Ana Sayfa / Editör (Sayfa 4)

Editör

İman ve İstikamet Üzerine

İman ve İstikamet Niceleri geldi geçti. Nice toplumlar, nice milletler, nice insanlar… Kimileri dünyasını abad etti, kimileri dünyasını harab etti. Kimileri iman etti, iman edilmesi gerekenlere iman etti ve ahretlerini abad etti, kimileri ahireti unuttu asıl hayatlarını harab etti. Sıra bizde. Şimdi sorumuz kendimize şu. Bizde bu dünyada kaybedenlerden olup …

Devamını Oku »

Emirdağ Lâhikası – II s.27-50

Aziz kardeşim! Evvela: Bin mâşâallah, Sözler mecmuasında yanlışlar yok gibidir. Birkaç kelime var ki leffen gönderildi. Sâniyen: Eğer münasip görseniz gönderdiğim bu elli lirayı benim hesabıma mahkemedeki mecmuaların bedeline benim için alınız, gönderiniz. Eğer münasip görmezseniz bu defaki gönderdiğiniz mecmuaların bana mahsus olacak kısmının fiyatına alınız. Sâlisen: Şimdilik Tarihçe-i Hayat’ı mebuslara parasız vermemek …

Devamını Oku »

Aile Saadeti İçin 18 İslâm Ölçüsü

Aile; akrabalık ilişkisiyle birbirine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği topluluğa denmektedir. Ailenin en önemli iki unsuru kadın ve erkektir. İslam’ın öngördüğü kutsal bir bağ olan evlilik, karı-koca arasındaki hayat müşterekliğinin adıdır. Bu birliktelik, karı koca ve çocuklardan oluşan küçük bir topluluk olabileceği gibi bir aile reisi başkanlığında eş, çocuk, torun, …

Devamını Oku »

Etiyopya’da Müslümanların Ahvâli

Fatma Yıldız, Dünya Bizim’de yazmış. Sizin için alıntıladık. Etiyopya’da İslam dinini benimsemiş ahalinin maddi durumları pek kötü değil. Hatta ülkede ticari hayat Müslümanlardan soruluyor denebilir. Buna rağmen Müslümanlar bürokraside ve ülke siyasetini şekillendirmede etkili değiller. Ayrıca Etiyopyalı Müslümanların İslamiyet’ten ziyade kendi etnik kimliklerini her şeyin üstünde tutmaları, birlik içerisinde hareket …

Devamını Oku »

Mahrem, Nâmahrem Terimleri ve Nâmahreme Bakmak Üzerine

Mahrem ve Nâmahrem Nedir?  Sözlükte “helâl olmayan, yasaklanan şey” mânasındaki mahrem kelimesi, fıkıh terimi olarak kendileriyle evlenilmesi dinen yasaklanmış bulunan belli derecelerdeki akrabayı ifade eder. Farsça bir terkip olan nâmahrem ise “aralarında evlenme yasağı bulunmayan kişiler” demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de geçmeyen mahrem kelimesinin hadislerde hem sözlük hem terim anlamında kullanıldığı görülür …

Devamını Oku »

11 Maddede Evlâdın Annesine ve Babasına Karşı Edebi

Purkusur tarafından hazırlanmıştır. “Bismillâhirrahmânirrahim.” Ebu Hureyre (Radyallâhu Anh)  şöyle dedi: Bir adam: -“Ya Rasûlallah! Kendisine güzel sohbet etmeme en hakkı olan kimdir?” dedi. Rasûlallah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: –“Annendir, sonra annendir, sonra annendir, sonra babandır. Sonra da derece derece olan kimselerdir. (Yani yakın akrabalarındır.)” (Müslim 2548/2) Anne babana karşı şu edeplere …

Devamını Oku »

Büyük düşünmek… Küçük anlamak…

Bu çağın en çok tekrarlanan sözlerinden biri, moda deyişle mottolarından biri, “Büyük Düşün!” ifadesi… Büyük hedefler koy, büyük kazanmayı bil, büyük oynamayı öğren anlamında kullanılıyor. Büyük düşündüğüne inananların, küçük düşündüğünü teşhis ettikleri kişilere söylediği bir söz bu. Büyük düşündüğüne inananların, bunu nasıl yapabildikleri konusunda herhangi bir merakları yok; çünkü böyle …

Devamını Oku »

Peygamberler Tarihi -23 : Hz. Elyesa (as)

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Hayatları HZ. ELYESA Aleyhisselâm Elyesa’ Aleyhısselamın Soyu: Elyesa’ b.Ahtub(1), b.Adiy, b.Şütlem, b.Efrâîm, b.Yûsuf, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm’dır(2). Elyesa’ Aleyhisselâm’ın, İlyas Aleyhisselâm’ın amcasının oğlu olduğu da söylenir.(3) Elyesa’ Aleyhisselâm’ın İlyas Aleyhisselâm’a Halef Ve Peygamber Oluşu Ve Bazı Faziletleri: İlyas Aleyhisselâm, Bâlebek kralı tarafından arattırıldığı sıralarda, bir gece, İs­railoğullarından …

