Ana Sayfa / Muhammed Numan ÖZEL (Sayfa 3)

Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan özel, 1987 Yozgat Doğumlu olup mesaisini Risale-i Nur''un tahkiki gayesiyle, Külliyattan derlemeler, tashihler ve makaleler yazarak geçirmektedir. Bu gayesinde ise Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin meslek ve meşrebinden sapmadan ve vâris-i Bediüzzaman (r.a.) ile sıkı irtibat içerisinde yapmaktadır.

Tenkid Edenin Eli Yetişmediği için.. / M. Numan ÖZEL

Tenkid Edenin Eli Yetişmediği için.. 

“Bir dünya güzeli, bir zaman kendine meftun olmuş âdi bir adamı huzurundan tardeder. O adam kendine teselli vermek için: "Tuh, ne kadar çirkindir" der. O güzelin güzelliğini nefyeder.  

Hem bir vakit bir ayı, gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Üzümleri yemek ister.

Devamını Oku »

Nur’un Erkân ve Saff-ı Evvelleri / Muhammed Numan ÖZEL

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

Nur’un Erkân ve Saff-ı Evvelleri

     “Cenab-ı Hakk'a nâzır ve ona vâsıl olan yollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir.” [1] bu tariklerden birisi ve ahirzamanda en te’sirlisi ise kanaat-ı kat’iyye ile Risale-i Nur Hizmet dairesidir. Hal böyle olunca Risale-i Nur’un hizmet ve te’sir sahası genişlemektedir. Muhtelif mizaç ve istidad sahipleri dairenin içerisine girmekte ve kendilerini ya bu hizmetin rengi ile boyamakta “Sıbgatullah(*) bunun zahiri göstergesi ise hâl u kâl ile görünmektedir. Bir de bu daireye girmiş ve kendisini hizmete değil de hizmeti kendisi sistemine uydurmaya çalışanlar da görülmektedir.

Bu kimseler umumi hukuka da yer yer saldırmaktadır.

Devamını Oku »

Neden hedef tahtasında Risale-i Nur ve talebeleri var? / M. Numan ÖZEL

Neden hedef tahtasında Risale-i Nur ve talebeleri var?

“.. herbirisi, Kur'anın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatları fehmetmeleri ve yüzer fen ve ulûm-u İslâmiyenin ve bilhâssa şeriat-ı kübranın büyük müçtehidleri ve Usûl-üd Din ve İlm-i Kelâm'ın dâhî muhakkikleri gibi her taife kendi ilmine ait bütün hacatını ve cevablarını Kur'andan istihraç etmeleri, Kur'anın menba-ı hak ve maden-i hakikat olduğuna bir imzadır.” [1]

Risale-i Nur Külliyatı namıyla bilinen Kur’an-ı Kerim’in Dirayet ve Rivayet tefsiri (*) olmak üzere iki kategoriye ayrılan ve daha sonra bunlar da kendisi içerisinde kategorize olan.. ve Dirayet Tefsiri kategorisinde en son ve en geniş çapta telif edilmiş

Devamını Oku »

Şevk ve klavye Nurculuğu / M. Numan ÖZEL

Şevk ve klavye Nurculuğu “Cenab-ı Hakk’a nâzır ve ona vâsıl olan yollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir.” [1] Malumdur ki herbir insan bir alemdir. Kendi iki ayaklı cismani aleminin içerisinde var olan şeyleri açıp genişletsek karşımıza mini bir alem çıkacaktır. Ama bu hususi alemin şekli ve hususiyeti hakkında tam bir bilgi …

Devamını Oku »

Eli Yetişmediği İçin.. / M. Numan ÖZEL

Eli Yetişmediği için..      “Bir dünya güzeli, bir zaman kendine meftun olmuş âdi bir adamı huzurundan tardeder. O adam kendine teselli vermek için: “Tuh, ne kadar çirkindir” der. O güzelin güzelliğini nefyeder.      Hem bir vakit bir ayı, gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Üzümleri yemek ister. …

Devamını Oku »

Sos-Yal(ın) Medya / M. Numan ÖZEL

SOS-YAL(IN) MEDYA   Terk edemediğimiz alışkanlıklarımız, bizlerin en zayıf noktalarıdır. Herkes hayatını gözden geçirdiğinde görecektir ki bu zayıf noktalar insanları gerçekten çok problemlerle yüz yüze getirmiştir. Bu inkar edilemez. İnsan gerçekten azmederse bu zaaflarını kuvvetlendirip o şeylerden vazgeçebilir. Bunun için o zaaf noktalarla mücadele ederek terk yerine kavi olan noktalarla meşgul …

Devamını Oku »

