Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ (Sayfa 5)

Prof.Dr. Himmet UÇ

İstiklâl Marşı’nın Kısa Tahlili / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bir hafta içinde Akif iki defa gündeme geldi, 12 Mart İstiklal Marşı’mızın kabül günüydü, 18 Mart ise Çanakkale zaferinin yıldönümü. Bu iki günü de ebedileştiren Mehmet Akif ERSOY’du. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; o benimdir o …

Devamını Oku »

Çanakkale Şehitlerine Şiirinin Tahlili / Prof. Dr. Himmet UÇ

Çanakkale Şehitlerine Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? (Türkleri Anadolu’dan kovmak asırlarca Avrupa’nın hedefidir, Çanakkale de bunun son provasıdır. Bu yüzden eşi benzeri olmayan bir istila etme isteğidir. Ve bizim ve İslam tarihinde de eşi olmayan bir savaştır, çünkü biz eğer mağlub olsaydık, bütün İslam dünyasını Osmanlıyı esarete …

Devamını Oku »

Portre Şiirleri / Prof. Dr. Himmet UÇ

Zeybekler Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler, Karşı dağın yosmaları dört gözle bekler. Bir çardağın gölgesinde kurulur sini, Dağ taş dinler efelerin yanık sesini. Uzanırlar çimenlerin üstüne bîtab Salkımlardan damla damla süzülür mehtab Bir tarafta raksa başlar İzmir’in gülü, Sırma saçlar topuklara kadar örgülü Zil sesleri uzadıkça karşı yakaya Genç …

Devamını Oku »

Biyografi Kültürü / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

Cumartesi günü Risale Akademi’de Said Özdemir ve Mehmet Kırkıncı Hoca Efendilerin anma toplantısı vardı. Ben Kırkıncı Hoca’nın ilmî cephesi üzerine konuşacaktım, bir  kaç gün bir metin üzerinde çalıştım, bir portre ortaya çıkarmaya çalıştım. Orada konuşan muhtelif zevat vardı, hepsi konuya ilgi duymuş ve gelmişlerdi. Özellikle Batıda biyografi, yani bir kişinin …

Devamını Oku »

Hz. İsmail (as) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Hz İsmail, Beytullah’a hizmet için görevlendirilmiştir. “Biz Beytullah’ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de Makam-ı İbrahim’i namazgâh ediniz. İbrahim ile İsmail’e de “tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimi tertemiz bulundurun” diye emretmiştik.” 2/125 Hz İsmail, yaşlı Hz ibrahim’e ihsan edilmiştir. …

Devamını Oku »

Acûbe / Prof. Dr. Himmet UÇ

Acube   Bediüzzaman acip kelimesini çok fazla değil amma yerinde ve isabetli kulllanmış, insanın anlamakta güçlük çektiği bahislerde acip kelimesini sarfetmiş. Ama acube kelimesi üç yerde kullanılmış. Acube daha çok şaşırtıcı demek, aslında Allah’ın bütün fiilleri aciptir, acaiptir, acubedir. Amma insanlar ülfet ettikleri için onlara şaşırtıcı gelmez. Bir sineğin kanadını …

Devamını Oku »

Eleştiri Şiirleri / Prof. Dr. Himmet UÇ

Vardım seher-i tâat için mescide nâgâh Gördüm oturur halka olup bir nice gümrah Girmiş kimisi vahdete almış ele tesbih Her birisinin vird-i zebânı çil ü pencah Dedim ne sayarsız ne alırsız ne satarsız K’asla dilinizde ne nebî var ne hod Allah Didi biri kim şehrimizin hâkim-i vakti Hayretmek için halka …

Devamını Oku »

Hz İshak (as) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Hz İshak, Hz Yakub’un atalarındandır. Bu, Hz Yakub ile oğulları arasındaki bir konuşmada vurgulanır. “Ne o, yoksa siz ölüm Yakup’a gelip çattığında, o evlatlarına “Benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediğinde, siz orada mı bulunuyordunuz? Onlar cevaben şöyle demişlerdi. “Senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve ishak’ın ilahı olan tek …

Devamını Oku »

