Ana Sayfa / Yazarlar / Bediüzzaman: “İfadelerim Müşevveş Oldu, Filanca Talebem Tadil Etsin” Diyor. Niçin? / Ömer ÖZCAN

Bediüzzaman: “İfadelerim Müşevveş Oldu, Filanca Talebem Tadil Etsin” Diyor. Niçin? / Ömer ÖZCAN

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

Bugün Zübeyir Gündüzalp ağabeyimizin 47. vefat yıldönümüdür. Zübeyir Ağabey 2 Nisan 1971 tarihinde İstanbul’da vefat etmişti. Ağabeyimizi rahmetle, şükranla, minnetle, hasretle ve dualarla anıyoruz…

Bu vesile ile 1962-1971 seneleri arasında fasılasız olarak dokuz sene Zübeyir ağabeyin hizmetinde bulunan Eyüp Ekmekçi ağabeyden naklen bazı hatıralar arz ediyoruz:

Bediüzzaman: “ifadelerim müşevveş oldu, filanca talebem tadil etsin” diyor. Niçin?

Zübeyir Ağabey anlatıyor:

“Hz. Üstad, Risale-i Nur’da: ‘İfadelerim müşevveş oldu, filanca talebem tadil veya ıslah etsin’ gibi ifadeler kullanıyor. Bunu, ‘Bir seyyid veya efendinin, hizmetkâr veya talebesinin sadakatini ölçmek için bir imtihanıdır’ diye düşünmek lazımdır. Üstad’ımız: ‘Kardeşim! Ben âlim değil, hizmetkâr yetiştirdim’ demişti.”

Üstad’ımızın emirlerine akıl ve mantık karıştırılmamalı.

Eyüp EKMEKÇİ

Zübeyir Ağabey şunları anlatmıştı:

“Hizmette en mühim bir husus, Üstad’ın emir ve işlerine kendi aklını karıştırmamaktır. Bir gün Üstad Hazretleri, yazdığı bir dilekçeyi bana verdi ve ‘Git bunu kaymakama ver’ dedi. Şimdi ben aklımı ve mantığımı karıştırsam şöyle düşünmem lazım: ‘Kaymakam bu saatte yatıyordur, yarın nasıl olsa dairesine gelecek, ben de erkenden getirip dilekçeyi veririm…’

“Hâlbuki Üstad’ımızın emirlerine akıl ve mantık karıştırılmamalı. Ben dilekçeyi aldım ve hemen kaymakamın evine gittim. Adam kapıyı açar açmaz bin bir küfür ve hakaretler savurmaya başladı. Ben Üstad’ın emrini yerine getirmek için sükûnetle bekledim ve ‘Bu, Üstad’ımızın dilekçesidir’ dedim, uzattım. Adam, ‘Neyse haydi ver’ dedi ve dilekçeyi aldı. Meğer sonradan anlaşıldı ki kaymakam ertesi gün izne ayrılacakmış…”

Derslerde üş şeyden bahsedilir.

Zübeyir Gündüzalp:

“Biz derslerde ya Risale-i Nur okuruz, ya Üstad ve Risale-i Nur’dan bahsederiz veya havadis-i nuriyelerden anlatırız. Bunun dışında her türlü müspet ve menfi günlük siyasî içtimaî meselelerden bahsetmek sadakatsizliktir, bid’attir.”

Kalemlerinizi Çalıştırın.

Zübeyir Ağabey:

“Üstad’ımıza ve Risale-i Nur’a taarruz edildiği zaman gazete lisanıyla cevap verilmemeli. Kendi dairemizde lâhikalar neşrederek cevap verilmelidir. Böyle durumlarda kalemlerinizi çalıştırın… Mesleğimiz cihad-ı manevî olduğundan, muvaffak olanlar tecrübelerini yazsalar havadis-i nuriye hükmüne geçer…”

Çocuk terbiyesine çok önem verirdi.

Zübeyir Ağabey çocuk terbiyesine çok önem verirdi. Şu sözler ona ait:

“Çocuklar veli-yi nasihten ziyade, güzel örneklere muhtaçtırlar. Çocuk terbiyesi hakaik-i imaniyedir.”

Ben bir gün çocuklara biraz sertçe davranmışım. Zübeyir Ağabey hemen ikaz etti, “Bu çocuklara sert davranma. Biz irşadı Risale-i Nur’a bırakmışız. İmtizaç, şefkat, müsamaha lazım…” dedi.

 

Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-1

Yazar : Ömer ÖZCAN

1950 yılında Milas’ta doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1968 senesinde lise ikinci sınıfta iken Risale-i Nur’u tanıdı. 1969’da ‘Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’na (Bugünkü adıyla: Teknik Eğitim Fakültesi) kaydoldu… Ankara’da beş seneye yakın Bayram Yüksel Ağabeyin nezaretinde muhtelif Dersane-i Nûriyelerde kaldı. 1973 senesinde öğretmen olarak mezun oldu. 1973’den 1984’e kadar 11 sene Zonguldak’ta lise öğretmenliği yaptı. Sonra İzmir’e, mezun olduğu liseye öğretmen olarak atandı. 2000 senesinde aynı okuldan emekli oldu. Ömer Özcan evli ve iki kız babasıdır. Şimdi İzmir’de ikamet ediyor. Bütün mesaisini iman ve Kur’an hizmetlerine ayırmaya çalışmaktadır.
Ömer Özcan’ın Bediüzzaman Said Nursi ve talebeleri hakkında hatırı sayılır bir arşivi vardır. Kendisinde, Hz. Üstad’la görüşen veya görüşmeyen kadim ağabeylerden fotoğraf, ses, video veya yazılı olarak yaptığı kayıtlar mevcudtur. Ayrıca Risale-i Nur’un teksir veya matbaa olarak ilk baskılarının tamamına yakını Ömer Özcan’ın arşivinde bulunmaktadır. El yazılı orijinaller de vardır.
Ömer Özcan, Üstad Said Nursi Hazretleriyle hatıraları olan Ağabeylerle yaptığı röportajların bir kısmını kitaplaştırmıştır. “Risale-i Nur Hizmetkârları AĞABEYLER ANLATIYOR” adıyla seri olarak yayınlanmış altı kitabı bulunmaktadır. Yeni kitap hazırlıkları ve araştırma çalışmaları devam etmektedir.

Tüm Yazıları Göster
Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Cin Sûresi Meal Tefsiri

72 / CİN SÛRESİ Cin sûresi Mekkîdir, yirmi sekiz âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için …

Daha fazla Yazarlar
Bediüzzaman’ın Ser ve Sır Kâtibi Mehmed Feyzi Efendi’nin (rha) Sohbetlerinden – 4 / Hasan ERDOĞAN

M. Feyzi Efendi r.aleyhin Risâle-i Nur'dan ilhamen mübarek, feyizli sohbetlerinden istifade ettiğim hatıralarıma devam ediyorum. …

Kapat