Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ

Prof.Dr. Himmet UÇ

Herşey ve Kur’an’da Gemiler / Prof. Dr. Himmet UÇ

Kitabımızda çok şeyle birlikte satır aralarında deniz ve gemilerin hizmetimize verildiğine dikkat çekilir. Görmeyi ve düşünmeyi örgütler sahibi kainat. Allah kitabında bütün eserlerini ve nimetlerini insana nasıl sunduğunu kemal-i nezaketle anlatır. Ve çok kibar emirlerle insanları kulluğa ve saygıya davet eder. Umulur ki düşünürsünüz, şükredersiniz. Tefekkür edersiniz gibi. Allah’ın peygamberleri …

Devamını Oku »

Erdoğan bir halife görevi yapmadı mı? / Prof. Dr. Himmet UÇ

Yıldırım Bayezıt, Avrupa’da Müslümanlara yapılan zulümlerden ötürü, “ehli İslama zulmetmesinler, yoksa senpiyerin mihrabında atıma ot yedirmesini bilirim” demiş. Müslüman Türk bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda kağıt üstündeki tevhidi değil, hayat içindeki, dünyadaki tevhidi sağlamışlar. Yavuz Sultan Selim İslam dünyasını ilahi bir program ve tasarım ile bir araya getirmek için çalışmış. …

Devamını Oku »

Kutlu Annenin Göçü / Prof. Dr. Himmet UÇ

619 yılının adı hüzün yılı olacaktı. Ramazanın son onuncu gecesiydi. Kur’an’ın gökten parça parça inmeye başladığı o Kadir Gecesi, Hatice’nin son gecesiydi. Şib’in kahırlı günlerine kurban giden canlar peş peşe dizilmişti. Sevgili Hatice’sinin başında iken acı bir haber almıştı. Baba yarısı amcası Ebu Talib’in ölümünü zamanın ibresi 619 yılının şubat ayına döndü. Karanlık bir geceydi. …

Devamını Oku »

Müjdeci Peygamber (asm) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Peygamberimizin bir vasfı da müjdeci olmasıdır. Bediüzzaman bu müjdeci peygamberden bahseder. Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler taranırsa Peygamberimizin ayetleri nakledici olacak müjdeci, ve hadisleri fem-i mübarekinden sudur etmesi ile de müjdecidir. Bu ayet ve hadislerin tahkiki insanı teşvik eder. İşte, o zat, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi O ebedi bir saadeti müjdeler, cennetin ahvalinden …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın anlatımında Peygamberi temsil eden bir kişilik: Yâver-i Ekrem / Prof. Dr. Himmet UÇ

Yâver, Devlet ve hükümet başkanlarıyla komutanların yanında bulunan ve onların komutlarını  emirlerini yazmakla, gereğinde yerine ulaştırmakla görevli şahıs. Bir anlamda genel sekreter demek yaver. Peygamberimiz Allah’tan emirleri vahiy ve hadis-i kutsilerle alıp insanlara ulaştıran, insanlarla Allah arasındaki iletişimleri de sağlayan.Peygamberlerin hepsi yaverdir ama Resullullah en büyük yaver olduğu için Bediüzzaman ona Yâver-i …

Devamını Oku »

Makber Şiirinin Açıklaması / Prof. Dr. Himmet UÇ

Makber, Abdülhak Hamid Tarhan’ın eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazmış olduğu bir şiiri. Edebiyatımızın ölüm ve buna bağlı temaları anlatan en büyük şiiri. Burada Hamid birçok metifizik konuyu anlatır. Süleyman Nazif’in Hamid için “Hepimizi toplasan bir Abdülhak Hamid etmeyiz” demesi onun kıymetini kametini şairlik kudretini anlatır. Bazı kısımlarını buraya alıyoruz. …

Devamını Oku »

Kur’an’da Kıyamet Anlatımları / Prof. Dr. Himmet UÇ

“Allah’a kavuşmayı yalan sayanlar, gerçekten en büyük hüsrana uğramışlardır, nihayet kıyamet saati kendilerini bastırınca, onlar günah yüklerini sırtlarına yüklenerek, eyvah dünyada işlediğimiz kusurlarımızdan  dolayı yazıklar olsun bize, diyecekler, dikkat edin ne fena yükler götürüyorlar.” 6/31 “De ki söyleyin bakalım eğer size Allah’ın azabı gelir, yahut kıyamet gelip çatarsa, Allah’dan başkasına …

Devamını Oku »

Huzur romanı / Prof. Dr. Himmet UÇ

Tanpınar‘ın Huzur romanı onunla yadedilir, bir şairin romanıdır, bir huzur arayışının romanıdır, bir hayatı anlamlandırma romanıdır, bir İstanbul’u anlamlandırma romanıdır, imparatorluğun yıkılışı ile armonisi bozulan yeni topluma yeni bir karakter kazandırma romanıdır, kültürel öğeler karşısında bir geçiş dönemi aydınının kararsız seçimlerinin romanıdır, hayatın realiteleri, yıkıcı dalgaları arasında bir aşkın ne …

Devamını Oku »