Ana Sayfa / Zafer KARLI

Zafer KARLI

İşârâtü’l-İ’caz’dan Bir Konunun Şerh ve İzahı / Zafer KARLI

İŞARATÜ-L İ’CAZDAN BİR KONUNUN ŞERH VE İZAHI -Kur’an’ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir-        Kur’an’ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah’ın kelamıdır. İkincisi, Allah’ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur. Eğer Kuran’ın o kelamı, başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya Kuran’ın başka yerinde beyan edilmiş …

Devamını Oku »

Risale-i Nurları okuma ve hedefe nasıl varılır, konuları hakkında çok önemli notlar / Zafer KARLI

   Zübeyir Gündüzalp 1. Bütün bedenî ve ruhî hastalıkların sebebi, imanî ve İslamî bir eser okumamaktır. Allah bu muvakkat ömrü, ebedî bir hayatı kazanmak için vermiştir. Bu fani dünyada baki dünya ve ahiret saadetlerini kazanabilmenin çaresi Allah’ı bildiren, tanıtan, O’nun emirlerini yapıp nehiylerinden (işlenmesini men ettiği şeylerden) kaçarak, günahları işlemeye …

Devamını Oku »

Madde Bağımlılığına Karşı STK Olarak Neler Yapılabilir? / Zafer KARLI

Madde kullanımı; bireyin, santral sinir sistemi üzerinde hoşnutluk yaratıcı etkisi nedeniyle herhangi bir bağımlılık maddesini kullanmasıdır. Bağımlılık kişinin özerkliğini, özgürlüğünü, kendine has olma özelliğini yitirdiği bir sonuçtur. Bu sebeple, önemli bir sağlık sorunu olan madde kullanımı ve bağımlılığı çok boyutlu bir sorundur. Kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını yok eden, …

Devamını Oku »

Muhakemat’ın Büyük Cümleleri / Zafer KARLI

Asrın imamı ve mürşidi olan Bediüzzaman Hazretleri Muhakemat isimli eserinde “Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan, hayalâta sapar. Sırat-ı müstakîmi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır.”der. (1) Bu, öz ama hakikat ve hikmet yüklü beyanı bir nebze olsun açmaya çalışacağız. 1-“Lübbü bulmayan, …

Devamını Oku »

“Nefisler çiftleştirildiği/eşleştirildiği zaman” ne demektir? / Zafer KARLI

Mekki bir sure olan Tekvir Suresinde kıyametin kopacağı, onun dehşetli hal ve mer­halelerinin bunu izleyeceği, dünyadaki amellerinden insanların hesaba çekileceği herkese, cennet veya cehennemde (amellerinin) karşılığının verileceği kuvvetli bir bi­çimde vurgulanmaktadır.  Bu surenin ilk altı ayetinde kıyametin ilk safhası daha sonraki yedi ayette ise kıyametin ikinci safhası açıklanmıştır. (1) Kıyametin ikinci …

Devamını Oku »

Yâsin Sûresi Meâli ve Özet Tefsiri / Zafer KARLI

36 / YASİN SÛRESİ Mekkî olup seksen üç âyettir. Adını sûrenin ilk ayetinden alır. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ يٰسٓ 1- “Yâ-sîn.” “Yasîn” ifadesi, elif-lâm-mîm gibi mukattaat harflerindendir. “Ey insan” anlamına geldiği de söylenir. وَالْقُرْاٰنِ الْحَك۪يمِۙ 2- “Kur’an-ı Hakîm’e andolsun ki,” Kur’an-ı Hakîm, “hikmetli Kur’an” demektir. Kur’an, kâinatı ve ondaki varlıkların …

Devamını Oku »

Bir Kitap Analizi: Nebe Suresi’nde Haşrin Delilleri / Zafer KARLI

Şu ahirzamanın nefsani arzuları kamçılayan cazibeli fitnelerine karşı her zaman gündemimizde tutmamız gereken kıyamet, âhiret, mahşer, sorgu, sırat, Cennet ve Cehennem vb kavramları bize ders verecek bir çalışma Doç. Dr. Niyazi Beki tarafından hazırlanıp, Rağbet Yayınları’ndan çıkmıştır. Kitap, haşir akidesinin anlaşılması ve pekişmesi adına büyük önem arz eden Nebe Suresinin müstakil …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’dan Cevaplar / Zafer KARLI

