Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ (Sayfa 20)

Prof.Dr. Himmet UÇ

Necip Fazıl’ın Şiir Estetiği / Himmet Uç

  Prof. Dr. Himmet Uç NECİP FAZIL’IN ŞİİR ESTETİĞİ Kant için, estetik, tabiatla insanlık arasındaki bir uzlaşma beklentisini sağlamaktır. Kierkegaard için ise, ahlak ve dini inancın daha yüksek hakikatlerine bir zemin oluşturmaktır. Necip Fazıl’ın şiir estetiği Kierkegaard’ın kine yakındır. Sadece fark Necip Fazıl’ın savunmacı bir estetiği olmasıdır. Her şairin tıpkı …

Devamını Oku »

Osmanlıda Ramazan ve Devletin Bekası / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Osmanlıda Ramazan ve Devletin Bekası Osmanlıda devlet erkanı ramazanlarda özel bir gündem takip ederdi. Ramazan, oruç ayı olmanın yanı sıra ilmi faaliyetlerinden zamanıdır. Huzur dersleri adı verilen bu kültürel etkinliğin yapıldığı yer saray, şeref misafiri de padişahtır. Huzur dersleri ikinci Mustafa’dan itibaren sürekli hale gelir. Zamanın …

Devamını Oku »

Adalet ve Satış / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Adalet ve Satış Beşerin adalet anlayışında denklik esastır. Terazinin bir kefesine bir kilo koyarsanız öteki kefesine ona denk bir ağırlık koymanız gerekir. Fatih, camiinin yapımında yanlış yapan mimarın ellerini kestirir, sanık sandalyesinde elinin kesilmesine karar verilir, ama mimar ömrü boyu geçimi temin şartı ile bu kararından …

Devamını Oku »

Isparta’da Ali İhsan Tola Derhanesi açıldı / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Isparta’da Ali İhsan Tola Derhanesi açıldı Öğlen namazı Çünür dershanesinde kılındıktan sonra Prof Dr Himmet Uç namaz dersi yaptı. 23 sözün ikinci mebhasinin beşinci nüktesi okundu. “İnsan bu dünyaya bir memur bir misafir olarak gönderilmiş. Çok ehemmiyetli istidad ona verilmiş. Ve o istidada göre ehemmiyetli vazifeler …

Devamını Oku »

Dostoyevski ve Bediüzzaman / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Dostoyevski ve Bediüzzaman Dünyanın büyük muzdarip yazarları vardır, onlar takatı beşerin fevkinde büyük zulümlere uğramışlar ama tavırlarında, tefekkürlerinde bir değişme olmamış, doğru bildikleri yolda taviz vermeden gitmişlerdir. Bunlardan biri Bediüzzaman ve bir diğeri Dostoyevski’dir. Her ikisi de ölüm ile burun buruna yaşamışlar ve büyük ve demode …

Devamını Oku »

Sancak ve Bayrak / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Sancak ve Bayrak Sancak-ı Şerif, Hazreti Muhammed ASM zamanında kullanılan sancak. Topkapı müzesinde mukaddes emanetler arasında muhafaza edilmektedir, siyah softan yapılmıştır, Sancak-ı Şerif padişahla veya onlar sefere katılmadıkları zaman sadrazam ve serdar-ı ekrem ile beraber sefere gönderilirdi. İlk defa sancağı padişahla beraber 1596yılında Eğri seferine götürülmüştü, sefere çıkılacağı zaman …

Devamını Oku »

Yaratılış Felsefesi, Ontoloji / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Yaratılış Felsefesi, Ontoloji Allah’ın yaratma fiilinin çok yönlülüğü esma-efal ilişkileri Bediüzzaman’a gelinceye kadar irdelenmemiş konular. Ontoloji varlık bilim demek felsefe ve antropoloji bölümlerinde diğer bilimlerde de kendi ontolojileri türünden uygulamalar yapılır. Nikoloy Hartman’ın ki bu konuda bildiğim kadarı ile çok az yazmış olanlardan biri. Onun kitabını …

Devamını Oku »

