Ana Sayfa / Prof.Dr. Himmet UÇ (Sayfa 5)

Prof.Dr. Himmet UÇ

Allah’ı Tanıma ve Tanıtma, Bediüzzaman Tedkikleri – 3: Kayyumiyet Terimleri / Prof. Dr. Himmet UÇ

Kayyumiyet bahsinin ön hazırlıkları ve terim nitelikli kelimeleri Nisbet-i kayyumiyet  1 Sırr-ı kayyumiyet 16 Zat-ı zülcelalin kayyumiyeti 1 Zat-ı hayyü kayyum u zülcelal 1 İsmi kayyumun cilve-i azamı 3 Cilve-i kayyumiyet 1 Zat-ı hayy u kayyum 7 Kayyumiyet-i iktidar 1 Zat-ı kayyum-ı ezeli  1 İsm-i kayyumun cilvesi  1 Kayyumiyetin cilvesi …

Devamını Oku »

Allah’ı tanıma ve tanıtma, Bediüzzaman tedkikleri – 2 / Prof. Dr. Himmet UÇ

Altı İsim Allah’ın altı büyük ismi, esma-i sitte risalesi çok ağır hapishane şartlarında yazılmış, Bediüzzaman bu bahisleri anlatırken şöyle bir cümle kullanır. Kuddüs ismi için “Kuddüs isminin bir cilvesi Şaban-ı Şerif’in ahirinde Eskişehir Hapishanesinde bana göründü. Hem mevcudiyet-i ilahiyeyi kemal-i zuhurla hem vahdet-i Rabbaniyeyi kemal-i vuzuhla gösterdi” O tarifsiz zulüm …

Devamını Oku »

Senin medhinle bayramlar bayramdır Efendimiz (asm) /Prof. Dr. Himmet UÇ

Elmeded Ey cemal-i nur-ı çeşm-i evliya (evliyanın gözünün nuru senin güzelliğindir) Elmeded ey maden-i nur-ı Hüda (sen Allah’ın nurunun kaynağısın) Hâk-i pây-i tûtiyâ-i asfiyâ (ayağının tozu büyük insanların gözünün sürmesidir) El meded ey maden-i nur-ı hüda Kimse Sensiz bulamaz Hakk’a vüsul Feyz-i lütfunla olur merd-i kabul (senin lütfunun feyzi ile …

Devamını Oku »

Hz Şuayb (as) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Hz Şuayb Medyen kavmine gönderilmiş. ”Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Dedi ki ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin ondan başka Tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir, artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. 7/85 (Medyen …

Devamını Oku »

Siyasi istikrar ve Erdoğan / Prof. Dr. Himmet UÇ

Memleket seçime gidiyor, siyaset benim işim değil, ama Bediüzzaman oyunun ülkeye sorun getirmeyen bir yere gitmesini hep düşünmüş, batı tarzı siyasetten gelen muhalefet fikri ile bizim ecdadımızın Osmanlının muhalefete bakış açıları mantık olarak aynı ise de bizimki farklılık arzediyor. Bediüzzaman çok iyi bir tarih ve siyaset felsefecisi. Batıda Ruso’dan sonra siyaset …

Devamını Oku »

Erdoğan Isparta’da / Prof. Dr. Himmet UÇ

27 Mayıs kirletilmiş bir günde ısparta’ya Erdoğan geldi. Zamanın sayfaları kaderin rüzgarı ile kirletilmiş. Büyük bir insan, bir devri değiştirmiş bir büyük başbakan Menderes, iki askerin kolları arasında götürülüyor, tarihin yüz karası bir durum ve duruş. Büyük bir sevgi seli ile karşılandı, meydan hınca hınç doluydu. Bütün o kara günler …

Devamını Oku »

Firavun / Prof. Dr. Himmet UÇ

MÖ. 1292-1225 yılları arasında yaşayan ikinci Ramses olduğu kabul edilir. Firavun Hem Musa hem de ona inananların azılı düşmanı idi, onlar Mısır’dan çıktıklarında firavun, Hz Musa’nın ümmetini yok etmek için peşinden gitti, ama Allah onu ve kendine tabi olanları suda boğdu. “Yine hatırlayın ki sizin geçmeniz için denizi yarıp, sizi …

