Ana Sayfa / Mehmet Nuri BİNGÖL (Sayfa 10)

Mehmet Nuri BİNGÖL

1961 yılında Birecik’te doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Birecik’te, Dumlupınar İlkokulu, Birecik Ortaokulu ve Birecik Lisesi’nde tamamladım. İlk hikâye ve şiirim ulusal bir gazetede yayımlandığında lise 1’deydim. ÖSS sınavından sonra gezmeye gittiğimiz İstanbul’da, daha sonra okuyacağım Fakülte’yi görünce: “ Keşke burayı kazansaydım.” diye iç geçirdim. Hakikaten orada tahsil görmem nasip oldu bana. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk Edebiyatı Bölümünden 1982 yılında mezun oldum. Fakültenin son iki yılında fahri olarak Köprü Dergisinin editörlüğünü yaptım. İstanbul hayatımdaki en büyük şansım Hocam Prof. Dr. Mehmet Kaplan’la beraber, Tarık Buğra’nın romanları üzerine bitirme tezi yapmam, romancı-araştırmacı Hüseyin Yılmaz’la mesai arkadaşlığında bulunmam, tahsil senelerinde M. Nuri Yardım’la istişarede olmam, Yazar- Yayımcı Mustafa Kaplan ve Bünyamin Ateş’le tanışmamdır. Anadolu’nun çok yöresinde öğretmenlik yaptım. Yaz-gı Dergisi ve Gap Gündemi Gazetesi’nde yazı ve hikâyelerim yayımlandı. Tefrika halinde romanlarım yanında birçok hikâyem de var. Eserlerim: Sürgünda Tırmanış 1 ve 2 (Tefrika roman), Yokuşta (Tefrika roman), Kafkasya’da Sarp Ufuklar (Tefrika roman), Sürgündeki Çeçenya (1. Baskı: 1996; 2. Baskı:2000), Nur Üstad (Biyografi- Deneme; 2002) Şu anda üç kültür-edebiyat web sitesinde yazıyorum. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim.

“Meşvereti İncit”mek ya da İstikamet Fedaileri / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL “Meşvereti İncit”mek ya da İstikamet Fedaileri İNTİKAM PAŞANIN NİCEDEN BERİ AĞZI SULANMAKTAYDI, yaratılış hikmeti olan uğursuz ve hayırsız manzaraya ne zamandan beri erişememiş, onu görme talihine kapağı atamamıştı. Söylendiği gibi, belki de insanlık macerasının son demlerinde o arzusuyla sarmaş dolaş olacaktı; ama ah onlar, ah o bir avuç “ …

Devamını Oku »

“Mutlak Zaruret” İçre ya da Siyasi Tercih / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL “Mutlak Zaruret” İçre ya da Siyasi Tercih… Politikayla alâkalı yazı yazmaktan – mecburiyet olmadan- hazzetmem.İnsanları birbirine “el-hannas” gibi baktıran” ve davrandıran mefhumun mânası belli çünkü; ‘poli’ çok, ‘tika’ ise yol; yani birbirinden ayrılan – çok yol.Halbuki bilinir ki “hakikat-ı mutlaka” tektir, yegânedir; bir tek yoldur, dosdoğru yürümeyi …

Devamını Oku »

Tek Çiçek, İki Çiçek, Üç Çiçek ve.. Bahar! / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL TEK ÇİÇEK, İKİ ÇİÇEK, ÜÇ ÇİÇEK VE.. BAHAR! Bazı metinlerde geçen “ kendinden zuhur” tabiri –önceleri- çok garip görünmüştü. Ne zaman ki Münazarattaki“Görüyorsunuz ki  lema’at-ı müteferrik tele’lü’e başlıyor.”( Ayrı yerlerdeki parıltılar görünmeye başlıyorlar.) ( Münazarat 10)  İfadelerine bir de o gözle bakınca ne denilmek istendiğini anlar gibi …

Devamını Oku »

31 Mart Meş’um Vakası / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL [email protected] 31 MART “MEŞ’UM” VAKASI ( 13 Nisan 1909) Bu yazının mevzuu olan meseleyi daha etraflı olarak ele almayı ne zamandan istiyordum. “………………………… her işin bir vakti var.” sözüne uygun gelecek halde, bir yazısında bu meseleden bahseden dostu tashih etme vecibesi mevzuuyu huzurunuza getirmeme vesile oldu. Aslında …

Devamını Oku »

Pare Pare Anekdot / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL [email protected] PARE PARE ANEKDOT- 2 Daha önce -hülasa ile- temas edeceğimi yazdığım mazi hatıralarından biri daha. İki yıl “mutfağında”, bir yıl da fiili ama GÖNÜLLÜ editörlüğünü yaptığımız bir dergi hakkında, malum camia büyüğünün beyanı: “Dergiyle alakalı, sizin hakkınızda bir iyilik düşünüyoruz.” Mizanpaj, resim seçici, “görsel” malzeme tanzimcisi …

Devamını Oku »

Ehl-i Sünnet İtikadında “Nakl” Esastır ama… / M.Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL [email protected] Ehl-i Sünnet İtikadında “Nakl” Esastır ama…   “Akılla nakil tearuz ettiklerinde, aklı kabul edip nakil te’vil edilir. AMA O AKIL DA ÂKIL OLMAK GEREKTİR.” Muhakemat’ta zikredilen bu ölçü çokların malumudur. Risale dairesine girdiğimden beri defalarca  dinlediğim ve okuduğum ifade hakkında esaslı bir düşünce içine girmemin sebebi  “İslam Akaidi” …

