Ana Sayfa / Dr. Mehmet Rıza DERİNDAĞ

Dr. Mehmet Rıza DERİNDAĞ

İktisada Dair Kısa Hatıralar

İktisad’a dair, Tahiri Mutlu Ağabeyin hizmetinde bulunmuş Mahmut İşgören Ağabeyden muhim notlar; Üstad ve ağabeylerden birkaç nümüne: 1- Tahiri ağabey mektub atmak için 125 kuruş verdi. Normal posta 100 kuruşdu, uçak 110 kuruş. Uçakla gönder, dedi. Uçak o günler 125 kuruş olmuş. Beş ve on kuruş tedavülden kaldırılmış.. Mektuba 125 …

Devamını Oku »

Esenyurt’ta Uhuvvet Bayramı

Nur Talebelerinin Uhuvvet Bayramı Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin hayattaki son vârisi, vekili, evlad-ı manevisi ve hizmetkârı Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin iştiraklariyle son senelerde devam edegelen aylık uhuvvet okuması bu Pazar İstanbul Esenyurt’ta yapıldı. Hâriç memleketlerden; Avustralya’dan, Güney Amerika’dan, Avrupa ve Orta Asya’dan İstanbul’un ve Anadolu’nun dört bir tarafından gelen Nur talebeleri bir …

Devamını Oku »

Osmanlı-Malay Dünyası Münasebetleri ve Uzakdoğu’da Halifenin İzleri-1

Sultan Abdulhamid-i Sani ile Moro Müslümanları 2003 senesinde ilk defa Filipinler Manila’ye gelmiştik. İki sene sonra Başkent Manila’dan ayrılıp önce Zamboanga’ya akabinde de Marawi İslam şehrine varmıştım. Manila’da 14. Asır islam mirasını görmek, Portekizliler tarafından vahşice ve barbarca katledilen, şehid edilen Malay Müslümanlarının Manilaya ilticası ve Melakka Sultanlığının bitişi, takip …

Devamını Oku »

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Önemli Açıklama

Aziz Kardeşlerim, Sosyal medyada hakkımda ve adıma neşrolan yahut ismim karıştırılarak neşredilen yazılarla hiçbir cihetle alakam ve dahlim yoktur, bu gibi malayani şeyleri takibe vaktim de yoktur. Mutlak vekil ifadesi Üstadımızın bir ifadesi olup benim adımın bu ibare ile istimal edilmesi benim arzum ve iradem dahilinde değildir. Ben Üstadım Bediüzzaman’ın …

Devamını Oku »

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Anlattı: Kadir Mısıroğlu’nun iddiası ve işin aslı!

Hüsrev Altınbaşak Kadir Mısıroğlu ve Meselenin Hakikatı Anahtar Üstadımızın Yed-i Emini Ağabeyimiz Hüsnü Bayramoğlu’nda… Mevzu, Kadir Mısıroğlu’nun bir kitabında Hüsrev Altınbaşak Ağabeyle beraber hapis kaldığı dönemde, kaldıkları koğuşta konuştuklarını iddia ettiği meseleden çıkıyor. İddiaya göre Hüsrev Ağabey diyor ki: “Bediüzzaman’da Sultan Reşad’dan kalma Medresetüzzehra’nın inşaat parası vardı ve bununla yaşadı.” …

Devamını Oku »

Diyanet İşleri Başkanımıza Dair / Dr. Mehmet R. Derindağ

Tarihe not düşmek adına son devre damgasını vurmuş şahsiyetlerden Prof. Dr. Mehmet Görmez Hocamıza dair bazı hatıratı nakletmeyi bir vazife addettim. Hiç şüphesiz Cumhuriyet tarihinin en çalkantılı devrelerinden birinde Diyanet gibi bir kurumun başkanlığına getirilmiş, tarihi kararlara imza atmış, krizlerde önemli kararlar vermiş, ve Diyaneti bugün âlemşümul bir vizyonun ve …

Devamını Oku »

Tesbihat Bid’at mıdır? Kudsi kaynaklardaki yeri nedir? / M. Rıza DERİNDAĞ

Filipinler’deki Müslümanlar arasında Vahhabilerin tesiri çok olmuştur. Bunda 1960’lı senelerde Suud’a din eğitimi için giden gençlerin ülkelerine dönüşte Vahhabiliği getirmeleri ve Moro Müslümanlarının âdetlerini bile ortadan kaldırmayı başarmalarının etkisi büyüktür. Binlercesiyle farklı ortamlarda beraber bulunduk. Çok garip ve bazen haddi aşan halleri trajı komik bir durum arzedebiliyor. Kendisini İmamı Azam’la …

Devamını Oku »

Bir İslam Memleketi Nasıl yok Edilir… / M. Rıza DERİNDAĞ

Ahirzaman… aman efendim aman… Hakikatler ters düz olmuş, adalet başına zulüm külahını giyinmiş… Zalim batı önce ideoloji satıyor.. Harici zihniyeti yetiştiriyor. Bir asırdır Ehli Sünnet’i hem fikri hem akidevi hem siyasi hem içtimai hem ailevi olarak çökertmenin derin ve ince planlarını yapıyor, ardından o ideolojinin sahipleri bir ellerinde mutlak adaletin …

