Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ (Sayfa 10)

Prof.Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman Yuşa Tepesinde / Prof. Dr. Himmet UÇ

Yuşa peygamber, Mûsâ aleyhisselâmın yeğenidir. Yûsüf aleyhisselâmın soyundandır.  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden Mûsâ aleyhisselâmdan sonra gönderilmiş olup Mûsâ aleyhisselâmın yeğeni veya vekiliydi. İsmi Yûşâ olup, Hıristiyanlar Yeşû diyorlar. Yûsuf aleyhisselâmın neslinden gelen Nûn’un oğludur. Annesi Mûsâ aleyhisselâmın kızkardeşidir. Yûşâ aleyhisselâm Mûsâ aleyhisselâma bildirilen dinin esaslarını insanlara tebliğ etti. Mısır’da doğan Yûşâ …

Devamını Oku »

Yavuz Sultan Selim / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman “elhasıl Yavuz Sultan Selim’e biat etmişim” diyor. Bu biat kelimesinin ne manaya geldiğini tarihi realitelerle bağlantısını anlatmak lazım. Çünkü Bediüzzaman hiç kimse için bu derece derinlikli ve anlamla bir kelime kullanmamış. Bir de Yavuz için “o, vilayat-ı şarkiyeyi ikaz etti” diyor. Bu şark vilayetlerini ikaz etmek ile biat kelimeleri …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Yavuz Sultan Selim Camii’nde / Prof. Dr. Himmet UÇ

İstanbul Fatih semti iki büyük büyük Osmanlı padişahının kabri şeriflerine ve camiilerine sahiplik eder. İki cami birinden diğerine gidilecek bir koridor cadde ille birbirine bağlıdır. Kabirlerin ziyarete açık olmadıkları dönemde üniversitede öğrenciydim, Yavuz Sultan Selim hazretlerinin mezarına gittiğimde kapalı idi önünde bir inek otluyordu. O bir inek miydi yoksa maveradan …

Devamını Oku »

İki Mektebi Musibetin Şahadetnamesi veya Divan-ı Harbi Örfi ve Müsbet Hareket / Prof. Dr. Himmet UÇ

Eserin yayınının başındaki cümleler  konunun ne  kadar güncel olduğunu gösterir. “Yarım asır evvel tab edilen  bu müdafaayı  bu asra daha muvafık gördük. Güya o zamandan elli sene sonra bir hiss-i kablelvuku ile  bir nevi ihbar-ı gaybi olarak hayat-ı ictimaiyeyi alakadar  eden çok hakikatlere temas ettiğinden  meşredildi.” Örgütlü davranışlar ve gruplar …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Eyüp’te / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman  İstanbul’a esaretten sonra gelmiş, başka gelişleri de var. O gittiği şehirlerin maneviyat yoğunluğu olan yerlerinde ikamet eder. İstanbul’da Yuşa Tepesi, Eyüp Sultan Mezarlığında yüksek bir yer, Ankara’da Ankara kalesi, Hacı Bayram-ı Veli civarı, onun mekan anlayışı uzun bir makale  olacak genişlikte.  O şehirlerin ya yüksek tepelerine çıkar, sanatın contepylation …

Devamını Oku »

Eyüp Sultan / Prof. Dr. Himmet UÇ

Eyüp Sultan Camii Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Fatih, sevabını Hazreti Ebu Eyyüb’e hediye eylemiştir. Kıble kapısı üzerindeki mermere celi yazı ile “Hamden lillah beyt-i memur oldu bu” yazılmıştır, Sefere çıkıldığında camilerde sabah namazından sonra haftada iki gün dua edilmesi güzel bir âdet olarak uygulana  geldiğinden İstanbul’da bulunan âlim, hafız …

Devamını Oku »

Ankara, Bediüzzaman ve Mustafa Kemal / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman İstanbul işgal altındayken İngiizlerin aleyhine bir eser neşreder, bu işgal kuvvetlerinin canını sıkar ama, sert bir kayaya çarptıkları için daha ileri gidemezler, tutuklayamazlar bile. Bediüzzaman çok farklı mekanlarda kalarak onların heveslerini kursalarında koyar. Bu eserden ayrı mili mücadele güçlerini hain olarak niteleyen Dürrizade’nin fetvasını geçersiz kılın milli mücadelecilyeri destekleyen …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Hayatında Kırılma Noktası; Ankara / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman’ın fırtınalı hayatı siyaseti dine hizmet ettirmek için geçmiş, neredeyse elli yıla yakın. Bir imparatorluğun yıkılışa doğru gittiğini görmüş, onu kurtarmak için gereken heryere âcil kuvvet gibi koşmuş. Çocukluğunda şarkî ilimlerin dünyasına dalmış, takatı beşer fevkinde onlarca eseri gözden geçirmiş elemiş, yazıldıkları asır ile yaşanmakta olan asır arasında bağlantı kurmak …

