Ana Sayfa / İlmihâl Köşesi

İlmihâl Köşesi

Seferîlikte (Yolculukta) Namaz Hakkında

Seferînin (Yolcunun) Namazı Sefer kelimesi, lügatte, yol yürümek, herhangi bir mesafeye gitmek demektir. Fıkıhta ise, 3 günlük bir mesafeyi yürümek niyetiyle yola çıkmaktır. Böyle bir niyetle yola çıkan kimseye misafir denir. Seferî adı da verilir. Sefer kelimesinin mukabili ikâmettir. Doğduğu yerde veya sonradan vatan edindiği bir beldede oturmak mânasına gelir. …

Devamını Oku »

Şevval Orucu Hakkında

1. ŞEVVAL ORUCU NEDİR? Ramazan’ı oruçlarla, teravihlerle, Kur’an’la, Kadir gecesiyle, sahur ve seherlerle dolu dolu yaşadık. Bu manevi hayatı devam ettirmek için önümüzde bir fırsatımız daha var. Ramazan ayından sonra Kameri aylardan Şevval ayı geliyor. Bu ayda Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hiç terk etmediği bir sünnet olan; altı gün oruç tutmak …

Devamını Oku »

Fıtır Sadakası (Fitre) Hakkında Merak Edilenler

FITIR SADAKASI (FİTRE) NEDİR? Fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası ile ilgili hadisler nelerdir? Fitre ile yükümlü olmak için gereken şartlar nelerdir? Fitre nelerden verilir? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? Fitre ne zaman verilir? Fitre miktarı ne kadar? Fitre ile ilgili merak edilen tüm bu soruların cevabını sizin için hazırladık. FITIR …

Devamını Oku »

Zekat nedir? Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? Nasıl Hesaplanır? vb.

ZEKAT NEDİR, KİMLERE VERİLİR VE NASIL HESAPLANIR? Zekat nedir? Zekat için hangi şartlar gerekir? Zekatın geçerlilik şartları nelerdir? Zekat ne zaman verilir? Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? İşte zekatla ilgili bilinmesi gereken hususlar… Zekât sözlükte; artma, çoğalma, arıtma, bereket ve övme anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak zekât şöyle tarif …

Devamını Oku »

Camide yatmanın ve sohbet etmenin hükmü

Mescitte, camide ayak uzatarak yatmak, uyumak, sohbet caiz midir? İslâm dininde caminin büyük bir yeri vardır. Zikir, fikir ve ibâdet yeri olduğu gibi, Allah’ın münacatına mazhar olmak için ayrılmış mukaddes bir yerdir. Bu itibarla zaruret olmazsa camide yemek yemek ve yatmak uygun değildir. Ancak yabancıların camide yatmalarında beis yoktur. Bunun için …

Devamını Oku »

Özellikle Ramazan’la Gelen Fırsat: İtikaf

Îtikâf Nedir? Îtikâfın Hükmü Nedir? Îtikâfın Kısımları Nelerdir? Îtikâfın Müddeti Ne Kadardır? Îtikâfın Şartları Nelerdir? Îtikâfı Bozup Bozmayan Şeyler Nelerdir? Îtikâfın Âdâbı Nelerdir? Îtikâf Nedir? Îtikâf, lügatte, bir şey’e devam etmek, bir şey’i bekleyip durmak mânasına gelir. Istılahtaki mânası ise, 5 vakit cemaatle namaz kılınan bir camide, ibâdet niyetiyle durmak, …

Devamını Oku »

Amel defterimiz elimize verilip günahlarımız açıklandığında herkes görecek mi?

