Ana Sayfa / İsmail AKSOY

İsmail AKSOY

Aslen Erzurumlu olup 1953 yılında Sungu'da dünyaya geldi. Hafızlık ve Arapça eğitimin ardından ilkokulu dışarıdan bitirerek 1966 yılında Elazığ İmam-Hatip Lisesine girdi. Yedi yıllık okulu beş yılda tamamlayarak 1971 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsündeki eğitimine başladı. 1976 yılında Okul birincisi olarak yüksek öğrenimini tamamladı. Sırasıyla; -İstanbul İl müftü yardımcısı -Erzurum İli İspir İlçesi müftüsü -Erzurum Nenehatun Kız Öğretmen Lisesi, Erzurum Lisesi, Erzurum 50. Yıl Ortaokulu Din K. ve Ahlak Bilgisi öğretmeni -Erzurum İmam-Hatip Lisesi Meslek dersleri öğretmeni -Erzurum 50. Ortaokulu müdürü -Ankara Hasanoğlan Öğretmen Lisesi müdürü -Ankara Halide Edip Lisesi Din K. ve Ahlak bilgisi öğretmeni -M.E.B Merkez Teşkilatında birim müdürü, şube müdürü, Bakan Danışmanı -Sivas İli Kangal ilçe Milli Eğitim şube müdürü -Ankara Kanuni Lisesi Din K. ve Ahlak bilgisi öğretmeni -Danimarka, İsviçre, Fransa ve Almanya'da Din ve Eğitim hizmetleri görevlisi -Özel Dershane müdürü -Özel Dil okulunda Arapça öğretmeni ve müdürü -Ankara Özel Anlam Sağlık Meslek Lisesi Din K. ve Ahlak bilgisi öğretmeni -Ankara Sınav Koleji Din K. ve Ahlak bilgisi öğretmeni görevlerinde bulundu. İnişli-çıkışlı aktif bir hayatın içine sıkıştırılmaya çalışılan İki dönem milletvekilliği adaylığı sonuçsuz kaldı. Yurt içi ve yurt dışında yüzün üzerinde seminer ve konferanslar verdi. Değişik gazete, dergi ve internet sitelerinde üç yüz civarında yazı ve makalesi yayımlandı. 1. Kur'ân'da Nazar ve Dikkat 2.İlâhî Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) 3. Sonsuzluğa Kök Salan Çınar (Roman) 4. Yaratıcısını Arayan Çocuk (Hikâye) 5. İnsanlığın En Hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v) adlı eserleri yayımlandı. Halen eğitim, araştırma, kitâbet ve hitâbet hizmetine devam etmektedir.

Şifa Kaynağımız Kur’ân / İsmail AKSOY

Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân’ın maddî ve mânevî hastalıklara şifâ olduğunu yüce Rabbimiz Kitab-ı Kerîminde beyan buyurmaktadır. Kur’ân öncelikle Küfre, şirke, imansızlığa, zulme, adaletsizliğe, her türlü şüphe, evhâm ve vicdansızlığa karşı bir şifâ kaynağıdır…Kur’ân hidâyet rehberidir. Kime şifâdır? Kimin için hidâyettir? Kur’ân’ın ifadesiyle mü’minler için… Bu davete uyanlar bu şifayı soluyanlar, gerçek mânevî …

Devamını Oku »

Bayram Sevinci / İsmail AKSOY

Ramazan bereketiyle arınan ruhlar, sevgi ile dolan gönüller tatlı bir heyecanla bayramı yaşamayı hak ettiler. Nefisin ve cismin  terbiyesiyle nûrânîleşen bedenlerin nimetlerle buluşma zamanıdır bayram… Tekbir ve bayram; bütünleşen ikili… Rubûbiyetin azâmet ve yüce şânını ilân eden lâhûtî cümle: Allahu Ekber, Allahu Ekber…Ondan başka büyük yok ! Tek azâmet sahibi. …

Devamını Oku »

