Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ (Sayfa 10)

Prof.Dr. Himmet UÇ

Dua Şiirler / Prof. Dr. Himmet UÇ

Edebiyatımızda dua şiirler vardır. Biz yeni yayınladığımız Tematik Türk Şiiri Antolojisi kitabımızda yüz yirmiye yakın temayı bir araya getirip şiirleri dercettik. Bunlardan bir kısmı da dua şiirleridir, burada bu şiirleri yorumsuz sunuyoruz. Fuzulî, Arif Nihat, Mehmet Akif, Muallim Naci bunlardan bazılarıdır. DUA ŞİİRLER Gazel Yarab hemişe lutfunu et rehnüma bana …

Devamını Oku »

Türkçe Kur’an Tefsiri Selanik ve Barla / Prof. Dr. Himmet UÇ

Mithat Efendi’nin Türkçe Tefsir zaruretini anlattığı makalede yüzyılın başında Türk Osmanlı toplumunun henüz mukaddes kitaplarını anlayacak bir tefsiri olmadığını ifade eder ki, yürekler acısı bir tutumdur. Efendi’nin kullandığı dil, onun ne kadar Kur’an’ın anlaşılması hususunda samimi olduğunu gösterir. Yazı ikinci meşrutiyet sonrası Kanuni Esasi, anayasa yayınlandıktan sonra neşredilmiştir. Toplumun üzerinden …

Devamını Oku »

Türkçe Tefsir, Ahmet Mithat ve Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

5 EYLÜL EFRENCİ SENE 1908/ 23 AĞUSTOS, RUMİ SENE 1324/CUMAERTESİ/ 9 ŞABAN SENE 1326/ NUMARA 9857 TELİFAT-I İSLÂMİYE Bu yazıda Mithat Efendi bir Türkçe tefsirin yazılmasının nihai zaruretini ısrarla anlatır. Tefsir tarihimizden, milel-i İslamiyenin tefsirlerinden bahseder. Onların Türkçe tefsir olma kabiliyetlerini eleştirir, illâ bir Türkçe tefsirin yapılmasını ister. Meşihatın, ulemanın …

Devamını Oku »

Bir Estetik Kategori: Yüce ve Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman’ın görme biçimleri üzerine bir çalışmadır yaptığımız. Hüsün, temaşa ve güzel kelimeleri onun kainata, insanlara, insani olaylara, dini hakikatlere, kozmik olaylara bakışın bir kısmını yansıtır. Onun görme biçimleri maddi nesnelere dışa bakış türündedir. Dini hakikatlere de bakışları hakikat olduğu için içe bakış tarzındadır. Onun bakış açısını, görme biçimlerinin teorisini oluşturmak …

Devamını Oku »

Kur’an’da Allah / Prof. Dr. Himmet UÇ

Kur’an’da Allah kendini farklı anlatım modlarıyla kullarına anlatır. Özelliklerini sayar, yarattıklarını gösterir, bir tiyatro vitrini gibi kullanır kainatı. Öyleki insanın bu deliller ve göstermeler karşısında kulluktan başka çaresi kalmaz. Ne yaratmış, insana sunmuşsa onu bazan soru cevap tarzıyla, bazan konuşarak, bazan insanın akıl ve kalbini harekete geçirerek Allah olduğunu bihakkın …

Devamını Oku »

Deha ve Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

Olağanüstü zihnî güç. Yüksek zihinsel yetenek. Deha, zihnî yetenek yanında esrarlı bir gücü temsil eder. Gerçekleşmiş başarılarla kendini gösteren olağanüstü yüksek kabiliyet anlamına gelir. Veraset gibi doğuştan gelen birşey değildir. Nicelik ve nitelik açısından istidattan farklıdır. Deha, özgünlük ve yaratıcılık, daha önce araştırılmamış alanlarda düşünüp çalışarak dünyaya ancak bu yolla …

Devamını Oku »

Varlık Ayetlerini Kur’an’dan Namaza Taşıma; 11 Söz – 6 / Prof. Dr. Himmet UÇ

Allah kitabında varlık delillerini anlatır, örnekler verir. Bediüzzaman bu varlık delillerini namaza taşır, öyle bunları ancak ibadet ile tefekkür ile namaza dàhil edebilir. Bu cümleler ayetlerin tasdiki ile kurulmuş. İşte ayetlerdeki deliller, işte Bediüzzaman’ın cümlesi: Sonra, o Sâni-i Zülcelâlin, kendi san’atının lâtiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgâh-ı enamda neşrine karşı, Maşaallah …

Devamını Oku »

