Ana Sayfa / Ümit ŞİMŞEK

Ümit ŞİMŞEK

Tek kelimelik bir Kur’an reçetesi: “Yeter”

Ne  bağışlayacaklarını sana soruyorlar. “İhtiyaçtan fazlasını” de. İşte, Allah, düşünmeniz için âyetleri size böyle açıklıyor. Bakara Sûresi, 2:219 İHTİYAÇ içinde bulunanları gözetmek, Allah’ın kendisine verdiği nimetlerden başkalarına da bağışta bulunmak hususunda Kur’ân’ın pek çok teşvikleri vardır. Ancak bu teşvikler, kesin sınırlar çizen buyruklar değildir. Kur’ân, genel ilkeler koyarak mü’minlerin önüne …

Devamını Oku »

Kimlerle Resim Çektir(mey)elim?

Kimlerle Resim Çektirelim? Yüce Allah, bizi de kendi dostlarının arasına katmak istiyor ve bunun formülünü bize Kur’ân’ında bildiriyor. “Allah, sizden öncekilerin yoluna sizi de eriştirmeyi murad ediyor.” Nisâ Sûresi, 4:26 İFFETLİ bir aile hayatının esaslarını ders veren ve haram ve helâlleri açıkça bildiren âyetlerin devamında yer alan bu âyet, şu …

Devamını Oku »

Mü’minin Hayatı Çöplük Olamaz!

“Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.”  Mü’minûn Sûresi, 23:3 KUR’ÂN’DA ideal mü’minin nitelikleri arasında sayılan bir özellik de boş, anlamsız, faydasız şeylerden uzak durmaktır. Bu özellik de Kur’ân ile kâinat arasındaki bütünlüğe dikkatimizi yöneltir ve mü’mine yakışan şeyin her ikisiyle de uyum içinde bir hayat sürmek olduğunu gösterir. Anlamsızlık ve amaçsızlık, …

Devamını Oku »

Toplumsal Cinsiyetçilerin son icadı: “yapay şizofreni”

“Toplumsal Cinsiyet” adı altında bir kısım çevrelerce yürütülen kampanyalar şimdi de Türkçemizi hedef almış bulunuyor. Aralarında TÜSİAD, Koç, Hürriyet, Vodafone ve Kadir Has Üniversitesinin de bulunduğu bazı kurum ve kuruluşlar, peş peşe yayınladıkları rehber niteliğindeki broşürlerle, cinsiyet çağrıştıran her türlü kelime ve deyimi Türkçeden kaldırmak için yoğun bir faaliyetin içine …

Devamını Oku »

Bilmediğin şeyin peşine takılma!

Bilmediğin şeyin peşine takılma. Çünkü kulak olsun, göz olsun, kalp olsun, hepsi bundan sorumlu tutulmuştur. İsrâ Sûresi, 17:36 BİR İNSANA ömür boyu tek başına yetecek hayat prensiplerinden birini de bu âyet ders veriyor: Bilmediğin şeyin peşine takılma. Bu prensip, aslında, mü’minin imanından gelen ve bütün söz ve davranışlarında egemen olması …

Devamını Oku »

Zamanımızı medeniyet çaldı

Bu medeniyet bize hangi konuda bir iyilik yapmışsa, orada bizi eskisinden daha kötü duruma getirmiştir. Bugün eskisinden çok daha fazla para kazanıyoruz, çok daha fazla şeylere sahip oluyoruz. Fakat bu zenginleştiğimiz mânâsına gelmiyor. Çünkü sahip olduğumuz şeyler üçer beşer artarken, gözümüzü diktiğimiz şeyler onar, yüzer artıyor. Bir yandan zenginleşiyor, diğer …

Devamını Oku »

Toplumsal Cinsiyette geri adım yok

Millî Eğitim Bakanlığının açıklamalarında sevindiren bir taraf yok; ama konu çarpıtılınca bazılarımız ham hayallerle mutlu birkaç gün geçireceğe benziyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bir süre önce tamamlanmış bulunan ETCEP (Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi) ile ilgili olarak yapılan bir açıklama, bazı basın organları tarafından “projenin iptal edildiği” şeklinde yansıtılınca, kamuoyunda …

Devamını Oku »

Ali Ulvi Kurucu’nun üç duası

Büyük insanların her biri özel bir görevle gelir, yahut gönderilir bu dünyaya. Görevlerini tamamlar ve dönerler. Döndükleri zaman, arkalarında, geldikleri dünyadan daha farklı bir dünya bırakmışlardır. Onlardan herhangi birinin büyüklüğünü anlamak için, yokluklarını tasavvur etmek, yahut hayalen onlardan önceki zamana dönmek yeter: Sinan’sız bir dünyada Süleymaniye, Mevlânâ’sız bir dünyada Mesnevî, …

Devamını Oku »

Paranın geçmediği yer (var mı?)

