Ana Sayfa / Editör (Sayfa 2)

Editör

Bir Asırlık Feryat

“Beni anlamıyorlar veyahut anlamak istemiyorlar.” der ve hıçkıra hıçkıra ağlar. Yan koğuşlardan ağlama sesini işitenler gelip sorarlar. O ise; “Beni kendi halime bırakınız ve gidiniz.” der. Ancak yine de bir kez daha anlatmayı ihmal etmez: “Geçmiş zamanın elli sene evvelki hadisatı, sinema ile hal-i hazırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın elli sene sonraki istikbal …

Devamını Oku »

Büyüklerden Hikmetli Sözler

Evliya Çelebi : Beraber olduğun, tanıştığın kişilerden asla bir şey isteme. Buna riayet etmezsen seni küçük görürler, itibarını kaybedersin.   Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz : Yumuşak söz ve bol selam insanların sevgisini kazandırır.   Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz : Dilin âdeti, kalbin düşüncesidir. Hakkı zikredeni, Hak da zikreder.   Bişr-i …

Devamını Oku »

Azerbaycanlı Merhum Doktor Rauf Bey’in Hidâyet Hatıraları

Not: Hatıra kısmı yaklaşık 20. dakikada başlıyor. Öncesi Risale-i Nur dersidir. Dr. Rauf hoşbahtlığı Risale-i Nur’da buldu Yazan: Şeyma Gür “Her halde bir kitap var ve bütün sorularımıza cevap verecek.” Bu bekleyiş içinde yıllarca yüzlerini Türkiye’ye dönmüş olan Azerbeycanlı Müslümanlar beklentilerine Risale-i Nur ile nasıl cevap buldu? İİKV’nin Yaşayan Tefsir …

Devamını Oku »

Avrupa’nın Travmaları – 5: Dünya Savaşları

Önceki Yazı: Sanayi Devrimi ve Komünizm Yaklaşık 1600 küçük şehir devletinden müteşekkil olan Avrupa, 3-4 yüzyıl içinde 30 civarında isim/kavim etrafında toplanarak birleşme-devletleşme sürecini tamamladı. 1700’lü yıllara gelindiğinde bunlardan bir kaçı dünya çapında güç olabilmişlerdi. Bu güçler çok kısa bir zamanda bütün dünyanın başını belaya sokacak şekilde liderlik ve ganimet …

Devamını Oku »

Maddelerle İsyan ve Günahların Dünyadaki Karşılıkları

28 Maddede Günah ve İsyanların Dünyadaki Cezaları Purkusur tarafından hazırlanmıştır. Kulların Allah’ın (Celle Celâlühü) dinine boyun eğip itaat etmekten duydukları mutluluk, ahiret mutluluğunun ve ebedî güzel bir hayatın da işaretidir. Bununla birlikte isyankârların ve günahkârların bu dünyada yaşadıkları sıkıntı ve bedbahtlık da ahirette yaşanacak bedbahtlığı birer göstergesidir. 1. Kalbin Tersyüz Olması. Çok …

Devamını Oku »

Mehmet Şevket Eygi Bey ile İstanbul âdâbı üzerine

“Günümüz münevverlerinden Mehmet Şevket Eygi Bey ile İstanbul âdâbı, üzerine bir mülakat gerçekleştirdik. Bilhassa çağımızın gençleri için önemli notların bulunduğu bu sohbette, edepten lisana, kılık-kıyafetten kültüre, eğitimden estetiğe kadar geçmişten ve günümüzden misallerle pek çok konuya değindik. Kıymetli büyüğümüz Mehmet Şevket Eygi Bey’e bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ederken, mülâkatımızı, …

Devamını Oku »

Müşriklerin Hz. Peygamber’den Mucize Talepleri ve Genel Olarak İrhasata Yaklaşımlar

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ MÜŞRİKLERİN HZ. PEYGAMBERDEN MUCİZE TALEPLERİ VE GENEL OLARAK İRHASATA YAKLAŞIM 1. Nübüvvetin Kanıtlanmasında Mucizenin Yeri Peygamberler, Allah tarafından seçilmiş kişilerdir. Onlar, beşer olarak bizden birileridir ve bu yönleri ile herhangi bir şeyi ispata muhtaç değildirler. Ancak Allah tarafından seçildikleri ve O’nunla irtibat halinde oldukları iddiası kanıta …

Devamını Oku »

Asâ-yı Musa’dan İkinci Kısım, Sekizinci Hüccet-i İmaniye

Sekizinci Hüccet-i İmaniye Münâcat Bu Sekizinci Hüccet-i İmaniye, vücub-u vücuda ve vahdaniyete delâlet ettiği gibi hem delail-i kat’iye ile rububiyetin ihatasına ve kudretinin azametine delâlet eder. Hem hâkimiyetinin ihatasına ve rahmetinin şümulüne dahi delâlet ve ispat eder. Hem kâinatın bütün eczasına hikmetinin ihatasını ve ilminin şümulünü ispat eder. Elhasıl: Bu Sekizinci …

