Ana Sayfa / Editör

Editör

A’mâzâde Mehmet Emin Efendi

MEHMET EMİN EFENDİ (Kastamonulu) A’mâzâde Mehmet Emin Efendi, Kastamonu’da Şeyhü’l-Kurrã Hâfız  Mustafa Efendi’nin oğlu olup 1255’de (1839) Kastamonu’nun Bey Çelebi mahallesinde doğmuştur. On yaşında iken Kastamonu’da bulunan Münîre Medresesi’ne girmiştir. İki sene sonra Nasrullah el-Kadî Medresesi ile Numaniye Medreseleri’ne nakil etmiş olan ulemâdan Kastamonu müftüsü Hoca Hafiz Abdullah Hilmi Efendi’den …

Devamını Oku »

Hasan Fehmî’den, 100 Yıl Evvelki Bi̇r Gurbet Ramazanı: JAPONYA’DA RAMAZAN

Dînimizin kudsiyetini takdîre bir vesîle oldu. Dûçâr-ı hayret olarak nihâyet ‘ulemâsı zamân-ı kadîmde Japonlarda dahi aynen böyle bir orûç olduğunu söylemeğe başladılar. Hazırlayan: İbrahim Yasin KUŞ Bugünki hayâtımız bize Ramazânü’l-Mübâreke hulûlünü tebşîr ediyor, ah ne mübârek günler ve ne güzel beşâretler, ve ne kadar ulvî bir rûhâniyyet! Lafz-ı Celâl’de birleşen …

Devamını Oku »

Hangi Durumlarda Camiye/Cemaatle Namaza Gidilmeyebilir?

Camiye Gidip Cemaatle Namaz Kılmak Mecburiyetini Kaldıran Sebepler  Şu on sekiz şeyden biri cemaate gitme mecburiyetini düşürür (bunlar cemaatle namaz kılmağa mâni özürlerdir.) 1 Yağmur 2 (Şiddetli) soğuk. 3 (Düşman veya yırtıcı hayvan gibi bir şeyden) korkmak. 4 (Göz gözü görmeyecek derecede) karanlık. 5 Hapiste olmak. 6 Körlük 7 Felç: …

Devamını Oku »

Hüseyin Rahmi Gürpınar: İlk Orucum

HÜSEYİN RAHMİ 98 YIL EVVEL YAZDI: İLK ORUCUM İlk orucumu dokuz  yaşında tuttum. Bu da ömrümde hiç unutamayacağım günlerden biridir. Oruç ben yaşta çocukların ifasına tahammül edemedikleri büyük sevaptır. Eğer bir gün tutmaya dayanabilirsem hacı ninem büyük babamın anası, bu orucu benden bir mecidiyeye satın alacaktı. Çünkü küçüklerin oruçları büyüklerinkinden …

Devamını Oku »

Ramazan’da itikafa girilecek camiler

İTİKAFA İZİN VERİLEN CAMİLER Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının en önemli sünnetlerinden olan itikaf ibadeti için her sene Türkiye genelinde belirli sayıda cami belirliyor. Yurt genelinde itikaf için hazırlanan camilerin listesine ise Başkanlığın ramazan ayı için hazırladığı ramazan sayfasından ulaşılabilecek.  Müslümanlar için büyük bir nimet olarak görülen “itikaf” ibadeti, Kadir …

Devamını Oku »

Mehmed Emin Efendi

MEHMET EMİN EFENDİ (Kastamonulu) Çörekzâde Mehmet Efendi’nin oğlu olup 1243 (1827) tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. İlk tahsilinden sonra İstanbul’a gelip 1260’da (1844) Süleymaniye Dârü’l-Hadis Medresesi’ne kaydolduktan sonra Bayezit Camii’nde meşhur dersiâm Ayaşlı Mustafa Efendi’den okumaya başlamıştır. 1278 (1862) tarihinde hocasından icâzet almıştır.  Kânunievvel 1285 (1869) tarihinde Fetvâhâne Pusula Odası’na dâhil  olmuş …

Devamını Oku »

Ölüden Doğan Âlim: Meyyitzâde

Bir baba hamile hanımını bırakıp Allah yolunda cenge gidiyor. Döndüğünde hanımının öldüğünü ve defnedildiğini öğreniyor. Kabre gittiğinde ise ibretlik bir olaya şahit oluyor… İşte büyük Osmanlı ulemasından Meyyitzâde’ye adının verilme sebebi olan ibretlik hâdise… NEDEN MEYYİTZÂDE? Sultan 1. Ahmed Han zamanında yaşamış olan Meyyitzâde, fazîlet ve irfânıyla meş­hur, büyük bir Osmanlı …

