Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ (Sayfa 4)

Prof.Dr. Himmet UÇ

İmkan ve Vücub dairesi ve Ene / Kur’an’ın bakışı

Bütün kainatı ihata eden, içine alan varlığı, mükevvenatı ve varlıklar arasındaki olayların, gerçeğini, hakikatını izah etmek ancak varlıkları yaratan ve onları fonksiyonları ile birlikte birbirine bağlayan semavi bir bakış açısı ile olabilir. Bu bakış açısı Kur’an-ı Azimüşşan’ındır. Kâinatı yaratan kâinatın esrarını nesnenin sağlıklı görülmesi ve yorumlanmasını da kendisi nazar-ı muallâsı …

Devamını Oku »

Kutb/Kutub

Sultan ül Ârifîn Bayezıd-ı Bestami buyurmuştur ki: Benim zamanımda binlerce veliyullah vardı. Hepsi, ibadet, riyazat, keşif ve keramat sahibi idi. Fakat kutbiyyet-i asriyye bir demirciye teveccüh etmişti. Ben bunun sır ve hikmetine agâh olamadığımdan taaccüb ve hayret içinde idim. Bir gün çoluğunun çocuğunun nafakasını tedarik için geceli gündüzlü sanatıyla meşgul …

Devamını Oku »

Ma’rûf-i Kerhî

Bağdat’da doğdu. Hristiyan veya bir rivayete göre Vasıtlı Sabii bir ailenin oğlu olan Maruf’un çocukluğunda ailesi tarafından Hristiyan bir hocaya teslim edilmiştir. Hoca ona “Allah üçün birisisidir” der o ise “hayır bir“ diye karşılık verir, böyle mükaleme devam edince, hocası ona dayak atar. Ailesini terkedip kaçar. Yıllar süren bu ayrılığı sırasında sekizinci …

Devamını Oku »

Bir Roman Tasarımında Karakoç’un Şiir Kitabı Gün Doğmadan

Sezai Karakoç 1950 ‘den 2000 yılına kadarki süre içerisinde Türkiye’yi bir şair gözü ile anlatmıştır. Akif, Necip Fazıl ile parelellik gösterse de Karakoç onlardan bazı yönleri ile ayrılır. Onlar Karakoç’a göre realitenin şairidirler. Ama Karakoç elli yıllık süreç içerisinde geçen geçen olayları imajist ve sembolist, zaman zaman da realist bir yorumla …

Devamını Oku »

Haşmet kelimesinin etrafında (3)

Burada yine dünyanın Allah’ın saltanatının haşmetini ve sermedi hakimiyetini gerçekleştiremeyecek bir karaktere sahip olmadığı anlatılıyor. Saltanatın haşmeti ve sermedi hakimiyet var ama dünyadaki beşeri fiillerin nitelikleri bu saltanatın haşmetini ve sermediyetin hakimiyetini engelliyor. İnsanın kainatın intizamını rencide eden eylemleri fiilleri var. Mesela Attilla’nın Cengiz’en, Timur’un, Hitler’in, Musollinni’nin daha birçok haris …

Devamını Oku »

Haşmet kelimesinin etrafında (2)

Allah Rububiyetinin haşmetini ve kemalatını göstermek için neler yapıyor. Kendini tanıtıp, sevdirmesi, kainatı harika sanatlarıyla, nimetleriyle süslendirmesiyle gerçekleşiyor. Bunlar onun hem Rububiyetinin haşmetini ve hem kemalatını gösteriyor. Harika sanatlar ve nimetlerle süslendirmek terbiye faaliyetinin haşmetini gösteriyor. Sanattan, nimetten haşmet ve kemalata gidiyor. Sanat ve nimeti görmek ve izlemekten haşmeti, kemalatı …

Devamını Oku »

Haşmet kelimesinin etrafında (1)

Haşmet ne demek; lügatte büyüklük deniyor ama haşmet büyüklükten başka bir şey. Brnim tarifime göre haşmet görüntünün, durumun insanda hayrete, şaşkınlığa, ihtiyata ve çekinmeye sevketmesi demek. Bediüzzaman kelimelerin anlamlarını bütün şubeleriyle kullanıyor. Risale-i Nur‘u anlamak demek kelimelerin özellikle sıfatların manalara katkılarını düşünmek ve onların anlaşılmasıyla uluhiyet bahislerinin ummanına dalmayı doğurur. …

Devamını Oku »

