Ana Sayfa / Turhan KARADERE

Turhan KARADERE

Vali Eğinli Said Paşa’nın Kaleminden Kastamonu

II. Abdülhamid’in mâbeyin müşiri ve nâzırlarından Eğinli (İngiliz – Büyük) Said Paşa’nın Kastamonu Valiliği (11.12.1878 – 01.08.1879) yaptığı dönemdeki tespit ve kanaatlerinden… Paşa’nın bazı ifadelerinin tespitten ziyade dönem aydınının halka bakışından kaynaklanan aşırı olumsuzluk içerdiğini düşünsek de bütün bütün haksız olamayacağını da teslim etmek gerekir.  Kastamonu vilâyeti gerek sâhilinin vüs’ati …

Devamını Oku »

Dilipak Gibiler ve Nur Mesleği / Turhan KARADERE

Hüseyin Yılmaz Ağabey’in Abdurrahman Dilipak ve benzeri zevatın, şapla şekeri karıştıran beyanlarına verdiği hamiyet ve gayretten doğan cevabî yazısını okuyunca âcizâne birkaç satır karalamak istedim. Düşündüm… Dilipak ve benzer yazarlar, gerçekten hakikatı bilmiyorlar da onun için mi böyle yapıyorlar? Nur talebelerinin onlara ve kamuoyuna doğru bilgileri sunmamaları mıdır bu sataşma …

Devamını Oku »

İşte Kastamonu İman Kahramanları / Turhan KARADERE

“Kastamonu Vilayeti benim arzumu tam yerine getirdi, müteaddid kahramanları imdadımıza gönderdi.” “Ben, ekser vakitte hayalen ve manen kendimi Kastamonu’nun mübarek dağlarında ve o kardeşlerimin yanında buluyorum” (Bediüzzaman Said Nursî) Kastamonu.. Nurlu, sırlı şehir… 7000 yıllık bir tarihle Anadolu’nun kadîm merkezlerinden, tam bir evliya denizi; Toprağında Nebilerin, Ashab’ın, Tabiîn’in, secde izleri bulanan; Selman-ı …

Devamını Oku »

Urfa Kastamonu’yu Sever, Kastamonu da Urfa’yı Sever / Turhan KARADERE

Urfa’dan Kastamonu’ya gelen bir grup arkadaşımızla muhterem Abdullah Yeğin Ağabeyimizi ziyaretimizde kendisi böyle demişti: Urfa Kastamonu’yu sever Kastamonu da Urfa’yı sever. Hakikaten de Urfa’da bulunduğumuz yıllarda Kastamonulu olduğumuzu öğrenen hemen her Urfalı’nın gözünde samimi muhabbet pırıltılarını müşahede etmiştik biz de. Üstadı defalarca ziyaret etmiş merhum Mehmet Yeşilnacar Ağabeye bir Urfa …

Devamını Oku »

Şevk ile Geliniz Feyizlerle Dönünüz; Özlenmiştiniz! / Turhan KARADERE

1. Kastamonu Bediüzzaman Mevlidi vesilesiyle Kastamonu sizi özlemişti. Zaman zaman uğramanız ona yetmiyordu. Kalbinizde hak ettiği yeri özlemişti. Uğrayanınız bile ne kadar azdı… Âhir zamanın Bedi’si ömrünün onda birini burada geçirmişti, Risale-i Nur’la hizmetinin de dörtte birini. Bu anlar, bu yıllar kayıp, karanlık yıllar olmamıştı. Kara diye namlanan o dağ bile …

Devamını Oku »

Fazilet Mevsimi Ramazan, Hoş Geldin! / Turhan KARADERE

Y o l d a Turhan Karadere Fazilet Mevsimi Ramazan, Hoş Geldin! Âlemlerin Rahman ve Rahîm Rabb’ine dakikaları, saniyeleri, anları adedince hamd olsun ki yine kavuştuk rahmet ve bereketin çoşturulduğu bir Ramazan’a daha. Mesuduz; Yusuf’un (a.s) on bir kusurlu kardeşine şefaati gibi on bir aylık fenalıklarımızı sildirme imkânıyla mübarek Ramazan …

