Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ (Sayfa 10)

Prof.Dr. Himmet UÇ

Bir Biyografi Örneği / Prof. Dr. Himmet UÇ

BAŞBAKANLIĞA, ADLİYE BAKANLIĞINA, DAHİLİYE BAKANLIĞINA Hürriyet ilânını, Birinci Harb-i Umumîyi, mütareke zamanlarını, Millî Hükûmetin ilk teşekkülünü ve Cumhuriyet zamanını birden derk eden bütün hükûmet ricâli beni pek iyi tanırlar. Bununla beraber, müsaadenizle hayatıma bir sinema şeridi gibi sizinle beraber göz gezdirelim. Bitlis vilâyetine tâbi Nurs köyünde doğan ben, talebe hayatımda …

Devamını Oku »

Merak… / Prof. Dr. Himmet UÇ

Ayet ül Kübra, Kastamonu‘da yazılmış. Büyük gözlemler, metafizik çıkarımlar tabiatın bağrında yaşayan onunla bütünleşen, insanlar tarafından yazılmış. Çünkü tabiat insanın okuludur. Bütün peygamberler ve veliler tabiatla bütünleşmişler, onun seyirlerinden büyük eserler meydana getirmişlerdir. Bediüzzaman tabiat ile bütünleşerek yaşamıştır, onun hayatında şehirtabiatla kıyaslanamayacak kadar azdır. Kader-i İlahi onun tabiatı zengin şehirlere …

Devamını Oku »

Kainat Tılsımının Keşşafı Peygamber(asm) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Peygamberimiz, tılsım-ı kâinatın keşşafı ve âyine-i Samedânidir. Mekan olarak Arap yarımadası İslam’ın doğduğu ve peygamberimizin âli muhiti o bölgedir. Bediüzzaman’ın dilinde “bu tılsımlı âlemin anahtarları oradadır” Allah anahtarları getiren peygamberlerin birçoğunu o bölgeden çıkarmıştır. Tavaf halkasında birçok peygamber olduğu rivayet edilir. Birçok peygamberin ulvi macerası, uluhiyet mücadelesi o topraklarda odaklanmıştır. …

Devamını Oku »

Sırları çözen peygamber / Prof. Dr. Himmet UÇ

Necip Fazıl, kendini gaybı kurcalayan çilingire benzetir. Gayb ancak Allah’ın müsaadesi ile uygun gördüğü kişilere açılan bir âlemler zinciridir. Ünlü şair gaybı açtığını söylemiyor, hani insanlar anahtar ile bir kapıyı açmaya çalışırken kurcalar ya işte şair de kendini açan değil de kurcalayan olarak ifade eder. Kurcalamak bitmeyen bir eylem, kurcalar …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın anlatımında sanat dili / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman ve sanat demenin artık kâfi gelmediğini anladım, şimdi şöyle gözlemlerimle düşünüyorum; Bediüzzaman dini sanat dili ile anlatmış, yani sanatın terimlerini, kavramlarını, gözlem dilini ve yorum tarzını kullanmış. Bu, din anlatımında tamamen bir evrensel ihtilal. Lasiyemmaları okuyorum, on beş sahife civarında bir eser. Bediüzzaman eserini tanıtır. “Onuncu Söz’ün bir cihette …

Devamını Oku »

Türk Edebiyatında Sultan Hamid / Himmet UÇ

Sultan Abdülhamit devleti başarılı mı idare etmiştir, yoksa istibdad mıdır? Hayranlık estetikte tehlikeli bir noktadır, hayran olduğunuz şeyi eleştiremezsiniz. Ama nefret de ona eşdeğer bir estetik kategoridir, eğer bir şeyden nefret ediyorsanız, nesi olsa sizi tatmin etmez; illâ bir yerini bulur yine nefretinizi ifade edersiniz. Peygamberimiz her zaman dengeli estetik …

Devamını Oku »

Akif Emre oda değiştirdi / Prof. Dr. Himmet UÇ

Cahit Sıtkı, Otuz Beş Yaş şiirinde ölümü anlatır kendi penceresinden, maveraya açılan kapıları yok, ama ölümden korkan bir şairin düşük dalgalı ölüm titremelerini anlatır. Yaş otuz beş! yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne …

Devamını Oku »

Bir Hafızlık Merasiminden Notlar / Prof. Dr. Himmet UÇ

Pazar günü 21 Mayıs 2017. Isparta’da Mekke Eğitim Vakfı bir Hafızlık Merasimi düzenledi. Dinin sahibi orta sınıf maalesef okumuş yazmış sınıfı kafalarda inşikaka neden olan bir kültür ile Kur’an’a gereken yakınlığı göstermiyorlar ve gösteremiyorlar. Kalabalık, Bediüzzaman’ın dediği gibi “avam-ı müminin ki en sağlam Müslümanlardır.” sözü mucibince işte o insanlardı. Vasat …

