Ana Sayfa / Ümit ŞİMŞEK (Sayfa 5)

Ümit ŞİMŞEK

Nur hizmetinin üsleri: medreseler / Ümit ŞİMŞEK

Ümit Şimşek Nur hizmetinin üsleri: medreseler Risale-i Nur hizmetinin değişmez metodu Risale-i Nur okumak ise, değişmez üsleri de Nur medreseleridir. Medrese-i Nuriye, medrese, dershane gibi isimlerle de anılan Nur medreseleri, Risale-i Nur yoluyla Kur’ân’a hizmet etmeyi hayatlarının en büyük gayesi olarak belirlemiş olan insanların barındığı, bir araya geldiği ve Risale-i …

Devamını Oku »

Yollar ve haklar / Ümit ŞİMŞEK

Ümit Şimşek Yollar ve haklar Görme engelli bir sanatçı, bir radyo programında kendisine günlük hayatta karşılaştığı problemler sorulunca şu cevabı vermişti: “Biz yolda yürürken bir duvar dibini tutturur, değneğimizle onu yoklaya yoklaya yürürüz. Fakat yaya geçişine imkân bırakmayacak şekilde park etmiş bir araba karşımıza çıkınca çaresiz kalıyoruz.” Tabii, sanatçımız bunu …

Devamını Oku »

Nur derslerinde Risale-i Nur okunur / Ümit Şimşek

Ümit Şimşek Nur derslerinde Risale-i Nur okunur Risale-i Nur hizmetinin ayırt edici özelliği, Risale-i Nur’un okunması ve okutulmasıdır. İslâmî hizmetler  elbette ki Risale-i Nur hizmetinden ibaret değildir; bu dine hizmet etmenin  daha başka pek çok yolları vardır ve insanlar kendi mizaç ve anlayışlarına göre bu yollardan birini kendileri için seçerler. …

Devamını Oku »

“Zübeyrî (!) çizgi” / Ümit Şimşek

Ümit Şimşek “Zübeyrî (!) çizgi” Bir mesleği ana kaynaklarında mevcut olmayan tabirlerle açıklama çabaları daima bir problemin habercisi olmuştur. Kur’ân’ın inişinden on dört asır sonra piyasaya sürülen “Kur’ân İslâmı” sloganının ardında nelerin saklandığını şimdi hepimiz biliyor ve görüyoruz. Oysa ilk işitildiğinde bu söz kulağa ne kadar masum ve makul geliyordu! …

Devamını Oku »

Bir kavganın tahlili / Ümit ŞİMŞEK

Ümit Şimşek Bir kavganın tahlili Risale-i Nur üzerindeki devlet himayesini CHP-FETÖ-AYM işbirliğiyle kaldıran Yeni Asya gazetesinin zafer sarhoşluğu pek kısa sürdü ve bu mücadeleyi hangi niyetle vermiş olduğu herkesin görebileceği bir açıklıkla ortaya çıkmış oldu. Şimdi, bu sürecin herhangi bir yerinde rol alıp da Yeni Asya’nın komplosuna yardımcı olmuş olan …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da “insibağ ve in’ikâs” / Ümit ŞİMŞEK

Risale-i Nur’un üç rüknünden üçüncüsünü teşkil eden Nur talebeleri, kıyamete kadar devam edecek bir hakikati ifade etmekle birlikte, onlardan saff-ı evvel olanların ayrı bir mazhariyet sahibi olduklarında şüphe yoktur. Kader onları Bediüzzaman Said Nursî ile beraberce bir dâvâyı omuzlamak üzere görevlendirmiş ve bu yolda onların omuzlarına son derece ağır yükler …

Devamını Oku »

Sünnetsiz hocaların ego ile imtihanı / Ümit ŞİMŞEK

Ümit Şimşek Sünnetsiz hocaların ego ile imtihanı Kur’ân’a dayandığını ileri sürerek ortaya çıkan hocalar arasındaki kıyasıya ekran savaşları, bizi bir gerçekle karşı karşıya bıraktı: İnsanlara doğru yolu göstermek için indirilmiş bulunan kitabı en büyük ihtilâfların kaynağı haline getirmiş bulunuyoruz! Bunu nasıl başarıyoruz? Kur’ân’a yöneldikçe birbirimize daha da yaklaşmamız gerekirken, nasıl …

Devamını Oku »

“Sırran Tenevveret” Nedir? / Ümit Şimşek

Ümit Şimşek “Sırran Tenevveret” Nedir? Nur medreseleri, Bediüzzaman’ın kabul edilmiş duasıdır. O, bir ömür boyunca Medresetü’z-Zehrâ ideali peşinde koşmuş ve eline geçen her fırsatta bu medreseyi inşa etmeye teşebbüs etmişti. Her defasında bu teşebbüsler muhtelif sebeplerle akim kaldı. Fakat Medresetü’z-Zehrâ ideali akim kalmadı, bu dua daha güzel bir surette kabule …

Devamını Oku »

Seyahat / Ümit ŞİMŞEK

Ümit Şimşek Seyahat İBRET VE TEFEKKÜR amaçlı geziler, Kur’ân’ın sıkça tekrarladığı emirleri arasındadır; inanan insanın bu emirler karşısında kayıtsız kalması düşünülemez. Ancak zamanımızın turizm telâkkisi bu işi daha başka mecrâlara sürüklediği için, Kur’ân’ın çağrısı ruhlarımızda yeteri kadar yankılanamıyor. İnsan yeryüzünde nereye adım atacak olsa, Kur’ân’ın uyarısını hatırlatacak bir manzarayla karşılaşır: …

Devamını Oku »

Düşmanını tanımak / Ümit ŞİMŞEK

Ümit ŞİMŞEK MÜNAFIĞI TANIMAK Sen onları konuşma biçimlerinden tanırsın. (Muhammed Sûresi, 47:30) Mü’mini “feraset sahibi” olarak niteleyen hadis-i şerife iki bölüm önce değinmiştik. Bu hadis, mü’minin ince anlayış ve seri kavrayış sahibi olduğunu, hadiselerin içyüzüne nüfuz edebilen bir bakışa sahip bulunduğunu ifade etmektedir. Ancak insanlar analarından böyle bir yetenekle doğmadıkları …

Devamını Oku »

Semanın nakışlı yolları / Ümit ŞİMŞEK

Ümit ŞİMŞEK Semanın nakışlı yolları And olsun yol yol olmuş semaya. Zâriyât Sûresi, 51:7 Kur’an‘ın yeminlerinden bir yemin ve onu takip eden büyük hakikatler—fakat yeminin kendi içinde de nice nükteler, hakikatler, dersler, ibretler saklı… “Yol yol olmuş” veya “yollarla dolu” diye tercüme etmeye çalıştığımız kelime, aslında bir kâinat tasviri yapıyor …

Devamını Oku »

Risale-i Nur sadeleştirilmeli mi? / Ümit Şimşek

Risale-i Nur Sadeleştirilmeli mi? Risale-i Nur’u Risale-i Nur yapan özelliklerden biri de onun dili ve üslûbudur. Risalelerden birkaç cümle dinleyen bir kimse, bu eserlerde farklı birşeylerin bulunduğunu hisseder. Bu farklı dil ve üslûp, ifade ettiği mânâların yanı sıra, kendisine has bir âhenk ve musikîye sahiptir. Bu mânâ ve bu musikî …

Devamını Oku »