Ana Sayfa / Hamdi NALBANT

Hamdi NALBANT

1981 yılında Ankara'da doğdu. 2007 yılı başında, kamu görevi nedeniyle memleketi Kastamonu'ya yerleşti. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Dünya Kütüphanelerinde Bir Kastamonulu / Hamdi NALBANT

Latîfî,1490-91’de Kastamonu’da doğdu. Asıl adı Abdüllatif’tir. Yirmi-yirmi beş yaşlarında İstanbul’a gitti. Defterdar İskender Çelebi’ye sunduğu mensur bahariyye dolayısıyla Belgrad imaret katipliğine tayin edildi. 1543’te İstanbul’a dönerek yine imaret katipliklerinde bulundu. Dinî ve edebî birçok eser yazmış olan Latîfî, en önemli ve meşhur eseri “Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’n-Nuzamâ”yı 1546 yılında Kanûnî Sultan …

Devamını Oku »

Bir Kastamonu Ansiklopedisi: İhsan OZANOĞLU / Hamdi NALBANT

Âşık İhsan Ozanoğlu, ilme âşık, irfana âşık, kültüre âşık, Kastamonu’ya âşık… 15 Nisan 1907’de Kastamonu’da doğdu. Babası dönemin ünlü mevlithanı ve tasavvuf müziği temsilcisi, Şabaniyye Dergâhı’nın zâkirbaşı Aşıkoğlu Ahmed, annesi kültür ve birikimiyle devrin bilgin kadınlarından Hafize Emine Hanım’dır. İhsan Ozanoğlu ilk dinî eğitimini, Arapça ve Farsça bilen annesi Emine …

Devamını Oku »