Ana Sayfa / İlmihâl Köşesi

İlmihâl Köşesi

Özellikle Ramazan’la Gelen Fırsat: İtikaf

Îtikâf Nedir? Îtikâfın Hükmü Nedir? Îtikâfın Kısımları Nelerdir? Îtikâfın Müddeti Ne Kadardır? Îtikâfın Şartları Nelerdir? Îtikâfı Bozup Bozmayan Şeyler Nelerdir? Îtikâfın Âdâbı Nelerdir? Îtikâf Nedir? Îtikâf, lügatte, bir şey’e devam etmek, bir şey’i bekleyip durmak mânasına gelir. Istılahtaki mânası ise, 5 vakit cemaatle namaz kılınan bir camide, ibâdet niyetiyle durmak, …

Devamını Oku »

Amel defterimiz elimize verilip günahlarımız açıklandığında herkes görecek mi?

Tanıdığımız veya tanımadığımız kişiler günahlarımıza vâkıf olacak mı? Hesap verirken biz Yaradan’ı perdesiz şekilde görecek miyiz? Günah işleyen kimse, dünya ve ahirette büyük sıkıntılara maruz kalır. Bazen, işlenen bir günaha ondan daha büyük pek çok günah eklenir. Mesela, günahta ısrar etmek, ona özenmek, tövbeyi geciktirmek, benzeri bir günahı elde edince …

Devamını Oku »

İmanla Lûtfedilen Huzur ve Teselli

Îmânın Lûtfettiği Huzur ve Teselli Yazar: Osman Nuri Topbaş Cenâb-ı Hak, imtihân için gönderdiği bu cihân dershanesinde her insana birtakım imkânlar ve nîmetler verdiği gibi bazı mahrûmiyetler ve külfetler de yüklemiştir. Bu külfet ve musîbetler ne kadar ağır olursa olsun hakîkî bir mü’min, onları isyân etmeden sabır, tevekkül ve teslîmiyetle …

Devamını Oku »

Kalp nasıl ve niçin mühürlenir?

“Zira Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de perde vardır ve büyük azap onlar içindir.”(Bakara, 2/7), âyetine göre, kişileri kâfir yapan Tanrı’dır, öyleyse kâfirin / ateistin ne suçu vardır? Kalp mühürlenmesi, bir kalbin küfür ve isyanla katılaşmak ve kararmak suretiyle imanı kabul edemez hâle gelmesi şeklinde tarif edilir. Allah Resulü …

Devamını Oku »

Sorularla Mi’rac Mucizesi

Miraç Kandili Hakkında İsra ve Mi’rac mucizelerinin geniş izahı için tıklayınız Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullah’ın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi …

Devamını Oku »

Küfür Kaç Kısımdır?

Küfür: Şüphe, cehalet ve inkâr gibi sebeplerle dinen inanılması gereken şeylere iman etmemek veya saygısızlık yapıp alay etmektir. Küfür çeşitleri şu şekilde tasnif edilmiştir: 1- Cehlî Küfür: Kâfirlerin ve cahillerin küfrü.   2- İnkârî ve inadî küfür. Firavun ve Ebu Cehillerin küfrü. 3- Hükmî küfür: İnanılması şer’an gerekli olan şeylere inanmamak ve onu hafife …

Devamını Oku »

Regâib Gecesi ve Bu Geceyi Değerlendirmek Hakkında

1. Regâib Gecesi Hakkında 2. Regâib Gecesini Değerlendirmek Hakkında 1. Regâib Gecesi Hakkında Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine …

Devamını Oku »

Mezheplere göre: Farz, sünnet ve edepleriyle gusül abdesti

Hanefî Mezhebi’ne Göre Gusül Abdesti Gusül Ne Demektir? Sözlükte gusül (gasl ve gusl) “bir şeyi su ile yıkamayı”, fıkıh ilminde ise “bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî temizlik işlemi”ni ifade eder. Fıkıhta abdeste küçük temizlik, abdest almayı gerektiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), gusle büyük temizlik, guslü …

Devamını Oku »

Ölenlerin Ruhları Nereye Gider?

