Aile

Tv Dizilerinin Kültürel Yayılmadaki ve Yozlaşmadaki Başat İşlevi

Yazar: Rasim Özdenören Modern çağ, kadim dönemlerde görülmedik biçimde kültürlerin yayılma, birbirinin içine girme halinin yaşandığı bir ortam yarattı. Ancak baskın kültürler kendi kültürel değerlerini başka kültürler üzerinde etkili kılmanın üstesinden gelmesini de bildiler. Medya, hele de televizyon bu alanda dikkate değer bir “başarı” gösterdi. İlkin Amerika’da başlayan TV dizileri, …

Devamını Oku »

Aileyi Ayakta Tutan 6 Harfli Bir Kelime

YUVALARI AYAKTA TUTAN ALTI HARFLİ BİR KELİME Evlenmek kolay, lakin evlilikleri problemsiz götürmek zor günümüzde… Kendine ideal eş arayan çok, ancak ideal eş olmaya çalışan maalesef az… Bugün dünya toplumları, yuva kurulmasına gösterdikleri çabanın çok daha fazlasını yuvaları ayakta tutmak için sarf ediyorlar. Bu sebeple eşlerimizin kıymetinin farkına vardıracak, evlerimizin …

Devamını Oku »

Kadınların Elçisi

Yazar: Yaşar Kandemir Sohbetimizde iki soruya cevap arayacağız: Müslüman hanım nasıl olmalıdır? Müslüman erkek nasıl olmalıdır? “Müslüman hanım nasıl olmalıdır?” sorusunu cevaplandıran hadîs-i şerîflerden biri şudur: Peygamber Efendimiz’e “Hangi kadın daha hayırlıdır?” diye soruldu. O da şöyle buyurdu: “Kocası baktığında onu sevindiren; bir şey istediğinde ona itaat eden; kocası evde bulunmadığı …

Devamını Oku »

Sosyal Medyada Çocuk Fotoğrafları

İnsan olarak birçok psikolojik ihtiyacımız var. Bunlardan biri görülmek, fark edilmek. Biz görünmeyi, görünür olmayı seviyoruz. Hiç kimsenin bizi fark etmediği bir ortamda huzursuz oluyoruz. Çünkü görülmek, varlığımızın fark edilmesi anlamına geliyor. Görünmediğimizde sanki yok oluyoruz ve yokluk bize acı veriyor. Biz görünür olmanın yanında maharetlerimizin bilinmesini arzu ediyoruz. Yaptıklarımıza, eserlerimize, yaşadıklarımıza …

Devamını Oku »

Ümmî, ama vehbî örnek bir anne

Yazar: Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI  Vefatından yaklaşık on gün önce kızına telefon açıp gördüğü rüyayı anlatır. Rüya sırlıdır, müjdelidir. Ömrü boyunca muhabbetle tâbî olduğu büyük zâtları kendisini âdeta karşılar ve davet eder vaziyette görmüştür. Artık öte âlemden haber gelmiştir. O, bunun farkındadır. Mecâli olmadığı hâlde hasta olan yakınlarını ziyaret …

Devamını Oku »

Çocuk eğitiminde ahlâkî zekâ

ÇOCUKLARDA AHLAKİ ZEKA Dr. Michelle Borba’dan özetleyen; Psikolog Ayşe Karaca Borba’ya göre ahlaki zekanın üç sac ayağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilme gücü, ikincisi güçlü etik inançların kurulması ve devamlılığı, üçüncüsü ise bu inanç temellerinde erdemli bir şekilde davranma istekliliğinin olmasıdır. Ahlaki zeka yedi temel erdem üzerine inşa edilmektedir. Bunlar: …

Devamını Oku »

Memnuniyetsizlik: Evliliğin Düşmanı Bir Kişilik Bozukluğu

Memnuniyetsiz Eşler Neden Boşanıyor? Yazar: Dîdar Meltem Erdem (Şebnem Dergisi yazarı) Âile huzurunu baltalayan, saâdete gölge düşüren temel sebeplerden biri de memnuniyetsizliktir. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde bu mesele net bir şekilde ele alınmıştır. Rabbimiz, Nisâ Sûresi 19. âyette şöyle buyurmuştur: “…Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir …

Devamını Oku »

Ev, Aile ve İşbölümünün Değişmesi

2000’li yıllardan sonra İslâmcı kadınların girdiği yol kadınların hareket sahasının genişletilmesini amaçlar. Önceleri İslamcılık hareketi içinde kadınların üsluplarından, tezlerinden bahsedi­lirken, şimdi “İslamcı kadın hareketi” var. Bir merkezi yok an­cak geniş kadrosu bulunmakta. İslâmcılık hareketinin hali na­zır tezleriyle irtibatı çok güçlü dolayısıyla konjonktürün kendi yönlerinde seyretmesine itiraz etmedikleri gibi bunu daha …

Devamını Oku »