Tanıdığımız veya tanımadığımız kişiler günahlarımıza vâkıf olacak mı? Hesap verirken biz Yaradan’ı perdesiz şekilde görecek miyiz? Günah işleyen kimse, dünya ve ahirette büyük sıkıntılara maruz kalır. Bazen, işlenen bir günaha ondan daha büyük pek çok günah eklenir. Mesela, günahta ısrar etmek, ona özenmek, tövbeyi geciktirmek, benzeri bir günahı elde edince …

Devamını Oku »

İmanla Lûtfedilen Huzur ve Teselli

Îmânın Lûtfettiği Huzur ve Teselli Yazar: Osman Nuri Topbaş Cenâb-ı Hak, imtihân için gönderdiği bu cihân dershanesinde her insana birtakım imkânlar ve nîmetler verdiği gibi bazı mahrûmiyetler ve külfetler de yüklemiştir. Bu külfet ve musîbetler ne kadar ağır olursa olsun hakîkî bir mü’min, onları isyân etmeden sabır, tevekkül ve teslîmiyetle …

Devamını Oku »

Kalp nasıl ve niçin mühürlenir?

“Zira Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de perde vardır ve büyük azap onlar içindir.”(Bakara, 2/7), âyetine göre, kişileri kâfir yapan Tanrı’dır, öyleyse kâfirin / ateistin ne suçu vardır? Kalp mühürlenmesi, bir kalbin küfür ve isyanla katılaşmak ve kararmak suretiyle imanı kabul edemez hâle gelmesi şeklinde tarif edilir. Allah Resulü …

Devamını Oku »

Sorularla Mi’rac Mucizesi

Miraç Kandili Hakkında İsra ve Mi’rac mucizelerinin geniş izahı için tıklayınız Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullah’ın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi …

Devamını Oku »

Küfür Kaç Kısımdır?

Küfür: Şüphe, cehalet ve inkâr gibi sebeplerle dinen inanılması gereken şeylere iman etmemek veya saygısızlık yapıp alay etmektir. Küfür çeşitleri şu şekilde tasnif edilmiştir: 1- Cehlî Küfür: Kâfirlerin ve cahillerin küfrü.   2- İnkârî ve inadî küfür. Firavun ve Ebu Cehillerin küfrü. 3- Hükmî küfür: İnanılması şer’an gerekli olan şeylere inanmamak ve onu hafife …

Devamını Oku »

Regâib Gecesi ve Bu Geceyi Değerlendirmek Hakkında

1. Regâib Gecesi Hakkında 2. Regâib Gecesini Değerlendirmek Hakkında 1. Regâib Gecesi Hakkında Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine …

Devamını Oku »

Mezheplere göre: Farz, sünnet ve edepleriyle gusül abdesti

Hanefî Mezhebi’ne Göre Gusül Abdesti Gusül Ne Demektir? Sözlükte gusül (gasl ve gusl) “bir şeyi su ile yıkamayı”, fıkıh ilminde ise “bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî temizlik işlemi”ni ifade eder. Fıkıhta abdeste küçük temizlik, abdest almayı gerektiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), gusle büyük temizlik, guslü …

Devamını Oku »

Ölenlerin Ruhları Nereye Gider?

Kur’an-ı Kerim’de, “Şübhesiz ki âyetlerimizi yalanlayıp, ona karşı kibirlenenler yok mu, onlara gök kapıları açılmaz…” (Araf, 40) ayeti kâfir ruhların dünyada kalacaklarına işaret ettiği gibi, mümin ruhların semaya yükseleceğine de işaret eder. Bu ayetin tefsirinde Fahreddin Râzî Hz. Tefsir-i Kebîr’inde şu hadisi rivayet etmiştir: “Mü’minlerin ruhları, semaya yükseltilir. Sonra, sema …

Devamını Oku »

İnsan öleceğini hissedebilir mi?

İnsan ölmeden biraz evvel, öleceğini hissedebilir mi? Azrail (as) kendisine görünür mü? İnsanlar ölürken yanında bulunanları güçlükle tanır ve bazan da hiç tanıyamaz. Bunun sebebi, ölüm anındaki insanın aklî kuvvetinin zayıflaması olduğu sanılıyorsa da, o değildir. Belki hayattakilerin katiyen anlayamadıkları ve anlayamayacakları bazı şeylerin, o durumdaki insana açılması ve onun …

Devamını Oku »