Maddi ve manevi hayat ve namaz: Onbirinci Söz – 5 / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bütün hayatın görüntülerini uluhiyetin tezahürlerini insana arzedilen nimetler ve yansımalarını, sanat inceliklerinin  ifade edildiği yer, hayat namaz  ittifakındadır. Ama namaz uygulamada kurumuş ve kısa sürede ifa edilen bir davranışa incirar etmiştir. Bediüzzaman namaz konusunu eserlerinde bazan bütün bir metin halinde bazan da bir bahsin içinde verir. Namazın bütün hayatı, fiziki, …

Devamını Oku »

Karamazof Kardeşler ve Kâinattan Hâlikını Soran Seyyah / Prof. Dr. Himmet UÇ

Dostoyevski, Delikanlı romanını bitirdikten sonra Allah’ın varlığı konusunu işleyen bir roman yazmak niyetindedir. Şöyle der “Bütün yaşamım süresince bilinçli ve bilinçsiz olarak  bana işkence eden sorun Tanrı’nın varlığı konusudur.” Dostoyevski’nin arkadaşı Soloviyov ki Dosto onun konferaslarını dinlemiştir. İkisinin ortak noktası batı felsefesinin buhranıdır. Solovivov pozitivizme saldırır. Yeni bir metafizik arayışı …

Devamını Oku »

Şehirler ve Büyük Eserler / Prof. Dr. Himmet UÇ

Şahin Doğan Entellketüel Yalnızlık diye bir kitap çıkarmış. Buna düşünen adamın yalnızlığı da diyebiliriz. Düşünüyorum O Halde Vurun, diye bir kitap vardır. İlhan Selçuk yazmış. Eflatun demiş ki: “Ancak krallar filozof ya da filozoflar kral olursa devletler mutlu olabilir.” Günümüz koşullarında pek akıllıca sayılmasa da insanı düşünmeye yönelten bir yanı …

Devamını Oku »

Seyirci mi, kul mu; Onbirinci Söz – 4 / Prof. Dr. Himmet UÇ

Nereden başlayayım, seyirci mi kul mu.. Onbirinci Söz seyircinin hayatını yaşayış tarzını, bakmayı, görmeyi, düşünmeyi, etkilenmeyi esas alarak yazılmış. Bediüzzaman klasik İslami söylemdeki kul teriminden ziyade seyreden, seyirci, temaşa eden, temaşager, seyrangâh kelimelerini kullanmış. Muarrif üstad “bütün seyircilere şöyle bir tebliğatta bulunur” Bu seyirciler kimler; kainat sarayının ve olaylarının, bu …

Devamını Oku »

Şahıslar: On Birinci Söz – 3 / Prof. Dr. Himmet UÇ

Onbirinci Söz’ün şahıs kadrosu var. Çünkü böyle metinler şahıslar vasıtası ile insanlara yansıtılır. Birinci Sultan’dı, ondan kısmen bahsettik. Sultan sanatta, fende, ilimde çok büyük ustalığa sahipti. Zengindi, bu farklı özelliklerini yansıtmak istedi, bir saray inşa etti. Sarayını süsledi ve orada yaşayanlara nimetlerini hazırladı ve onları davet etti. Sarayın sultanı var, …

Devamını Oku »

Kelime seçimi ve Bediüzzaman’ın üslubu; On Birinci Söz – 2 / Prof. Dr. Himmet UÇ

Onbirinci Söz’de seçilen kelime ve terkipler tamamen orijinaldir. Bu, Bediüzzaman’ın kelime seçimindeki isabetini gösterir. Bunlardan; Hem kemalatca sanayi-i garibede  pek çok mehareti varmış. Hem hesapsız fünun-ı acibeye marifeti ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulum-ı bediaya ilim ve ıttılaı varmış.” Sanayi-i garibe, fünun-ı acibe, ulum-ı bedia. Bunlar sultanın özellikleri, ama daha sonra …

Devamını Oku »

Kainat ve Onbirinci Söz -1 / Prof. Dr. Himmet UÇ

Onbirinci  Söz’ün başına bütün bir Kur’an’ın 6666 ayetini koysan onun izahıdır denebilir. Koca bir din on sahifeyi aşkın bir metne bütün temaları ve şahısları ile tasarım olarak yerleştirilmiş. Söz kainat demek, İslam demek, yaratılış demek, insanın yaratılışı demek, namazın sırları demek, eğitim demek, öğretmen demek, kitap demek. Gariptir sürgün yıllarında …

Devamını Oku »

Arkeoloji ve Bayram / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman On Yedinci Söz isimli eserinde “innacaelne maalelardi ziyneten lehâ liyeblüvehüm eyyühüm ahsenü amelâ” ayetini, birebir mealler ve tefsirlerin çok çok ötesinde bir anlamla yorumlar. İnsan basireti nasıl olayların farklı katmanlarını görürse büyük zatlar da mananın  çok derinliklerine inerler, buna batılı kelime yorumcuları etimologlar, kelime arkeolojisi diyorlar. Bediüzzaman Kur’an’ın asırlarca …

Devamını Oku »