Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ

Prof.Dr. Himmet UÇ

Peygamber imajları; Âyetü’l-Kübra / Prof. Dr. Himmet UÇ

Risale-i Nur’da peygamberimizi anlatan cümlelerden biri, O nun en büyük ayet olduğudur. Ayetler ikiye ayrılır; biri kevni ayetler diğeri de Allah’ın kelamı olan Kur’an ayetleri. Bunlar Allah’ın varlığına delildirler, canlılar O’nun varlığına delillerdir, onların tek tek ve birlikte, hem görevlerini yerine getirmeleri hem de birlikte hayatın devamını sağlamak için say …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Külliyâtı’nda Peygamber İmajları: Delil-i Nâtık / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman klasik nebi ve resul kelimelerine zenginlik getirmiştir. Peygamberi anlamanın akli ve mantıki delillerini gözlemlere dayanarak ortaya koymuştur. Onunla peygamber algısı zenginleşmiş ve çok yönlülük kazanmıştır. O dini zenginleştirmiş tefekkürüne yeni boyutlar getirmiştir. Peygamber imajlarının birisi  b ü r h a n –ı nâtıktır. İnsanı, bütün hayvanatın mâdununa düşüren, insanın hadsiz zaaf ve aczi, fakr ve ihtiyacı, …

Devamını Oku »

Peygamberimizi Tarif Cümleleri / Prof. Dr. Himmet UÇ

1-Risale-i Nur’un çok yerinde peygamberimizi değişik misyon içerikli cümlelerle Bediüzzaman tavsif eder. Mucizatlarını anlattığı eserinde en son nükteli işarette on beş esasta bu tarif cümleleri vardır. 2-O muşrık, 3-parlak delil 4-ve nâtık-ı sâdık burhandır 5-Hem zatıyla,hem lisanıyla, hem delalet-i hâliyle, hem kâliyle kainatın Sâniine delâlet eden delil 6-Vahdaniyet-i İahiyeye ve …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Peygamberimizle ilgili romanı – 3 / Prof. Dr. Himmet UÇ

Hikaye, roman ve tiyatroda en önemli iş olay seçimidir. Çünkü insan olaydır, olaydan etkilenir. Bediüzzaman On Dokuzuncu Mektup isimli eserinde hep insanı hayrete düşüren olayları, mucizeleri seçmiştir. Bu seçimi önündeki bir kitapdan değil hafızasından yapmıştır, bu da her aklın ve hafızanın yapabileceği bir intihab değildir. Peygamberimiz gelmeden önce birtakım olaylar …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Peygamberimiz Romanı -2 / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman on dokuz bölümlük bir roman yazmış, romancılar gibi epizotları toplamış ve yorumlarla okuyucusuna sunmuş. Klasik anlatımların cansızlığını kaldırmış. Uhud Savaşı’nda Katade ibni Numan’ın gözüne bir ok isabet etmiş, gözünü çıkarıp, Resul-i Ekrem’in yanına gelmiş, mübarek şifalı eliyle, onun gözünü açıp, eski yuvasına yerleştirip, iki gözünden en güzeli olarak hiçbir …

Devamını Oku »

Müsbet hareketin tenevvüü / Prof. Dr. Himmet UÇ

Hz peygamber Hz Ali’ye “Ben Kur’an’ın tenzili için harbettim sen de tevili için harbedeceksin” demiş. Tevil İslam’ın telakkilerini, emirlerini, toplumsal ve ferdi ilişkilerini en münazaasız şekilde  yorumlamak demektir. Çünkü iki kişi arasındaki bir mesele hakkında yapılan tevil bir terazi dengesi gibidir, tevilde yorumda farklılık iki tarafı birbirine düşürür. Eğer tevil …

Devamını Oku »

Güzelden Güzeller Güzeline / Prof. Dr. Himmet UÇ

Klasik din algımızda peygamberimiz Allah’ın resulüdür. Ama risalet veya peygamberlik sorumluluğu kaç cepheli ve yönlü bir sorumluluktur, tek boyutlu mudur, yoksa çok çeşitli görevleri içine alan bir genişlikte midir, bu yönü ile peygamberimiz anlatılmamıştır. Bediüzzaman peygamberimizin misyonunu şubelendirmiştir, misyonunu imaja dönüştürmüştür. Görmek başka göstermek başka, insan kâinatı ve canlıları, olayları …

Devamını Oku »

Peygamberimizin Romanı / Prof. Dr. Himmet UÇ

Roman sıradan olaylardan değil seçilmiş vakalardan meydana gelir. Dünya edebiyatının dev romancıları çarpıcı olayları seçmiş ve romanlarını onların üzerine bina etmişlerdir. Dickens, Dosto, özellikle Hugo büyük ve etkileyici olayları romanlarına almışlardır. Bir somun, sadece bir somun çaldığı için on dokuz yıl hapis yatan Jan gözün, hapisten çıktıktan sonra kızgın ve …

Devamını Oku »