Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ

Prof.Dr. Himmet UÇ

Ramazan Risalesi Yedinci Nükte / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman’ın Ramazan hakkındaki eserinin dokuz nükteden oluştuğunu söylemiştik. Hakikaten Bediüzzaman Ramazan bahsini dokuz derinlikli nüktelere bölmüş, her biri diğerinden bağımsız nüktelerin yedincisi ise şu esas cümle ile başlar. “Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeğe gelen nev-i insanın.” Bediüzzaman ticaret kelimesini insan için çok kullanır, ama burada benim gördüğüm bir …

Devamını Oku »

Necip Fazıl’ın Etik Anlayışı / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bu yazı 9 Mayıs 2018’de Gaziantep Üniversitesi’nde “Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu”na bildiri olarak sonulmuştur; Necip Fazıl’a doğum günü hediyesi  olarak. Necip Fazıl, iki dünya iki etik anlayışı ve varlığı kavrayışın arasından Çile şiiri ile çıkmış. Çile‘de bıktığı, iğrendiği bir dünya ve etik telakkinin bir nefret hissi ile yeni bir dünyaya …

Devamını Oku »

Ramazan Bahsi 4. Nükte / Prof. Dr. Himmet UÇ

Ramazan-ı Şerifdeki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfemayeşa hareketi fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım …

Devamını Oku »

Bir yoruma cevap / Prof. Dr. Himmet UÇ

Shakespeare ilgili yazdığım yazıda yazımı eleştiren bir arkadaşa cevap. Seni anlıyorum ama senin beni anlaman imkansız. Necip Fazıl, ”beni kimseler anlamaz zaten sen öp seccadem” Anlaşılamamak noksanlık gibi görünürse de insanı gayrete getiren ve mücadele azmini itekleyen bir tutumdur. Ben hàşâ büyük olduğumu iddia etmiyorum, ama otuz beş kitap yazmışım, …

Devamını Oku »

Psikanalizm ve Shakespeare / Prof. Dr. Himmet UÇ

Psikanalizm ve Shakespeare   Shakespeare niçin bize tüm diğer yazarların çok üstünde görünür? Kuşkusuz bu sorularn hepsi cevaplanmış değildir.   Psikanalizin ilk edebi tutumlarından biri, Hamlet de Ödipus kampleksininin Shakespeare’in yazarlığına ilişkin bir tartışma açarak zamanla Ş’in popüler imajının yaygın ve rahatsız edici bir özelliği olduğunu belirtmek olmuştur. Ş. genel olarak …

Devamını Oku »

Bir edebiyat ve sanat şahaseri Munacaat-ı Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

Münacaat Bediüzzaman’ın bir edebi eseridir, duadır. Münacaat kurtuluş için yapılan duadır. Bediüzzaman’ın en sade ve yalın bir Türkçe ile yazılmış eseridir. Yazar’ın burada takip ettiği üslub, dua geleneğinde bir yenilik, hatta orjinal bir anlatımdır. Çünkü anlatım tarzı dünyada insanın hayatını devam ettiren ne kadar öğe ve nesne varsa onların tarifleri …

Devamını Oku »

Miraç’tan ayrıntı / Prof. Dr. Himmet UÇ

Miraç yolculuğu sırasında seslenen bir kişi “Buraya gel“ dedi. Resulullah oraya hiç tenezzül etmedi. Cebrail dedi ki “Bu adam sizi Yahudiliğe çağırıyordu,” Biraz sonra başka bir ses geldi. “Bu tarafa gel” Resulullah o tarafa da başını çevirmedi. Cebrail “Bu Hristiyanlığa davet ediyordu” dedi. Bundan sonra çok süslü püslü ve şuh bir kadın …

Devamını Oku »

