Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ

Prof.Dr. Himmet UÇ

Allah’ı Tanıma ve Tanıtma, Bediüzzaman Tedkikleri – 4: Bismillah / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bismillah Küçük Sözler Bismillah’tan başlayarak Sekizinci hatta Dokuzuncu Söz de dahil akaidi ve imani, itikadi ve ameli İslam’ı anlatan büyük bir eser. Öyle ki tek başına bu büyük eser bir kişiyi dine raptedebilir ve sorumluluklarını anlatabilir. Birinci Söz, Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Din sarayına ancak bu kelime ile girilir. Bediüzzaman dokuz …

Devamını Oku »

Bir Şiir: Ben ölecek Adam Değilim / Prof. Dr. Himmet UÇ

Şair: Cahit Sıtkı Tarancı Cahit Sıtkı ölümü çok söz konusu etmiş, ama hayatı hissetmiş ölümü de derinden hissetmiş, onun hissedişine ortak olmak mesele, kibar çocuk, hayatı nasıl derinden hissetmiş, ruhuna fatiha. Ben ölecek Adam Değilim Kapımı çalıp durma ölüm, Açmam; Ben ölecek adam değilim. Alıştım bir kere gökyüzüne; Bunca yıllık …

Devamını Oku »

Kastamonu Mevlit Hatırası / Prof. Dr. Himmet UÇ

Abdullah Yeğin Ağabey Abdullah Yeğin Abi, Kastamonu Mevlidinin ev sahipliğini yapıyor. Tefekkür dershanesinde ikamet ediyorlar, ders dinliyor, misafirleri kemal-i ciddiyetle tebessümlerle karşılıyor. Kendisi Kastamonu’nun Araç kasabasının Kıyan köyünde doğmuş. Babası muallim olarak görev yapıyor. Süleyman ismi. Köyün eski adı Muğamlar, burada öğretmenlik yapmış, burada babanızda üç yıl okudunuz. daha sonraki …

Devamını Oku »

Kastamonu Mevlidine ve Kahramanlarına Arzedilmiştir / Prof. Dr. Himmet UÇ

Göklerin ve yerin yaratılmasında, gecenin ve gündüzün değişmesinde, insanlara faydalı şeylerle denizde akıp giden gemilerde, Allah’ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, her türlü canlıyı yeryüzüne yaymasında, rüzgârları sevk etmesinde ve gökle yer arasında Allah’ın emrine boyun eğmiş bulutlarda, aklını kullanan bir topluluk için Allah’ın varlık ve birliğine, …

Devamını Oku »

Allah’ı Tanıma ve Tanıtma, Bediüzzaman Tedkikleri – 3: Kayyumiyet Terimleri / Prof. Dr. Himmet UÇ

Kayyumiyet bahsinin ön hazırlıkları ve terim nitelikli kelimeleri Nisbet-i kayyumiyet  1 Sırr-ı kayyumiyet 16 Zat-ı zülcelalin kayyumiyeti 1 Zat-ı hayyü kayyum u zülcelal 1 İsmi kayyumun cilve-i azamı 3 Cilve-i kayyumiyet 1 Zat-ı hayy u kayyum 7 Kayyumiyet-i iktidar 1 Zat-ı kayyum-ı ezeli  1 İsm-i kayyumun cilvesi  1 Kayyumiyetin cilvesi …

Devamını Oku »

Allah’ı tanıma ve tanıtma, Bediüzzaman tedkikleri – 2 / Prof. Dr. Himmet UÇ

Altı İsim Allah’ın altı büyük ismi, esma-i sitte risalesi çok ağır hapishane şartlarında yazılmış, Bediüzzaman bu bahisleri anlatırken şöyle bir cümle kullanır. Kuddüs ismi için “Kuddüs isminin bir cilvesi Şaban-ı Şerif’in ahirinde Eskişehir Hapishanesinde bana göründü. Hem mevcudiyet-i ilahiyeyi kemal-i zuhurla hem vahdet-i Rabbaniyeyi kemal-i vuzuhla gösterdi” O tarifsiz zulüm …

