Ana Sayfa / Ahmet KATIN

Ahmet KATIN

Günümüzde İhmal Edilen Farz ve Sünnetler / Ahmet KATIN

TERK EDİLMİŞ SÜNNET VE FARZLAR Sual: Bir hadiste; “Terk edilip, unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana, yüz şehid sevabı verilecektir” buyuruluyor. Günümüzde terk edilen sünnetler hangileridir? Bilirsek başkaları yapmasa da biz yapıp şehid sevabına kavuşuruz. CEVAP: Terk edilen çok sünnet vardır. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: “Ümmetim bozulduğu zaman sünnetime sarılana bir şehid …

Devamını Oku »

İmanın Tazelenmesi, Yenilenmesi / Ahmet KATIN

Dördüncü Mes’ele جَدِّدُوا اِيمَانَكُمْ بِلاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ ın hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti, çok Sözlerde zikredilmiştir. Bir sırr-ı hikmeti şudur ki: İnsanın hem şahsı, hem âlemi her zaman teceddüd ettikleri için, her zaman tecdid-i imana muhtaçtır. Zira insanın herbir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki …

Devamını Oku »

Her Şey Allah’tandır / Ahmet KATIN

“Mademki her şeyin Allah’tan olduğunu bilirsin ve ona iz’anın vardır. Zararlı menfaatli her şeyi tahsin ve hüsn-ü rıza ile kabul etmek lâzımdır. Ve illâ, gaflete düşmeye mecbur olursun.”      MESNEVİ-İ NURİYE 236  Mü’min, Kainatta tasarruf eden sonsuz ilim, irade ve kudret Sahibi olan Allaha iman eder. Bu imanı, tevhidi …

Devamını Oku »

Örümcek Ağını Nasıl Örüyor? / Ahmet KATIN

http://www.espace-sciences.org/science/images/images-maj/Perso/spiderweb/index_spider.html Yukarıdaki linki tıklayın, yükleme bittikten sonra ; sol alt kısımdaki yazıya tıklayın. Daha sonra adım adım flash yanan rakamlara tıklayın, örümceğin ağını nasıl ördüğünü seyredin. Yeryüzünde yüzlerce cins örümcek yaşar. Bu küçük hayvanlar kimi zaman yuvasının statik hesaplarını yapabilen bir inşaat mühendisi, kimi zaman üstün tasarımlar yapan bir iç …

Devamını Oku »

Hayata Hayat Katacak Hadis-i Şerifler / Ahmet KATIN

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) her sözü, her yaptığı bizim için bir örnektir. Üçer maddeden oluşan hadisleri, örnek alıp, hayatımıza yerleştirmemiz temennisiyle… Sizi, şu üç şeyden men ediyorum: 1- Dedikodudan,  2- Çok sual sormaktan, 3- Malı zayi etmekten. (İbni Mace) Allah-u Teâlâ üç şeyden hoşlanmaz:  1- Çok konuşmak, 2- Çok sual sormak, …

Devamını Oku »

Hikmet Hakikatı / Ahmet KATIN

Risale-i Nur’un en mühim özelliklerinden birisi, kâinat ile Kur’an arasındaki kopmaz alakayı isbat etmesidir. Yani ikisi de, Allah’ın kitabıdır ve birbirlerini te’yid ve tasdik ediyor; birbirini şerh ve izah ediyor; aynı hakikatları ilan ve isbat ediyorlar. Bu büyük hakikatlardan birisi Hikmettir. Kainatın neresine bakılsa, hikmetsiz, gayesiz, abes bir şey bulunmaz. Kainatı …

Devamını Oku »

İlletler ve Hikmetler / Ahmet KATIN

Uzun zamandan beri, her ehl-i hizmeti, her dindarı kuşatan bir mana var. Her meseleyi dünya hesabına, dünya faidelerine binaen izah etmek. Buna her ne kadar hikmet diyorsak da, bu hikmette bir hikmetsizlik olduğu görülüyor. Mesela: Secdeyi anlatırken, insan secde ettiğinde kan beyne hücum eder ve kanın içindeki oksijen beyni besler, …

Devamını Oku »

Mecazi Nefs-i Emmare / Ahmet KATIN

Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimad eden, bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır. Öyleyse sen bahtiyarsın.  Fakat Bazen olur ki, nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâp eder, fakat silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder. Âsab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmâre çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. …

Devamını Oku »