Kur’an-ı Kerim’de, “Şübhesiz ki âyetlerimizi yalanlayıp, ona karşı kibirlenenler yok mu, onlara gök kapıları açılmaz…” (Araf, 40) ayeti kâfir ruhların dünyada kalacaklarına işaret ettiği gibi, mümin ruhların semaya yükseleceğine de işaret eder. Bu ayetin tefsirinde Fahreddin Râzî Hz. Tefsir-i Kebîr’inde şu hadisi rivayet etmiştir: “Mü’minlerin ruhları, semaya yükseltilir. Sonra, sema …

Devamını Oku »

İnsan öleceğini hissedebilir mi?

İnsan ölmeden biraz evvel, öleceğini hissedebilir mi? Azrail (as) kendisine görünür mü? İnsanlar ölürken yanında bulunanları güçlükle tanır ve bazan da hiç tanıyamaz. Bunun sebebi, ölüm anındaki insanın aklî kuvvetinin zayıflaması olduğu sanılıyorsa da, o değildir. Belki hayattakilerin katiyen anlayamadıkları ve anlayamayacakları bazı şeylerin, o durumdaki insana açılması ve onun …

Devamını Oku »

Köpeklerin öldürülmesi ile ilgili hadis hakkında

Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla, öldürme emri bildiğimiz köpekler için tahsis edilmiş bir emir değildir. Bu emir bütün yırtıcı hayvanlarla ilgilidir. Buharî ve Müslim’in sahihinde şöyle bir hadis vardır: “Beş tane hayvan “fasık”dır ki, Mekke’nin harem bölgesinde de öldürülebilir. Bunlar; fare, akrep, karga, çaylak ve yırtıcı köpektir.” (bir rivayette: kişi ihramda da olsa …

Devamını Oku »

Hîbe, Umrâ, Rukbâ, Süknâ Kavramları ve Hibenin Şartları

Hîbe: Karşılıksız vermek, bağışlamak, karşılıksız bağış, bağışlanmış şey. İvaz (bedel) şart koşulmaksızın bir malın derhal temlik edilmesi: Arapçada genel olarak atıyye, nihle, sadaka ve hediyye sözcükleri de bû anlamda kullanılmaktadır. Mecelle 833. maddesindeki tarif şöyledir: “Hibe, bilâ ivaz bir malı temlik etmektir”. 855. maddede, ivaz şartına bağlı hibe, her ne …

Devamını Oku »

Sorularla Ticaret Ahlakı

Ticaretin ruhu, doğruluk, emniyet, yaşanan devri idrak, müşteriye karşı fevkalâde nazik ve terbiyeli davranmaktır. Bu hususların birinde kusur eden, ticaretin ruhunu hırpalamış, dolayısıyla da kendi kazanç yollarını tıkamış olur. Ticaretin esası alış-verişe, girişimciliğe ve sermaye kullanımına dayanır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyiniz. Ancak, …

Devamını Oku »

Secde nedir? Nasıl secde yapılır? Mezheplere göre secde ile ilgili meseleler

Secde Nedir? Secde sözlükte “itaat, teslimiyet ve tevazu içinde eğilmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek” anlamına gelir. Namazda Secde Namazın her rek‘atında belirli uzuvları yere veya yere bitişik bir mahalle koyarak iki defa yere kapanmak namazın rükünlerindendir. Hz. Peygamber’in uygulamasına en uygun secde yüz, eller, dizler ve ayak parmaklarının üzerine …

Devamını Oku »

Abdest Bozmanın Yasak Olduğu Yerler

İslâm dini, müslümanların başkalarına haksız yere zarar vermesini, eziyet etmesini ve onları sıkıntıya sokmasını yasaklar ve bunu câiz görmez. İnsanların dini, ırkı ve rengi ne olursa olsun, onların haklarına riâyet hususunda aralarında bir fark gözetmez. Bu anlamda toplumu rahatsız edecek yerlerde abdest bozmamak da İslam’ın temizlik adabına riayet etmektir. “Mü’min …

Devamını Oku »