Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ

Prof.Dr. Himmet UÇ

Kurtuluş Savaşında Bediüzzaman Said Nursi

Bediüzzaman Said Nursi’nin vatan müdafaasında fiilen silahlı olarak hizmete koşması Birinci Cihan Savaşı devrelerinde başlamıştır. O zaman Van’da ilimle meşgul olmaktaydı. Van ulemasının ileri gelenlerinin hemen hepsi fiili mücadeleye katılmışardı. Ulemadan Abdülhakim Efendi Arvasî, Taha Efendi, Eski Diyanet İşleri Müşavere Heyetinden, Van Müftüsü Sıddık Efendi, Gevaş Müftüsü Kasım Efendi gibi …

Devamını Oku »

Transkiritik: Bediüzzaman ve Marks – VI

Marks’ın ütopik tarafı Allah’ı, mülkiyeti, devleti gereksiz görmesidir. Bunları kabul etmeyen bir insan tipi üretmek istemektir. Terry Eagleton anlatır: “Marksizmin amacı bedene yağmalanmış güçlerini iade etmektir. Ama bedenin duyularına yeniden kavuşması için özel mülkiyetin ortadan kaldırılması gerekir. Bu yüzden özel mülkiyetin ortadan kaldırılması insanın tüm duyularının ve özniteliklerinin özgürleşmesidir. Ama …

Devamını Oku »

Akif’ten Tevhid ve Ramazan Şiirleri

Akif’ten Bir Tevhid şiiri Takdîr-i sıfâtında melâik (melekler) bile hayran (şaşkın) Yâ Rab seni nasıl idrâke nasıl yol bulur insan Esrâr-ı ulûhiyette irfan ne yapsın Hep aczini derpîş ediyor gâyet-i irfan Her yerde tecellî kılıyor  şâhid-i feyrin (Seni gösteren deliller) Misbâh-ı cemalinle müşa’şa bütün ekvân (Senin güzelliğin ile her taraf …

Devamını Oku »

Bizim Şiirimiz Divan Şiiridir / Bahar Kasîdesi

Bizim şiirimiz Divan şiirdir, köksüz ve yanlış bir ağaca aşılanmış Batı şiiri değil, ama Osmanlıyı yıkanlar onun kültürel zenginliğini de yıkmış, klasik şiirimizi eski Türk edebiyatı diye mahkum etmişler, hatta bir ara kaldırmayı düşünmüş bu frenk serpuşlu adamlar. Derler ki padişah Nef’î’nin uzun süre düşünüp şiirlerini söylediğini fikrederler. Bir gün …

Devamını Oku »

Erzurum’da Ermeni Mezâlimi

Rus askerî birlikleri Erzurum’u terk etmiş ve genel karargâhını Sarıkamış’ta tesis etmiş, Erzurum’daki komutanlığa da Ermeni Komiteci Antranik’i tayin etmişlerdi. Erzurum’da 1918 yılının Şubat ve Mart aylarında tam bir “Türk Soykırımı” Antranik ve Dr. Azeryev tarafından düzenlenmiş ve yaptırılmıştır. Ermeni Taşnak Çeteleri tarihi Türk Yurdu Erzurum’u insanıyla, medeniyetiyle, kültür varlıklarıyla, …

Devamını Oku »

İttihad-ı Muhammedî ve Bediüzzaman

Cem‘iyyet-i Muhammediyye olarak da adlandırılan fırka, Otuzbir Mart Vak‘ası’ndan (13 Nisan 1909) on gün kadar önce İstanbul’da kuruldu. Kurucusu Derviş Vahdetî, yayın organı Volkan gazetesidir. Ancak Volkan gazetesinin 70. sayısında, “İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti’nin târîh-i teessüsü, üç yüz yirmi yedi senesi Muharremü’l-harâmının on beşinci Cumartesi gününden (18 Safer 1327 / 26 …

Devamını Oku »

Sanat ve Bediüzzaman – 6

Uzun yıllardır Bediüzzaman’ın dini konuları ve temaları anlatımda nasıl sanat ve estetik kuramlarına göre hareket ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Türkiyede muhafazakârların sanat ve estetik gibi bir gayreti yok, Bediüzzaman’ın sanat lügatine ve sanat meselelerine ve eşyaya ve tabiata bakışında nasıl sanatın terminolojisine ve bakış sıralamalarına riayet ettiğini görüp hayret ediyorum. Aşağıdaki …

Devamını Oku »

