Ana Sayfa / Muhammed Numan ÖZEL (Sayfa 3)

Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan özel, 1987 Yozgat Doğumlu olup mesaisini Risale-i Nur''un tahkiki gayesiyle, Külliyattan derlemeler, tashihler ve makaleler yazarak geçirmektedir. Bu gayesinde ise Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin meslek ve meşrebinden sapmadan ve vâris-i Bediüzzaman (r.a.) ile sıkı irtibat içerisinde yapmaktadır.

Tebliğde Neye Dikkat Edelim / M. Numan ÖZEL

Tebliğ: Ulaştırmak. Götürmek. Bildirmek. Eriştirmek. Manalarına gelmektedir. İnsanlık tarihi boyunca tebliğ daima aktif olarak var olan bir kavram ve fiildir. Beşeriyet muktezası olarak insanlar sözlü olarak efkarını, meramını izhar etmiştir. Fikirlerin aktarımı ve anlatılması için sözlü fiil daima en fazla kullanılan metoddur. Fikir adamları düşüncelerini sempozyumlar, açık oturumlar, müzakereler veya …

Devamını Oku »

Tutarsızlıklarımızın Sebebi / M. Numan ÖZEL

İnsan, bir çok işleve sahip olan bir sistem demektir. Ama bu sistem o kadar çetrefillidir ki bir anı bir anını tutmamaktadır. On sekiz bin alem dürülmüş paket program olarak insan ismi verilen sisteme takılmıştır. Temsilde hata olmasın sistemin ana kartı insan; on sekiz bin âlem ise paket programdır. Bu sistem …

Devamını Oku »

Background ve İnsan / M. Numan ÖZEL

İnsan demek o kadar ihatası ve kapsama alanı geniş olan bir tabirdir ki hakkında on sekiz bin âlemin envaı kadar yazılar yazılması, sarf-ı kelam edilmesi akıldan uzak değildir. Tabiki bu donanıma/background’a sahip olmak gerekir. Background nispetinde insanda iz’an ve iltizam hasıl olmaktadır. Bu ister şahsi ister içtimai isterse siyasal meselelerde …

Devamını Oku »

Usul, erkân ve adabdan mahrum kalmamak için / M. Numan ÖZEL

Esasatsız Hizmet Tezattır      اساسات: Esaslar. Temeller, kökler. Manalarını ihtiva eder.      Malumdur ki esası tahkim edilmemiş olan binalar yıkılmaya her an maruz kalabilir. Bunun neticesini göz göre göre beklemek ise akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Şayet kış mevsiminde kırık camlar onarılmazsa, baca temizliği veya kış için hazırlık yapılmazsa …

Devamını Oku »

İFRAT VE TEFRİTTEN RİSALE-İ NUR MEDRESELERİYLE KURTULUNABİLİR / M. Numan ÖZEL

Dershaneye Gitmek ve Cemaat Olmanın Önemi – 2 “Şayet biri biliyor, taallüm etmeğe muhtaç değilse ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir.” İnsanlar cehaletini izale etmekle tekemmül edebilir. Tekamül ise ancak kalb ve ruhun birbiriyle imtizacı neticesinde tezahür etmektedir. Bir insan ne kadar …

Devamını Oku »

Nurculuğun Mazisini Bilmek / M. Numan ÖZEL

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

“Tarih tekerrürden ibarettir.” sözünü bilmeyenimiz yoktur içimizde. Bunu biraz tahlil edecek ve şahsi hayatımızı göz önünden geçirecek olursak başa gelen şeylerin çoğu zaman ya ihmal veya daha önceki hatalarımızın tekrarının neticesi olduğunu görebiliriz. Bu yadsınamaz bir realitedir Risale-i Nur’un Sırat-ı Müstakim olan hizmetinin mazisini de bilmenin ehemmiyeti de azimdir. Üstadımızın …

Devamını Oku »

Leyle-i Kadir Derlemesi / M. Numan ÖZEL

Leyle-i Kadir 1. “Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur’an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i katıadır.” (M: 402) 2. İnsanlarda veli, Cum’ada dakika-i icabe, Ramazanda Leyle-i Kadir, Esma-i Hüsnada İsm-i Azam, ömürde ecel meçhul kaldıkça; sair efrad dahi kıymetdar kalır, ehemmiyet verilir.” (M: 476) 3. “Bu hakikata işareten …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Tabyaları / M. Numan ÖZEL

