Ana Sayfa / Ersin MİMAN

Ersin MİMAN

Fitnelere Düşmemek / Ersin MİMAN

Kıymetli kardeşlerim, nazar-ı dikkatinizi celb etmek istediğim pek ehemmiyetli bir mes’ele var; Fitnelere Düşmemek. Bilhassa sosyal medya üzerinde cereyân eden ve çok kardeşlerimizi peşinden sürükleyen pek acip fitneler var. Bu nev’deki menfîliklerin bahsinden hoşlanmasam da mes’elenin ehemmiyeti ve peşi sıra sürüklenenlerin bulunması ve şahs-ı mânevîye’ye de zararlar vermesi nedeniyle bu …

Devamını Oku »

Ağabeylerimiz Emânetü’l-Üstâd’dır / Ersin MİMAN

AĞABEYLERİMİZ  EMÂNETÜ’L-ÜSTÂD’DIR Onlar üzerinden ihtilâf hizmet değil, zarardır. İfâde-i merâm: Bir önceki “Ağabeyler, neden Fethullah Gülen’i fark edemediler?” yazımıza mukâbil gelen belki yüzlerce müsbet geri dönümlere bedel, bâzı i’tirâzların ve menfî söylemlerin ve birtakım serzenişte bulunan kardeşlerimizin de varlığından bendenize gönderdikleri husûsi mektûbları sâyesinde haberdâr oldum. Bu kudsî hizmette “Si­zin …

Devamını Oku »

“Ağabeyler Neden Fetullah Gülen’i Farkedemediler?” / Ersin MİMAN

Bu bizim sorduğumuz bir suâl değil, sağda-solda dillendirilen bir suâl! Bâzen ithâm kastıyla, bâzen de ağabeyleri sorgulama veya sorgulatma niyetiyle zikredildiğine şâhit olduğumuz fısıltılardan.. Ve bu haksız ve maksadlı tenkîdlere de cevâb vermek boynumuzun borcu.. Fethullah Gülen’in tarz-ı teşebbüslerini doğru bulmayan ve dâire-i nûriye içinde kabûl etmeyen ve risâlelerin meşrebine …

Devamını Oku »