Devamını Oku »

Senin medhinle bayramlar bayramdır Efendimiz (asm) /Prof. Dr. Himmet UÇ

Elmeded Ey cemal-i nur-ı çeşm-i evliya (evliyanın gözünün nuru senin güzelliğindir) Elmeded ey maden-i nur-ı Hüda (sen Allah’ın nurunun kaynağısın) Hâk-i pây-i tûtiyâ-i asfiyâ (ayağının tozu büyük insanların gözünün sürmesidir) El meded ey maden-i nur-ı hüda Kimse Sensiz bulamaz Hakk’a vüsul Feyz-i lütfunla olur merd-i kabul (senin lütfunun feyzi ile …

Devamını Oku »

Hz Şuayb (as) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Hz Şuayb Medyen kavmine gönderilmiş. ”Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Dedi ki ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin ondan başka Tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir, artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. 7/85 (Medyen …

Devamını Oku »

Siyasi istikrar ve Erdoğan / Prof. Dr. Himmet UÇ

Memleket seçime gidiyor, siyaset benim işim değil, ama Bediüzzaman oyunun ülkeye sorun getirmeyen bir yere gitmesini hep düşünmüş, batı tarzı siyasetten gelen muhalefet fikri ile bizim ecdadımızın Osmanlının muhalefete bakış açıları mantık olarak aynı ise de bizimki farklılık arzediyor. Bediüzzaman çok iyi bir tarih ve siyaset felsefecisi. Batıda Ruso’dan sonra siyaset …

Devamını Oku »

Erdoğan Isparta’da / Prof. Dr. Himmet UÇ

27 Mayıs kirletilmiş bir günde ısparta’ya Erdoğan geldi. Zamanın sayfaları kaderin rüzgarı ile kirletilmiş. Büyük bir insan, bir devri değiştirmiş bir büyük başbakan Menderes, iki askerin kolları arasında götürülüyor, tarihin yüz karası bir durum ve duruş. Büyük bir sevgi seli ile karşılandı, meydan hınca hınç doluydu. Bütün o kara günler …

Devamını Oku »

Firavun / Prof. Dr. Himmet UÇ

MÖ. 1292-1225 yılları arasında yaşayan ikinci Ramses olduğu kabul edilir. Firavun Hem Musa hem de ona inananların azılı düşmanı idi, onlar Mısır’dan çıktıklarında firavun, Hz Musa’nın ümmetini yok etmek için peşinden gitti, ama Allah onu ve kendine tabi olanları suda boğdu. “Yine hatırlayın ki sizin geçmeniz için denizi yarıp, sizi …

Devamını Oku »

Ramazan Risalesi Yedinci Nükte / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman’ın Ramazan hakkındaki eserinin dokuz nükteden oluştuğunu söylemiştik. Hakikaten Bediüzzaman Ramazan bahsini dokuz derinlikli nüktelere bölmüş, her biri diğerinden bağımsız nüktelerin yedincisi ise şu esas cümle ile başlar. “Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeğe gelen nev-i insanın.” Bediüzzaman ticaret kelimesini insan için çok kullanır, ama burada benim gördüğüm bir …

Devamını Oku »

Necip Fazıl’ın Etik Anlayışı / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bu yazı 9 Mayıs 2018’de Gaziantep Üniversitesi’nde “Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu”na bildiri olarak sonulmuştur; Necip Fazıl’a doğum günü hediyesi  olarak. Necip Fazıl, iki dünya iki etik anlayışı ve varlığı kavrayışın arasından Çile şiiri ile çıkmış. Çile‘de bıktığı, iğrendiği bir dünya ve etik telakkinin bir nefret hissi ile yeni bir dünyaya …

Devamını Oku »

Ramazan Bahsi 4. Nükte / Prof. Dr. Himmet UÇ

Ramazan-ı Şerifdeki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfemayeşa hareketi fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım …

Devamını Oku »