Ana Sayfa / Ümit ŞİMŞEK (Sayfa 5)

Ümit ŞİMŞEK

Risale-i Nur’da “insibağ ve in’ikâs” / Ümit ŞİMŞEK

Risale-i Nur’un üç rüknünden üçüncüsünü teşkil eden Nur talebeleri, kıyamete kadar devam edecek bir hakikati ifade etmekle birlikte, onlardan saff-ı evvel olanların ayrı bir mazhariyet sahibi olduklarında şüphe yoktur. Kader onları Bediüzzaman Said Nursî ile beraberce bir dâvâyı omuzlamak üzere görevlendirmiş ve bu yolda onların omuzlarına son derece ağır yükler …

Devamını Oku »

Sünnetsiz hocaların ego ile imtihanı / Ümit ŞİMŞEK

Ümit Şimşek Sünnetsiz hocaların ego ile imtihanı Kur’ân’a dayandığını ileri sürerek ortaya çıkan hocalar arasındaki kıyasıya ekran savaşları, bizi bir gerçekle karşı karşıya bıraktı: İnsanlara doğru yolu göstermek için indirilmiş bulunan kitabı en büyük ihtilâfların kaynağı haline getirmiş bulunuyoruz! Bunu nasıl başarıyoruz? Kur’ân’a yöneldikçe birbirimize daha da yaklaşmamız gerekirken, nasıl …

Devamını Oku »

“Sırran Tenevveret” Nedir? / Ümit Şimşek

Ümit Şimşek “Sırran Tenevveret” Nedir? Nur medreseleri, Bediüzzaman’ın kabul edilmiş duasıdır. O, bir ömür boyunca Medresetü’z-Zehrâ ideali peşinde koşmuş ve eline geçen her fırsatta bu medreseyi inşa etmeye teşebbüs etmişti. Her defasında bu teşebbüsler muhtelif sebeplerle akim kaldı. Fakat Medresetü’z-Zehrâ ideali akim kalmadı, bu dua daha güzel bir surette kabule …

Devamını Oku »

Seyahat / Ümit ŞİMŞEK

Ümit Şimşek Seyahat İBRET VE TEFEKKÜR amaçlı geziler, Kur’ân’ın sıkça tekrarladığı emirleri arasındadır; inanan insanın bu emirler karşısında kayıtsız kalması düşünülemez. Ancak zamanımızın turizm telâkkisi bu işi daha başka mecrâlara sürüklediği için, Kur’ân’ın çağrısı ruhlarımızda yeteri kadar yankılanamıyor. İnsan yeryüzünde nereye adım atacak olsa, Kur’ân’ın uyarısını hatırlatacak bir manzarayla karşılaşır: …

Devamını Oku »

Düşmanını tanımak / Ümit ŞİMŞEK

Ümit ŞİMŞEK MÜNAFIĞI TANIMAK Sen onları konuşma biçimlerinden tanırsın. (Muhammed Sûresi, 47:30) Mü’mini “feraset sahibi” olarak niteleyen hadis-i şerife iki bölüm önce değinmiştik. Bu hadis, mü’minin ince anlayış ve seri kavrayış sahibi olduğunu, hadiselerin içyüzüne nüfuz edebilen bir bakışa sahip bulunduğunu ifade etmektedir. Ancak insanlar analarından böyle bir yetenekle doğmadıkları …

Devamını Oku »

Semanın nakışlı yolları / Ümit ŞİMŞEK

Ümit ŞİMŞEK Semanın nakışlı yolları And olsun yol yol olmuş semaya. Zâriyât Sûresi, 51:7 Kur’an‘ın yeminlerinden bir yemin ve onu takip eden büyük hakikatler—fakat yeminin kendi içinde de nice nükteler, hakikatler, dersler, ibretler saklı… “Yol yol olmuş” veya “yollarla dolu” diye tercüme etmeye çalıştığımız kelime, aslında bir kâinat tasviri yapıyor …

Devamını Oku »

Risale-i Nur sadeleştirilmeli mi? / Ümit Şimşek

Risale-i Nur Sadeleştirilmeli mi? Risale-i Nur’u Risale-i Nur yapan özelliklerden biri de onun dili ve üslûbudur. Risalelerden birkaç cümle dinleyen bir kimse, bu eserlerde farklı birşeylerin bulunduğunu hisseder. Bu farklı dil ve üslûp, ifade ettiği mânâların yanı sıra, kendisine has bir âhenk ve musikîye sahiptir. Bu mânâ ve bu musikî …

Devamını Oku »