Ana Sayfa / Editör (Sayfa 30)

Editör

Kastamonu Vilayet Matbaası

Kastamonu’da ilk matbaa valilik bünyesinde 1868 yılında kurulmuş. Vilayetin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemeleriyle salnameler ve gazeteler basılmış. 1872 yılından itibaren haftalık resmî nitelikli Kastamonu gazetesi basılmış. Gazetenin yayını 1937’ye kadar sürmüş; sonra matbaa kapammış. Matbaa ilk önceleri kiralık binalarda faaliyet göstermiş; vali Abdurrahman Paşa kârgir yeni bir bina yapımına karar …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’un Belâgat-ı Edâsı

RİSALELERİN BELÂGÂT-I EDÂSI Doç. Dr. İhsan SAFİ Recep Tayyip Erdoğan Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Edebiyatı sadece edebiyatçıların yazdıkları şeyler olarak görmenin yahut edebî metinleri sadece şiir, hikâye, roman olarak kabul edip onların dışındakilerin edebî olmadığını kabul etmek kadar hatalı bir anlayış yoktur. İşte bunun …

Devamını Oku »

Kutsal ve Bencil İnsanın Görüntüleri ve Mukayeseli Hayatları

Yazar: Eymen AKÇA  Din, kutsallaşma ve bencillik zindanından kurtulmadır. İnançsızlık, Ali Şeriati’nin anlattığı gibi, kendi zindanında boğulmaktır.[1] Hakiki bir iman, her insanı bir ârif ve hak âşıkı eder. Ârifin fikri Allah olduğu gibi; âşıkın zikri de Allah’tır. Böyle bir bilge ve âşık için en büyük zevk, lezzet ve haz, Allah’ı tanıtan …

Devamını Oku »

Şer’iyye Sicillerine Göre Osmanlılarda Nikâh Akdi

Ayhan IŞIK Arşiv Uzmanı, İstanbul Müftülüğü Osmanlı Devleti’nde nikâh akitleri ya bizzat kadılar veya kadıların verdiği izinnâme ile yetkili kılınan imamlar tarafından yapılırdı. Şer‘iyye sicilleri incelendiğinde, kadıların huzurunda kıyılan çok sayıda nikâh akdinin kayıtlarına ulaşılabilir. Hatta gayri müslimlerden birçoklarının da nikâhlarını, ruhânî liderlerine değil harç miktarının daha düşük olduğu gerekçesiyle, …

Devamını Oku »

Meddah Aşkî Efendi’den İki Kastamonulu Hikâyesi

Notumuz: Bu hikâyeler, V. A. Gordlevski’nin “İzbrannıe Soçineniya” (Seçilmiş Eserler) adlı kitabından çevrildiği, hatta tercümenin tercümesi olduğu (Aşkî Efendi’den Gordlevski, ondan da tekrar Türkçeye çevrildiği) cihetle dili elbette bir meddahın anlatımındaki lezzetti vermeyecektir. Aşkî Efendi’nin hikâyesinin özeti niyetine okunması isabetli olacaktır. (kastamonur.com)  Gelin almak mı sadık köle almak mı? İstanbul’da Sultan …

Devamını Oku »

Kadının kazancını kocası veya ailesi için harcaması hakkında

Erkekler kadınlar üzerinde kavvamdır / gözetmendir. Çünkü Allah bazılarını diğer bazılarından üstün kılmıştır (erkeler de daha sabırlı, daha kuvvetli, daha cesaretli, duygusal tarafları daha az olduğu için, evin idaresi, sorumluluğu ona verilmiştir). Bir de ailenin geçimini temin etmek erkeğe aittir.” (Nisa, 4/34) mealindeki ayette kadının, ailesi için kendi malından bir şey …

Devamını Oku »

Türkiye’nin “cinsiyet”le imtihanı

Türkiye, dünyada ailenin ve toplum dokusunun en güçlü olduğu ülkelerin başında geliyor. Ailenin bir ruhu var bu ülkede. Toplumun da. Daha doğrusu, vardı! Şimdi İstanbul Sözleşmesi’yle ve cinsiyet eşitliği projeleriyle aile yapımız, sosyal dokumuz büyük bir saldırıyla karşı karşıya! BATI’DA AİLE DE, TOPLUM DA ÇÖKTÜ! Batı’da aile çöktü, toplum çöktü. …

Devamını Oku »

