Ana Sayfa / HABERLER & Yorumlar / Bir Kitap Analizi: Nebe Suresi’nde Haşrin Delilleri / Zafer KARLI

Bir Kitap Analizi: Nebe Suresi’nde Haşrin Delilleri / Zafer KARLI

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

Şu ahirzamanın nefsani arzuları kamçılayan cazibeli fitnelerine karşı her zaman gündemimizde tutmamız gereken kıyamet, âhiret, mahşer, sorgu, sırat, Cennet ve Cehennem vb kavramları bize ders verecek bir çalışma Doç. Dr. Niyazi Beki tarafından hazırlanıp, Rağbet Yayınları’ndan çıkmıştır. Kitap, haşir akidesinin anlaşılması ve pekişmesi adına büyük önem arz eden Nebe Suresinin müstakil bir tefsiridir. Ciddi bir emek mahsulü olan bu çalışmada şu hususlar dikkati çekmektedir:

-Kitapta klasik tefsir kaynaklarıyla birlikte yeni yaklaşımlara da yer verilmiştir.

-Akli ve nakli deliller birlikte ele alınıp haşir akidesi Kur’an perspektifinde herkesin anlayacağı tarzda ortaya konmuştur.

-Konu öz bir şekilde ele alınıp akıcı bir üslupla işlenmiş olup her seviyeden insanın istifadesine yönelik içeriğe sahiptir.

-Kur’an’ın genelinde  “yeniden diriliş” in vuku bulmuş canlı dokuz örneğine işaret edilmiştir.

-Surede haşrin varlığını gösteren deliller insan ve yaşam ile ilişkilendirilmiştir.

-Surede geçen Esma’ül Hüsna konunun izahında temel argümanlardan biri olarak ele alınıp, ilgili isim ve sıfatların tecellilerine işaret edilmiştir.

-Surenin önceki ve sonraki surelerle olan ilişkisi ele alınıp okuyucunun Kur’anın mesajını anlamasına kolaylık getirilmiştir.

-Sure içinde konu bütünlüğünü göstermek için ayetlerin kendi arasındaki ilişkisine dikkat çekilmiştir.

-Yer yer ayetlerde geçen anahtar kelimelerin etimolojik köken ve anlam boyutuna işaret edilmiştir. Bu yaklaşım öğrenme ve doğru algılamaya büyük katkı sağlamıştır.

-Ayetlere verilen mealler parçacık şeklinde lügat mana ile değil konu ve pasaj bütünlüğü içinde Kur’an perspektifinde verilmiştir.

-Ayetler konu bütünlüğü içinde gruplandırılıp surenin muhtevası konunun zihne nakşedilmesi için özet halinde sunulmuştur.

Bu başarılı çalışmanın vesilesiyle “Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah kıyamet gününde Kevser şarabından içirir.”(*)  hadis-i şerifine mazhar olmayı Cenab-ı Hakk nasip etsin. Amin.

*- Bursevi, Ruhul-Beyan, 10/313; Gümüşhanevi, Ramuzul-Ehadis, 5462

Doç. Dr. Niyazi Beki / Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde öğretim üyesidir. Klasik medrese usulü özel hocalardan Arapça, Bedi, Beyan, Maânî, Akaid/Kelam, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Mantık vb. İslami İlimleri okudu. Çoğu tefsir alanında olmak üzere, Beki’nin yayınlanmış ondan fazla eseri, bir kısmı hakemli olmak üzere, çeşitli dergilerde yayımlanmış birçok makalesi, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu tebliğleri bulunmaktadır.

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Cin Sûresi Meal Tefsiri

72 / CİN SÛRESİ Cin sûresi Mekkîdir, yirmi sekiz âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla HABERLER & Yorumlar, Yazarlar
İnsanlığın Saadetini Tahrip Eden Faiz Felâketi

İzzet ve yüceliğin tek sahibi, şeref ve kibriyada ortağı olmayan, övgüye, hamde ve yüceltilmeye layık …

Kapat