Ana Sayfa / Hamdi NALBANT

Hamdi NALBANT

1981 yılında Ankara'da doğdu. 2007 yılı başında, kamu görevi nedeniyle memleketi Kastamonu'ya yerleşti. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yok Edilen Tarihimize Bir Örnek / Hamdi NALBANT

Osmanlı ve daha önceki dönemlerden kalma pek çok kitap, resmî evrak, tarihî vesika vesairin atıldığını, yakıldığını, hurda kağıt olarak Bulgarlara satıldığını çok kere okuduk ya da konunun ilgililerinden dinledik. İtinayla korunması gereken kıymetli eserlerin, tarihimize ışık tutacak vesikaların itinayla yok edildiğini duyunca içimiz yandı-yanıyor. Böyle olayların Kastamonu’da da yaşandığını okuyor …

Devamını Oku »

Unut(tur)ulmuş Marşlarımızdan.. / Hamdi NALBANT

TARİHİMİZİN UNUT(TUR)ULMUŞ SAYFALARINDAN UNUT(TUR)ULMUŞ BİR MARŞIMIZ: BALKAN IRMAKLARI MARŞI  Hemen hemen her konuda yazmış olan rahmetli İhsan Ozanoğlu, marşlarımız için de bir eser yazmış. Eliyle yazdığı bu eserde Osmanlı mirası ve cumhuriyet sonrası döneme ait pek çok marşı biraraya getirmiş ve bu marşlarla ilgili açıklamalar da yapmış. Bir arşiv niteliğinde …

Devamını Oku »

BİRBİRİYLE KARIŞTIRILAN KASTAMONULU İKİ AHMED ŞÜKRÜ / Hamdi NALBANT

Yaşları birbirine çok yakın, ikisi de Kastamonulu, ikisi de ittihadçı, ikisi de mebusluk yapmış ve ikisinin adı da Ahmed Şükrü. Evet karıştırmamak çok zor ama o dönem hakkında önemli eserler veren kişiler bile karıştırmış. Konuyla ilgili internette bir araştırma yapıyorsunuz, karıştırmayan yok. “Kastamonu ve Kastamonulular” araştırmacıları bile karıştırmışlar. Hatta Ahmed …

Devamını Oku »

Dünya Kütüphanelerinde Bir Kastamonulu / Hamdi NALBANT

Latîfî,1490-91’de Kastamonu’da doğdu. Asıl adı Abdüllatif’tir. Yirmi-yirmi beş yaşlarında İstanbul’a gitti. Defterdar İskender Çelebi’ye sunduğu mensur bahariyye dolayısıyla Belgrad imaret katipliğine tayin edildi. 1543’te İstanbul’a dönerek yine imaret katipliklerinde bulundu. Dinî ve edebî birçok eser yazmış olan Latîfî, en önemli ve meşhur eseri “Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’n-Nuzamâ”yı 1546 yılında Kanûnî Sultan …

Devamını Oku »

Bir Kastamonu Ansiklopedisi: İhsan OZANOĞLU / Hamdi NALBANT

Âşık İhsan Ozanoğlu, ilme âşık, irfana âşık, kültüre âşık, Kastamonu’ya âşık… 15 Nisan 1907’de Kastamonu’da doğdu. Babası dönemin ünlü mevlithanı ve tasavvuf müziği temsilcisi, Şabaniyye Dergâhı’nın zâkirbaşı Aşıkoğlu Ahmed, annesi kültür ve birikimiyle devrin bilgin kadınlarından Hafize Emine Hanım’dır. İhsan Ozanoğlu ilk dinî eğitimini, Arapça ve Farsça bilen annesi Emine …

Devamını Oku »