Devamını Oku »

Neyleyim Sahâbetsiz Sohbeti / Turhan KARADERE

Y o l d a Turhan Karadere Neyleyim Sahâbetsiz Sohbeti “Dünyada beni sohbetten men eden bir hakikat, elbette vefatımdan sonra da … men etmeye mecbur edecek.” diyen Üstad Hazretleri, Kastamonulu Hilmi Bey’in dağda her zamankinden biraz geç gelmesi üzerine: “Kardaşım, insanın yemeye, içmeye ihtiyacı olduğu gibi, konuşmaya da, sohbete de ihtiyacı vardır.” diyor. Demek, meselenin iki …

Devamını Oku »

Kastamonu, Bediüzzaman ve İki Hatıra / Turhan KARADERE

Kastamonu, Bediüzzaman ve İki Hatıra Üstad’ın Kastamonu hayatı, hayat safhalarının galiba en sathi bilineni. Son Şahitler gibi önemli bir vazife ifa etmekte olan kıymetli eserlerde de yerini pek bulamamış. Üstad’ın Kastamonu hayatına bakış, gariptir. Adı geçen eserin kaleme alındığı yıllarda sırf Kastamonu şehir merkezinde Üstad’la müspet manada muhatap olmuş onlarca …

Devamını Oku »

GECELER – II / Turhan KARADERE

Y o l d a Turhan Karadere GECELER – II Önceki yazıda gecemiz biraz mahzundu. Geceler hep yalnızlık, keder ve korku vakitleri midir? Ahmet Hâşim akşamı ve geceyi sever meselâ. “Akşam, yine akşam, yine akşam/ Göllerde bu dem bir kamış olsam.” Bir Yaz Gecesi Hâtırası adlı şiirinde yine sakin ve …

Devamını Oku »

GECELER – I / Turhan KARADERE

Geceler daima etkili çağrışımlar yapmıştır iç dünyamızda. Hele de gecelerin gece olduğu zamanlarda; bu kadar aydınlıklar içinde olunmayan zamanlardan bahsediyorum. Hayatı gece yaşayan, gece çalışanlar başka, gündüz çalışanlar başka yaşar geceyi; arsızlar hırsızlar başka, âşıklarsa bambaşka. Dertlilerin geceleri uzun, vuslat geceleri bir anlıktır. Yaz geceleri, kış geceleri, yaşlıların, gençlerin, çocukların …

Devamını Oku »

SEN SINANDIN BEN (Mİ) KAYBETTİM / Turhan KARADERE

Y o l d a Turhan Karadere SEN SINANDIN BEN (Mİ) KAYBETTİM (?) ….(Ey insanlar!) Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan (vesilesi) kıldık; (bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir. (Furkân Sûresi – 20. Âyet) “Mü’min mü’minin aynasıdır… (ihtiyaç duyduğunda) onun geçimini temin eder / zarardan-ziyandan korur ve …

Devamını Oku »

İKİ DELİ BAKIŞ

iki deli bakış / Turhan KARADERE Vaktiyle, Maraş’ta bir deli varmış. Hani şu masum meczuplar olur ya işte öyle biri. İnsanımız da tuhaftır malum, arastalarda hem bu meczupları korur kollar hem de onları kızdırmaktan hoşlanır. Bu meczup kişiyle de eğlenirlermiş Maraşlılar zaman zaman. Biri, eline bir çubuk alır, meczubumuzun etrafına …

Devamını Oku »

BEDİÜZZAMAN VE KASTAMONU

 BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE KASTAMONU BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN KASTAMONU HAYATI Ben, Risâlei Nur hesâbına âhir ömrüme kadar Nur ve gül dairesindeki sebatkâr ve metîn ve sarsılmaz kardeşlerimle, Kastamonulu fedakârlar ile ebeden müteşekkirâne iftihar ediyorum ve onlarla bütün zâlimlerin sıkıntılarına karşı bir kuvvetli nokta-i istinad ve tam bir teselli buluyorum. Şimdi ölsem, …

Devamını Oku »