Ana Sayfa / Ahmet KATIN

Ahmet KATIN

Hizmet Olarak Neler Yapmalıyız? / Ahmet KATIN

Hizmet çok geniş bir daire. Çok şubeleri, mertebeleri var. Yeni tanıyanlarımız için en büyük hizmet Nurları devamla ve ciddiyetle okuması. Ruh, kalb, akıl gibi manevi duygularımız günahlardan, vesvese ve şübhelerden yaralanmış, kirlenmiş, aç kalmış, hastalanmış. Okuduğumuz hakikatlar birer ilaç, birer merhem, birer gıda, birer sabun gibi, önce yaraları iyileştirecek, tedavi …

Devamını Oku »

Unuttuğumuz Şükürler / Ahmet KATIN

       Her gün beş vakit namazın arkasından 165 kere ELHAMDÜ LİLLAH diyoruz. Şahsen çoğu zaman gafletle söylüyorum. Gerçi Üstadımız: “Gafletle yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir.” demiş. Yani mutlaka istifade ve istifaza var.     Her Elhamdü Lillah dediğimizde, bize verilen bir nimeti hatırımıza getirip, mesela: gözüm için, gördüğüm için …

Devamını Oku »

Risalete İnkılab Eden Velayet-i Ahmediye (asm) / Ahmet KATIN

Birincisi: Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekâsül göstermesine binaen dedim: Namazdan sonraki tesbihatlar, tarîkat-ı Muhammediye’dir (A.S.M.) ve velayet-i Ahmediye’nin (A.S.M.) bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra, bu kelimenin hakikatı böyle inkişaf etti: Nasılki risalete inkılab eden velayet-i Ahmediye (A.S.M.) bütün velayetlerin fevkindedir; öyle de, o velayetin tarîkatı ve o velayet-i kübranın evrad-ı …

Devamını Oku »

Tekrar, Tesbit ve Tesistir / Ahmet KATIN

Risale-i Nur, Kur’an’ın bu asrın fehmine, anlayışına bir dersi, bir mucize-i maneviyesi, hakiki bir tefsiri olduğu için; Kur’an’ın hikmetli tekrarları gibi, Onun da tekrarları olması zaruridir. Peki tekrardan maksat ve gaye nedir? Bu suale Nurlarda çok yerlerde cevaplar var. 19. Söz’ün 14. Reşhası’ndaki tekrarat-ı Kur’aniye ile alakalı yeri yazmak ve …

Devamını Oku »

İbadeti Terkeden, Mevcudatın İbadetini Görmez / Ahmet KATIN

“İbadeti terkeden, mevcudatın ibadetini görmez ve göremez, belki de inkâr eder.” Hakikatını, âlemimize yaklaştırmak için Üstadımız, misallendiriyor. “Evet herkes, kâinatı kendi âyinesiyle görür. Cenab-ı Hak insanı kâinat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için, bu âlemden hususî bir âlem vermiş. O âlemin rengini, o insanın itikad-ı kalbîsine …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’a Aşırı Kıymet Vermek / Ahmet KATIN

Risale-i Nur Kur’an ışığında yazdırılmış iman hakikatleridir. Bu yönden baktığımızda bazı insanların akıllarında şöyle bir soru beliriyor ve bizler bu asılsız ithamlara muhatap oluyoruz…. Üstadımızı hâşâ Peygamber yerine koyduğumuz ve Kur’an’dan fazla Risale’i Nur’a önem verdiğimiz gibi… Bu bizleri derinden yaralıyor, bu konuda nasıl bir açıklama yapabiliriz ya da yapmalıyız? …

Devamını Oku »

Zâhirden Hakikata, Resimden Ressama Geçebilmek / Ahmet KATIN

Bütün Peygamberler ve mukaddes Kitablar ve onların manevi varisleri ve vekilleri olan müceddid ve evliya ve âlim ve asfiyâlar, insanları zahirden hakikata çıkarmaya çalışmışlar. Hayatlarının her anı, kelimelerinin her harfi bunun için yani zahirden hakikata geçirmek için olmuştur. Nedir zahir, nedir hakikat?  Herşeyin bir dışı, bir de içi vardır. Veya görünen …

Devamını Oku »

Şeytanın Zehirli Oku: Harama Bakmak / Ahmet KATIN

Bizim bu dünyaya gönderilişimizin bir gayesi olduğu gibi, sahip olduğumuz her bir organımızın da bir yaratılış sebebi vardır. Bizler her bir uzvumuzu yaratılış istikametinde kullanmakla mükellefiz. Mesela gözlerimiz Allah’ın bizlere bahşettiği çok değerli birer nimet olduğuna göre, bu nimetin şükrünü eda etmek de ancak onları Rabbimizin razı olacağı bir yolda …

Devamını Oku »