Bütün dünyayı etkileyecek bir iman inkılâbı için Bediüzzaman’ın seksen yamalı bir şalvardan başka pek az maddî şeye ihtiyacı vardı. Onun ve talebelerinin en büyük kuvveti ise iki büyük güç kaynağından ibaretti. Saadet Asrından hemen sonra, “Ne günlere kaldık!” diye yakınıyordu Abdullah ibni Ömer, “artık dinar ve dirhem, insanlara Müslüman kardeşinden …

Devamını Oku »

Okumanın En Kötü Şekli: Kolay Okumalar

Bize “Daha kolay okuyacaksınız” dediler. Bir gecede okumayı unuttuk. Bu suretle, kolaylık denen şeyin “ilim ve irfan yükünden kurtulmak” mânâsına geldiği anlaşılmış oldu. Çamaşırı, bulaşığı ve daha nice zorlu işleri makinelere yükleyeli epey zaman oldu. Fakat okuma işini bizim adımıza yapacak bir makine henüz icad edilmedi. Biz her zamanki eğlencelerimize …

Devamını Oku »

Bilim tarihinin en ahlâksız deneyi ve günümüzdeki sonuçları

Bir aile faciası ve iki intiharla biten ve baştan aşağıya yalanlarla desteklenen bir “bilimsel” deney, bugünün toplumsal cinsiyetçilerine yol göstermeye devam ediyor. Kanadalı Janet ve Ron Reimer, 1965 yılının 22 Ağustos’unda dünyaya gelen ikizlerini kucaklarına aldıklarında, onları tarihin en ahlâksız bilimsel deneyi için kobay olarak yetiştireceklerini nereden bilebilirlerdi? Manitoba eyaletinin …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur’da Melekler

Bir kul, ihlâs ile bir “Elhamdülillâh” der. Veya Kur’ân’dan birkaç âyet okur. Yahut bir tesbih veya zikir sözü söyler. Veya Rabbinin eserlerini seyrederken tefekküre dalar, zihninden nice mânâlar geçer. Okunan âyetlerden, söylenen sözlerden sayısız hava zerrelerine yüklenen sayısız kelimelerin her biri için, zihinlerden geçen her bir güzel mânâ için, Cenab-ı …

Devamını Oku »

En tehlikeli “Üç Harfliler”

İnsanlar adını anmaya korktukları “üç harfli”nin boş yere günahını almaya devam ederken, daha başka bir üç-harfliden gelen tehlikenin farkında görünmüyorlar. Üstelik onun adı da kimsenin dilinden düşmüyor. Ona ister “ben” deyin, ister “ene,” ister “ego.” Görüldüğü gibi, hepsi üç harflidir. Tehlikesine gelince: İnsanı, şuurlu veya şuursuz olarak Rabbine karşı bir …

Devamını Oku »

Hayâsızlığın kısa tarihi

Dünya sapıklarının Ramazan ayında, bizim topraklarımızda, gözümüzün içine baka baka sergiledikleri hayâsızlıklar, bizi çok gecikmiş bir muhasebeyle karşı karşıya getiriyor: Bundan otuz kırk sene önce hayalimizden bile geçmeyen şeyler bugün bu ülkede nasıl yaşanır hale geldi? Vaktiyle en iğrenç, en şenî’, en çok lânete lâyık olarak gördüğümüz şeyleri bugün nasıl …

Devamını Oku »

Zulmedenlere meyletmeyin

Zulmedenlere meyletmeyin; yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz zaten yoktur; sonra kimseden yardım görmezsiniz. Hûd Sûresi, 11:113 ADALET, varlık âleminin en esaslı bir kanunu ve bir mü’minin en başta gelen bir özelliğidir. Onun zıddı olan zulüm ise, imana zıt olarak düşünülebilecek şeylerin başında gelir. Onun için, olgun …

Devamını Oku »