Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ (Sayfa 19)

Prof.Dr. Himmet UÇ

Kastamonu’da Neler Oldu? / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Kastamonu’da Neler Oldu? Kastamonu Kastamonu Anadolu’nun ilim ve maneviyat şehri olarak şöhret bulmuştur. Bu şehrin bu ülkenin manevi atlasındaki yerini bozmayı kurulan yeni düzenin bir gereği olarak gören bir sınıf insan, kurulan yeni düzenin kültür ve yaşayış düzenini tesis etmek için bazı icraatlarını oradan başlatmışlar. Hedef …

Devamını Oku »

Kastamonu neşir ve yayın hizmetinin oluşumu / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Kastamonu neşir ve yayın hizmetinin oluşumu Bediazzaman, her yerde olduğu gibi Kastamonu’da da çok büyük zulümlere maruz kalmasına rağmen zulmedenlerle uğraşmaz, medresenin açılmasından sonra ona gerekli yaranları, nur hizmetine ve özel hizmetlerine Allah gerekli şahısları gönderir, medrese açıldıktan sonra, talipliler gelir. Arkasından Münacaat ve Ayet Ül …

Devamını Oku »

Sadeleştirme ve Bediüzzaman’ın Lügat isteği / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Sadeleştirme ve Bediüzzaman’ın Lügat isteği Mehmet Feyzi Ağabey bir hatırasında anlatır” Bir gün Üstad’la beraber Risale-i Nur okuyorduk. Bazı kimseler Risale-i Nur’un bazı kelimelerini kendilerine göre değiştirip öyle basmışlar. Üstad bunları görünce çok hiddetlendi. Bıçağını çıkarıp o kelimeleri kazıyarak “Feyzi kardeş Risale-i Nur için lügatçe hazırlamak …

Devamını Oku »

Rahmâniyet hakikati / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Rahmâniyet hakikati  İnsan, yeryüzü ve kainat; bostan, kavun ve çekirdek. Âyetü’l-Kübra’da Rahmaniyet hakikatı anlatılırken Bediüzzaman biyoloji ve astronomiden verdiği örnekle insan, yeryüzü ve kainat ilişkilerini açıklığa kavuştururken, yapılan işin yapan zatın herşeyi en harika ve temsil özelliği çok yönlü yapışını anlatır; “Nasıl ki o Rahman, o …

Devamını Oku »

Bayram penceresinden / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Bayram penceresinden Dini de edebiyatı da çok işgal etmiş bayram kelimesi. Birçok edip ve yazar bayrama ilgisiz kalmamış, bunların literatürecompare tarzında kıyası kelimelere kimin daha geniş anlamlar verdiğini ortaya koyar. Kelimeler dinin de edebiyatın da önemli silahlarından biri. ”Ahir zamanda harpler harflerle olacaktır” diyen Nebiyy Alişan, …

Devamını Oku »

Bayram kelimesi üzerine mülahazalar / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Bayram kelimesi üzerine mülahazalar İslam dininin getirdiği başlıca Ramazan ve Kurban bayramlarına ehemmiyet ve kudsiyet vermeği dini bir vecibe saydılar. Yapılan bayram merasim şekillerinin ihdasını olmasa bile, bir kısım kanun ile tedvin ve tanzimini şimdilik eldeki vesikalara göre Fatih Sultan Mehmet’in eseri olarak telakki etmek icab …

Devamını Oku »

Rububiyet, terbiye ve varlığı eğitim faaliyeti / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Rububiyet, terbiye ve varlığı eğitim faaliyeti Bediüzzaman, Allah’ın Rab isminin faaliyetini, yaptığı işleri rububiyet olarak ifade eder. Rab, varlıkların ihtiyaçlarını takib eden ve veren, varlık vadisine uğradığı andan itibaren bütün kainatı onun yaşaması için onun arkasından ona koşturan, tahşit edendir. Bu isim o kadar büyüktür ki …

Devamını Oku »

