Ana Sayfa / Bâbışefkat Nur

Bâbışefkat Nur

Sekine Duasının Kaynağı, Fazileti, Kudsi̇yeti̇ ve Ehemmiyeti

Cây-ı dikkat: Şu acip lem’anın ehemmiyeti üç noktadan geliyor. Birincisi ve en mühimi: Gizli kalmış gaybî mühim bir mu’cize-i Ahmediyeyi (ﷺ) HAŞİYE beyan eder ki, cevamiu’l-kelim nev’inden iki cümleden ibaret bir hadis-i şerifi iki sayfa kadar hakaik-i tarihiyeyi ve iki devlet-i azime-i İslâmiyenin hatimelerini ifade ediyor. İkincisi: Keramet-i evliya hak …

Devamını Oku »

Farklı kişiler, cüzleri paylaşıp okuyunca hatim olmaz mı?

SORU: Bazıları önceki âlimlerin fetvalarını göstererek, “Farklı kişiler, farklı cüzleri okuyunca hatim olmaz, hatmi tek kişinin okuması gerek.” diyorlar?.. Kur’an okuyup ölülerimize bağışlayabilir miyiz?.. “Şüphesiz ki âlimler nebîlerin vârisleridir.” (Tirmizî)  Bediüzzaman Hazretleri Müctehid ve müceddid olmak sıfatıyle; zaman tarikat zamanı değil, cemaat zamanı diyerek; emvâl-i uhreviyede sırr-ı ihlâs ile iştirak ve …

Devamını Oku »

Berat Gecesi Üzerine

Öncelikle Ümmet-i Muhammed’in (ﷺ) Berât’ına Vesile Olması Dileğiyle; Berâat Kandilimiz Hayırlı, Selameti ve Mübarek Olsun İnşaallah!.. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının on beşinci gecesidir. Berâat gecesinde, beşerin kader programı nev’inden bir İlâhî icraat yapıldığı için, bu gece Kadir gecesi kudsiyetindedir; ve bütün senenin bir çekirdeği hükmündedir. Bu gece mahlukatın …

Devamını Oku »

Kader ve Meyelân

26.Söz- 2. Mebhas-ALTINCISI: Cüz-ü ihtiyarînin üssü’l-esası olan meyelân, Mâtüridîce bir emr-i itibarîdir, abde verilebilir. Fakat Eş’arî ona mevcut nazarıyla baktığı için, abde vermemiş. (26.söz) (Meyelan cüz-i ihtiyari’nin aslıdır esasıdır. Maturidî, meyelânı emr-i itibarî kabul etmiş ve kula vermiştir. Bu sebepten insan istemedikçe ihtiyari bir fiil meydana gelmez. Şayet gelse insanın …

Devamını Oku »

“Lâmı Cimi Yok!” Ne Demek?

LÂM’I CİM’İ YOK!.. ne demektir?.. Mükâlemeli dediğimiz eski diyaloglu metinler bu deyimin kaynağı sayılabilir. Es’ile ve ecvibe, -sualler ve cevaplar- adında, tasavvufî soruların veya ilmihal sorularının cevaplandığı eserler var. Bu gibi eserlerde sual yerine, sual -سُؤَالٌ- (sin-vav-elif-lam) kelimesinin son harfi olan lam harfi, cevab yerine de cevab -جَوَاباً- (cim-vav-elif-be) kelimesinin …

Devamını Oku »

İttihâd-ı İslâm Nedi̇r ve Neden Gereklidir?

İslâm birliği her müslümanın hayalinde, fikrinde, aklında, bütün duygularıyla taraftarlığında ve kabulünde ve tasdikinde olması gereken bir idealdir. Her bir müslüman hayatının her safhasında İttihad-ı İslâm’ı gaye-i hayal yapmalıdır. Bediüzzaman Said Nursi (r.a) Hazretleri bu birliğin ana gayelerini şöyle ifade etmektedir: “İttihad-ı İslâm hakikatında olan İttihad-ı Muhammedî’nin ((ﷺ) cihet-i vahdeti …

Devamını Oku »

“Mut’a Nikâhı!” Hakkında

SORU; MUT’A Nikahı hakkında Efendimiz hüküm vermiş midir?.. Muta nikahı haram mıdır? Hazret-i Peygamber, Tebük Seferi’nde iken Seniyyetü’l-Vedâ mevkiinde mola vermişlerdi. Orada ağlayan kadınlar gördüler ve onların niçin ağladıklarını sordular. Cevâben: “–Bunlar üzerlerine mut’a yapılan kadınlardır!” dediler. Bunun üzerine Allâh Resûlü: “–Mut’ayı İslâm’ın nikâh, talâk, iddet ve mîras ile ilgili …

Devamını Oku »

Eve Televizyon Alsak mı Almasak mi?

SORU; Bu zamana kadar eve televizyon almadık ama artık çocukları zapt edemiyoruz. Her gün parka çıkarmamıza rağmen, acaba eve televizyon alsak mı, diye düşünüyoruz. Ayrıca bu durumdan korkuyoruz, ne tavsiye edersiniz? İSLÂMİYET, HER ASRA VE HER İNSANA HİTAB EDER, getirdiği esaslar insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevab verir. İslâm’ın bu cihanşümûl özelliğine …

Devamını Oku »

Sahabe Mesleği

SORU; “Bir çok tarikat ehli kardeşlerimiz tarafından bize yöneltilen eleştirilerden biri: “-Sizin bir silsileniz bile yok, bu nasıl bir yol? ”şeklindedir, hatta Nur mesleğini yol bile kabul etmeyenler var. Halbuki, Üstad hazretleri Risalelerde pek çok yerde mesleğimizin sahabe mesleği olduğunu ifade ediyor. Bu nasıl oluyor?” O halde sözlerimize iki hususla …

Devamını Oku »