İstanbul’un Fethi / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç İSTANBUL’UN FETHİ Ünlü biyograf, deneme yazarı Stefan Zweig İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar, isimli kitabında on iki tarihsel minyatür anlatır.Üncü minyatürü ünlü denemeci Bizans’ın Fethi adı altında Fatih Sultan Mehmet Han’a ayırır. Bir Avrupalı biyograf deneme yazarının gözü ile istanbul’un onun dili ile Bizans’ın fethi anlatılır. 5 …

Devamını Oku »

Maveranın Farklı Merdiveni Mirac-ı Nebevi / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Maveranın Farklı Merdiveni Mirac–ı Nebevi Miraç hakkında konuşulması en güç meselelerdendir. Selefin naklettiği sadece olayın tanrısal ve nebevi akışının hikayesidir. Dellalı Saltanatı İlahi Cenabı Nebi’nın Miraç denen fantastik macerasının durakları anlatılır, Kudus’e gidiş, sonra semaya uruc, sahibi Kainat ile mülakat-ı fevkal beşeri ve idraki aciz eden …

Devamını Oku »

Estetik Tavır ve İnsan / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Estetik Tavır ve İnsan İslam dininde iki mukabil durum vardır, biri insan diğeri ise kainat. Estetik buna bilinen ve kavranan varlık ve onu kavrayan ikiliye süje ve obje der. Bir yanda güzel dediğimiz bir kainat ve dünya öbür tarafta onu yorumlayan insan, aynı insan yorumlayıcı özelliklere …

Devamını Oku »

Dört Anasır-ı Maneviye / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Dört Anasır-ı Maneviye Bediüzzaman maddi hayatımızın dört büyük elementini yer yer sayar, hava, su, ateş, toprak, bir de yeni ilimle bunları tadad eder. Hidrojen, oksijen, karbon, azot. Evrendeki maddi hayat bu elementler ile , onların belli oranlarda bir araya gelmesinden devam eder. Bu dört maddenin belli …

Devamını Oku »

Şeyyad Hamza “Yusuf ile Züleyha” -2 / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Şeyyad Hamza “Yusuf ile Züleyha” -2 Zeliha Yusuf işinin derdine düştü, Zeliha dedi “Yusuf işit beni yoksa zindana gönderirim ben seni, sözümü tut bana naz eyleme, halime bak bana olmaz söz söyleme,” Yusuf dedi “tutmazsam her zaman sözün, ne istersen bana yapabilirsin” Zeliha kalktı ve Yusuf’a …

Devamını Oku »

“Yusuf ile Züleyha” -1 / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Şeyyad Hamza “Yusuf ile Züleyha” -1 Kur’an’daki ahsenü’l-kısas olan Yusuf ile Züleyha Türk, Arap ve Fars edebiyatlarında çok işlenmiştir. Yüzü aşkın, Yusuf ile Züleyha nüshası yazılmıştır. Bunlardan biri de 14. yüzyılda Anadolu’da Şeyyad Hamza isimli bir derviş şair tarafından yazılmıştır. Bu Yusuf ile Züleyha, 1500 beyte …

Devamını Oku »

Namazın Penceresinden Birinci Meclis / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Namazın Devleti Namazın Penceresinden Birinci Meclis Bediüzzaman İstanbul’un İngiliz işgalinde olduğu sıralarda onların aleyhine bir eser neşreder, İngilizleri telin eden bu metin İstanbul’daki İngiliz siyasetini de rahnedar eder. Bediüzzaman iki talebesi ile işgal İstanbul”unda bu eserini şehrin önemli bölgelerinde dağıtır, kendisini öldürmek için gelen İngiliz askerlerine …

Devamını Oku »

Sarıyer’de Halvethanede Neler Oldu / Himmet Uç

Himmet UÇ Sarıyer’de Halvethanede Neler Oldu Fütuhu’l Gayb-Abdülkadir Geylani Bediüzzaman’da esaretten geldikten sonra halvet ve uzlet isteği doğar, “Halvet ve uzlet bana sohbet ve muaşeretten daha ziyade hoş geldi. Ben de boğaz tarafındaki Sarıyer’de bir halvethane kendime buldum Gavs-ı Azam (RA) Fütuhu’l Gaybi ile bana bir üstad ve tabib ve …

Devamını Oku »