Ana Sayfa / Editör (Sayfa 4)

Editör

Kastamonu’da Sihirli Bir Güzel: DİPSİZGÖL

Yazar: Erdoğan GÜMÜŞ 2012 yılında vizyona giren ve 19. Adana Altınkoza Film Festivali’nde en iyi yönetmen (Pelin Esmer), en iyi yardımcı erkek oyuncu (Menderes Samancılar), en iyi görüntü yönetmeni (Özgür Eken) ödüllerini alan ve Pelin Esmer’in yönetmenliğini yaptığı, Olgun Şimşek ve Nilay Erdönmez’in başrollerini paylaştıkları Gözetleme Kulesi filmini izledikten sonra …

Devamını Oku »

Kur’aniyyûn’un Bãtıl İtikadları ve Peygambersiz Namaz Saçmalığı

Yazar: Abdülhamit BİRIŞIK  Kurâniyyûn hareketini ayrıntılara inildiğinde farklı görüşlere sahip şahsiyetler temsil etmiş olsa da bunların hepsi Kur’an’da nesih olmadığını ileri sürmüş, hadislerle ve ictihadla amel etmeyi şirk saymıştır. Bu konudaki delilleri ise “Hüküm ancak Allah’ındır” mealindeki ayettir (el-Enam 6/57; Yusuf 12/40, 67). Ahmedüddin, Cerâcpûrî ve Perviz Kur’an’da yer alan, …

Devamını Oku »

Deli Şükrü’nün Zekâsı

Deli Şükrü’nün dehâsı Merhum Ali İhsan Tola anlatıyor: 1951-52 yıllarıydı… Tahirî Ağabeyle Sav’da teksir yapıyorduk. Bir tane yatak vardı, ona Tahirî Ağabey yatıyordu. Onun dışında bir kıl kilim vardı, onun üzerine de ben yatıyordum. Sav’da böylece bir sene neşriyatta beraber çalıştık. Evinde teksir yaptığımız İbrahim’in kimsesi yoktu, kendi halindeydi. Değirmenin varislerindendi. …

Devamını Oku »

Kur’an’ın Nebi’nin Kalbine İndirilişi

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ  610 yılında Mekke Nûr Dağı’ndaki Hira mağarasında Cebrâil’in getirdiği “oku” emri ile başlayan Kur’an vahyi, yeni bir doğuş, insânî bir varoluş ve câhiliyeden kurtuluştu. Allah, ilk vahyi Rasûlü’nün kalbine indirmişti. Cebrâil (a.s.), Hz. Peygamber (s.a.)’i kucaklayarak; muânaka sûretiyle Kur’an’ı onun sadrına ilkâ etmişti. Cebrâil (a.s.), …

Devamını Oku »

Vahiy Esnasında Hz. Peygamber’in Durumu Nasıldı?

Prof. Dr. Mehmet SOYSALDI Beşerin beşer sıfatları altında, Allah Teâlâ’nın hitabına muhatap olması güçtür. Yine bu sıfatlarla meleklerle karşılaşmak da kolay bir şey değildir. Böyle bir irtibat ancak beşeriyetten sıyrılıp, melekût âlemine girmekle mümkün olabilir. İşte Hz. Peygamber (asv)’in bu beşeri sıfatlardan sıyrılıp, vahiy alır duruma gelmesi, onda bazı hallerin …

Devamını Oku »

Ahşap evler, çocukluğum ve İnebolu

Yazar: Kübra Kuruali Yaşar Rüyalarımın unutma dediği Uzunca bir sofada koşuyorum önce… Ayaklarım ahşapla uyumlu bir ritim yakalamış, bastığım yer gıcırdıyor. Sırasıyla girip çıktığım odalar, altlarına saklandığım divanlar oyunumun vazgeçilmez bir parçası… Sonra kardeşlerim de katılıyor bu oyuna. Bahçemizdeki ağaçtan erik topluyor, çekirdeklerini toprağa gömüyoruz. Annemin askerî nizam ektiği fasulyeler …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da İslâm Medeniyeti ve Batı Medeniyeti

Medeniyet; bir topluluğun sahip olduğu dünya görüşünün ve varlık tasavvurunun zaman ve mekân boyutunda tezahür ve tecessüm etmesi olarak tarif edilir.[1] Bu tariften yola çıkarak diyebiliriz ki, bir medeniyetin var olabilmesi için üç unsurun bir arada olması gerekir. Bunlar; Bir topluluk, Dünya görüşü ve varlık tasavvuru, Bu görüş ve tasavvurun zaman ve mekân boyutunda açığa çıkması olarak ifade edilebilir. …