Devamını Oku »

Bir Osmanlı Elçisinin Hâtıratından Pari̇s’te Ramazan

Biz Paris’te dolaşırken Ramazan-ı Şerif çıkageldi. Gündüzleri oruç tuttuk, geceleri de cemaatle teravih namazı kıldık. Burada gün erken doğduğundan, beş buçuk saatte imsak oluyordu. İbrahim Yasin KUŞ Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi 17. yüzyılın sonlarına doğru doğmuş, 18. yüzyılı, “Lale Devri” diye isimlendirilen devirde ehemmiyetli vazifeler almış devlet adamlarımızdandır. Fransa’nın başkenti …

Devamını Oku »

Ramazan Bereketi “Huzur Dersleri”

Pâdişahlara diz çöktüren huzur dersleri Ne Orta Asya’ya nam salmış Timur Hanlığı, ne şahlar ülkesi Safevîler, ne 1000 yıllık Bizans, ne Ruslar, ne İngilizler, ne de Haçlılar karşısında diz çökmemiş Osmanlı Sultanları, Ramazan aylarında yapılan tefsir derslerinde, hocanın yanında diz çöker otururlardı. Mahmut Sami Şimşek  Ramazan ayında pâdişâhın huzûrunda yapılan …

Devamını Oku »

Yabancı Fikir Adamlarının Osmanlı-Avrupa Mukayesesi

Melzingirt 16. asırda Osmanlı Devleti ile Avrupa’yı şöyle kıyaslamaktadır: “Kanuni Sultan Süleyman’ın imparatorluğunda adalet hâkim iken Avrupa’da Charles Quint, rüşvetler sayesinde imparator olmuştur. Sultan Süleyman bir gün Süleymaniye Camii’ni inşa ettireceği arsa üzerindeki bir Yahudi’nin evini parasıyla istimlâk etmek istedi. Yahudi bu satışa razı olmadığından Sultan müftüye müracaat etti. Müftünün …

Devamını Oku »

Hırka-i Saâdet Dairesinde Teravih / Ruşen Eşref ÜNAYDIN

Lale dairesinde ezan okunurdu; Dinî nidâların üstüne bülbüllerin nağmeleri gülâbdanlardan dökülen damlalar gibi serpiliyordu. Kokulu şimşirler arasından geçtik. Din ve tarih yâdlarıyla dolu gönlüm başımın üstünde yıldızlarlaa dolu geceye benziyordu. Dehlizlerin sıra sütunları arasındaki loşluğu kırmızı fânuslar mini mini noktalamıştı. Asırları, saltanatları ve vecdeleri tanıyan bu sütunlardan birine yaslandım. Kulaklarımda …

Devamını Oku »

Hz. Peygamber (asm) Devrinden Ramazan Hatıraları

Ramazan, oruç ayı olduğu kadar, yemek ayı da. Ay boyunca her gün ne pişirmeli, ne yemeli, ne yememeli, konuşuluyor. Acaba Hazret-i Peygamber devrinde oruç nasıl tutulurdu, neler yenirdi? Mekke devrinde oruç bilinmekteydi. Hazret-i Peygamber ve bazı sahabiler, müstehab olarak keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde oruç tutardı. Hazret-i Peygamber Medine’ye geldiğinde, buradaki …

Devamını Oku »

Kendini Başkalarıyla Kıyaslamak / Mustafa ULUSOY

Bir türlü sular durulmuyor içinde. Siyah lekeler seriyor ruhunun üzerine her bir şikayet. Gönlünün gözleri, başkalarının üzerinde dura dura yorgunluktan yığıldı yığılacak. Çırpınan bir kuş gibi varlığın, adını çıkartamadığın.  Okunmayan bir el yazısı gibi, kargacık burgacık sözcüklerin.  Gözünü başkalarına dikmişken, kıyasladıkça kıyaslıyorsun kendini.  Bir yakınma tutturmuşsun, bir türkü çığırır gibi …

Devamını Oku »

Teravih Namazı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Teravih Namazı 229- Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus yirmi rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile dört halife (Hulefa-i Raşidîn) devam etmişlerdir. Bu namazın cemaatla kılınması da, bir kifaye sünnettir. Bunun için bütün bir mahalle insanları, teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına …

Devamını Oku »