Ana Sayfa / Ahmet KATIN

Ahmet KATIN

Örümcek Ağını Nasıl Örüyor? / Ahmet KATIN

http://www.espace-sciences.org/science/images/images-maj/Perso/spiderweb/index_spider.html Yukarıdaki linki tıklayın, yükleme bittikten sonra ; sol alt kısımdaki yazıya tıklayın. Daha sonra adım adım flash yanan rakamlara tıklayın, örümceğin ağını nasıl ördüğünü seyredin. Yeryüzünde yüzlerce cins örümcek yaşar. Bu küçük hayvanlar kimi zaman yuvasının statik hesaplarını yapabilen bir inşaat mühendisi, kimi zaman üstün tasarımlar yapan bir iç …

Devamını Oku »

Hayata Hayat Katacak Hadis-i Şerifler / Ahmet KATIN

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) her sözü, her yaptığı bizim için bir örnektir. Üçer maddeden oluşan hadisleri, örnek alıp, hayatımıza yerleştirmemiz temennisiyle… Sizi, şu üç şeyden men ediyorum: 1- Dedikodudan,  2- Çok sual sormaktan, 3- Malı zayi etmekten. (İbni Mace) Allah-u Teâlâ üç şeyden hoşlanmaz:  1- Çok konuşmak, 2- Çok sual sormak, …

Devamını Oku »

Hikmet Hakikatı / Ahmet KATIN

Risale-i Nur’un en mühim özelliklerinden birisi, kâinat ile Kur’an arasındaki kopmaz alakayı isbat etmesidir. Yani ikisi de, Allah’ın kitabıdır ve birbirlerini te’yid ve tasdik ediyor; birbirini şerh ve izah ediyor; aynı hakikatları ilan ve isbat ediyorlar. Bu büyük hakikatlardan birisi Hikmettir. Kainatın neresine bakılsa, hikmetsiz, gayesiz, abes bir şey bulunmaz. Kainatı …

Devamını Oku »

İlletler ve Hikmetler / Ahmet KATIN

Uzun zamandan beri, her ehl-i hizmeti, her dindarı kuşatan bir mana var. Her meseleyi dünya hesabına, dünya faidelerine binaen izah etmek. Buna her ne kadar hikmet diyorsak da, bu hikmette bir hikmetsizlik olduğu görülüyor. Mesela: Secdeyi anlatırken, insan secde ettiğinde kan beyne hücum eder ve kanın içindeki oksijen beyni besler, …

Devamını Oku »

Mecazi Nefs-i Emmare / Ahmet KATIN

Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimad eden, bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır. Öyleyse sen bahtiyarsın.  Fakat Bazen olur ki, nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâp eder, fakat silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder. Âsab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmâre çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. …

Devamını Oku »

Filipinli bir profesör portresi / Ahmet KATIN

18 Temmuz Cumartesi günü Manila’ya vardığımızda (2009) Emre bey kardeşimiz bizi karşıladı. Otele gidip odalarımıza yerleştik. Emre bey o günkü programla ilgili bilgi verdi. Akşam yemeğine Manila Devlet Ünversitesi Öğretim Üyelerinden İslami Araştırmalar Bölümünde görevli Prof. Dr. Zülkifli Vaadi’ye davetli olduğumuzu söyledi. Profesör Vaadi 2003 yılında Risale-i Nur’ların neşri ve …

Devamını Oku »

Hizmet Olarak Neler Yapmalıyız? / Ahmet KATIN

Hizmet çok geniş bir daire. Çok şubeleri, mertebeleri var. Yeni tanıyanlarımız için en büyük hizmet Nurları devamla ve ciddiyetle okuması. Ruh, kalb, akıl gibi manevi duygularımız günahlardan, vesvese ve şübhelerden yaralanmış, kirlenmiş, aç kalmış, hastalanmış. Okuduğumuz hakikatlar birer ilaç, birer merhem, birer gıda, birer sabun gibi, önce yaraları iyileştirecek, tedavi …

Devamını Oku »

Unuttuğumuz Şükürler / Ahmet KATIN

       Her gün beş vakit namazın arkasından 165 kere ELHAMDÜ LİLLAH diyoruz. Şahsen çoğu zaman gafletle söylüyorum. Gerçi Üstadımız: “Gafletle yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir.” demiş. Yani mutlaka istifade ve istifaza var.     Her Elhamdü Lillah dediğimizde, bize verilen bir nimeti hatırımıza getirip, mesela: gözüm için, gördüğüm için …

Devamını Oku »