Bir Hadîs: Âhir Zamanda İslam ve Namaz

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.
Âhir zamanda namaz unutulacak, diye bir hadis var mıdır?

Bu konuda bazı hadis rivayetleri vardır. Bunlardan birisinin meali şöyledir:

Ebu Ümame anlatıyor; Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu:

“İslam’ın halkaları ilmek, ilmek çözülür. Her bir ilmek sökülünce, insanlar arkasından gelen ilmeği sökmeye çalışırlar. Bu halkalardan ilk çözülüp söküleni şer’î hükümleridir, en sonuncusu ise namazdır.”Ahmed b. Hanbel ve Taberanî’nin rivayet ettiği bu hadis sahihtir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/281)

Namazın unutulmasından maksat, gereği gibi kılınamaması, bir özür yokken bilerek geciktirilmesi ve bazı Müslümanların hiç bir özür olmaksızın bilerek namazı kılmamasıdır. Hatta bazılarının -Allah korusun- namazı hafife almaları ve namaz kılanlarla alay etmeleridir. Yoksa namazın hiç bir Müslüman tarafından kılınmaması şeklinde anlaşılmamalıdır.

Ayrıca böyle bir dönemde namaz kılmanın ne kadar önemli olduğu da anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimiz (asm),  hem namaz kılmayanları uyarmakta, hem de namaz kılanların yaptığı ibadetin değerini hatırlatmaktadır. Ahir zamanın fitnesinin dehşetinden verilen bu örnek; aynı zamanda gelecekten haber verme mucizelerindendir.

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden Öğütler

Kurtuluş doğruluktadır. Ey aziz! Konuşursan doğru konuş. Doğruluk keramettir. Yalan aşağılıktır. Kurtuluş doğruluktadır. Yalancı ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar
Takvânın Alâmetleri

İmam Gazali (ra) Mükaşefetü'l-Kulub adlı eserinde, büyük ahlâk ve fıkıh âlimi Ebu Leys es-Semerkandî'den rivayetle takva …

Kapat