Ana Sayfa / Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Helal Lojistik: Kavramsal Bir Değerlendirme

Benim dönem başkanlığımda, Bölüm Başkanlığını yürüttüğüm Kastamonu Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olarak düzenlediğimiz; III. Kafkasya Ortaasya Uluslararası Dış Ticaret ve Lojistik Kongremizin ardından, kongrede sunduğumuz Helal Lojistik isimli bildiriyi burada paylaşmak istedim. Yararlı olmasını ümit ediyorum. Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK * GİRİŞ Lojistik, insan, hasta, organ ve …

Devamını Oku »

Determinizm Rasyonel Değildir / Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Determinizm, ahlakî seçimler dahil bütün olayların, özgür iradeyi ve insanın başka türlü davranabilmesi ihtimalini dışlayarak, önceden var olan nedenlerce belirlendiğini savunan bir kuramdır. Bu kuram; evrenin tümüyle ussal bir yapısı olduğu, dolayısıyla her şeyin önceden kestirilebileceği, beklendiği şekilde cereyan edeceği ve görünen âlemin her şeyi izah etmede yeterli olacağı görüşlerine …

Devamını Oku »

Veda Hutbesi’nde Ekonomi / Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Veda hutbesi Efendimizin (sav) son haccında Müslümanlara deve üstünde yaptığı bir konuşmadır. Son sözleri olması itibariyle önemli konuların ele alınacağı rahatlıkla değerlendirilebilir. Birkaç sayfalık bir hutbenin neredeyse üçte biri sosyo ekonomik konular üzerinedir. Bu durum bile başlı başına İslâm’ın ekonomiye ne kadar önem verdiğini ortaya koymak için yeterli olacaktır. “İnsanlar! …

Devamını Oku »

Hadis penceresinden kişisel gelişim / Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Belli amaçlara ulaşabilmek için bir takım özelliklerin iyileştirilmesi, yaşantının güzelleşmesi için huzurun temin edilmesi, iş hayatında kariyer yapabilmek için belli nitelik ve ilişkilerin geliştirilmesi, sosyal hayatta iyi ilişkiler kurabilmek ve sürdürebilmek adına beceriler kazanılması, değerli olmak ve itibar görmek adına bir vizyon kazanılması kişisel gelişim çerçevesinde ele alınabilecek konuları içermektedir. …

Devamını Oku »

Veda Hutbesi’nde Sosyal Hayat / Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Veda hutbesi Efendimizin (sav) son haccında Müslümanlara deve üstünde yaptığı bir konuşmadır. Son sözleri olması itibariyle önemli konuların ele alınacağı rahatlıkla değerlendirilebilir. Burada Efendiler Efendisinin birkaç öğüdünü paylaşmaya çalışacağım.   Öncelikli husus insan hakları konusudur. İnsanların canlarının ve namuslarının kutsal olduğunu ve bunlara kesinlikle dokunulmamasını, jandarmanın, asayişin olmadığı o günün …

Devamını Oku »

Nursi Said’in Şeyh Said’e Cevabı / Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Eserlerinde farklı yerlerde ehl-i imanın duasını, gönlünü alarak savaşta muzaffer olanların Batı meşrepli tavırlara meyil göstermeye başlamalarının mühim olumsuz neticeleri olacağına parmak basan, Meclis’te konuşma yaparak mebusları namaza davet eden, … netice almanın zorluğunu görerek Van Kalesi’ne çekilen Bediüzzaman kendi dilinden dahilde karışıklığın yanlış olduğunu şöyle anlatmaktadır: Eski Harb-i Umumîden …

Devamını Oku »

Tüketiciler Haftasında İslâm Ekonomisinde Temiz Rızık ve Ürün / Prof. Dr. Orhan Küçük

Batıl(ı) ekonomi ürün derken insan ihtiyaçlarını karşılayan her türlü mal ve hizmeti anlamakta, bu konuda herhangi bir sınırlama ortaya koymamaktadır. İnsan hem kendine hem de topluma zarar verebilecek ürünleri isteyebilir, bunları kullanmak, üretmek veya bunlara sahip olmak isteyebilir. Buna yönlendirilebilir, bu konuda bir bağımlılık oluşturulabilir. Beraberinde bireyin ve ailenin mahremiyeti, …

Devamını Oku »

Hz. Hatice’nin Kolyesi / Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Bütün kadınların gününü tebrik ediyor, bu münasebetle Efendimizin ‘sav) biricik eşlerine ait bir hatırayı paylaşmak istiyorum. Hz. Zeynep, on beş yaşına gelince teyzesi Hale’nin oğlu Ebu’l-As ile dünya evine girmiştir. Efendimize (sav) peygamberlik gelmesi ile Zeynep Müslüman olmuş fakat eşi özellikle toplumsal baskı yüzünden eski inanışlarını bırakamamıştı. Zeynep’in yirmi yaşına …

Devamını Oku »