Ana Sayfa / Editör (Sayfa 30)

Editör

Kastamonu Lâhikası s.231-255

Aziz, sıddık kardeşlerim! Merhum Mehmed Zühdü’nün vefatı, hakikaten Risale-i Nur cihetinde büyük bir zayiattır. Fakat Cenab-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun ki o mübarek zat, az bir zamanda Risale-i Nur’a pek çok hizmet eylemiş. Kırk elli sene vazife-i nuriyesini, sekiz on senede tamamıyla yapmış. Ve manen içimizde, dairemizde o fevkalâde hizmetiyle, …

Devamını Oku »

Peygamberler Tarihi -11 : Hz. İshak (a.s)

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Hayatları Hz. İshak (a.s)  Yazar: Osman SÜNGÜ O, tanıdığına ve tanımadığına ikram eder, onları ağırlamaktan huzur duyardı. Bir gün evine hiç tanımadığı üç yakışıklı genç geldi. Âdeti üzere koşturdu ve bir dana kızartarak önlerine koydu. Misafirlerin, bu ikrama hiç el uzatmadıklarını görünce Hz. İbrahim onların …

Devamını Oku »

İffetin Cinsiyeti Yoktur!

KARDEŞİM! İFFETİN CİNSİYETİ YOKTUR Yazar: İhsan Şenocak Kardeşim! Belaların insan üzerine dev dalgalar halinde geldiği bir zamanda yaşıyorsun; Şehrinin sokaklarından şehvet akıyor, avmler masiyet mahşeri, ekranlar fuhuş albümü, sinema mankenlerin vücutlarını arz yeri, yöresel ürünlerin tanıtımı bahanesiyle tertiplenen festivallerdeki konserler ise teşhir arenası… Sokak, okul, çarşı, ekran, sinema, gazete “Züleyhalarla” …

Devamını Oku »

Bir Delinin Son Arzuhali

Ahmet Akgül Hoca’nın bir sohbetinden (Mülâkat: Ahmet Cömert) BİR “DELİ”NİN SON DİLEKÇESİ VE GÖNÜL FERYADI Geçenlerde üstadının vefatı nedeniyle taziye ziyaretine gittiğim “Hakk’a teslim ve tevekküllü ama halka küsülü” olduğunu fark ettiğim, doksanına dayanmış Hacı Kaya Efendi, 1965 yılında vefat eden bir “deli”nin son dilekçe gibi, birtakım temennilerini ve ruh halini içeren …

Devamını Oku »

Yaklaştıkça yaklaşası gelir insanın Rabb’ine, uzaklaştıkça uzaklaşası…

Yazar: Ömer Bitlis Uyudukça uyuyası gelir insanın. Yürüdükçe yürüyesi gelir. Yedikçe yiyesi, yemedikçe yemiyesi gelir. Okudukça okuyası, yazdıkça yazası gelir. Evde oturmaya alışınca, dışarı çıkmaya zorlanır insan. Sık sık dışarı çıkan evde oturamaz olur.   Mal biriktirmeyi severse insan, biriktirdikçe biriktiresi gelir. İnfak etmeye alışınca da, verdikçe veresi gelir…   Kâtiller …

Devamını Oku »

Kastamonu Lâhikası s.211-230

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ Aziz kardeşlerim! Kur’an’a ait en cüz’î en küçük bir nüktenin de kıymeti büyük olduğundan işarat-ı Kur’aniyenin bu zamanımıza temas eden küçük bir şuâı bugün Sure-i Ve’l-Asrı nükte-i i’caziyesi münasebetiyle, Sure-i Fil’den mana-yı işarî tabakasından tevafuk düsturuna istinaden bir nüktesini beyan etmem …

Devamını Oku »

Sosyal Medyada Rol modeliniz Kim?