Ötelemek Ve Ertelemeyi Bilmeliyiz! / M. Numan ÖZEL

Ötelemek Ve Ertelemeyi Bilmeliyiz “Vicdanın anasır-ı erbaası ve Ruhun dört havassı olan irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye, herbirinin bir gayat-ül gayatı var! Ø  İradenin ibadetullahtır. Ø  Zihnin marifetullahtır. Ø  Hissin muhabbetullahtır.    Ø  Latifenin müşahedetullahtır. v  Takva Denilen ibadet-i Kâmile, dördünü tazammun eder. Şeriat şunları hem tenmiye, hem tehzib, hem bu gayat-ül …

Devamını Oku »

Said özdemir Ağabeyimin Cenaze Merasimi / M. Numan ÖZEL

Said özdemir Ağabeyimin Cenaze Merasimi Said ÖZDEMİR Ağabeyimizi vefatından bir hafta evvel 60 yıllık hayat arkadaşı olan Rahime teyzemizin cenaze taziyesinde gördüm. Ağabeyimizi görmek ve hasbihal etmek için yola çıktım. Kendisini öz Elif sitesinin altında taziye kabul yerinde gördüm. Eyüp EKMEKÇİ Ağabeyimi de gördüm. Gündüz ise Nurcuların ağabeyi Abdullah YEĞİN …

Devamını Oku »

Kendini Kötü mü Hissediyorsun? / M. Numan ÖZEL

Kendini Kötü mü Hissediyorsun?     İnsan on sekiz bin alemin gelip geçtiği ve ziyâret ettiği ve kesiştiği bir kavşak noktası hükmündedir. Bu âlemler ise bir biri ile farklıdır. Bu fark sebebi iledir ki insanın bir ânı bir ânını, bir düşüncesi bir düşüncesini, bir hayâli bir hayâlini.. tutmamaktadır.     …

Devamını Oku »

Cerbeze İle Etbaınızı Kandırmayın, Artık Yeter! / M. Numan ÖZEL

CERBEZE iLE ETBAINIZI KANDIRMAYIN ARTIK YETER! Kazım Güleçyüz’ün “Bediüzzaman sonrası nurcuların siyasi tercihleri” videosuna cevap mahiyetindedir. Bu videoyu izledim ve çelişkili ifade ve beyanlarını dinledim. Kendi içerisinde de çelişen bu beyanlarına karşı bir şeyler yazmak istedim. Güleçyüz’ün beyanında ; * Demokrat misyonunun Adalet ile devam ettiğini söylediniz. ki bizde buna …

Devamını Oku »

Ehl-i Sünnete Darbe Girişimi: işid! / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL Ehl-i Sünnete Darbe Girişimi: işid! BuÂhirzaman Çok Çalkalanıyor, Bu Fitne-İ Âhirzaman Acib Şeyler Doğuracağını İhsas Ediyor. 1 Çok Çocuk Oyuncaklarına Seyirci Olup GülerekAğladık! 2 Üstadım vezaif-i ahirzaman Bediüzzaman Said Nursinin yaşadığı döneme baktığımızda Hadisat-ı Alem hercümerç.. dünya savaşları, büyük yıkılışlar, çöküşler, yenilikler ve… daha nice şeyler olmakta …

Devamını Oku »

Vazifemiz Hizmettir! / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL Vazifemiz Hizmettir! Risale-i Nur Şakirdleri, Hizmet-i Nuriyeyi Velayet Makamına Tercih Eder; keşf ü keramatı aramaz; ve âhiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz; vazife-i İlahiye olan muvaffakıyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstehak oldukları şân ü şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek …

Devamını Oku »

Zamanla Yanlışlar Anlaşılır / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL Zamanla Yanlışlar Anlaşılır   Her zamanın bir hükmü var. Zaman dahi bir müfessirdir. [1] Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz. [2]             Beşer olarak hatasız olan Peygamber ve  Müceddidlerden başka kimse yoktur. Peygamberler ismet sıfatı vardır. Bir de müceddidlere has olan bir nevi tecellisi var ismet sıfatının.             Bu sıfatın tecellisi Mülk ve …

Devamını Oku »

Dava Adamının İçine Giren Kurt / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL Dava Adamının İçine Giren Kurt Takva-yı hakikî ise, gurur ve enaniyetle içtima edemiyor. Mektubat ( 437 ) ●Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergâhında acz u za’fını, istimdad lisanıyla; fakr u hacatını, tazarru’ ve dua lisanıyla ilân et ve abd olduğunu göster. Sözler …

Devamını Oku »

Barla Lahikası’yla Sohbet Ederken Dedim / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL   Barla Lahikasıyla Sohbet ederken dedim: Barla Lahikası Ablam, Dün Mektubat Ağabey Bana demişti, Sadeleştirme Hakkında Sen Ne dersin? ..kendini de mü’min biliyor. Mâdem hak ve hakîkat olan şerîat-ı Ahmediyenin kavaninini iltizam etmiyor ve hakîki tarafgirlik etmiyor, gayr-ı müslim bir mü’min oluyor. Îmansız İslâmiyet sebeb-i necat olmadığı …

Devamını Oku »