Tarihte şehirler kale/şehir surlarıyla düşmanlardan muhafaza edilmiştir. Lakin teknolojinin inkişafıyla sadece surlar kifayetsiz kaldığının görülmesiyle surların arkası topraklarla tahkim edilmiştir. Bu surette tahkim edilmiş olan surlara tabya denilmektedir. Risale-i Nur Külliyatı da “imanın etrafında çelikten zırh..” olarak Din-i Mübin-i İslam’ın etrafında bir kalkan bir zırh gibi olmuştur. Materyalist zihniyete karşı …

Devamını Oku »

Hayat Kompozisyonun Nasıl? / M. Numan ÖZEL

“Hayat, âlem-i şehadetin ziyasıdır ve istilâ ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir ve Hâlık-ı Kâinat’ın en câmi’ âyinesidir ve faaliyet-i Rabbaniyenin en mükemmel enmuzeci ve fihristesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi proğramı hükmündedir. Elbette âlem-i gayb, yani mazi müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve …

Devamını Oku »

Sultan II. Abdulhamid Han’a Muhabbet mi Bediüzzaman’a Adavet mi? / M. Numan ÖZEL

    Tarih nice insanları, hadiseleri kaydetmiştir. Tarihin defterine baktığımızda nice sürurlu ve kederli yazıları okuyabiliyoruz. Nice şanlı zaferler nice kanlı şehadetler nice gözyaşı nice hainlikler.. Ve tarih yazılmaya devam ediyor. Her insan bu tarih içinde kendi tarihini de yazıyor. Her insan hususi tarihini eline alıp okuyacağı günde rabbim tarih …

Devamını Oku »

Prensiplerimizden Vazgeçmemeliyiz! / M. Numan ÖZEL

“Bu âhirzaman fitnesinde, açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak. Onunla ehl-i dalalet, bîçare aç ehl-i imanı derd-i maişet içinde boğdurup, hissiyat-ı diniyeyi ya unutturup, ya ikinci, üçüncü derecede bırakmağa çalışacak..”[1] Ahir zamanda olduğumuz alenidir. Hatta neredeyse alamet-i ekber kaldı sadece. Yani güneşin batıdan çıkması kaldı. Bunun garbdan tulu’ meselesi ise İslamiyet …

Devamını Oku »

Kendisini hizmete değil, hizmeti kendi sistemine uydurmaya çalışmak / M. Numan ÖZEL

Nur’un Erkân ve Saff-ı Evveleri “Cenab-ı Hakk’a nâzır ve ona vâsıl olan yollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir.” [1] Bu tariklerden birisi ve ahirzamanda en te’sirlisi ise kanaat-ı kat’iyye ile Risale-i Nur Hizmet dairesidir. Hal böyle olunca Risale-i Nur’un hizmet ve te’sir sahası genişlemektedir. Muhtelif mizaç ve istidad sahipleri dairenin içerisine girmekte …

Devamını Oku »

Nurların Ehemmiyeti ve Neşri Üzerine Gayr-ı Münteşir Bir Mektup

Risale-i Nur’un mahiyeti, ehemmiyeti, neşri gibi meselelere dair Gayr-i Münteşir Bir Lahika بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا  Aziz, mübarek, kıymetli ve müşfik Üstadımız Efendimiz Hazretleri!         Evvelâ: Cenab-ı Hak’tan sıhhat, âfiyet ve uzun ömürlerinizi diler, en …

Devamını Oku »

Hüsnü Ağabeyin etrafında / M. Numan ÖZEL

Nur Talebelerinin Ehl-i Sünnet Ekolü Teşkil Ettirilmelidir! “Kur’anî bahçede her zaman başka renkte, başka letafette, başka tesirde hakikî cennet çiçekleri açılıyor.” Bu aşikârdır. Günagun açılan bu çiçeklerin her birisi bir hizmet tarzıdır. Bir ekoldür bir meşrebdir. Nazarımızda ve kat’i delillerle bildiklerimize istinaden Ahirzamanın hizmet metodu Risale-i Nur Külliyatıdır ve tatbikat …

Devamını Oku »

Gavvas Dalgıçlar ve Cemaatler – 4 / M. Numan ÖZEL

Gavvas Dalgıçlar ve Cemaatler – 4 Not: Yazının önceki bölümleri alttadır. Manevi Kan Davası – 2 “Cenab-ıHakk’a nâzır ve ona vâsılolan yollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir.” [1] bunca yekün ve fark ise mutlaka metod ve tarz farkını getirecektir. Hedef aynı amma geliş istikameti farklı olması manasına gelmektedir. Geliş istikameti …

Devamını Oku »