İnsan fıtratında “örnek alma temâyülü” vardır. Yenilerde buna “rol model olma”, “rol model alma” deniliyor. Modern hayat, insanın karşısına binlerce rol model çıkarıyor ama seçim yapmak zor oluyor. Biraz ondan, biraz bundan derken su aka aka yönünü buluyor, herkes kendi rolünü oynuyor. Aslında “rol” de “model” de belli; anlamak, idrâk …

Devamını Oku »

Köpeklere Muhabbetle Kazanmak

Hayvanlara muhabbetle ve saygı ile bakmak ve hizmet etmek ilâhî inâyete erişmeye bir vesîledir. Bu anlamda Hâ­lık’tan ötü­rü mah­lû­kâ­ta, yi­ne O’nun muhabbe­tiy­le na­zar ede­rek, fedâ­kâ­râ­ne hiz­me­t etmeliyiz. Ba­hâud­din Nak­şi­bend -kud­di­se sir­ruh- şöyle der: “Arayış içinde olduğum ilk günlerde Allah Teâlâ’nın sevgili kullarından olan Emir Külâl Hazretleri ile karşılaştım. O zaman cezbe hâlim ileriydi. Bana şöyle …

Devamını Oku »

AİHM’den Rusya’ya: Risale-i Nur Yasaklanamaz!

AİHM’den Rusya’ya ceza: Said Nursi ve Risale-i Nur yasaklanamaz! Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Nur cemaatinin kurucu lideri Said Nursi tarafından yazılmış Risale-i Nur adlı tefsir külliyatını yasaklayan Rusya’nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğüyle ilgili maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, ayrıca Rusya’yı tazminat ödemeye mahkum etti. Konuya ilişkin AİHM’de açılan davalar, Risale-i Nur adlı …

Devamını Oku »

Gençlik nereye doğru?

GENÇLIK NEREYE DOĞRU? GENÇLIK BILGI VE HIKMETTEN NEDEN UZAKLAŞIYOR? Yazar: Mufid YÜKSEL Gençlik nereye doğru? Toplumlar, genelde genç kuşaklarını geleceğin umudu/teminatı olarak değerlendirirler. Umutlanarak parlak gelecek temennisinde bulunurlar. Fıtri/tabii seyri içinde olması gereken de budur. Dünyanın, tabiatın yaratılış kuralı/fıtratı bunun üzerinedir. Genç kuşaklar kendilerinden önceki kuşakların yerini alır ve bu …

Devamını Oku »

Ömer Nasuhi Bilmen’in Kaleminden Fetva Müessesesine Dair

”Artık insana lâzımdır ki, kendisine lâzım olan şeylerle uğraşsın, bir şeyi güzelce bilmedikçe ona dair bir söz söylemekten çekinsin, sonra kendisini mânevî mes’uliyetten kurtaramaz.” Günümüzde kendi ihtisâsı dışında oldukça cesur sözler sarfeden insanların arttığı müşâhede edilmektedir. Özellikle dinî sahada ilmî müktesebâtı olmayan insanlar, artık dinî bir konuda yazıp konuşabilir hale …

Devamını Oku »

Kastamonu Lâhikası s.190-210

KARADAĞ’IN BİR MEYVESİ Bir âyetin mana-yı işarîsinin külliyetinden bir ferdi, Hürriyet’ten bu ana kadardır. Teşrin-i sânî otuzuncu gün, bin üç yüz elli sekizde (1358) Karadağ başına çıkıyordum. “İnsanların, hususan Müslümanların bu teselsül eden helâketleri ve hasaretleri ne vakitten başladı, ne vakte kadar devam eder?” hatıra geldi. Birden, her müşkülümü halleden …

Devamını Oku »

Peygamberler Tarihi -10 : Hz. İsmail (a.s)

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Hayatları Bıçağın Kesmediği Kurbanlık: Hz. İsmail (a.s)      Yazar: Osman SÜNGÜ “İsmail’i de zikret. O vaadine pek sadıktı.” (Meryem Sûresi 19/54) BABANIN DUASI Hz. İbrahim’in, yıllar geçmesine rağmen bir evladı olmamıştı. O, ellerini kaldırarak Rabbine şöyle dua ediyordu: “Ya Rabbi! Bana salihlerden olacak bir evlat ver!”[1] Duasının üzerinden …

Devamını Oku »