Devamını Oku »

Vahyin Geliş Şekilleri

Yazar: Osman Sonsak VAHYİN GELİŞ ŞEKİLLERİ İLK VAHİY “(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile bâtılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere, Kur’ân onda indirilmiştir.”[1] Ve “Şüphe yok ki biz onu (o Kur’ân’ı), Kadir Gecesinde indirdik.” [2] ayetlerinde ifade edildiği üzere Kur’ân, Ramazan ayında Kadir …

Devamını Oku »

Emirdağ Lâhikası – II s.6-26

Risale-i Nur Külliyatı’ndan Yirmi Yedinci Mektup’tan EMİRDAĞ LÂHİKASI – 2 (Emirdağ’ında ve Isparta’da Son İkametlerinde Yazılan Mektuplardır) Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî Emirdağ Lâhikası-I ile bu Emirdağ Lâhikası-II arasında Nur Müellifi Üstadımız Hazretleri bazı talebeleriyle Afyon hapsine sevk ile orada muhakeme edilmiş ve Afyon hapsinde kaldığı yirmi ay zarfında yazdıkları mektup …

Devamını Oku »

İzzetin ve Zilletin Kuran’daki Yasaları

Tarih, Müslümanlar olarak geçmişte güçlü izzetli olduğumuz dönemlere şahitlik yapmıştır. İlmi bakımdan, güç bakımından gerekli üstünlüğü yakalayarak tarihe uzun süre yön verdiğimiz de tarihi bir vakadır. Tabi hemen şunu belirtmiş olalım ki güçlü ve izzetli olmanın belli kuralları, sosyal yasaları vardır. Buna kuran sünnetullah der ve Allah’ın sünnetinde bir değişiklik …

Devamını Oku »

‘Hayat Tarzımız Tehlikede’: Âdâb-ı Muaşeret / Değer Çatışması

‘Hayat Tarzımız Tehlikede’: Âdâb-ı Muaşeret / Değer Çatışması Yazar: Fatma TUNÇ YAŞAR Değerler Eğitimi Merkezi Terlikler kapıda mı? Kapalı kapılar ardında mı?” Dina Rizk Khoury 18. yüzyıl Musul kadının ev içi ve kamusal yaşamını anlamak için bu soruyu sormuş ve terliklerin kapının önünde ya da kapının ardında olmasını Musullu kadının …

Devamını Oku »

Türkler Bu Nankör Hayvanlarda Ne Buluyor?

dunyabizim.com’dan  Munise Şimşek yazmış.  17. yüzyılda İstanbul’da kediler için evler inşa edildiğini, bu soylu kedi ailelerine hizmet etmek, onların yiyeceklerini vermek ve bakımlarını yapmak için hizmetkârlar ve maaşlı görevliler çalıştırıldığını biliyor muydunuz? Fransa elçilik heyetiyle 1639’da İstanbul’a gelen Sieur Clausier du Loir bu konuda bakın daha neler anlatıyor. “Halkın kullandığı …

Devamını Oku »

İstanbul’daki Hususi Mekteplerde Ahlâk Anlayışı (1873-1922)

Yazan: Dr. Nuri GÜÇTEKİN Araştırmacı, Yazar “İstanbul’daki Hususi Mekteplerin kuruluş amaçlarının birçoğunda Müslüman çocukların iyi terbiye, dinî ahlak prensibi içinde yetiştirme gayreti, yabancı okullarla rekabet ve onlara ihtiyaç kalmaması kavramı yani dönemin eğitim felsefesi olan “ahlaklı bir nesil yetiştirme ideali” açık olarak görülmektedir.” Hususi Mektepler, Türk ve Müslümanlar tarafından kendi …

Devamını Oku »

Seyrüsefer Esnâsında Artık Unutulmaya Yüz Tutan Nezaket Kavramı ve Kuyruk Âdâbı

Yazan: Akın KURTOĞLU Şehir Tarihçisi “Körüklü otobüslerin ön kapılarının hemen berisinde meydana gelen sunî tıkanıklığı aşmak maksadıyla, otobüs şoförleri tarafından sık sık yolculara yönelik tekrarlanan “Beyler, lütfen arkaya doğru ilerleyelim. Otobüsün arka vagonu da Eminönü’ne gidiyor” tarzı teşvik edici ikazlar, zaman içinde ulaşım kültürünün vazgeçilmez mizahî cümlelerinden biri haline gelivermiştir.” …

Devamını Oku »