İnsan Neslinin Bekâsı İzdivâç Yoluyladır / İsmail AKSOY

“Ve O’nun âyetlerindendir ki; sizin için nefislerinizden zevceler yaratmıştır. Onlarla huzur ve sükûnet bulasınız diye aranızda bir muhabbet ve merhâmet te’sîs etmiştir. Şüphe yok ki, tefekkür edecek olan bir kavim için bunda elbette ibretler vardır.” (Rûm Sûresi, 30:21) Cenâb-ı Hak, insan neslinin devam edebilmesi için kemâl-i merhâmetinden nikâhı meşrû’ kılmış, …

Devamını Oku »

Tekvînî ve Teklîfî Kanunlar / İsmail AKSOY

Tekvînî ve Teklîfî Kanunlar

Kur'ân'ın ortaya koyduğu bir takım usûl ve üslûplar vardır. Kur'ân-ı Azîmü'ş-şân'ın âdetidir ki, bazen tekvînî kanunları, yani kâinattaki şerîat-ı fıtriyye denilen kanunları zikreder. Sonra o tekvînî kanunlar üzerine teklîfî kanunları bina eder. Bazen de evvela teklîfî kanunları sayar, sonra onu takviye etmek için takvînî  kanunlardan bahseder. Kur'an'da bunun sayısız örnekleri vardır.

Devamını Oku »

1 Muharrem 1438 / İsmail AKSOY

1 Muharrem 1438 1 Ekim 2016 Cumartesi günü 1 Muharrem 1437 Hicrî yılını geride bırakıp 1438 Hicrî yılına girmiş olacağız inşâallah… Âlem-i İslâm için hayır ve bereketler ile İttihad-ı İslâm’ın muştusunu beraberinde getirmesi hâlisâne dileğimizdir. Bu kutsal Muharrem ayının üstünlüğü, Müslümanlar için önemi ve değeri oldukça dikkate değer bir ay …

Devamını Oku »

Bayramların Dili / İsmail AKSOY

Bayramların Dili Nazlı ve nazenin varlık insan için halk edilen bin bir türlü mutluluk vesilesi mevcut. Sonsuz rahmetiyle kullarını sarıp sarmalayan sevgi kıvılcımını hayatın rahmine atmasaydı dünya yaşanmaz bir hâl alırdı. Toprağın bağrına atılan tohum misâli, gönül toprağında yeşermeye bırakılan sevgi tohumcukları bayramlarda çiçekler açar, etrafa kokular saçar, saçar da …

Devamını Oku »

Zamanın Yusuf’u Olabilmek / İsmail AKSOY

Zamanın Yusuf’u Olabilmek Evet, çok zor Yusuf olabilmek, hele hele Züleyha karşısında dayanabilmek…Ama imkânsız değil… İffet ve haya sözcükleriyle süslü “Kıssaların en güzeli= Ecmelü’l-kısas” denildiğinde hemen hepimizin aklına Hz. Yusuf’un kıssası gelir. O gün odada Züleyha ile ikisi baş başa kalmışlardı. Züleyha ondan arzuladığı ve aklına koyduğu şeyi şiddetli arzu …

Devamını Oku »

Küresel Odaklar / İsmail AKSOY

İsmail AKSOY Küresel Odaklar Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin, eserlerinde yüz küsur yerde bu küresel güç odaklarından gizli zındıka komitesi olarak bahsetmesi, talebelerini ve Müslümanları o gizli komiteye karşı uyanık ve tedbirli olma konusunda uyarması günümüz olaylarıyla irtibatlandırıldığında ne kadar da örtüşmektedir.“Dikkat ediniz, küfrü mutlakı müdâfaa eden gizli komite içinize parmak …

Devamını Oku »