Devamını Oku »

Hüsnü Bayram Ağabeye Sordum.. / M. Rıza DERİNDAĞ

Hüsnü Bayram Ağabeye “mutlak vekil” ne demek? dedim. Bana; “kardeşim, Risale-i Nur makam dağıtmıyor. Risale-i Nur bize kazandırdığı pek muhim netice ve kazanca mukabil bizden tam ve hâlis bir sadakat ve sarsılmaz bir sebat istiyor” dedi.. Ağabey, dedim, çok serrişte ediliyor, musbet-menfi, bir izahınız olsa… “Üstadımız”, dedi “üç makam sayıyor; …

Devamını Oku »

Hüsnü Ağabey Hakkında Vasatı İstemek / Dr.Mehmet Rıza Derindağ

Hüsnü Ağabey ile alakalı İfrat, Tefrit, Vasat Seminerci bir zat’ın kaleme aldığı ve çok yerinde edeb sınırlarını zorlayan yazılarına cevap vermedim. Mal bulmuş mağribi gibi o yazıyı paylaşmak için sıraya girenleri de, Cağaloğlu’nun tövbelisi komitecileri de çok nazar-ı dikkate almadım. Fakat dost görünüp güya vasat isteyenler, sosyal medyada bir onu …

Devamını Oku »

“Mümkün olduğu kadar aldırmamalısın” / M. Rıza DERİNDAĞ

Bugun sabah namazindan sonra Hüsnü Bayram Agabey gayet sıkıntılı ve dertliyken, 10 sahife kadar Barla Lahikası’ndan okuduktan sonra bu mektup geliyor. “Fesubhanallah Üstadım bana cevap verdi” dedi. Üstadımız; “MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ALDIRMAMALISIN” buyuruyor. Fakat işte insanız… her ne ise iste o mektup, umumun istifadesine medar olur diye arzediyorum; Aziz, Sıddık, …

Devamını Oku »

Hüsnü Ağabeyden bir hatıra: “1955 senesiydi..” / Dr. Mehmed Rıza Derindağ

Aşağıya dercettiğim mektubun ne zaman ve nasıl yazıldığını, Üstadımızın hissiyatını Hüsnü Ağabeyden sorduk. Hüsnü Ağabey şöyle ifade ettiler; 1955 senesi ve o senelerde Isparta’nın civar kazalarında ardı ardına medrese-i nuriyeler açılıyor, ve alakadar ağabeyler anahtarlarını getirip Üstadımızı davet ediyorlardı. Bir gün Üstadımız, Ceylan, Zübeyir, Bayram Ağabeyler ve ben bu medreseleri …

Devamını Oku »

Hüsnü Ağabey ile Alakalı İfrat, Tefrit, Vasat / Dr.Mehmet Rıza Derindağ

Seminerci bir Zat’ın kaleme aldığı ve çok yerinde edeb sınırlarını zorlayan yazılarına cevap vermedim. Mal bulmuş mağribi gibi o yazıyı paylaşmak için sıraya girenlere de, cağaloğlu nun tövbelisi komitecileri de çok nazar-ı dikkate almadım. Fakat dost görünüp güya vasat isteyenler, sosyal medyada bir onu bir bunu paylaşanlar ve hatta utanmadan …

Devamını Oku »

Cerbeze bunlar, Kandıramayacaksınız! / Dr.Mehmet Rıza Derindağ

Dr.Mehmet Rıza Derindağ
Cerbeze bunlar, Kandıramayacaksınız!
Dr.Mehmet Rıza Derindağ
 
 
 
....Elhak Üstadımızın beyanat ve mektupları şahsi maneviyi esas alan, benlik, gurur ve enaniyete medar hususattan kaçınmak manaları, cemaat-i nuriyenin müstakim şer'i şura-yı hakikiye müsteniden harekatı vesaire makam münasebatıyla yazılıyor bazıları da yazıyor, paylaşıyor ve fakat iltibas ediliyor kanaatindeyim. Makamlar farklı..
 
Üstadımızın vâris, vekil ve evladları olan hizmetkarlarına hücum edenlerin istimal etmeleri için yazılmamış bu serdedilen bahisler.. 

Devamını Oku »

Hüsnü Ağabey ile Alakalı Oluşturulan İstifham Üzre Bir İzahat / Dr.Mehmet Rıza Derindağ

Hüsnü Ağabey ile Alâkalı Oluşturulan İstifham Üzre Bir İzahat

 
Evvela: Aziz kardeşim selam ederim, Güney Amerika seyahatımız memulün fevkınde kıymettar hizmetlere ve Nurun fevkalde intişarına vesile oluyor diye hamdediyoruz. İnşaallah kardeşlerimiz buradaki inkişafata ve hidemat-ı Nuriyeye dair lahikaları kaleme alıyorlar, size de gönderilir.
 
Saniyen: Üstadımız buyuruyorlar ki; 
"Ehl-i Hak, yalnız hak için bahse girişmeli.

Devamını Oku »