Ana Sayfa / İlmihâl Köşesi

İlmihâl Köşesi

Mezheplere göre: Farz, sünnet ve edepleriyle gusül abdesti

Hanefî Mezhebi’ne Göre Gusül Abdesti Gusül Ne Demektir? Sözlükte gusül (gasl ve gusl) “bir şeyi su ile yıkamayı”, fıkıh ilminde ise “bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî temizlik işlemi”ni ifade eder. Fıkıhta abdeste küçük temizlik, abdest almayı gerektiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), gusle büyük temizlik, guslü …

Devamını Oku »

Ölenlerin Ruhları Nereye Gider?

Kur’an-ı Kerim’de, “Şübhesiz ki âyetlerimizi yalanlayıp, ona karşı kibirlenenler yok mu, onlara gök kapıları açılmaz…” (Araf, 40) ayeti kâfir ruhların dünyada kalacaklarına işaret ettiği gibi, mümin ruhların semaya yükseleceğine de işaret eder. Bu ayetin tefsirinde Fahreddin Râzî Hz. Tefsir-i Kebîr’inde şu hadisi rivayet etmiştir: “Mü’minlerin ruhları, semaya yükseltilir. Sonra, sema …

Devamını Oku »

İnsan öleceğini hissedebilir mi?

İnsan ölmeden biraz evvel, öleceğini hissedebilir mi? Azrail (as) kendisine görünür mü? İnsanlar ölürken yanında bulunanları güçlükle tanır ve bazan da hiç tanıyamaz. Bunun sebebi, ölüm anındaki insanın aklî kuvvetinin zayıflaması olduğu sanılıyorsa da, o değildir. Belki hayattakilerin katiyen anlayamadıkları ve anlayamayacakları bazı şeylerin, o durumdaki insana açılması ve onun …

Devamını Oku »

Köpeklerin öldürülmesi ile ilgili hadis hakkında

Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla, öldürme emri bildiğimiz köpekler için tahsis edilmiş bir emir değildir. Bu emir bütün yırtıcı hayvanlarla ilgilidir. Buharî ve Müslim’in sahihinde şöyle bir hadis vardır: “Beş tane hayvan “fasık”dır ki, Mekke’nin harem bölgesinde de öldürülebilir. Bunlar; fare, akrep, karga, çaylak ve yırtıcı köpektir.” (bir rivayette: kişi ihramda da olsa …

Devamını Oku »

Hîbe, Umrâ, Rukbâ, Süknâ Kavramları ve Hibenin Şartları

Hîbe: Karşılıksız vermek, bağışlamak, karşılıksız bağış, bağışlanmış şey. İvaz (bedel) şart koşulmaksızın bir malın derhal temlik edilmesi: Arapçada genel olarak atıyye, nihle, sadaka ve hediyye sözcükleri de bû anlamda kullanılmaktadır. Mecelle 833. maddesindeki tarif şöyledir: “Hibe, bilâ ivaz bir malı temlik etmektir”. 855. maddede, ivaz şartına bağlı hibe, her ne …

Devamını Oku »

Sorularla Ticaret Ahlakı

Ticaretin ruhu, doğruluk, emniyet, yaşanan devri idrak, müşteriye karşı fevkalâde nazik ve terbiyeli davranmaktır. Bu hususların birinde kusur eden, ticaretin ruhunu hırpalamış, dolayısıyla da kendi kazanç yollarını tıkamış olur. Ticaretin esası alış-verişe, girişimciliğe ve sermaye kullanımına dayanır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyiniz. Ancak, …

Devamını Oku »

Secde nedir? Nasıl secde yapılır? Mezheplere göre secde ile ilgili meseleler

Secde Nedir? Secde sözlükte “itaat, teslimiyet ve tevazu içinde eğilmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek” anlamına gelir. Namazda Secde Namazın her rek‘atında belirli uzuvları yere veya yere bitişik bir mahalle koyarak iki defa yere kapanmak namazın rükünlerindendir. Hz. Peygamber’in uygulamasına en uygun secde yüz, eller, dizler ve ayak parmaklarının üzerine …

Devamını Oku »

Abdest Bozmanın Yasak Olduğu Yerler

İslâm dini, müslümanların başkalarına haksız yere zarar vermesini, eziyet etmesini ve onları sıkıntıya sokmasını yasaklar ve bunu câiz görmez. İnsanların dini, ırkı ve rengi ne olursa olsun, onların haklarına riâyet hususunda aralarında bir fark gözetmez. Bu anlamda toplumu rahatsız edecek yerlerde abdest bozmamak da İslam’ın temizlik adabına riayet etmektir. “Mü’min …

Devamını Oku »

Allah’ın Ruhundan Üflemesi Ne Demektir?

Allah’ın Hz. Adem’e ruhundan üflemesi ne demektir? Allah’ın bir ruhu var ama yaratılmış bir ruh değil; kendine öz bir ruhu var mı demektir? Allah’ın ruhu var diyemeyiz. Ayet-i kerimelerde geçen “ruhundan üfledi” manası insana verilen şeref ve kıymet şeklinde anlaşılmalıdır. Kur’an’ı Kerim’e baktığımızda Allah’ın kıymet verdiği bazı şeyleri kendine izafe …

Devamını Oku »

Hanefî ve Şâfiî Mezhebine Göre Sehiv Secdesi

Hanefî Mezhebine Göre Sehiv Secdesi Sehiv Secdesi Sehiv secdesi, bir namazın kusurlu kılınması hâlinde, bu kusuru düzeltmek maksadı ile, namazın sonunda yapılan secdedir. Kusur genellikle namazda farzın te’hiri, vâciblerden birinin unutularak yapılmaması (terki), yahut sonraya bırakılması (te’hiri), yahut da vaktinden önce yapılması (takdimi) suretiyle ortaya çıkar. Namaz içinde bu yanlışlıklar …

Devamını Oku »