Devamını Oku »

Bir Biyografla Mülâkat: Necmettin Şahiner / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman’ın biyografisine 1965’den beri çalışıyorum. Bütün büyük araştırmacılar ilim adamları, muhaddisler hepsi merak sahibi. Edison da tavuğun nasıl yumurtladığını merak eder. Şahiner, tavuğun nasıl o yumurtayı ürettiğini merak eder. Tavuğun yumurta üzeinde duruşundan nasıl yumurtanın olduğunu düşündüm. Ve tavauğu rahatsız ettim, çubukla ayaklarına vurdum, sonra tavuk yumurtayı çıplak olarak yumurtladı, …

Devamını Oku »

Birinci Meclis’te Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman’ İstanbul işgal altındayken neşrettiği Hutuvât-ı Sitte adlı broşürle büyük hizmet etmiş ve işgal kuvvetlerinin plänlarını bozmuştur. Kezå, işgalcilerin baskısı altında verilen ve Anadolu’daki kuvå-yı milliye hareketini “isyan” olarak vasıflandıran şeyhülisläm fetvåsına karşı, mukàbil bir fetvâ vererek milli kurtuluş hareketinin meşrüiyetini ilän etmiştir. Bu hizmetleri Anadolu’da kurulan Millet Meclisinin takdirini …

Devamını Oku »

Hacı Bayram ve Ankara / Prof. Dr. Himmet UÇ

Ankara’dayız. Ahmet Kutsi’nın hafızlık şampiyonası için geldik bu başından çok dert geçmiş, bazan hazin bazan garip, bazan mukadderat belirleyen günler yaşamış şehre. Yıldırım Bayezıt Ankara savaşını bu  civarda yaşamış, bir milletin iki muktedir hükümdarı mantıksız bir cihangirlik davasına kapılarak savaşmışlar, sonuç hiç de parlak değil. İstanbul yüzlerce yıl imparatorluğun başkenti …

Devamını Oku »

Dua Şiirler / Prof. Dr. Himmet UÇ

Edebiyatımızda dua şiirler vardır. Biz yeni yayınladığımız Tematik Türk Şiiri Antolojisi kitabımızda yüz yirmiye yakın temayı bir araya getirip şiirleri dercettik. Bunlardan bir kısmı da dua şiirleridir, burada bu şiirleri yorumsuz sunuyoruz. Fuzulî, Arif Nihat, Mehmet Akif, Muallim Naci bunlardan bazılarıdır. DUA ŞİİRLER Gazel Yarab hemişe lutfunu et rehnüma bana …

Devamını Oku »

Türkçe Kur’an Tefsiri Selanik ve Barla / Prof. Dr. Himmet UÇ

Mithat Efendi’nin Türkçe Tefsir zaruretini anlattığı makalede yüzyılın başında Türk Osmanlı toplumunun henüz mukaddes kitaplarını anlayacak bir tefsiri olmadığını ifade eder ki, yürekler acısı bir tutumdur. Efendi’nin kullandığı dil, onun ne kadar Kur’an’ın anlaşılması hususunda samimi olduğunu gösterir. Yazı ikinci meşrutiyet sonrası Kanuni Esasi, anayasa yayınlandıktan sonra neşredilmiştir. Toplumun üzerinden …

Devamını Oku »

Türkçe Tefsir, Ahmet Mithat ve Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

5 EYLÜL EFRENCİ SENE 1908/ 23 AĞUSTOS, RUMİ SENE 1324/CUMAERTESİ/ 9 ŞABAN SENE 1326/ NUMARA 9857 TELİFAT-I İSLÂMİYE Bu yazıda Mithat Efendi bir Türkçe tefsirin yazılmasının nihai zaruretini ısrarla anlatır. Tefsir tarihimizden, milel-i İslamiyenin tefsirlerinden bahseder. Onların Türkçe tefsir olma kabiliyetlerini eleştirir, illâ bir Türkçe tefsirin yapılmasını ister. Meşihatın, ulemanın …

Devamını Oku »

Bir Estetik Kategori: Yüce ve Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman’ın görme biçimleri üzerine bir çalışmadır yaptığımız. Hüsün, temaşa ve güzel kelimeleri onun kainata, insanlara, insani olaylara, dini hakikatlere, kozmik olaylara bakışın bir kısmını yansıtır. Onun görme biçimleri maddi nesnelere dışa bakış türündedir. Dini hakikatlere de bakışları hakikat olduğu için içe bakış tarzındadır. Onun bakış açısını, görme biçimlerinin teorisini oluşturmak …

Devamını Oku »