—Bu zamanda nasıl bir tefsir okunmalı ki imanımızı kurtarabilelim? Bu zamanın ve gelecek asırların Müslümanları ve bizler, Kur’ân-ı Azîmüşşânın tefsiri olan öyle bir rehbere muhtacız ki, tahkîkî İmân dersleriyle, imân mertebelerinde terakkî ve teâlî ettirsin. (1) —Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’u nasıl te’lif etmiştir? Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’u, hiçbir makam ve …

Devamını Oku »

Beşinci Işık / Zafer KARLI

25. SÖZ 2. ŞUA: ŞERH VE İZAH BEŞİNCİ LEM’A: Kur’ân’ın üslûp ve îcâzındaki câmiiyet-i harikadır. Bunda Beş Işık var. ( Kur’ân’ın üslûp ve özlü ifadesindeki kapsamlılık.)          Şerh : Kur’ân’ın üslûbu demek, Kur’ân ifadesindeki kelimelerin seçiminde ve cümlelerin teşkil edilmesinde ve konuların beyan edilmesinde, kendisine mahsus anlatım tarzı demektir. BEŞİNCİ …

Devamını Oku »

Bakara Suresi, Meal-Tefsiri / Zafer KARLI

2.BAKARA SURESİ Bakara sûresi, Kur’an’ın en uzun süresidir. Bu sûre, Medine’de inen diğer sûreler gibi teşri (hukuk) yönü ağır basan sûrelerdendir. Medine’de inen sûreler, genellikle müslümanların sosyal hayatlarında ihtiyaç duyduk­ları prensipleri ve hukukî esasları ihtiva eder. Bu mübarek sûre itikat, ibadet, muamelât, ahlak, evlenme, boşanma, iddet ve benzeri şer’i hükümlerin …

Devamını Oku »

Sorularla Evrâd-ı Kudsiye / Zafer KARLI

Bu yazımızda Evrad-ı Kudsiye olarak da bilinen Evrad-ı Bahaiye duası hakkında bazı soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. -Evrad-ı Kudsiye’yi kim tertiplemiştir? Bahaeddin Muhammed B. Muhammed’ül Buhari (1318-1389) tarafından tertip edilmiştir. Sürekli yapılan gizli zikrin kalblerde vücuda getirdiği “nakş”a izafeten kendisine Şah-ı Nakşibend denilmiştir. Baba tarafından nesebi İmam-ı Cafer-i Sıddık Hazretlerine dayanan …

Devamını Oku »

Fatiha Suresi, Meal-Tefsiri

1. FATİHA SURESİ Fatiha; giriş, açış, başlangıç demektir. Bir bitki tohumu nasıl o bitkinin dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve diğer özelliklerini özünde barındıran bir çekirdek programı ise, Fatiha da Kur’an-ı Kerim’in özü ve özetidir. Peygamberliğin ilk yıllarında indirilmiştir. Bütün olarak gönderilen ilk sure olup, yedi ayetten oluşmaktadır. Ahmed b. Hanbel’in, Müsned’inde rivayet …

Devamını Oku »

Hadis-i Şeriflerde Bahsedilen Kıymetli Tesbihler / Zafer KARLI

HADİS-İ ŞERİFLERDE BAHSEDİLEN KIYMETLİ TESBİHLER… En kıymetli tesbih, namazlardan sonra çekilenSübhanallah, Elhamdülillah ve Allahü ekber’dir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (En üstün tesbih Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilahe illallahü vallahü ekber’dir.) [Müslim] (Lâ ilahe illallah demek 99 belayı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.) [İ.Asakir] (Temcid, yani Lâ havle ve lâ kuvvete illa …

Devamını Oku »