Memurlar, hizmetçiler ve yolcu / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Memurlar, hizmetçiler ve yolcu Risale-i Nur ‘da iki türlü yol teması vardır, biri insanın yolcu olduğu, diğeri insanın bu yolda yürürken karşısına çıkan iki tercihli yol. Hidayet yolu ve dalalet yolu.Bediüzzaman insana hitap eder. “Senin önünde iki yol var, biri ehl-i dalaletin vekilinin gösterdiği şekavetli yoldur, …

Devamını Oku »

Birbiri içinde sanatkarane fiiller / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Birbiri içinde sanatkarane fiiller Üçüncü Hakikat’ın ilk paragrafından sonra aynı hakikatın başka bir perspektiften izahı yapılır.“Evet gayet çokluk ile çabukluk, hem gayet sanatkarane ve mahirane ve dikkat ve intizam ile gayet kolay ve rahatça, hem gayet mebzuliyet ve karışıklık içinde gayet kıymetli ve farikalı olarak bulaşmadan …

Devamını Oku »

Mutlakın peşinde / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Mutlakın peşinde Ayet ül Kübra’nın ikinci babının ikinci menzilindeki bahislerden üçüncüsü toparlanması ve anlaşılması oldukça meharet isteyen bir bahis: Cümleyi alalım “Mevcudatın ve bilhassa nebatat ve hayvanatın sürat-i m u t l a k a içinde kesret-i m u t l a k a ve intizam-ı …

Devamını Oku »

Kibriya ve Azamet / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Kibriya ve Azamet Bediüzzaman Ayet ül Kübra isimli eserinde tarikatlerin temel argümanı olan lailaheillallah kelimesi üzerinde durur. Bu kelimenin beyanı ve tafsili konusunda bu eserini kendisi över, ondan daha üstün bir beyan olamayacağını anlatır. Klasik kalbi tefekkürün yerini gözleme ve yoruma dayanan bir tevhid yorumu almıştır. …

Devamını Oku »

Mevsimleri değiştiren adam / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Mevsimleri değiştiren adam Mevsim kelimesi tek anlamlı bir kelime gibi görülürse de de fikir ve düşünce hayatında, dini metinlerde özellikle sanatlı düşünen insanlarda çok anlamlara gelir. “Bazan terakki için bahar ve yazı gösterir, bazan tedenni içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir.” Demek gelişmenin olabilmesi bahar mevsimini gerektirir, …

Devamını Oku »

İnkılap ve Bediüzaman’ın değişim anlayışı / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç İnkılap ve Bediüzaman’ın değişim anlayışı Türk tarihi Türklerin Anadoluya gelmesi ile bir inkılap yapmış. Hıristiyan olan Anadolu, Türklerin İslami gayretleri ve cihad ruhu ile Müslümanlığa yavaş yavaş inkılap etmiş, Anadolu İslamlaşmıştır. Bundan tarikatlerin, Baciyan-ı Rum’un, Anadolu erenlerinin büyük himmet ve gayretleri olmuştur. Toplum öylesine değişmiştir ki …

Devamını Oku »

Gözlemler ve iktidar / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Gözlemler ve iktidar Ruh yaratılırken ona uygun bir bedenin yaratılması, ruhun ve bedenin yaşayabileceği bir dünya yaratılması birbiri ile alakadar fiiller. Ruh ve beden ilişkileri, ruh ve beden, dünya ve kainat ilişkileri, hep birlikte düşünülmüşler, ruh yaratılırken dünya olmasa da onun yaşayabileceği bir mekan onun yaratılmasında …

Devamını Oku »

Gerekce ve iktidar / Himmet UÇ

Prof. Dr. Himmet Uç Gerekce ve iktidar Yirmi Dokuzuncu Söz, bahis olarak Onuncu Söz ile kardeş bir bahistir. Onuncu Söz bir reallst hikaye olarak anlatılır, bizim Türkçe’deki çoğu gereksiz tafsilatla dolu olan hikayeden farklıdır, Bediüzzaman’ın hikaye anlayışı. Bir hikayede bir hakikat anlatılır ama çok haşviyat ve ayrıntı hakikatı boğar, bu …

Devamını Oku »