Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ (Sayfa 2)

Prof.Dr. Himmet UÇ

Sanatkâr – 3

Gel, ey bir parça insafa gelmiş arkadaş! On beş gündür (on beş gün, sinn-i teklif olan on beş seneye işarettir) biz buradayız. Eğer şu âlemin nizamlarını bilmezsek, padişahını tanımazsak, cezaya müstehak oluruz. Özrümüz kalmadı. Zîrâ on beş gün, güyâ bize mühlet verilmiş gibi, bize ilişmiyorlar. Elbette biz başıboş değiliz. Bu derece …

Devamını Oku »

Sanatçı – 2

Bediüzzaman mutadımız üzere alıştığımız, estetik ve sanat değerini göremediğimiz, ülfet ile adileştirdiğimiz tabiat olayları deyip Allah’tan bağımsız gördüğümüz şeylere dikkat için en çok “bak” fiilini kullanır. Sanat bir azınlığın uğraşı görünürken Bediüzzaman onu Müslümanların günlük hayatına taşır, onları, içinde yaşadıkları harikalar dünyasına bakmayı ve onlar üzerinde düşünmeyi örgütler. İlla çamur …

Devamını Oku »

Isparta Üçüncü Kitap Fuarı

Isparta Belediye başkanının himayesinde Isparta’da geçen yıl da açılaın kitap fuarı bu sene 1 Mart 2019 Cuma günü açıldı, açılışa millet vekilleri ve kültür ve sanat adamları katıldı. Kitabın ilahi kudsiyetine göre semadan indirilmesi, onun arkasından koşmayı gerektirir. Kitap ne olursa olsun insanın en önemli eylemi olan konuşma ve yazmaya …

Devamını Oku »

Transkiritik: Bediüzzaman ve Marks – IV

Filozoflar, Marx inatla atomun hareketlerini kendine bağımlı, kendinden olduğunda ısrar etmektedirler. Allah’a verilmediği takdirde olacakları Bediüzzaman yorumlar. “Eğer canlılar üzerinde görünen sanatın insanı hayrete düşüren nakışlarını, hikmetin garip dizilişlerini ve o her varlığa yansıyan bütün isimlerin onun için gerekli olanlarını, ehadiyet sırrının tecellisi, Allah’a verilmediği takdirde Samet ve Ehad olan …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Fobisi

Fobi bir nesne veya olaya, bir insana karşı mantıksızca geliştirilmiş korkudur. Bu korkuyu yaşayan insanlar korkunun nedenini düşünmeden yaşamaktadır. “Fobi” kelimesi, Yunanca Phobos kelimesinden gelir. Phobos, Yunan mitolojisinde dehşet tanrısıdır. Bediüzzaman fobisine tutulmuş bu hastalıklı tipler, psikolojik ve felsefi olarak bir ucuz figüranlar ordusu, bunlar ancak romanlardaki fon şahıslar olabilirler, …

Devamını Oku »

Dünya ve Türk Romanının Atası Metinler; Kerem ile Aslı

Dünya ve Bizim Romanımızın Atası Metinler, Kerem ile Aslı Kerem ile Aslı hikayesi 1700’lü yıllarda oluştuğu söylenen  bir halk romanıdır. İsimlendirme yanlış yapılmış, onu hikaye düzenine indirmişiz. Aslında o yüzyıldaki batı romanından daha roman kılıktı ve teknik yapılı  bir eserdir, romandır. Romanslar, pikaro romanlar ve klasik romandan daha ileri özellikleri …

Devamını Oku »

“Bediüzzaman’ın Siyaset Felsefesi Üzerine” Yazısına Yorumlar…

Mahmut Kardeş helal olsun sana Risale Haber’de Cumhurbaşkanının ısparta’yı ziyareti münasebetiyle bir yazı yazmıştım. O yazı yayınlandıktan sonra güzel bir eleştiri örneği verdik , herkes fikrini söyledi, kimse kimseye hakaret etmedi, onları yayınlamayı bir nezih eleştiri olduğu için gerekli gördüm. Yüz yıldır siyasetin parti siyasetinin dışında ama siyaseti yani tevhid …