Abdülhak Hamid, Bahs-i Uluhiyyet ve Tabiat Felsefesi

Abdülhak Hamid, dinin İslamiyetin felsefesini yapan bir şairdir. Bu yönüyle şiirimizde bir aşılmaz yüksekliktir. Kürsî-yi İstiğrak Bütün şiir ilahi nesnelerle yapılmış apokaliptik imajlarla dolu. Türk şiirinin yüz akı bir büyük filozof, ama onu anlatacak hoca yetiştirmedik, onu anlayacak öğrenci hiç yetiştirmedik. Yüksek lisans, doktora bağlılara, politize olmuş mürid-i dünyevilere dünyevi …

Devamını Oku »

Samediyet ve Peygamberimiz; Bediüzzaman’ın anlatımları

Elhasıl, madem kâinat mevcuttur ve inkâr edilmiyor. Elbette kâinatın renkleri, ziynetleri, ışıkları, ziyaları, san’atları, hayatları, rabıtaları hükmünde olan hikmet, inâyet, rahmet, cemal, nizam, mizan, ziynet gibi meşhud hakikatler, hiçbir cihetle inkâr edilmez. Madem bu sıfatların, fiillerin inkârı mümkün değildir. Elbette o sıfatların mevsufu ve o fiillerin fâili ve o ziyaların …

Devamını Oku »

Bediüzzaman ve Allah’ın Samed İsmi / Prof. Dr. Himmet UÇ

Allah’ın Samed isminin muhiti nereye kadardır, mesela Rezzak ismi, esma-i fiileyedendir. Onun nereye kadar olduğu neleri ihtiva ettiği düşünülebilir, ama Samed isminin böyle bir boyutu yok. Allah Kur’an-ı Muciz’inde Samed kelimesini bir yerde kullanır, sadece bir yerde o da kendini tarif ettiği ünlü ihlas suresinde. Kulhuvallahu ehad/ Allahüssamed/ Lemyelid/ ve …

Devamını Oku »

Namık Kemal / Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

Namık Kemal/Bediüzzaman Namık Kemal, büyük bir milletin yıkılışa doğru giderken kurtarılması için çırpınan adam, tıpkı Necip Fazıl gibi. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak Durun kalabalıklar bu sokak çıkmaz sokak Muhayyilesi geniş adamlar, özel bir sınıftır dünyada. İnsan sevdiği ve hayal ettiği ile değer kazanır. Attilla İlhan şairleri ikiye ayırır; mangal yürekli …

Devamını Oku »

Allah’ı Tanıma ve Tanıtma, Bediüzzaman Tedkikleri – 4: Bismillah / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bismillah Küçük Sözler Bismillah’tan başlayarak Sekizinci hatta Dokuzuncu Söz de dahil akaidi ve imani, itikadi ve ameli İslam’ı anlatan büyük bir eser. Öyle ki tek başına bu büyük eser bir kişiyi dine raptedebilir ve sorumluluklarını anlatabilir. Birinci Söz, Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Din sarayına ancak bu kelime ile girilir. Bediüzzaman dokuz …

Devamını Oku »

Bir Şiir: Ben ölecek Adam Değilim / Prof. Dr. Himmet UÇ

Şair: Cahit Sıtkı Tarancı Cahit Sıtkı ölümü çok söz konusu etmiş, ama hayatı hissetmiş ölümü de derinden hissetmiş, onun hissedişine ortak olmak mesele, kibar çocuk, hayatı nasıl derinden hissetmiş, ruhuna fatiha. Ben ölecek Adam Değilim Kapımı çalıp durma ölüm, Açmam; Ben ölecek adam değilim. Alıştım bir kere gökyüzüne; Bunca yıllık …

Devamını Oku »

Kastamonu Mevlit Hatırası / Prof. Dr. Himmet UÇ

Abdullah Yeğin Ağabey Abdullah Yeğin Abi, Kastamonu Mevlidinin ev sahipliğini yapıyor. Tefekkür dershanesinde ikamet ediyorlar, ders dinliyor, misafirleri kemal-i ciddiyetle tebessümlerle karşılıyor. Kendisi Kastamonu’nun Araç kasabasının Kıyan köyünde doğmuş. Babası muallim olarak görev yapıyor. Süleyman ismi. Köyün eski adı Muğamlar, burada öğretmenlik yapmış, burada babanızda üç yıl okudunuz. daha sonraki …

Devamını Oku »

Kastamonu Mevlidine ve Kahramanlarına Arzedilmiştir / Prof. Dr. Himmet UÇ

Göklerin ve yerin yaratılmasında, gecenin ve gündüzün değişmesinde, insanlara faydalı şeylerle denizde akıp giden gemilerde, Allah’ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, her türlü canlıyı yeryüzüne yaymasında, rüzgârları sevk etmesinde ve gökle yer arasında Allah’ın emrine boyun eğmiş bulutlarda, aklını kullanan bir topluluk için Allah’ın varlık ve birliğine, …

Devamını Oku »