Devamını Oku »

Sünnet Mesleğinin “Menbaı” Sahabe-i Kiram Hazeratı / M.Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL SÜNNET MESLEĞİNİN “MENBAI” SAHABE-İ KİRAM HAZERATI. Sahabe. Bazılarınca “sahabet” mastarından türetildiği kabul edilen, Risale-i Nur’un “Dava içinde bürhan” olduğu izah buyurulduğu “İslam davasının sahibleri” manasında anlayanlar da var. “Sahabe veya ashab Arapça kökenli bir sözcük olup, “yoldaşlar, arkadaşlar” manasındadır. Sahib (Arapça: صاحب) ve Sahabi kelimelerinin çoğuludur.” Şeklindeki …

Devamını Oku »

Her Pencereye Ayrı Perde -3 / M.Nuri BİNGÖL

  HER PENCEREYE AYRI PERDE-3   Hikâye   Değişik yüzlerle tanıştığı gibi, pencerenin bir başkasıyla yüzleşeceği gün de gelmişti. Bu gelişme onu biraz daha ihtiyarlatmışa benziyordu. Eğri büğrü pervazları “düştüm düşeceğim” diyordu belki; demir “cağ”ının uçları “havara “ taş duvardan çıkacak gibi iğreti duruyordu. Her zamanki perdenin yerinde yeller mi esiyordu, ne? Yeşil …

Devamını Oku »

Damla Damla Anekdot-1 / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL DAMLA DAMLA ANEKDOT-1 Meseleye peşrevsiz ve “pat” diye giriş yapacağız ama metnin cazibeli olması için “belağat” biraz da bunu gerektiriyor. Bir dost meclisinde, sohbetin nihayetinde kalan beş arkadaşla fikir teatisinde bulunuyoruz. Malum bankanın ele alınmasına ne dersiniz? “Adamların” tam manasıyla “in”lerine girilmesine alamet. O neden? Dikey, yamuk …

Devamını Oku »

“… Bir gün de hesap” dönünce olacaklar olur / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL “… Bir gün de hesap” dönünce olacaklar olur. Yazılan bu satırlar “ müdellel” değil, hayat boyu zihnimize lutfedilen bazı müşahede ve hissiyatımızı aktarmak şeklinde olacak. Bu sebepten “müdellel” bir metin bekleyenlerden peşinen özür diliyorum. Yıl 1975… Kimbilir hangi tecrübe imbiğinden süzülmüş düşüncelerle malum “mevkute” ve  “malum neşriyat” …

Devamını Oku »

Bir Cenâze Namazı ve… / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL BİR CENAZE NAMAZI VE… İnsan aklı ve havsalası ancak sarsıcı ve vurucu bir hadisenin tedaisi ile, “kafasına dank etmek” deyimine uygun şekilde, gaflete verdiği bazı hakikatları tekrardan hatırlayabiliyor, zihnine yığılmış “dünya kazuratından” bir nebze kurtulabiliyor. Üstad Hazretlerinin “Doğuda sen ve Hulusi hizmet başında iken oraya gelmeme lüzum …

Devamını Oku »

Meşveret Kavramı ve Tavrının İçini Boşaltma Vebali… / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL MEŞVERET KAVRAMI VE TAVRININ İÇİNİ BOŞALTMA VEBALİ… insanın bir tek ferdinin, diğer bütün yaratılanların bir türü mahiyetindeki ifade çok iyi hatırlanır. Aynı manaların etrafında dolaşan ve hedefini vuran izah, ibare ve “nakl”den anlıyoruz ki, insan nev’ini diğer varlıklarla birlikte düşünmeyi bırakın, mukayese imkanına bile sahip değiliz.Onun diğer …

Devamını Oku »

Şair – Şiir – Şuur… / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL ŞAİR- ŞİİR- ŞUUR…  Aslında şair değilim ve olamam. Şair olabilmek için devamlı şiir okumak ve yazmak gerek. Kelime seçiliği de baş şart ve bunun için de çok sabır gerekmekte. Maalesef, şartlar buna namüsaitliğinden – çok istediğim halde- şiirle iştigalim az oldu. Ama – çok kişi gibi- benim …

Devamını Oku »

Dinayet’e Minnet / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL [email protected] Dinayet’e Minnet Aşağıdaki yazıya aynen iştirak ediyor ve istifadenize sunuyorum.   ” Bir gazete 240 gündür yazıyor… Neyi? Risale-i Nur’a “bandrol yasağı” konduğunu… * Aslında olay, Risale-i Nur’u yasaklamak değil; yayın hakkının, Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilmesi… * Birilerine göre durum farklı, “Bandrol alamıyorum, kitap basamıyorum” diyor… …

Devamını Oku »

“Öğretmenler” Değil, “Elmuallim” Günü Olmalı / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL [email protected] “ÖĞRETMENLER” DEĞİL, “ELMUALLİM” GÜNÜ OLMALI… Boşuna denilmemiş, “Bir asır sonrasını düşünen, insan yetiştirsin…” diye. Nesil yetiştirmenin en “mücerreb” yolunun da genç kuşaklara okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmaktan geçtiğini hangi akıl sahibi inkâr edebilir? Son yapılan bir ankette, öğretmenlerin bile yüzde 40’ının yılda bir kitap okuduğu, yüzde …

Devamını Oku »