Devamını Oku »

Erzurum Kroniği ve Kırkıncı Hoca

Bir tarih yazarlığı vardır, bir de kronik tarih yazarlığı. Bir şahsın ve olayın döneminin bütün şartlarını nazarı itibara alarak ele alma kronik türü tarihçilik, bizde ne yazık ki kronik tarih yazarlığı varsa da azdır, yok derecesinde. Erzururum Osmanlı ve Selçuklu tarihinde, Millî Mücadele ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir şehirdir. Adeta …

Devamını Oku »

Kahramanlık Donkişotluk değildir

Bediüzzaman Otuz Bir Mart Vakası’nda olayın içindedir tavrını harika bir anlatımla yansıtmıştır bir eserinde. Böyle nice olaylar yaşamış ama bedava kahraman olmayı tercih etmemiştir. “Mart’ın otuz birinci günündeki dehşetli hareket, iki-üç dakika uzaktan temaşa ettim. Müteaddit metâlibi işittim. Fakat yedi renk sür’atle çevrilse yalnız beyaz göründüğü gibi, o ayrı ayrı …

Devamını Oku »

Transkiritik: Bedîüzzaman ve Marks – III

Demokritos e b e d i y e t kavramını da saçma bir şekilde yorumlar. “Demokritos ebedi olanların doğasının, sayıca sonsuz olan küçük varlıklar olduğuna inanır. Bunlar için büyüklükce sonsuz başka bir yer kabul eder, ama yeri şu sözcüklerle anar; Boşluk, hiçbirşey, sonsuz. Varlıkların her birini ise şu nesne, katı …

Devamını Oku »

Herşey bizim için

“Hüvellezî halaka lekum mâ fîl ardı cemîan summestevâ iles semâi fe sevvâhunne seb’a semâvât(semâvâtin), ve huve bi kulli şey’in alîm” cümlenin beyni  b i z i m  i ç i n veya sizin için bize göre bizim için, O ise bizim için yarattı. Bu cümleyi tekrar etmeli her başını kaldırıp …

Devamını Oku »

Transkiritik: Bedîüzzaman ve Marks – II

Kendiliğindenlik ve rastlantı Bediüzzaman eski yunan felsefesini gözden geçirmiş ve onun hakkındaki kanaatlarını ortaya Muhakemat isimli eserinde koymuştur. O Antik dönem felsefesinin çok hurafe ve saçmalıkla dolu olduğunu belirtir. Marx ile onun felsefeye bakış açısı farklıdır. Hatta birbirinin aksidir. Marx sisteminin üç ayağından birini evreni ve insanı bir gayeye bağlayan …

Devamını Oku »

Yine Teşahhus…

Yine Teşahhus, Şahıslandırma, Şahsiyet Kazandırma Bediüzzaman teşahhus fiilini birçok bahse açılan yüzleriyle yorumlamış. Daha önce de üzerinde durduğumuz bu bahsin yeni kısımlarını burada yorumladık. Birçok esma-i ilahiyenin tasarrufları ile meydana gelen bir azametli fiil. Teşahhus yani şahsiyetlendirmenin, çok veçhi ve boyutu var, bir boyutu Allah’ın iradesidir. Karışık ihtimaller, olabilirlikler içinde …

Devamını Oku »

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş

Cenab Şahabettin estetik bir şairdir, Osmanlı Türk şiirinin bir estetik zafer abidesi gibidir bu şiir. Kar yağışı bu kadar zerafet ve hassas bir göz ve akıl ile yazılabilir. Şirin geneline bir hüzün hâkimdir, ama kar ve yağmur semavatın neşesidir, kar insan aklının almayacağı bir harika tasarımdır. Binlerce kilometre uzaktan suyu …

Devamını Oku »