Devamını Oku »

Ramazan Risalesi Yedinci Nükte / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bediüzzaman’ın Ramazan hakkındaki eserinin dokuz nükteden oluştuğunu söylemiştik. Hakikaten Bediüzzaman Ramazan bahsini dokuz derinlikli nüktelere bölmüş, her biri diğerinden bağımsız nüktelerin yedincisi ise şu esas cümle ile başlar. “Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeğe gelen nev-i insanın.” Bediüzzaman ticaret kelimesini insan için çok kullanır, ama burada benim gördüğüm bir …

Devamını Oku »

Necip Fazıl’ın Etik Anlayışı / Prof. Dr. Himmet UÇ

Bu yazı 9 Mayıs 2018’de Gaziantep Üniversitesi’nde “Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu”na bildiri olarak sonulmuştur; Necip Fazıl’a doğum günü hediyesi  olarak. Necip Fazıl, iki dünya iki etik anlayışı ve varlığı kavrayışın arasından Çile şiiri ile çıkmış. Çile‘de bıktığı, iğrendiği bir dünya ve etik telakkinin bir nefret hissi ile yeni bir dünyaya …

Devamını Oku »

Ramazan Bahsi 4. Nükte / Prof. Dr. Himmet UÇ

Ramazan-ı Şerifdeki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfemayeşa hareketi fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım …

Devamını Oku »

Bir yoruma cevap / Prof. Dr. Himmet UÇ

Shakespeare ilgili yazdığım yazıda yazımı eleştiren bir arkadaşa cevap. Seni anlıyorum ama senin beni anlaman imkansız. Necip Fazıl, ”beni kimseler anlamaz zaten sen öp seccadem” Anlaşılamamak noksanlık gibi görünürse de insanı gayrete getiren ve mücadele azmini itekleyen bir tutumdur. Ben hàşâ büyük olduğumu iddia etmiyorum, ama otuz beş kitap yazmışım, …

Devamını Oku »

Psikanalizm ve Shakespeare / Prof. Dr. Himmet UÇ

Psikanalizm ve Shakespeare   Shakespeare niçin bize tüm diğer yazarların çok üstünde görünür? Kuşkusuz bu sorularn hepsi cevaplanmış değildir.   Psikanalizin ilk edebi tutumlarından biri, Hamlet de Ödipus kampleksininin Shakespeare’in yazarlığına ilişkin bir tartışma açarak zamanla Ş’in popüler imajının yaygın ve rahatsız edici bir özelliği olduğunu belirtmek olmuştur. Ş. genel olarak …

Devamını Oku »

Bir edebiyat ve sanat şahaseri Munacaat-ı Bediüzzaman / Prof. Dr. Himmet UÇ

Münacaat Bediüzzaman’ın bir edebi eseridir, duadır. Münacaat kurtuluş için yapılan duadır. Bediüzzaman’ın en sade ve yalın bir Türkçe ile yazılmış eseridir. Yazar’ın burada takip ettiği üslub, dua geleneğinde bir yenilik, hatta orjinal bir anlatımdır. Çünkü anlatım tarzı dünyada insanın hayatını devam ettiren ne kadar öğe ve nesne varsa onların tarifleri …

Devamını Oku »

Miraç’tan ayrıntı / Prof. Dr. Himmet UÇ

Miraç yolculuğu sırasında seslenen bir kişi “Buraya gel“ dedi. Resulullah oraya hiç tenezzül etmedi. Cebrail dedi ki “Bu adam sizi Yahudiliğe çağırıyordu,” Biraz sonra başka bir ses geldi. “Bu tarafa gel” Resulullah o tarafa da başını çevirmedi. Cebrail “Bu Hristiyanlığa davet ediyordu” dedi. Bundan sonra çok süslü püslü ve şuh bir kadın …

Devamını Oku »