İnsanlık Tarihinin En Büyük Katliamları

İnsanlık Tarihindeki En Büyük Katliamlar ABD TAM 70 MİLYON KIZILDERİLİYİ KATLETTİ Elbet Amerika’nın zulmü bu yüzyılda başlamadı. Kendine vatan kıldığı toprağı, o toprağın asıl sahiplerinin kanına borçlu olan Amerika, varlığını işgale, katliama ve soykırıma borçlu. Bu kanlı tarih, karşımıza ilk olarak Kızılderili katliamını çıkarır. Kristof Kolomb’un keşfinden sonra başlayan katliam, yerli halkın tabi tutulduğu kanlı soykırımın adıdır.Avrupa’dan …

Devamını Oku »

A’reczâde Ahmed Efendi (Ahmed b. Mehmed b. İbrahim el-Kastamonî)

Yrd. Doç. Dr. Şükrü MADEN Karabük Üniversitesi Hayatı Ahmed b. Mehmed b. İbrahim el-Kastamonî (ö. 1120/1708), Kastamonu’nun Küre (Küre-i Nühas/Bakır Küresi) ilçesinden bir Osmanlı âlimidir. “A’reczâde” ve “İbnü’ş-Şeyh” lâkaplarıyla bilinmektedir. Kaynaklarda Ahmed Efendi’nin ne zaman doğduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tahsilini İstanbul’da tamamlamış, fıkıh ilminde mütehassıs bir âlim olarak meşhur …

Devamını Oku »

İ’tisâm: Allah’a Sarılmak

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ  Allah’tan geldik ve O’na dönüyoruz”1 ilâhi fermânı, insanın bu dünyadaki varlık sebebinin Allah’a aidiyet ve O’na yönelmek olduğunu açıkça belirtmektedir. Ancak bu yönelişte iki yön vardır. İlki irâdî ve kalbî olan yöneliştir ki kulun Allah’a teslimiyetini O’nun emirlerine râm oluşunu, kalbini O’na rabt edişini ifade …

Devamını Oku »

Adalette Ayrımcılığın Pozitifi Olamaz

Yazar: Sema MARAŞLI  Zengin birisi cinayet işliyor fakat sonra diyor ki “Bana hapis cezası vermeyin, benim ülke ekonomisine çok katkım var.” Affedilmesi uygun mudur? Engelli biri suç işliyor ve sonra diyor ki “Benim zaten bir sürü derdim var, engelim var beni affedin.” O kişiyi affetmek adalete sığar mı? Bir kadın …

Devamını Oku »

Said Özdemir Ağabey için Kur’an Tilâveti Programına Davet

SAİD ÖZDEMİR AĞABEY İÇİN EVİNDE TAZİYE ROGRAM YAPILACAK Vefatının üçüncü yıldönümünde… Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi ve vârisi ve Risale-i Nurların nâşiri merhum M. Said Özdemir ağabey ile muhterem zevcesinin Hakka yürümelerinin 3. sene-i devriyesinde, 24 Şubat Pazar günü öğle namazını müteakip evlerinin bulunduğu Ankara Demetevler Özelif Sitesi’nde taziye programı …

Devamını Oku »

Sudan Resmî Devlet Heyeti Hüsnü Ağabey’i Ziyaret Etti

Sudan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmed Et-Tayyib El-Kordofani ve İstanbul Sudan Başkonsolosu Halid İbrahim Elsheikh Bediüzzaman Hazretlerinin hayattaki son vârisi ve hizmetkârı Hüsnü Ağabeyi ziyaret ettiler. Hüsnü Ağabey ziyaretten duyduğu memnuniyeti Nurlardan kıymetli mektupları okuyarak ifade ettiler. Büyükelçi Hüsnü Ağabeye “Biz Sudan’da Risale-i Nur’u okuyor ve okutuyoruz. Hakikaten bu zamanın bilhassa …

Devamını Oku »

Kastamonulu Âlim ve Şâirlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri

Makale Yazarları: Doç. Dr. Mücahit Kaçar Arş. Gör. Mevlüt İlhan Arş. Gör. Ahmet Akdağ Biyografik kaynaklarda Kastamonulu oldukları kaydedilmiş kişilerin birçoğu Türk edebiyatına eser kazandırmış âlim veya şâir kimselerdir. Söz konusu eserlerden bir kısmı araştırmacılar tarafindan tespit edilmiş ve üzerine çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu eserlerin dışında da yazma eser kütüphanelerinde …

Devamını Oku »