Devamını Oku »

Avrupa’nın Travmaları – 4: Sanayi Devrimi ve Komünizm

Bir Önceki Yazı: Avrupa’nın Travmaları-3 : Sömürgecilik ve Modernizm Sanayi Devrimi ve Komünizm (İnsan Hakları) (Bu yazılarda bir çok şey eksik) 15. Yüzyıldan itibaren Avrupalı gemiciler (korsanlar) Amerika, Afrika ve Hindistan’ı yağmalayıp, ele geçirdikleri her kıymetli şeyi Avrupa’ya taşıdılar.  Özellikle 1753 yılında Hindistan’da yapılan Plassey Savaşında Fransızları yenip Babür İmparatorluğunun dağ …

Devamını Oku »

40 Hadiste Câmi, Cemaat, İmamlık ve Müezzinlik

“Kim Allah’ın rızasını talep ederek bir mescit/cami yaparsa, Allah da ona cennette bir ev yapar.” (Müslim, Mesacid 24)   “Rasûlullah (s.a.s.), bize mahallelerimizde mescitler/camiler inşa etmemizi, onları sağlam yapmamızı ve temiz tutmamızı emrederdi.” (Ebû Dâvûd, Salât, 13)   “Her kim namaz için güzelce abdest alır; sonra farz namazı kılmak için camiye gider …

Devamını Oku »

Efendimiz’in (asm) Bir Rüyası

Yazar: Prof Dr. M. Yaşar KANDEMİR Nebiyi Muhterem Efendimiz’in hayatında rüyaların önemli bir yeri vardır. Hz. Âişe’nin belirttiğine göre Peygamber-i Zîşân Efendimiz’in gördüğü rüyalar sabah aydınlığı gibi açık ve berrak bir şekilde gerçekleşirdi. Özellikle ilâhî vahye alışma ve ısınma dönemi olan peygamberliğin ilk altı ayında, bir kısım vahiyleri, rü’yâ-yı sâdıka şeklinde alırdı. Gerçek düş demek …

Devamını Oku »

Kibar Endişeler Çağı

Ayşe SEVİM Şair, Yazar “İnsan “biz” kavramıyla “ben” kavramı arasındaki dengeyi yitirdiği için samimiyeti kaybetti. Dış görünüşü gıcır gıcır fakat ruhu paslı insanoğulları olarak yaşamaya çalışıyoruz. Savaşları, işkenceleri, doğanın uğradığı yıkımı doğrudan “beni” tehdit etmediği için umursamıyoruz. Samimiyetle üzülmüyoruz. Kibarca endişeleniyoruz.” Çocukken annemle trene bindiğimiz zamanları hatırlıyorum. Tren düdüğünü, insanların …

Devamını Oku »

Asâ-yı Musa’dan İkinci Kısım, Yedinci Hüccet-i İmaniye

Yedinci Hüccet-i İmaniye (Otuz Üçüncü Mektup’un On Yedinci Penceresi) اِنَّ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيَاتٍ لِلْمُؤْمِنٖينَ Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki icad-ı eşyada, müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cûd-u mutlak, gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü tezyin …

Devamını Oku »

İlahiyat Camiasında Neler Oluyor? – 3: (Tazim Hakkında)

Yazar: Eymen AKÇA Önceki yazı: İlahiyat camiasında neler oluyor? -2 (İlham Hakkında) Kelam sahasındaki diğer bir hocamız derste “Allâhu Tealâ ve Tekaddes Hazretleri denilmez” diye ısrarla ifade etmiş. Dinî sahada ilerlemeye başlayan ve İlahiyat camiasında belirli bir seviye elde eden kişilerde bazen Kur’an’da birebir belirtilmemiş veya belirtildiği Hocamızca malum olmayan, …

Devamını Oku »

Kadının ve Erkeğin Gücü

Yazar: Sema Maraşlı “KADIN” GİZLİ GÜÇLERİN TEMSİLCİSİ KADIN: İnsan cinsinin iki kutbundan biri. Bütünün diğer yarımı. Ana: Yaradan’ın “Rahim” esmasının insanda tecillisi. Toplumun mimarı. Taşıyan, doğuran, büyüten, şekil veren, inşa eden. Aşk: Allah’ın “Cemal” sıfatının insanda temsilcisi. Uğruna nice şiirler şarkılar yazılan gizemli varlık. Alıcı. Dişi: Gizli güçlerin temsilcisi. Gücünü …

Devamını Oku »