçbir topluluk yoktur ki, Allah onların üzerine huzur indirmesin, rahmet onları kaplamasın, melekler onları kuşatmasın. Allah onları, kendi katındakilerin içinde anmasın!” Ebû Hureyre radiyAllahu anh. Ebû Dâvud. Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah`ın, yollarda dolaşıp zikredenleri …

Devamını Oku »

Efendimiz’in haber verdiği korkulacak 4 zaafımız! / Ahmet KATIN

Efendimiz (sas) Hazretleri buyuruyor ki: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum zaaflar: Karın büyüklüğü, (göbek bağlamak). Çok uyumak. Tembellik. Yakîn (iman) zaafı!” Bakalım, Efendimiz’in bizim adımıza korktuğu, bizim ise henüz farkına bile varamadığımız bu 4 zaafımızı bir gözden geçirelim. Hangimizde ne kadarı var bir düşünelim. Göbek bağlamak: Hadisteki ifadesiyle “kiberü’l batın” …

Devamını Oku »

Ana-babaya yardım etmek Allah yolunda olmaktır / Ahmet KATIN

Bir evlat kendi ayakları uzerinde durana kadar gerek annesi ve gerekse babası onun icin nice fedakârliklarda bulunurlar. Yaşlandıklarında ise ilgi görme sırası artık onlardadır. Nankörlük, insana, hele bir Müslüman’a yakışmaz. Biz iyilik gördüğümüz insanlara yine iyilikle mukabele ederiz. Hele bu insanlar bizim hayatımıza sebep ve vesile olmuş, bizler için kendilerini …

Devamını Oku »

Namazın Manası / Ahmet KATIN

Risale-i Nurdan 9. Sözden bir vecize: Namazın manası, Cenab-ı Hakk’ı tesbih ve ta’zim ve şükürdür.  Sözler, 40   Okuduğumuz kelimeler ve cümlelerin bir cesedi bir de ruhu vardır. Cesed mürekkebi, harfleridir. Ruhu ise manasıdır. İkisi birbirinden ayrılmaz ve ayrılmamalıdır.   Namazın da cesedi ve ruhu vardır. Cesedi hadesten taharetten necasetten …

Devamını Oku »

Bir Ölünün Haykırışı / Ahmet KATIN

Dünyaya gelmezden önce, bilemezdik, hangi erkeğin sülbüne geçeceğimizi, hangi hanımın rahminde büyüyeceğimizi. Şimdi de bir başka cehalet tablosuyla karşı karşıyayız. Üzerinde seyahat ettiğimiz bu dünyadan, berzah alemine hangi vasıta ile göç edeceğiz? Bu yolculukta trafik kazasına mı bineceğiz, kalp sektesine mi? Hangi hastalık bizi ölümün eşiğine getirip, ölüm meleğine teslim …

Devamını Oku »

Günümüzde İhmal Edilen Farz ve Sünnetler / Ahmet KATIN

TERK EDİLMİŞ SÜNNET VE FARZLAR Sual: Bir hadiste; “Terk edilip, unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana, yüz şehid sevabı verilecektir” buyuruluyor. Günümüzde terk edilen sünnetler hangileridir? Bilirsek başkaları yapmasa da biz yapıp şehid sevabına kavuşuruz. CEVAP: Terk edilen çok sünnet vardır. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: “Ümmetim bozulduğu zaman sünnetime sarılana bir şehid …

Devamını Oku »

İmanın Tazelenmesi, Yenilenmesi / Ahmet KATIN

Dördüncü Mes’ele جَدِّدُوا اِيمَانَكُمْ بِلاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ ın hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti, çok Sözlerde zikredilmiştir. Bir sırr-ı hikmeti şudur ki: İnsanın hem şahsı, hem âlemi her zaman teceddüd ettikleri için, her zaman tecdid-i imana muhtaçtır. Zira insanın herbir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki …

Devamını Oku »

Her Şey Allah’tandır / Ahmet KATIN

“Mademki her şeyin Allah’tan olduğunu bilirsin ve ona iz’anın vardır. Zararlı menfaatli her şeyi tahsin ve hüsn-ü rıza ile kabul etmek lâzımdır. Ve illâ, gaflete düşmeye mecbur olursun.”      MESNEVİ-İ NURİYE 236  Mü’min, Kainatta tasarruf eden sonsuz ilim, irade ve kudret Sahibi olan Allaha iman eder. Bu imanı, tevhidi …

Devamını Oku »

Örümcek Ağını Nasıl Örüyor? / Ahmet KATIN

http://www.espace-sciences.org/science/images/images-maj/Perso/spiderweb/index_spider.html Yukarıdaki linki tıklayın, yükleme bittikten sonra ; sol alt kısımdaki yazıya tıklayın. Daha sonra adım adım flash yanan rakamlara tıklayın, örümceğin ağını nasıl ördüğünü seyredin. Yeryüzünde yüzlerce cins örümcek yaşar. Bu küçük hayvanlar kimi zaman yuvasının statik hesaplarını yapabilen bir inşaat mühendisi, kimi zaman üstün tasarımlar yapan bir iç …

Devamını Oku »

Hayata Hayat Katacak Hadis-i Şerifler / Ahmet KATIN

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) her sözü, her yaptığı bizim için bir örnektir. Üçer maddeden oluşan hadisleri, örnek alıp, hayatımıza yerleştirmemiz temennisiyle… Sizi, şu üç şeyden men ediyorum: 1- Dedikodudan,  2- Çok sual sormaktan, 3- Malı zayi etmekten. (İbni Mace) Allah-u Teâlâ üç şeyden hoşlanmaz:  1- Çok konuşmak, 2- Çok sual sormak, …

Devamını Oku »

Hikmet Hakikatı / Ahmet KATIN

Risale-i Nur’un en mühim özelliklerinden birisi, kâinat ile Kur’an arasındaki kopmaz alakayı isbat etmesidir. Yani ikisi de, Allah’ın kitabıdır ve birbirlerini te’yid ve tasdik ediyor; birbirini şerh ve izah ediyor; aynı hakikatları ilan ve isbat ediyorlar. Bu büyük hakikatlardan birisi Hikmettir. Kainatın neresine bakılsa, hikmetsiz, gayesiz, abes bir şey bulunmaz. Kainatı …

Devamını Oku »

İlletler ve Hikmetler / Ahmet KATIN

Uzun zamandan beri, her ehl-i hizmeti, her dindarı kuşatan bir mana var. Her meseleyi dünya hesabına, dünya faidelerine binaen izah etmek. Buna her ne kadar hikmet diyorsak da, bu hikmette bir hikmetsizlik olduğu görülüyor. Mesela: Secdeyi anlatırken, insan secde ettiğinde kan beyne hücum eder ve kanın içindeki oksijen beyni besler, …

Devamını Oku »

Mecazi Nefs-i Emmare / Ahmet KATIN

Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimad eden, bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır. Öyleyse sen bahtiyarsın.  Fakat Bazen olur ki, nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâp eder, fakat silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder. Âsab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmâre çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. …

Devamını Oku »