Devamını Oku »

Mirac / Prof. Dr. Himmet UÇ

Mirac’ı farklı perspektilerden anlatır Bediüzzaman. Birisi “Bu seyahat-ı cüziyede bir seyr-i umumi, bir uruc-ı külli var ki ta Sidret-ül Münteha’ya ta Kab-ı Kavseyn’e kadar meratib-i külliye-i esmaiyede gözüne, kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbaniyeyi  ve acaib-i sanat-ı ilahiyeyi  işitmiş görmüştür. O küçük cüzi seyahatı hem külli hem mahşer-i acaip bir seyahatin …

Devamını Oku »

Gökyüzünden habersiz / Prof. Dr. Himmet UÇ

Necip Fazıl otuz yaşına kadar, gökyüzünden habersiz yaşamış, Arvasi hazretlerini tanıdıktan sonra mazisini yargılar, kendisini suçlar: Tam otuz yıl saatim çalışmış ben durmuşum Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum “Gökyüzünden haberi olmak” imajı, bütün insanlık tarihinin en önemli meselelerinden, insan zihninin çözmek istediği bir muamma. Çocuklar, uçurtma uçururken gökyüzünü seyrederler, sadece bir …

Devamını Oku »

Kendine Avdet Eden Devlet / Prof. Dr. Himmet UÇ

Büyük değişiklikler oluyor, ama bunları okumak için tarih ve din, Osmanlının ihatası gerekir. Osmanlı padişahları halkası, Sultan Vahdettin  Hazretleri ile tarihsel ömürlerini sona erdirdiler veya birileri onları sürğün etmekle bitirdiğini zannetti. Sultan atlarını sattı; Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir’e Anadolu hareketini ve Milli Mücadeleyi başlatmalarını emretti. Sürgün edildikten sonra San …

Devamını Oku »

Isparta Valiliği ve Mehmet Akif / Prof. Dr. Himmet UÇ

Isparta Valiliğinin önünde ilgisizlikten mezbeleye dönmüş bir Mehmet Akif Çeşmesi vardı. İki yıldır o çeşmenin onarılması için valiye, yardımcılarına söyledim. Hastalıklar doktorlardan sorulur, siyaset siyasilerden, kültür sorunları da kültür adamlarından sorulmalı. Son olarak sayın Başbakanımız Isparta’ya geldiğinde onun konuşmalarını dinlerken yine o çeşmenin yürekler acısı haline üzüldüm. Altındaki mermerler kırılmış, …

Devamını Oku »

Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Başbakan’a açık mektup ve bir talep / Prof. Dr. Himmet UÇ

Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Başbakan’a açık mektup ve bir talep Bu günler büyük heyecanlar ve beklentiler günü, inşallah sonu her hâlükârda ülkemize hayırlı olur. Ülkemizin iki büyük rüesası, her yeri karış karış gezerek hayırlı bir gelecek temennisiyle halkımızın huzuruna çıkıyorlar, ümit veriyorlar, vaad ediyorlar. İnşallah umduğumuz olur, vatan ve milletin geleceği …

Devamını Oku »

Sultan Abdülhamid ve Erdoğan / Prof.Dr. Himmet UÇ

Ülkenin kaderine taalluk eden şu günlerde, bozulmuş, birçok yönü ile dejenere olmuş ve kavramların aşındığı bir ülkede verilecek karar bir siyasi karar değil, bir mukadderat kararıdır. Bu millet çok badireler geçirmiş ama yine de Allah karanlık günlerde yolunu açmıştır. Biz oyumuzu vereceğiz, ama yine mesele Allah’ın takdiridir. “Cihan yıkılsa emin …

Devamını Oku »

Siyaseti dine hizmetkâr etmek ve Bediüzzaman / Prof.Dr. Himmet UÇ

Dünyanın büyük filozoflarının hepsinin siyaset felsefesi vardır.Bunlar parti tutmazlar ama devletin icraatının hak ve hakikatten çıkmasına tahammül etmezler. Fransızların Cezayir’i işgaline Ruso karşı çıkar. Bediüzzaman da siyaset felsefesi yapar, onun siyaset felsefesi, koca bir kitap olur. Şimdi Bediüzzaman’ın talebelerinin her zaman tekrar ettiği adeta Türk siyasetinin şablonu olan bir cümle …

Devamını Oku »