Ana Sayfa / Hamdi NALBANT

Hamdi NALBANT

1981 yılında Ankara'da doğdu. 2007 yılı başında, kamu görevi nedeniyle memleketi Kastamonu'ya yerleşti. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Günümüze Ulaşamayan Camilerimizden Cemaleddin Efendi (Hüsam Halîfe – Cemal Ağa) Camii

Kastamonu, Hisarardı Mahallesi, Gümüşlüce Caddesi, Kargaşık Sokak’ta bulunan Cemalettin Efendi Türbesi’nde dört mezar bulunmaktadır. Bu mezarlardan biri, kitabesinden anlaşıldığına göre, hicrî 855 / miladî 1451 yılında vefat eden Kargaş Sultan isimli veliye, ikinci mezar, hicrî 851/ miladî 1447 yılında vefat eden Cemalleddin Efendi’ ye aittir. Diğer iki mezarda kimlerin yattığı …

Devamını Oku »

Mehmed (Şiir)

          Vatanımız, milletimiz ve mukaddesâtımız uğrunda can veren, ter döken, emek sarfeden bütün mehmedlerimize saygıyla ithaf  olunur.                                                                      …

Devamını Oku »

Milletim (Şiir) / Hamdi NALBANT

Bu topraklar üstünde bin yıldan beri, Tarih yazar milletim, kahramanlıkla, Düşünmeden can verir kadını, eri, Din ve vatan uğrunda fedakarlıkla. Doğudan batıya yazdı destanlar, Cefalar da gördü, çok çile çekti, Acıtmadı hiç biri esaret kadar , Ne vatanını ne de dini terk etti. Üç kıtada at sürdü, denizler göldü, Nizam …

Devamını Oku »

Şairler ve Edipler Diyarı Kastamonu / Hamdi NALBANT

     Evliyalar diyarı ve şehitler diyarı olarak anılan Kastamonu, aynı zamanda bir şairler ve edipler diyarıdır. Bölge, fethiyle beraber Anadolu’nun en önemli siyasî merkezlerinden biri olmasının yanısıra ilim, sanat ve edebiyatta da önde gelen merkezlerden biri olmuştur. 12. asır sonlarından itibaren burada hüküm sürmeye başlayan Emir Hüsameddin Çoban’la birlikte Kastamonu, …

Devamını Oku »

Örnek Bir Kastamonu Milletvekili / Hamdi NALBANT

    İsmail Mahir Efendi, 1869’da Kastamonu- Araç İlçesi Boyalı Nahiyesi’ne bağlı Balcı Köyü’nde doğdu.¹ Medrese eğitimi gördü. Daha sonra Kastamonu Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi’nde öğretmenlik ve daha sonra Selanik Öğretmen Okulu’nda müdürlük yaptı. Selanik’te İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin önemli isimlerinden biri haline geldi. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul …

Devamını Oku »

Yok Edilen Tarihimize Bir Örnek / Hamdi NALBANT

Osmanlı ve daha önceki dönemlerden kalma pek çok kitap, resmî evrak, tarihî vesika vesairin atıldığını, yakıldığını, hurda kağıt olarak Bulgarlara satıldığını çok kere okuduk ya da konunun ilgililerinden dinledik. İtinayla korunması gereken kıymetli eserlerin, tarihimize ışık tutacak vesikaların itinayla yok edildiğini duyunca içimiz yandı-yanıyor. Böyle olayların Kastamonu’da da yaşandığını okuyor …

Devamını Oku »

Unut(tur)ulmuş Marşlarımızdan.. / Hamdi NALBANT

TARİHİMİZİN UNUT(TUR)ULMUŞ SAYFALARINDAN UNUT(TUR)ULMUŞ BİR MARŞIMIZ: BALKAN IRMAKLARI MARŞI  Hemen hemen her konuda yazmış olan rahmetli İhsan Ozanoğlu, marşlarımız için de bir eser yazmış. Eliyle yazdığı bu eserde Osmanlı mirası ve cumhuriyet sonrası döneme ait pek çok marşı biraraya getirmiş ve bu marşlarla ilgili açıklamalar da yapmış. Bir arşiv niteliğinde …

Devamını Oku »

BİRBİRİYLE KARIŞTIRILAN KASTAMONULU İKİ AHMED ŞÜKRÜ / Hamdi NALBANT

Yaşları birbirine çok yakın, ikisi de Kastamonulu, ikisi de ittihadçı, ikisi de mebusluk yapmış ve ikisinin adı da Ahmed Şükrü. Evet karıştırmamak çok zor ama o dönem hakkında önemli eserler veren kişiler bile karıştırmış. Konuyla ilgili internette bir araştırma yapıyorsunuz, karıştırmayan yok. “Kastamonu ve Kastamonulular” araştırmacıları bile karıştırmışlar. Hatta Ahmed …

Devamını Oku »

Dünya Kütüphanelerinde Bir Kastamonulu / Hamdi NALBANT

Latîfî,1490-91’de Kastamonu’da doğdu. Asıl adı Abdüllatif’tir. Yirmi-yirmi beş yaşlarında İstanbul’a gitti. Defterdar İskender Çelebi’ye sunduğu mensur bahariyye dolayısıyla Belgrad imaret katipliğine tayin edildi. 1543’te İstanbul’a dönerek yine imaret katipliklerinde bulundu. Dinî ve edebî birçok eser yazmış olan Latîfî, en önemli ve meşhur eseri “Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’n-Nuzamâ”yı 1546 yılında Kanûnî Sultan …

Devamını Oku »

Bir Kastamonu Ansiklopedisi: İhsan OZANOĞLU / Hamdi NALBANT

Âşık İhsan Ozanoğlu, ilme âşık, irfana âşık, kültüre âşık, Kastamonu’ya âşık… 15 Nisan 1907’de Kastamonu’da doğdu. Babası dönemin ünlü mevlithanı ve tasavvuf müziği temsilcisi, Şabaniyye Dergâhı’nın zâkirbaşı Aşıkoğlu Ahmed, annesi kültür ve birikimiyle devrin bilgin kadınlarından Hafize Emine Hanım’dır. İhsan Ozanoğlu ilk dinî eğitimini, Arapça ve Farsça bilen annesi Emine …

Devamını Oku »