Kendini Anlamak / İsmail AKSOY

Kendini Anlamak Hangi yaşta, hangi konumda olursa olsun, ruhunda iz bırakan bir takım özlem ve beklentilerle doludur insan. Yapmak isteyip yapamadığı, söylemek isteyip söyleyemediği, bakmak isteyip bakamadığı o kadar şey vardır ki benliğini saran, zihnini meşgul eden, âdetâ içinde yıllarca barındırdığı sırlar yumağıyla ebedî yolculuğa uğurlanacak, ama hiç kimseler bilmeyecek, …

Devamını Oku »

Da’vet Hak Din İslâm’adır / İsmail AKSOY

İsmail AKSOY Da’vet Hak Din İslâmadır Âl-i İmrân Sûresi’nin 64. âyet-i kerimesinde ehl-i kitabın ‘ortak bir kelime’ ye da’veti söz konusudur. Bu kelime, nev-i beşerin son kemal noktası olan tevhîd’dir.Tevhîd ise, peygamberlerin açıkladıkları ve ortaya koydukları  tarzda olur. Tevhîd, kâinatın neticesidir. Cemâl ve kemâlin tezahür ettiği son nokta olup bir kudsî hakikattır. Bediüzzaman Hazretleri, tevhîdin …

Devamını Oku »

Muharrem Ayı ve Âşûre gününün düşündürdükleri / İsmail AKSOY

İsmail AKSOY Muharrem Ayı ve Âşûre gününün düşündürdükleri Âşûre Günü bizi bekliyor. Muharrem’in onuncu gününe yaklaşmaktayız. 23 Ekim 2015 Cuma günü inşallah 10 Muharrem 1437.Hicrî yılın Âşûre Gününü karşılıyoruz. Âlem-i İslâm için hayır ve bereketler ile İttihad-ı İslâm’ın muştusunu beraberinde getirsin inşaallah… Bu kutsal Muharrem ayının üstünlüğü, Müslümanlar için önemi …

Devamını Oku »

Mukaddes Yolculuğun Bahtiyar Yolcuları! / İsmail AKSOY

İsmail AKSOY Mukaddes Yolculuğun Bahtiyar Yolcuları! “Şüphesiz âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev Mekke’deki Kâbe’dir. Orada apaçık nişaneler (ayrıca) İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yol bakımından gücü yetip gidebilenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki Allah …

Devamını Oku »

Sana bir gün yetmez annem! / İsmail AKSOY

İsmail AKSOY Sana bir gün yetmez annem! Ey nur yüzlü, hayatı feyizli, cefakâr annem! Senin için sayfalar dolusu yazı yazılsa yine azdır. Sen; tarifi imkânsız, sevgisi nihayetsiz, övgüsü limitsiz, şefkati katkısız bir lütufsun Rabbimden… Seni bir güne sığdırmak, bir günde anlamak ve anlatmak ne mümkün? Sen 364 gün unutulacak, sadece …

Devamını Oku »

Bir Selâlık Saltanat..! / İsmail AKSOY

İsmail AKSOY Bir Selâlık Saltanat..! Şarkın kalesi Erzurum’un Horasan İlçesine bağlı Aşağı Kızılca köyünde 60 küsur sene önce gözlerini hayata açmıştı… Babası yörenin tanınmış din âlimlerinden Nedim Hoca… Cömert, misafirperver, konak sahibi, ağzı dualı, şefkat ve merhâmet timsaliydi. Köyünün imamlık vazifesini de yerine getirmişti. İlme, âlime, hafızlara sonsuz saygısı ve …

Devamını Oku »

İlticam Sanadır Ey Rabbim! / İsmail AKSOY

İsmail AKSOY İlticam Sanadır Ey Rabbim! Ey Rabbim, ey Rabbim, Ey Rabbim! Ey Mabudum, ey Seyyidim, ey Mevlam ve ey benim Sahibim! Meleklerin, semeklerin, Ay’ın, Güneşin, doğacak gerçek güneşlerin sahibi Sen’sin… Ey varlığımı elinde tutan! Gecenin karanlığıyla varlığımı setredip istirahat için uyutan, bu Cennet ülkeyi bizim için vatan yapan Allah’ım! …

Devamını Oku »