Ana Sayfa / Eyüp EKMEKÇİ

Eyüp EKMEKÇİ

Nur’un Serâpâ Kur’anî Meslek ve Meşrebi

Üstadımız’dan (naklen) Zübeyir Ağabey ve Mustafa Sungur Ağabey’den nakiller… Risale-i Nur Kur’ân’ın arşından nüzul etmiş (asrın dimağına ekmel) dersi olmak itibariyle; imanî hakikatlar, mucize-i maneviyesi.. Amelî dersleri itibariyle: Sırat-ı müstakimin esaslarıdır. Meslek-meşreb-i nuriye’nin doğru tatbikatı için; bizzat hazret-i Rasulullah’ın (a.s.m) son müceddid olarak vekil-i etemmi olan hazret-i Üstad Bedîüzzaman (r.a)’ın …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’un Serâpâ Kur’anî Meslek ve Meşrebi Üzerine

Nur Talebelerinin serbest bir üniversiteye benzeyen tarzının ve cemaatinin kader hadisatı içerisinde bölünmüş gibi görünen yapısı üzerine hatırımıza gelen bazı esasları kaydetmeye çalışacağız. Önce Risale-i Nur’un mahiyetni Hazret-i Üstad Bediüzzaman’ın beyan ettikleri tarzda iyice bir kavramak lazım.  Necip ve muazzez Üstadımız’ın şu beyanları çok manidar ve emsalsiz bir ifade. Zaten …

Devamını Oku »

Mukaddes Mefhumları Araçsallaştırmak

(Nevileri çoktur.. hususan MEŞVERETİ) Birileri mukaddes olan her şeyi araçsallaştırmağa kalktı.. Gayretullaha dokundu; Allah c.c.bir memurunu, memurlarını gönderdi dünyayı başına yıktı makbul dua ve duallar bereketiyle. Allah ile.. yani adını kullanarak sizi aldatmasınlar bile var. Mesela bunu bile yaptı Feto. Mesela meşvereti araçsallaştırma nasıl oluyor! Şimdi “meşveret farzdır” diyor; onu …

Devamını Oku »

Arap-Türk-Kürt ve Sâir Kardeşlerin Omzundaki Vazife: İ’lâ-yı Kelimetullah’tır / Eyüp EKMEKÇİ

ARAB-TÜRK-KÜRD VESAİRE KARDEŞLERİN İMANİ UHUVVETİNİN VE İSLAMİ SECİYELERLE İTTİHADININ OMUZUNDAKİ VAZİFE: İ’LA-YI KELİMETULLAHTIR Vaktiyle İngilizler merkez-i saltanatta lâdini bir siyaset yerleştirmeye çalışırken,sair İslam memleketi olan sömürge siyaseti tatbik ettikleri memleketlerde dine hiç dokunmuyorlardı. Ve müstemlekelerinde merkezi İslamiyeye karşı bir soğukluk vermek üzere “Türkler dinden çıktı, Nasranileşti.” diye propaganda yapıyorlardı. Cumhuriyetin …

Devamını Oku »

Nur-u Kur’an Cereyanı ve Ahrar’ın Vazifeleri / Eyüp EKMEKÇİ

NUR-U KUR’AN CEREYANI VE AHRAR’IN VAZİFELERİ “Ümmetim dalâlet üzerine ittfak etmez.” hadis -i şerifi hükmüyle; bu millet-i merhume bir asırdır dıştan güdümlü olanları değil, milletin adamlarını ve millî hâdim liderlerini seçmekte isabet etti ve  yanıltıcı dış ve iç algı şeytanlarına da aldanmadı. İnşaallah aldanmıyacak. Dünya imtihan dünyası; istikamet ve a’zami …

Devamını Oku »

Tarihî Bir İhanetin Son Planı ve Öznesi: Fetö / Eyüp EKMEKÇİ

Bu mel’anetin başı, emperyalist sömürgecilerin bir numara adamı. Tarihin en hain planında özne. Bir tarafı meczup. Acındırmaya sığınıyorlar. Ne yapalım yani, hainler gibi vatanı milleti mi satalım. Biz dinimiz,vatan ve milletimiz için yaşıyoruz. “Türkiye’yi feda edebiliriz.” diyen bir din ve vatan-millet hainine taraftar olan hiç kimse masum değildir. O meczuplara …

Devamını Oku »

Ulemâissu’ / Eyüp EKMEKÇİ

Hz. Peygamber, ulema-i sû’un insanlık için en büyük tehlike olduğunu ve hatta kıyamete kadar zuhur edecek musibet ve belaların en kötüsü olacağı haber verilen “Deccal”dan da daha kötü olacağını söylemiştir. “Ümmetim için Deccal’dan daha tehlikeli olanı, insanların sapmasına vesile olan öncülerdir.” Hadislere göre, kıyamete yakın zamanda zuhur edecek “Deccal” fitnesiyle …

Devamını Oku »

Üstad Bediüzzaman’ın Münâfıklar Hakkındaki Âyetleri Tefsiri / Eyüp EKMEKÇİ

HAZRET-İ ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MÜNAFIKLAR HAKKINDAKİ AYETLERİ TEFSİRİ Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tab’ ettiği İşârat-ül İ’caz tefsirinin 240’dan 300’üncü sahifeye kadar olan bölümdür: SUAL: Kâfirlerin zemmi hakkında yalnız iki âyetle iktifa edilmiştir. On iki âyetin hülâsasıyla, münafıklar hakkında yapılan itnab neye binaendir? CEVAP: Münafıklar hakkında itnabı, tatvili icab ettiren birkaç nükte vardır: …

