Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ

Prof.Dr. Himmet UÇ

Birinci Mecliste Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman’ İstanbul işgal altındayken neşrettiği Hutuvât-ı Sitte adlı broşürle büyük hizmet etmiş ve işgal kuvvetlerinin plänlarını bozmuştur. Kezå, işgalcilerin baskısı altında verilen ve Anadolu’daki kuvå-yı milliye hareketini “isyan” olarak vasıflandıran şeyhülisläm fetvåsına karşı, mukàbil bir fetvâ vererek milli kurtuluş hareketinin meşrüiyetini ilän etmiştir. Bu hizmetleri Anadolu’da kurulan Millet Meclisinin takdirini …

Devamını Oku »

Hacı Bayram ve Ankara / Prof. Dr. Himmet UÇ

Ankara’dayız. Ahmet Kutsi’nın hafızlık şampiyonası için geldik bu başından çok dert geçmiş, bazan hazin bazan garip, bazan mukadderat belirleyen günler yaşamış şehre. Yıldırım Bayezıt Ankara savaşını bu  civarda yaşamış, bir milletin iki muktedir hükümdarı mantıksız bir cihangirlik davasına kapılarak savaşmışlar, sonuç hiç de parlak değil. İstanbul yüzlerce yıl imparatorluğun başkenti …

Devamını Oku »

Dua Şiirler / Prof. Dr. Himmet UÇ

Edebiyatımızda dua şiirler vardır. Biz yeni yayınladığımız Tematik Türk Şiiri Antolojisi kitabımızda yüz yirmiye yakın temayı bir araya getirip şiirleri dercettik. Bunlardan bir kısmı da dua şiirleridir, burada bu şiirleri yorumsuz sunuyoruz. Fuzulî, Arif Nihat, Mehmet Akif, Muallim Naci bunlardan bazılarıdır. DUA ŞİİRLER Gazel Yarab hemişe lutfunu et rehnüma bana …

Devamını Oku »

Türkçe Kur’an Tefsiri Selanik ve Barla / Prof. Dr. Himmet UÇ

Mithat Efendi’nin Türkçe Tefsir zaruretini anlattığı makalede yüzyılın başında Türk Osmanlı toplumunun henüz mukaddes kitaplarını anlayacak bir tefsiri olmadığını ifade eder ki, yürekler acısı bir tutumdur. Efendi’nin kullandığı dil, onun ne kadar Kur’an’ın anlaşılması hususunda samimi olduğunu gösterir. Yazı ikinci meşrutiyet sonrası Kanuni Esasi, anayasa yayınlandıktan sonra neşredilmiştir. Toplumun üzerinden …

Devamını Oku »

Türkçe Tefsir, Ahmet Mithat ve Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

5 EYLÜL EFRENCİ SENE 1908/ 23 AĞUSTOS, RUMİ SENE 1324/CUMAERTESİ/ 9 ŞABAN SENE 1326/ NUMARA 9857 TELİFAT-I İSLÂMİYE Bu yazıda Mithat Efendi bir Türkçe tefsirin yazılmasının nihai zaruretini ısrarla anlatır. Tefsir tarihimizden, milel-i İslamiyenin tefsirlerinden bahseder. Onların Türkçe tefsir olma kabiliyetlerini eleştirir, illâ bir Türkçe tefsirin yapılmasını ister. Meşihatın, ulemanın …

Devamını Oku »

Bir Estetik Kategori: Yüce ve Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman’ın görme biçimleri üzerine bir çalışmadır yaptığımız. Hüsün, temaşa ve güzel kelimeleri onun kainata, insanlara, insani olaylara, dini hakikatlere, kozmik olaylara bakışın bir kısmını yansıtır. Onun görme biçimleri maddi nesnelere dışa bakış türündedir. Dini hakikatlere de bakışları hakikat olduğu için içe bakış tarzındadır. Onun bakış açısını, görme biçimlerinin teorisini oluşturmak …

Devamını Oku »

Kur’an’da Allah / Prof. Dr. Himmet UÇ

Kur’an’da Allah kendini farklı anlatım modlarıyla kullarına anlatır. Özelliklerini sayar, yarattıklarını gösterir, bir tiyatro vitrini gibi kullanır kainatı. Öyleki insanın bu deliller ve göstermeler karşısında kulluktan başka çaresi kalmaz. Ne yaratmış, insana sunmuşsa onu bazan soru cevap tarzıyla, bazan konuşarak, bazan insanın akıl ve kalbini harekete geçirerek Allah olduğunu bihakkın …

Devamını Oku »

Deha ve Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

Olağanüstü zihnî güç. Yüksek zihinsel yetenek. Deha, zihnî yetenek yanında esrarlı bir gücü temsil eder. Gerçekleşmiş başarılarla kendini gösteren olağanüstü yüksek kabiliyet anlamına gelir. Veraset gibi doğuştan gelen birşey değildir. Nicelik ve nitelik açısından istidattan farklıdır. Deha, özgünlük ve yaratıcılık, daha önce araştırılmamış alanlarda düşünüp çalışarak dünyaya ancak bu yolla …

Devamını Oku »