Hz Yakup (as) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Zekeriya peygamber bir duası ile Yakup hanedanını devam ettirecek bir evlat ister Allah’tan “Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır bana lutf-ı kereminden öyle bir vâris nasib et ki bana da Yakub hanedanına da vâris olsun, onu razı olacağın bir ihsan eyle ya Rabbi “19/5-6 Hazreti …

Devamını Oku »

Mehmet Akif’in ilgileri / Prof. Dr. Himmet UÇ

Günümüz öyle aydın üretiyor ki yirmi voltluk lamba gibi, ne sağa açılan ne de sola açılan penceresi var, üstelik gökyüzüne açılan gözü hiç yok.Tanzimat aydınları, çok yönlü idiler, Namık Kemal, Ziya Paşa, Hamid benzerleri .Bugün dünyanın ihtiyacı çok yönlü aydınlar, entellektüeller. Bediüzzaman da entelektüel anlamına gelen mütefennin insan aramış, ama …

Devamını Oku »

Sağol Taha Akyol / Prof. Dr. Himmet UÇ

Son zamanda bir hastalık başladı Sultan Abdülhamit muhabbetinden başkalarını eleştirmek hatta hainlikle suçlamak.Taha Akyol bu tarz eleştirinin densizliğini yersizliğini anlatır, çok canı sıkılmışa benzer. Haklı olarak bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Sultan’ın Akif ve Bediüzzaman tarafından eleştirilmesinin hürriyet fikrinin gelişmesine hizmet ettiğini söyler. Bu yüksek bir zaviyeden bakmaktır, iyi ki …

Devamını Oku »

Peygamberimiz ve On Birinci Lem’a / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman Yirmi İkinci Söz’ün İkinci Makamı’nda on iki lemadan oluşur bahis. Son iki lema genel bir planla bütün benzer bahislerde olduğu gibi önce Peygamberimizi asm sonra Kur’an-ı Azimüşşanı anlatır. Bahis çok içerikli cümleler ve imajlarla anlatılır, câmî bir konudur. Peygamberimiz kainat ağacının  çekirdeğidir. “Şecere-i kâinatın çekirdeğidir.” Nasıl bir çekirdekten bir …

Devamını Oku »

Akif’in son yılları ve ölümü / Prof. Dr. Himmet UÇ

1923-1925 yılları arasında kışı Mısır’da geçiren  baharda İstanbul’a gelen Akif, 1926 kışından sonra memleketimize uzun süre dönmedi. Mısır’daki vazifesi Câmiat ül Mısriyye Darülfünun’unda Edebiyat-ı Türkiye veya Türk dili müderrisliği idi. Şairimiz bu vazifesinde istanbul’a son dönüşüne kadar, yani 1926 -36 seneleri arasında çalıştı. Mısır’da Kahire’ye değil burada oldukça uzak bir …

Devamını Oku »

Türk İstiklâl Marşı / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bugün büyük şairimiz, büyük kul, büyük vatansever, büyük hakperest, dini ve milli duyguların okyanusu, büyük karakter, büyük müfessir, bir milletin tarihi ile dini ve diğer mukaddesatı ile tarih ve edebiyat sahnesinde yeni yorumcusu, büyük hak ve hakikat aşığı, hiçbir dünyevi ve dünyevilik karşısında eğilmemiş azametli insan bu medihlerin sonu gelmez, …

Devamını Oku »

Fahreddin Paşa; Medine Müdafii, Paşayı Savunan Sayın Erdoğan / Prof. Dr. Himmet UÇ

Fahreddin Paşa; Medine Müdafii, Paşayı Savunan Sayın Erdoğan Bir Arap devlet adamının Fahrettin Paşa hakkındaki densiz ve yersiz, haince yorumlarına kızan Cumhurbaşkanı Erdoğan “senin ataların Fahrettin paşa Medine’yi savunurken neredeydi” diyor, “nâdan!” Kurmay subaydı, Balkan savaşı sırasında Çatalca savunmasındaki başarısıyla Edirne’nin geri alınmasında rol oynadı. Musul’da 12. Kolordu Kumandanı olarak …

Devamını Oku »