Kur’an Okyanusundan… / Prof. Dr. Himmet UÇ

Kur’an üzerinde çalıştığım bir metin, onun edebiyatın, anlatım sanatının kriterleri ile yorumlanması ortaya büyük eserler çıkartır, İslam üleması mütemadiyen birbirini tekrar eden şeyler söymemişler. Anglo Amerikan eleştirisi anlatı narrasyon sanatının bütün inceliklerini teorik ve pratik olarak ortaya koymuş. Onlardan biri blending. Yani harmanlama, Allah Hz Musa’nın Kur’an’daki serüveninin bütün Kuran’a …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Tetebbuat Muhiti / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bu yazı bir hissetme, anlamaya çalışma yazısıdır, objektif bakış açıları ile bakılmayabilir. Bediüzzaman felsefe tarihinin veya daha doğrusu felsefi akımların, filozofların fikirlerini gördüğüm okuduğum kadarı ile ayrıntılı olarak biliyor. Hatta buna ayrıntı demek dahi yetmez, beni asıl ilgilendiren onun ömrünün sürgünlerde hapishanelerde geçmesinden dolayı bu bilgilere nasıl ulaştığını merak ediyorum. …

Devamını Oku »

İstiklâl Marşı’nın Kısa Tahlili / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bir hafta içinde Akif iki defa gündeme geldi, 12 Mart İstiklal Marşı’mızın kabül günüydü, 18 Mart ise Çanakkale zaferinin yıldönümü. Bu iki günü de ebedileştiren Mehmet Akif ERSOY’du. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; o benimdir o …

Devamını Oku »

Çanakkale Şehitlerine Şiirinin Tahlili / Prof. Dr. Himmet UÇ

Çanakkale Şehitlerine Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? (Türkleri Anadolu’dan kovmak asırlarca Avrupa’nın hedefidir, Çanakkale de bunun son provasıdır. Bu yüzden eşi benzeri olmayan bir istila etme isteğidir. Ve bizim ve İslam tarihinde de eşi olmayan bir savaştır, çünkü biz eğer mağlub olsaydık, bütün İslam dünyasını Osmanlıyı esarete …

Devamını Oku »

Portre Şiirleri / Prof. Dr. Himmet UÇ

Zeybekler Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler, Karşı dağın yosmaları dört gözle bekler. Bir çardağın gölgesinde kurulur sini, Dağ taş dinler efelerin yanık sesini. Uzanırlar çimenlerin üstüne bîtab Salkımlardan damla damla süzülür mehtab Bir tarafta raksa başlar İzmir’in gülü, Sırma saçlar topuklara kadar örgülü Zil sesleri uzadıkça karşı yakaya Genç …

Devamını Oku »

Biyografi Kültürü / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

Cumartesi günü Risale Akademi’de Said Özdemir ve Mehmet Kırkıncı Hoca Efendilerin anma toplantısı vardı. Ben Kırkıncı Hoca’nın ilmî cephesi üzerine konuşacaktım, bir  kaç gün bir metin üzerinde çalıştım, bir portre ortaya çıkarmaya çalıştım. Orada konuşan muhtelif zevat vardı, hepsi konuya ilgi duymuş ve gelmişlerdi. Özellikle Batıda biyografi, yani bir kişinin …

Devamını Oku »

Hz. İsmail (as) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Hz İsmail, Beytullah’a hizmet için görevlendirilmiştir. “Biz Beytullah’ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de Makam-ı İbrahim’i namazgâh ediniz. İbrahim ile İsmail’e de “tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimi tertemiz bulundurun” diye emretmiştik.” 2/125 Hz İsmail, yaşlı Hz ibrahim’e ihsan edilmiştir. …

Devamını Oku »

Acûbe / Prof. Dr. Himmet UÇ

Acube   Bediüzzaman acip kelimesini çok fazla değil amma yerinde ve isabetli kulllanmış, insanın anlamakta güçlük çektiği bahislerde acip kelimesini sarfetmiş. Ama acube kelimesi üç yerde kullanılmış. Acube daha çok şaşırtıcı demek, aslında Allah’ın bütün fiilleri aciptir, acaiptir, acubedir. Amma insanlar ülfet ettikleri için onlara şaşırtıcı gelmez. Bir sineğin kanadını …

Devamını Oku »