Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ (Sayfa 21)

Prof.Dr. Himmet UÇ

Estetik Tavır ve İnsan / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Estetik Tavır ve İnsan İslam dininde iki mukabil durum vardır, biri insan diğeri ise kainat. Estetik buna bilinen ve kavranan varlık ve onu kavrayan ikiliye süje ve obje der. Bir yanda güzel dediğimiz bir kainat ve dünya öbür tarafta onu yorumlayan insan, aynı insan yorumlayıcı özelliklere …

Devamını Oku »

Dört Anasır-ı Maneviye / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Dört Anasır-ı Maneviye Bediüzzaman maddi hayatımızın dört büyük elementini yer yer sayar, hava, su, ateş, toprak, bir de yeni ilimle bunları tadad eder. Hidrojen, oksijen, karbon, azot. Evrendeki maddi hayat bu elementler ile , onların belli oranlarda bir araya gelmesinden devam eder. Bu dört maddenin belli …

Devamını Oku »

Şeyyad Hamza “Yusuf ile Züleyha” -2 / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Şeyyad Hamza “Yusuf ile Züleyha” -2 Zeliha Yusuf işinin derdine düştü, Zeliha dedi “Yusuf işit beni yoksa zindana gönderirim ben seni, sözümü tut bana naz eyleme, halime bak bana olmaz söz söyleme,” Yusuf dedi “tutmazsam her zaman sözün, ne istersen bana yapabilirsin” Zeliha kalktı ve Yusuf’a …

Devamını Oku »

“Yusuf ile Züleyha” -1 / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Şeyyad Hamza “Yusuf ile Züleyha” -1 Kur’an’daki ahsenü’l-kısas olan Yusuf ile Züleyha Türk, Arap ve Fars edebiyatlarında çok işlenmiştir. Yüzü aşkın, Yusuf ile Züleyha nüshası yazılmıştır. Bunlardan biri de 14. yüzyılda Anadolu’da Şeyyad Hamza isimli bir derviş şair tarafından yazılmıştır. Bu Yusuf ile Züleyha, 1500 beyte …

Devamını Oku »

Namazın Penceresinden Birinci Meclis / Himmet Uç

Prof. Dr. Himmet Uç Namazın Devleti Namazın Penceresinden Birinci Meclis Bediüzzaman İstanbul’un İngiliz işgalinde olduğu sıralarda onların aleyhine bir eser neşreder, İngilizleri telin eden bu metin İstanbul’daki İngiliz siyasetini de rahnedar eder. Bediüzzaman iki talebesi ile işgal İstanbul”unda bu eserini şehrin önemli bölgelerinde dağıtır, kendisini öldürmek için gelen İngiliz askerlerine …

Devamını Oku »

Sarıyer’de Halvethanede Neler Oldu / Himmet Uç

Himmet UÇ Sarıyer’de Halvethanede Neler Oldu Fütuhu’l Gayb-Abdülkadir Geylani Bediüzzaman’da esaretten geldikten sonra halvet ve uzlet isteği doğar, “Halvet ve uzlet bana sohbet ve muaşeretten daha ziyade hoş geldi. Ben de boğaz tarafındaki Sarıyer’de bir halvethane kendime buldum Gavs-ı Azam (RA) Fütuhu’l Gaybi ile bana bir üstad ve tabib ve …

Devamını Oku »

Geyiğin Hikayesi / Himmet Uç

Himmet UÇ Geyiğin Hikayesi Güneş her tarafı aydınlatmıştı, yavrularına meme vermek için kırlara çıkmıştı geyik, henüz üç yaşında idi, zayıf ama hareketli bir yapısı vardı, dolaşmış midesini iyiden iyiye doldurmuştu, biraz daha koşup onu süte dönüştürmek için gayret etti, tam bu sırada bir ağa takıldı, avcılar koştular yakaladık diye sevindiler, …

Devamını Oku »