Sahipsiz Ülke

Yahya Kemal’in meşhur bir makalesi var, Ezansız Semtler. Ezan-ı Muhammedî diye bir şiiri var, bu şiir Osmanlı hattı ile Kırkıncı Hoca’nın Künbet Medresesi’nde camlı bir şekilde asılı dururdu, her gelen onu görürdü. Kırkıncı Hoca’nın vefası tartışılır, ama sanatçı kişiliği, dava adamlığı, tahassüsü, bakmak ve görmek kudreti, mütalaası, müdakkikliği, ihata-i ilmiyesi, …

Devamını Oku »

Transkiritik: Bediüzzaman ve Marks – V

Yabancılaşma ve Bediüzzaman ve Marx Marx’sın bilimlerle irtibatı yoktur. Kadim Yunan’a, antik Yunan’agitmesi de bunu körüklemiştir. Antik Yunan bilim üzerine dayalı felsefe üretmez. Marx yeni felsefe ile kavgalıdır, onları tersinden okuduğu kanaatı felsefe tarihinde meşhurdur. Her iki şahsın felsefe ile meşguliyeti de konumuzun bir bölümüdür. Estetik Bediüzzaman ve Marx Lukacs, …

Devamını Oku »

Otuzuncu Lem’a Üzerine Notlar

Otuzuncu Lem’a, Lemalar isimli Bediüzzaman’ın eserinin otuzuncu bahsidir. Bediüzzaman eserinin hakkında bilgiyi beşinci nüktenin sonunda, hatimesinde verir. Dehaların bizim gibi ritmik zekaları yoktur, nerde akıllarına gelirse orda bilgi verirler. Bizim zekamız geometrik olduğu için herşeyin alfabetik veya matematik düzende olmasını isteriz. Neden Bediüzzaman bahsin İslâm kültüründeki yerini buraya getirmiş, onun …

Devamını Oku »

Bediüzzaman ve Sanat – 5

Bediüzzaman’ın sanat felsefesi derslerine devam Bediüzzaman’ın sanat kelimesi etrafında dönüp dolaşan ve  çok farklı alanlarda sanatın felsefesini yapan metinlerine devam ediyoruz. “Hüsn-ü sanat ve mükemmeliyet-i hilkat öyle bir hâtemdir ki, gayr-i mütenâhî bir ilim ve nihayetsiz bir kudret sahibi ona sahip olabilir.” Sanatın arka planında sanatçı vardır, bu beşeri sanatda sanatkarsa ilahi …

Devamını Oku »

Papatyalar

Papatya Bahar geldi bugün papatyaları gördüm, o kadar etkilendim ki ağladım, kitab okumayan, tabiatı okumayan, çiçekleri okumayan, siyasetin kaba kırıcı rüzgârı ile kendini yitiren insanlara en iyi ders çiçekler ve papatyalardır. Baharın gelişinin müjdeleyicisi, yaz aylarının rengârenk bir örtüye sahip olmasının göz kamaştırıcı nedeni olan kır çiçekleri; sevdiklerinize takdim etmek …

Devamını Oku »

Yeniden bakmak, review

Türkçe’de güçlü bir eleştiri geleneği oluşamamasının bir nedeni insanların okudukları kitaplara tekrar geri dönmemeleri. Falan kitabı okudun mu, evet okudum, bir zamanlar okumuştum, bir daha o kitaba dönmemiş. Bu okumanın insanı faydası var ama yok gibi, bu yüzden yeniden bakmak anlamında “review” demişler İngilizler. Bu bir anlamda da eleştiri manasına …

Devamını Oku »

Sanat ve Peygamber Zorunluluğu

Yine İlâhî Sanatın Yorumcusu Bediüzzaman Bediüzzaman sanatı peygamberin varlık zorunluğuna kadar uzanan bir mütalaa ve müzakerelere kadar götürür. Şu sanatlı kainatı yaratanın yaratma gayelerinin içinde peygamberin varlığı da bir önemli bahistir. Çünkü sanat bir kelime değil içinde bir çok birbirine bağlı cüzleri, kısımları ihtiva eden çok anlamlı ve çok yönlü …

Devamını Oku »

12 Mart 18 Mart ve Mehmet Akif

Mehmet Akif, Mart ayının içinde özel bir bahistir. 12 Mart’ta İstiklal Marşı yazılmış, 18 Mart Çanakkale Savaşları sırasında da o bir milletin kaderi olan savaşı Çanakkale Şehitleri isimli şiirinde anlatmıştır. Mart ayı baharın kendini gösterdiği aydır, adeta tarihimizde de Mart ayı bir milletin İkinci Meşrutiyetten Cumhuriyetin ilan edilmesi ve bağımsızlığını …

Devamını Oku »