Devamını Oku »

“Bizim Makamatı Ele Geçirip Dünya Cihetinde Tahakkuk Ettirmek İstediğimiz Bir Gayemiz Yok”

HZ. BEDİÜZZAMAN SİYASETE NASIL BAKIYOR Emirdağ ll’deki lahikalarda bunun dersi var. Merhum Zübeyir Ağabeyden : “Üstadımız Eski Said’de bir parça siyasete girmiş” veya Osmanlıyı meşrutiyetle bir hamle yaptırıp yeniden ihyasına çalışmış. Sonra küfrü mutlak demek olan materyalist felsefe taarruz edip memleketimize de istibdad-ı mutlak tarzında girince Hz. Resulüllahın (A.S.V.) emr-i …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Neşriyatı / Eyüp EKMEKÇİ

Ben 1962 de İstanbul’a gittiğimde Sözler mecmuasından başlayıp bir külliyat merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey’imizin tedbiriyle tabedildi. O zamandan beri Nur dershanesindeyiz. Bu para mevzuunu kimseye sormadım. Demek sizin kafanızı meşgul eden bu para meselesi. Bundan önceki seneler Münazarat’taki haşiyedeki iki tane Kürdistan kelimesi niye şark vilayetleri kelimesine çevrilmiş, diye kendi …

Devamını Oku »

Kur’an’a Âzam Mertebede Âyine Olan Risale-i Nur, Üçüncü Said’in Telifatıdır / Eyüp EKMEKÇİ

KUR’AN’A ÂZAM MERTEBEDE ÂYİNE OLAN RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI ÜÇÜNCÜ SAİD’İN TE’LİFATIDIR HAZRET-İ ÜSTAD BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ (R.A) HAYATTA İKEN HANGİ KİTAPLARI BİZZAT MÜZAHERETİ İLE FORMA FORMA TAKİB EDEREK TAB’ETTİRDİ İSE, NUR ERKÂNLARI AYNEN ONLARI; AYNI NÜSHA HÂLİNDE TAB’ETMİŞ VE ETMEKTEDİRLER. HATTA BİR KİMSE, MESELA MUHAKEMAT’TAN BAHSETSE, HZ.ÜSTAD (R.A): “ŞİMDİ MEKTUBAT MÜHİM, ONU TAB’ …

Devamını Oku »

İman Cereyanı / Eyüp EKMEKÇİ

Hazret-i Üstad Bediüzzaman, CHP’liler Isparta’da “Bediüzzaman bizden” diye propaganda yaptıkları zaman, bizzat sandığa gidip gizli oy hücresinden DP kartını alıp dışarı çıkıp DP kartını zarfa halka göstererek koymuştur. CHP zihniyeti, Avrupa materyalist felsefesinin veled-i nâmeşrusu olduğu için; hem dine, hem millete istibdad-ı mutlak tatbik etmiştir. Onun için Hazret-i Üstad Bediüzzaman, …

Devamını Oku »

Nedir Bu Şahs-ı Manevî / Eyüp EKMEKÇİ

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

ŞAHSI MANEVİ Şahs-ı manevi.. şahs-ı manevi… Nedir bu şahs-ı manevi!? Balon gibi birşey mi acaba, biz nereye gidersek oraya gelen… Efendim öyle değil. Merhum, Nur meslek meşrebinin hücceti Zübeyir Gündüzalp Ağabey buyurmuşlardı: “İslamiyet Peygamberimizin şahs-ı manevisi; Nurculuk, o şahsı manevi dairesinde Üstadımızın şahs-ı manevisi.” Ve kıyamete kadardır. Ferid makamına mazhar …

Devamını Oku »

Hz. Bediüzzaman’ın Tesis Ettiği Meşveret ve Şûrâ / Eyüp EKMEKÇİ

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

Hz peygamber(asm): “Size iki şey bırakıyorum, onlara temessük etseniz necat bulursunuz. Biri kitabullah, biri Âl-i Beytim.” Bir de Resulullah(asm) İmam-ı Ali’ye(ra): “Ben Kur’anın tenzili için harbettim, sen de tevili için harbedeceksin!” buyurmuşlar. Resul-i Ekrem’a(asm) veraset-i mutlaka makamında ittiba’ eden Hz Üstad Bediüzzaman(ra); hüccet-ül meslek olan merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey’in bayanıyla, …

Devamını Oku »

“Lahikaları Okutmayandan Korkarım” / Eyüp Ekmekçi

Dıştan güdümlü din ve vatan hainleri fetöcüler şimdi de vefat etmiş olan mutlak vekil ağabeylerin adını kullanmaya çalışıyorlar. Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey (R.A), dışarının maşası olan Feto İzmir’e yeni geldiğinde, lahikaları okutmadığını duyunca:“Lahikaları okutmayandan korkarım. Sonu doğru çıkmaz.” demişti.  Sonra sadeleştirme adıyla tahrif ihaneti için Zübeyir Ağabey’den -sözüm ona- cevaz …

Devamını Oku »