Günah, şüphe ve inkar / Himmet Uç

Himmet UÇ Günah, şüphe ve inkar. Bediüzzaman Kur’an daki kıssaların zamanımız ile irtibatlarını kurmak için onları güncelleyen bir yorum dili ile izah eder.Asırlardan beri anlatılan ve mesajları sabitlenmiş hakikatleri genişlendirir ve benzer kıssalara buradaki ölçü ve yaklaşım dahilinde bakılmasını önerir.İkinci Lema ‘da Allah’ın kahramanları olan , onun insanlık üzerindeki mesajını …

Devamını Oku »

Büşra Hanım / Himmet Uç

Himmet UÇ Büşra Hanım, (Bediüzzaman ve iletişim konusunda bir mektup) Benim sana anlatabileceğim dini, siyasi , felsefi anlamda Bediüzzaman’ın yüzyılların birikimi ile dinde , sanat, felsefede eskiyen iletişim ağını yenilemesi insanlar ile temalar arasındaki iletişim ağını yeniden onarmasıdır. Din de bir iletişim compleksidir, Allah peygamberlerini insanlarla olan iletişimini sağlamak için …

Devamını Oku »

Bediüzzaman ve Kur’an Kıssaları / Himmet Uç

Himmet UÇ Bediüzzaman ve Kur’an Kıssaları Bediüzzaman Kur’an’a gelenekten gelen klasik bakış açısını aşmış onu normatif yorum düzeninden yeni yorumlara müsait hale getirmiştir. Bu yolda Kur’an kıssalarına yeni bakış açıları için örek metinler meydana getirmiş, yaptığı ile medrese ve ülema geleneğine yeni bir perspektif getirmiştir. Bu iki kıssa Lemalar isimli …

Devamını Oku »

Bayram ve Kurban / Himmet UÇ

Himmet UÇ Bayram ve Kurban Bazı kelimeler vardır, okyanus gibidirler, ama çok insanlar bu okyanus olan kelimeleri bir bardak su gibi telakki ederler, böyle kelimeler fazla değil, kurban ve bayram iki okyanus olan kelime , biri atlas okyanusu biri hint okyanusu , kurban ve bayram aralarına istediğin kadar nokta koy, …

Devamını Oku »

Ayet ül Kübra’nın Hukuku / Himmet UÇ

Himmet UÇ Ayet ül Kübra’nın Hukuku Bediüzzaman eserleri için farklı yerlerde farklı cümleler kullanır. Bunlardan en dikkate değeri Ayeti Hasbiye risalesindedir. “Hem şuur-ı imani ile netice-i hayatım ve sebeb-i saadetim ve vazife-i fıtratım olan Resail-in Nur dahi ziyadan mahvdan, faidesiiz ve manen kurumasından kurtulmalarını ve meyvedar baki kalmalarını o intisab-ı …

Devamını Oku »

Seyyahın karakter özellikleri / Himmet UÇ

Himmet UÇ Seyyahın karakter özellikleri M e r a k Bediüzzaman bir karakter çizmiş Ayet’ül Kübra’da bunun birçok özelliği var, çünkü karakterler sıradan insanlardan ve tiplerden farklı davranışlar sergilerler, onlar sıradanlığı aşmış kişilerdir. Bediüzzaman bu eserinde ortaya koyduğu kişi tamamen sıraüstü , hatta olağanüstü bir kişiliktir. Onun en büyük özelliği …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Muallim Kelimesi Beyanındaki Zenginlik / Prof. Dr. Himmet Uç

Bediüzzaman’ın Muallim Kelimesi Beyanındaki Zenginlik Allah şu kainatı yaratıp süsledikten sonra kendi kemalâtını insanlara anlatmak için bir muallim tayin edecektir, yoksa insanlar olaylar, nesnelerin yorumunu yapamayacaklardır. Bu muallimler peygamberlerdir, peygamberlerin gelmediği dönemlerde insanlar olayların gerçek anlamını çözememişler ve orasında burasında kalmışlardır. Yanlış yorumlar yüzünden insanlar kendilerini heba etmişlerdir. Dünyada insanların …

Devamını Oku »