Ana Sayfa / Şevket ÖZSOY

Şevket ÖZSOY

Peygambersiz Din Olmaz / Şevket ÖZSOY

Bilindiği gibi dinimizin iki temel kaynağından birisi Allah Kelâmı olan Kur’ân-ı Kerîm, ikincisi ise Peygamber  aleyhissalât ü vesselâm Efendimiz’in söz ve fiilleri olan sünnetidir. Her ikisinin de asıl kaynağı ise VAHİYdir.  “Vahy”in; gizli konuşma, emretme, ilham etme, fısıldama, seslenme gibi anlamları vardır. Yüce Allah’ın vasıtasız olarak ya da değişik vasıtalarla …

Devamını Oku »

Hayatın Kalbi / Şevket ÖZSOY

Daha önceki bir yazımda insanın maddi ve manevi hayatının “kalp merkezli” olduğu konusu üzerinde durmuş, diğer organlarımızın ve akıl ve sır gibi manevi latifelerimizin bu merkeze bağlı olduklarını ve sağlıklı olmalarının da kalbin sağlığına bağlı olduğu gerçeğini anlatmaya ve açıklamaya çalışmıştım. Bu yazımda ise toplum hayatının ruhu ve kalbi mesabesinde …

Devamını Oku »

Kâinat da Bir Kitap / Şevket ÖZSOY

Kâinat da bir kitap, okumak lâzım, Neler yazmış Rahman?. anlamak lâzım, Bu bizlere hitab, muhatab lâzım; Muhatab akıldır, fehmetmek lâzım!.. Nice sırları var, keşfetmek lâzım, Yazarı kim bunun, tanımak lâzım, Her sayfası bir mektup, okumak lâzım, Okuyup, anlayıp; yaşamak lâzım! ‘İkrà!’ buyuruyor, Rabb’in Kur’an’da, ‘Oku seni yaratanın adıyla!’ Bak neler …

Devamını Oku »

Âlemler Arası Seyahat / Şevket ÖZSOY

*Aklımın atlarıyla seyrederim yerleri, Gönlümün “Anka”sıyla gezerim âlemleri, Gönül kanatlarıyla menziller aşar, geçer, Hayretlerin içinde kalır ukûl-ü beşer!.. …….. Bakmayıp isyanıma bağ verdi, bostan verdi, Lûtfedip keremiyle, hane, gülistan verdi, “Şükredin, artırırım,” diye bir de söz verdi, Şükretmeyen nankördür, bakıp gören göz verdi. Aç gözünü seyreyle, gönül gözüne bin de, …

Devamını Oku »

“Rahman’ın Misafiri” Olmak / Şevket ÖZSOY

Önceden hacca gidenler, her hac mevsiminde hasret kokan şu ve benzeri cümleleri hep tekrar edip dururlar.. “Keşke şimdi ben de sizinle gidebilseydim”, “şimdi orada olmak vardı”, “bugün ben de Arafat’ta olsaydım” vb… Hac gerçekten çok farklı, çok yönlü ve çok özel bir ibadet. İnsana çok yönlü, değişik duygu ve düşünceler …

Devamını Oku »

Gel ey Şehr-i Ramazan / Şevket ÖZSOY

GEL EY ŞEHR-İ RAMAZAN Gel ey Şehr-i Ramazan seni bekleyen vardır Gel ey şehr-i mübarek yüreklerimiz dardır Gel çorak gönüllere Rahmet-i Rahmân yağdır Gel karanlık kalpleri nurunla ışıklandır Gel Leyle-i Kadr’inde Kur’an yeniden insin Kur’ân’ın Ruh’u ile ölü kalpler dirilsin ‘İkra’ hitabı ile mescitler dile gelsin Nur Dağı’nda inen Nur …

Devamını Oku »

Kâfi Değil midir Rabb’i Abdine -1 / Şevket ÖZSOY

Ötelerden bir ses gelir gönlüme, Kulağım işitmez; girer özüme, O ses kıvam verir işte sözüme, Dünya görünmez olur, o an gözüme. Cân-ı dilden sen Rabb’ini zikreyle, Bak “àsàr-ı rahmeti”ne, fikreyle, (2) Ref olur hicablar, açılır perde, Gâfil olma ey nefsim, kalma geride! Huşû ile namazını ikâme eyle, Cân-ı gönülden uy, …

Devamını Oku »

Kalp Kırma / Gönül Yıkma / İncitme-İncinme / Şevket ÖZSOY

“Bak şu çeşmenin taşına su içmeye tası yok, Kırma kimsenin kalbini, yapacak ustası yok.” İnsanımız çok derin manalar ihtiva eden sözleri çok yalın bir şekilde, bazen de bir çırpıda, ama herkesin de anlayacağı bir şekilde ifade ediverme konusunda çok maharetlidir. Konu kalb ve gönül yıkma, ya da gönül yıkmama üzerine …

Devamını Oku »