Ana Sayfa / Editör (Sayfa 4)

Editör

Mustafa Ulusoy: Hayatın başına gelen her şey hasendir. (Mülâkat)

“Mutlak Yaratıcıya iman etmek dünyanın en zor, kahramanca ve cesur işidir. İman etmek demek, yani Mutlak Varlık’a teslim olmak demek aynı zamanda insanın kendisinden vazgeçmesi demektir.” Büşranur Kazancı ve Esad Eseoğlu’nun röportajı. Hayatınıza baktığımız zaman tıp fakültesiyle başlayan süreç, psikiyatriyle devam ediyor. Ardından psikoterapiyle devam ediyorsunuz. Tıp fakültesindeki yoğun süreçten …

Devamını Oku »

Yer Elması Nedir? Nasıl Yenir? Faydaları Neledir?

Yer Elması Nedir? Yer Elmasının Faydaları Neledir? Papatyagiller (Bileşikgiller) ailesine mensup olan bir bitki olup, ülkemizde de yetişmektedir. Bu bitkinin kökleri yer elması olarak isimlendirilmektedir. Yetişme şekli patates ve havuç gibidir. Çiğ olarak tüketilebileceği gibi yemekleri de yapılmakta, hatta patates kızartmasına benzer şekilde kızartması da yapılmaktadır. İçeriğindeki etken madde inülin adı verilen …

Devamını Oku »

40 Âyet ve 40 Hadiste Yardımlaşma ve Dayanışma

Kırk Âyette Yardımlaşma ve Dayanışma Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir (Âl-i İmran,3/92)   Ey iman edenler, hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmayacağı kıyamet gününe gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. …

Devamını Oku »

Ahlâk-ı Alâî’de Ticarî ve Ahlâkî Kavramlar

AHLÂK-I ALÂÎ’DE İKTİSÂDÎ VE AHLÂKÎ KAVRAMLAR Yazar: Dr. A. Cüneyt KÖKSAL İnsanın kendi nefsi, ailesi ve yaşadığı toplum karşısındaki ahlâkî/siyasî konumunu hem nazarî hem amelî veçheleriyle ortaya koyan klasik ahlâk (pratik felsefe/hikmet-i ameliyye) kitapları, içerdiği bireysel ahlâk, ev idaresi/ekonomi ve siyaset bölümleriyle, modern öncesi toplumların insana, maddeye, iktisâdî ilişkilere, politik olarak …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Said Nursî’nin Kastamonu Hayatı / Abdülkadir BADILLI

ÜSTAD BEDİÜZZMAN’IN KASTAMONU HAYATI (1336-1943) KASTAMONU HAYATI FASLI Eskişehir hapis faslı ve müddeti, Yukarıda kısa ve muhtasar şekli ile geçtiği üzere sona erdi. Bu müddet ise on bir ay veya tam bir senedir. Her iki hesap da doğrudur denilebilir. Eğer onbir ay hapis devam etmişse, Hazret-i Üstad 27 Mart 1936’da …

Devamını Oku »

40 Âyet ve 40 Hadiste İhlâs ve Samimiyet

Kırk Âyette İhlâs ve Samimiyet  “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fâtiha, 1/5)   “Halbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.” (Beyyine, 98/5)   “O diridir. O’ndan başka hiçbir ilâh …

Devamını Oku »

Asâ-yı Musa’dan İkinci Kısım, Dördüncü Hüccet-i İmaniye

Dördüncü Hüccet-i İmaniye Otuzuncu Lem’a’nın İkinci Nüktesi وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَٓائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ âyetinin bir nüktesi ve bir ism-i a’zam veyahut ism-i a’zamın altı nurundan bir nuru olan Adl isminin bir cilvesi, Birinci Nükte gibi Eskişehir Hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Onu yakınlaştırmak için yine temsil yoluyla …

Devamını Oku »

40 Âyet ve 40 Hadiste Aile

Kırk Âyette Aile “Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan, ondan eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.” (Nisâ, 4/1) “Ey insanlar! Şüphe yok …

Devamını Oku »

Thomas Carlyle ve Bediüzzaman

Yazar: Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ Önemle ifade edelim ki, tarih boyu bütün Avrupalı papazlar ve ilahiyatçılar, İslamiyet ve Kur’an’ın aleyhine beyanlarıyla meşhurdurlar. Ancak Avrupa’nın Kur’an ve İslamiyet ile alakalı olumsuz beyanlarını iki temel olay değiştirmeye başlamıştır. Bunlardan birincisi Haçlı Seferleridir ve ikincisi de iki asır süren Batılı devletlerin Müslümanları sömürgeleştirdiği XIX. …

Devamını Oku »

Mükellefiyet Güç ve İmkânla Ölçülüdür

Mükellefiyet Kudretle Ölçülüdür “Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme!..” (Bakara, 286) Allah kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemez, yükleyemez değil, yüklemez. Allah’ın kendi kullarına yüklediği sorumluluk, kulların güç yetireceği …

Devamını Oku »

Şair ve Hattat Şeydâ

ŞEYDÂ (d.?/?-ö.988/1580) Divan şairi. Doğum tarihi bilinmeyen şairin, doğum yeri konusunda da kaynaklar farklı bilgiler verir. Âşık Çelebi, ailesinin Manisalı olduğunu, kendisinin doğumunun İstanbul olduğunu belirtirse de Kınalızâde Hasan Çelebi ve Riyâzî, Kastamonulu olduğunu ifade eder; Ahdî ise Rumelili olduğunu belirtir. Ahdî, dilber sevdasıyla kendinden geçip danişment olmaya karar verdiğini ancak …

Devamını Oku »

Tahiyye / Tahiyyât

TAHİYYAT  Selam, azamet ve mülk sahibi olmada baki olma, her türlü afet ve noksanlıklardan beri olma. Tahiyyat çoğul olan bir isimdir. Tekili “Tahiyye”dir. Tahiyyat kelimesi Kur’an’da altı ayette geçmektedir. Bu ayetlerden birinin meali şöyledir: “Bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeli ile selamlayın yahut verilen selamı aynen …

Devamını Oku »