Devamını Oku »

Zarûriyyat-ı Diniyye ve Ailenin Önemi

AİLE VE ÖNEMİ Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ A- MAKĂSIDÜ’Ş-ŞERÎA / ZARÛRİYYÂT-I DÎNİYYE Dinimizin korumayı emrettiği şeylere zarûriyyat-ı diniyye denir. Bunlar beş tanedir: 1- Dini muhâfaza 2- Canı/nefsi muhâfaza 3- Nesli muhâfaza 4- Aklı muhâfaza 5- Malı muhâfaza I- DÎNİ MUHÂFAZA İnsan inanma ihtiyacında olan bir varlıktır. Yaratan O’nun fıtratına …

Devamını Oku »

Kastamonu’nun Kokusu Nedir?

Kastamonu’nun Kokusu Nedir? * Dünyada bir şehir var… Şehirler var; neşeli, renkli, gürültülü, acele eden ve kalabalık. Her gün bir insanı nasıl durduracağını bilen ve onu kendine çekebilenleri de var. Kendimizi daha büyük, görkemli ve ezeli bir şeyin parçası olarak gördüğümüz daha sakin, biraz müstakil, bazen kayıtsız olanları da… Kastamonu’nun …

Devamını Oku »

Pakistan’dan Nepal’e Güney Asya Seyahati – III

Güney Asya Seyahatim: Pakistan’dan Nepal’e / 3. Kısım | Amritsar Yazan: Yusuf Sami Kamadan Pakistan’daki günlerimi tamamlayarak, artık Hindistan’a geçme zamanım gelmişti. Lahor’da bir gece kalmış ve kaldığım günün ertesi sabahı, Wagah Sınır Kapısı’na gitmiştim. Burası şehir merkezinden yaklaşık 30 km. uzaklıkta bulunuyor. Zannederim, Pakistan ve Hindistan arasındaki en popüler …

Devamını Oku »

Kur’an’da Kavl/Söz Çeşitleri

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ Kur’an’da geçen söz çeşitlerini iyi ve kötü olmak üzere iki grupta tasnif etmek mümkündür. A- Kur’an’da Ma’ruf/İyi Sözle İlgili Kavramlar ve Âyetler Kur’an’da mâruf/iyi söz ile ilgili dokuz kelime kullanılmıştır: 1- Kavlün ma’rûf: Genel kabullere uygun olumlu, doğru ve gönül incitmekten uzak söz anlamınadır. Bir âyette şöyle …

Devamını Oku »

Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî: Parlak Fıkralar ve Güzel Mektuplar – 2

Risale-i Nur’dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar Aziz, sıddık kardeşlerim! Latîf, manidar ve beşaretli iki hâdiseyi beyan ediyorum: Birincisi: Meyusane bir hatıradan müjdeli bir ihtar: Bugünlerde hatırıma geldi ki: Hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihetle günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara …

Devamını Oku »

Tayyibetü’l-Ezkâr – Medine’den Tatlı Hatıralar

Tayyibetü’l-Ezkâr (Tatlı Hatıralar)  Yazan: Derviş Ahmed Peşkâri Sadeleştiren: Ubeydullah Küçük SUNUŞ Okuyucularımıza sunduğumuz bu risale bundan iki yüz sene kadar önce, Medine’de, bir sene kalmış olan Derviş Ahmed Peşkarî’nin hatıralarıdır. O devirde Medine Osmanlı Devletinin hudutları içindeydi. O günlerde, Kutlu Peygamber Camii ve türbesi nasıldı?. Oralarda nasıl hizmet edilirdi?… Nasıl …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Külliyatı’ndan İktibas Dualar – 8

İŞARAT-Ü L  İ’CAZ’dan İktibas Edilen Dualar ve İnkişaf  Eden Dualar: (Sayfa numaraları Envar Neşriyata göredir) 13- Ya Rabbi,  dünyadaki işimiz  olan, o Saadet-i Ebediye  yollarını temin etmekle, re’s-ül-malımız  olan istidatlarımızı       nemâlandırmayı, hem âzamî ve daimi ve kıyamete kadar  nemâlandırmayı nasib-i müyesser eyle amin, manilerini def eyle       lazımlarını celb eyle amin …

Devamını Oku »